Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

29.6.20141 Lähde: Tilastokeskus, Yritysrekisteri Yritysten määrä 2005 Yhteensä 236 435 yritystä vuonna 2005.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "29.6.20141 Lähde: Tilastokeskus, Yritysrekisteri Yritysten määrä 2005 Yhteensä 236 435 yritystä vuonna 2005."— Esityksen transkriptio:

1 29.6.20141 Lähde: Tilastokeskus, Yritysrekisteri Yritysten määrä 2005 Yhteensä 236 435 yritystä vuonna 2005.

2 29.6.20142 Yrittäjyyskoulutuksen perusfilosofia Gibb´s mukaan •Autetaan ihmisiä tulemaan toimeen epävarmuuden ja monimutkaisuuden kanssa. •Tuntemaan olonsa itsevarmaksi epävarmassakin tilanteessa •Opetetaan epävarmuuden ja monimutkaisuuden tilanteessa tarvittavia taitoja ja asenteita. •Lisätä tietoisuutta siitä, että organisaation ja siinä työskentelevien ihmisten välistä kanssakäymistä voidaan kehittää sellaiseksi, että se tukee tehokasta yrittäjämäistä kanssakäymistä.

3 29.6.20143 Oppimisen fokus (Gibb 1987)

4 29.6.20144 Didaktiset ja yrittäjämäiset oppimistavat (Gibb 1993)

5 29.6.20145 Jos sinulla olisi mahdollisuus valita uravalintojen kesken, olisitko yrittäjä vai palkansaaja

6 29.6.20146 Jos saisi valita yrittäjä- ja palkansaajauran välillä… Lähde: Flash Eurobarometer 192, 2007

7 29.6.20147 Jos saisi valita yrittäjä- ja palkansaajauran välillä… - kehitys, Suomi Lähde: Flash Eurobarometer 192, 2007. Palkansaaja Yrittäjä

8 29.6.20148 Osallistuminen yrittäjyyskasvatukseen Lähde: Flash Eurobarometer 192, 2007

9 29.6.20149 Koulutus lisäsi ymmärtämystäni yrittäjien roolista yhteiskunnassa Lähde: Flash Eurobarometer 192, 2007

10 29.6.201410 Koulutus vaikutti aloitteellisuuteeni Lähde: Flash Eurobarometer 192, 2007

11 29.6.201411 Koulutus sai minut kiinnostumaan yrittäjyydestä Lähde: Flash Eurobarometer 192, 2007

12 29.6.201412 NUORTEN AJATUKSIA YRITTÄJYYDESTÄ Ryhtyisinkö yrittäjäksi? En perusta yritystä % Pohdin yrityksen perus- tamista % Ei vas- tausta % Koko aineistokaikki27694 Sukupuolinainen33652 mies17766 Koulutustaustaei tutkintoa23743 ammatillinen koulutus25696 ammattikorkeakoulu32680 korkeakoulu385310 N = 417, ikä =16-29 v Lähde: Paakkunainen, K., ”Alkaisinko yrittäjäksi?”, 2007.

13 29.6.201413 NUORTEN AJATUKSIA YRITTÄJYYDESTÄ Minkä alan yrityksen perustaisin? Suosituimmat alatSukupuoliorientoituneisuus Kodinsisustus- ja muut (erikois)liikkeetNaiset Sosiaali- ja terveyspalvelutNaiset Kauneudenhoito ja vaatetusNaiset Ravintola ja ruoka sekä matkailu-palvelutNaiset Tekniikka, metalli, rakennus, energian tuotantoMiehet Eläimet ja luonto sekä elämyksetNaiset Asiantuntijakonsultointi, suunnittelu- ja tutkimuspalvelut Neutraali Kulttuuri-, ohjelmisto- ja mediapalvelutNeutraali Urheilu, kuntoilu ja liikuntaNeutraali Autoilu, kuljetus ja liikenneMiehet Tietotekniikka / AtkMiehet N = 417, ikä =16-29 v Lähde: Paakkunainen, K., ”Alkaisinko yrittäjäksi?”, 2007.

14 29.6.201414 NUORTEN AJATUKSIA YRITTÄJYYDESTÄ Miten tehostaisin yrittäjyysopetusta? 1. sivu Samaa mieltä % Eri mieltä % Ei mieli- pidettä % Työssäoppimista tulee ratkaisevasti lisätä691417 Eri opetustunneilla tulisi luoda omia tuotteita oppilaan itsenäisen aktiivisuuden kehittämiseksi 631523 Opetuksessa tarvittaisiin lisäaikaa kehittää kullekin räätälöityjä taitoja ja mielikuvitusta 631126 Yrittäjäjärjestöjen tulisi enemmän päästä kouluihin611622 Virtuaaliyrityksiä ja sijoituskilpailuja tulee kokeilla opetuksessa 611228 Koulun opinnäytteitä, harjoituksia ja töitä tulee paremmin liittää pien- ja keskisuuriin yrityksiin 591427 Kouluun tulisi perustaa yritys esim. koulun kioskitavaroiden tai lähiseudun nuorisopalvelujen tuottamiseksi 541432 N = 417, ikä =16-29 v Lähde: Paakkunainen, K., ”Alkaisinko yrittäjäksi?”, 2007.

