Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Projektimuotoinen lopputyö

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Projektimuotoinen lopputyö"— Esityksen transkriptio:

1 Projektimuotoinen lopputyö
2008 Heikki Hietala

2 Lopputyön päätyypit Tutkimustyyppinen lopputyö
Teoriaosa Tutkimusosa Tutkimustulokset Johtopäätökset Projektityyppinen lopputyö Käsiteltävänä joku käytännöllinen projekti, jossa tekijä on mukana Tuloksena ei ole mitattavaa dataa vaan pikemmin raportti projektin suunnittelusta, onnistumisesta sekä opetuksista

3 Projektityyppinen lopputyö
Tyypillinen lopputyö on käytännönläheinen ja pyrkii tutkimaan jotain käytännössä merkittävää aihetta käytännönläheisesti Tuloksena tyypillisesti jotain käytännöllistä Sovellus, sivusto, tietovarasto… Tyypillinen projektimuotoinen lopputyö käsittelee projektia, jossa tekijä on mukana tai josta hän vastaa Tyypillinen rakenne: Tavoitteen asettelu Teoriaosa Projektin suunnittelu Projektin ja sen tulosten kuvaus Projektin analysointi

4 Tavoitteen asettelu Tyypillinen tavoite on toimeksiantajalähtöinen
Parhaimmillaan innovatiivinen Tavoite kannattaa rajata ajallisesti järkeväksi kokonaisuudeksi Käytännössä isokin projekti voidaan pilkkoa pienempiin osaprojekteihin, jotta projektin aikataulu saadaan lopputyölle sopivaksi Testaus Projektimuotoisessa lopputyössä keskeisessä roolissa on prosessin hallinta Onko tavoite realistinen? Pitääkö aikataulu ja päästäänkö tavoitteisiin?

5 Teoriaosa Tyypillinen teoriaosuus on ”kevyehkö” ja sisältää tarvittavan taustatiedon työn toteuttamiselle Teoriaosan ei tarvitse olla yhtä syvällinen kuin tutkimusmuotoisessa lopputyössä Lähestymistapana kannattaa käyttää nimenomaan sitä että teoriaosa sisältää kaiken tarvittavan tiedon projektin suunnittelemiselle Eli suunnittelu tapahtuu teoriaosassa kerätyn tiedon pohjalta

6 … jatkuu Tyypillisesti teoriaosa voi sisältää tietoa systeemityön malleista Kyseistä jaottelua voidaan mukavasti käyttää projektin vaiheistamisessa sekä osien suunnittelemisessa Määrittely, suunnittelu,toteutus, testaus… Enemmän kuin yksi lähde! Ainakin kaksi

7 Projektin suunnittelu
Projektimuotoisessa lopputyössä keskeisessä roolissa on projektin suunnittelu Suunnitelman on pohjauduttava teoreettiseen viitekehykseen Käytännössä työ alkaa teoriaosuudella, joka sivuaa projektin aihepiiriä Kyseisen osuuden perusteella suunnitellaan projektin käytännönosuus Keskeistä projektin keskeisten osien suunnitteleminen Tavoitteena projektin osa-alueiden selkeä jakaminen Esimerkiksi sovellusprojektissa suunnitellaan järjestelmän rakenne, toteutus sekä testaus teorian pohjalta

8 Projektin ja sen tulosten kuvaus
Tarkoituksena on kuvata projekti riittävän seikkaperäisesti, jotta lukija saa kokonaiskuvan projektista Toisaalta pääpaino saattaa olla myös projektin tuotoksen esittelyllä jos työn kuvaaminen on muuten hankalaa Esim. kuva tehdyn sovelluksen toiminnasta tai Web –sivujen sisällöstä Kuvaus ei kuitenkaan tarkoita sovelluksen koodeja tai Web –sivuston HTML –koodia Projektin tuotoksella on painoarvoa työn arvioinnissa Merkitys, haastavuus, onnistuminen

9 Projektin analysointi
Tärkeässä osassa on myös projektin analysointi Arvioiminen miten onnistuttiin Mikä oli vaikeaa ja mikä helppoa? Mitä projektista voidaan oppia? Tulosten arvioiminen teoriaosan pohjalta Ajatuksia siitä olisi alun perin teoriaosan pohjalta luotu suunnitelma paikkansa Olivatko teoriat tai lähteiden mallit käytännössä toimivia Mahdolliset kehittämis- ja jatkohanke-esitykset

10 Projektimuotoisen työn tyypillinen rakenne
Kappale 1: Johdanto (esim. 3 s) - Työn ja tavoitteiden selkeä