15 29.6.201415 NUORTEN AJATUKSIA YRITTÄJYYDESTÄ Miten tehostaisin yrittäjyysopetusta? 2. sivu Samaa mieltä % Eri mieltä % Ei mieli- pidettä % Riskinottamista, markkinointia ja pelisilmää tulisi virittää peruskoulussa leikkien ja pelien avulla 542226 Aineopetuksen (esim. taide, liikunta, yritys- kasvatus) tulisi huomioida paremmin yhteiskunnan ja markkinoiden kysyntä 472033 Yritysten tulisi saada lisäkorvauksia työpaikoissa oppimisesta 423919 Luokkahuoneopetuksen on väistyttävä ongelma- ja toimintakeskeisten työmuotojen tieltä 363430 Liiketalous ja yrityskokeilut eivät sovi sivistyskouluun 86824 N = 417, ikä =16-29 v Lähde: Paakkunainen, K., ”Alkaisinko yrittäjäksi?”, 2007.

16 29.6.201416 Yrittäjävalmiuksien kehittyminen

17 29.6.201417 Uusien yritysten selviytymisaste Lähde: Tilastokeskus, KTM

18 29.6.201418 Yrittäjyys koulutuksessa •hallitus jatkaa toimia yrittäjyyskasvatuksen monipuolistamiseksi ja laajentamiseksi kaikilla koulutusasteilla •ammatillisen koulutuksen arvostusta, houkuttelevuutta ja työelämälähtöisyyttä parannetaan •toteutetaan ammatillisen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus (hallinto, rahoitus, etuudet, koulutustarjonta) •oppisopimuksen lisäkoulutuksen kiintiötä nostetaan; selvitetään oppisopimuksen käyttö korkeakoulutettujen täydennyskoulutuksessa Muuta •Hallintouudistuksia: –Elinkeino- ja työministeriö perustetaan 2008 alusta, uusi ministeriö koostuu pääasiassa KTM:stä ja TM:stä. –Väliportaan hallinto uudistettavaksi (lääninhallitukset, TE-keskukset, muut piirihallintoviranomaiset, maakuntaliitot) •Työn yrittämisen ja työelämän politiikkaohjelma yhdeksi hallituksen kolmesta politiikkaohjelmasta.

19 29.6.201419 –Perus- ja lukio-opetuksessa yrittäjyys kaikki opinnot läpäisevänä aihekokonaisuutena –Opetussuunnitelmaperusteisissa ammatillisissa perustutkinnoissa opintoviikkojen määrää kasvatetaan nykyisestään 5 ov:lla (pakollinen) ja 10 + 10 ov:lla (valinnainen) –Näyttötutkintoperusteisissa ammatillisissa opinnoissa yrittäjyys on sekä läpäisevänä aiheena että ammattialasta riippuen joko vapaasti valittavina, valinnaisina tai pakollisina opintoina –Ammattikorkeakouluilla yhteinen yrittäjyysstrategia, jossa sekä laadullisia että määrällisiä tavoitteita yrittäjyysopetukselle –Yliopistot vahvistaneet yrittäjyysopetustaan –Myös opettajakoulutuksessa yrittäjyyden osuus vahvistunut Yrittäjyysopetus eri koulutusasteilla

20 29.6.201420 Aloittaneet ja lopettaneet yritykset Lähde: Tilastokeskus

21 29.6.201421 Aloittaneet ja lopettaneet yritykset Lähde: Tilastokeskus

22 29.6.201422 Yrittäjien ja palkansaajien ikärakenne 2005 Lähde: Tilastokeskus, Työvoimatutkimus

23 29.6.201423 Yrittäjien ja Suomen 20-64 -vuotiaan väestön koulutusaste vuonna 2004 Lähde: Suomen Yrittäjät ja Tilastokeskus

24 29.6.201424 Yrittäjien koulutusaste Lähde: Suomen Yrittäjät


Lataa ppt "29.6.20141 Lähde: Tilastokeskus, Yritysrekisteri Yritysten määrä 2005 Yhteensä 236 435 yritystä vuonna 2005."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google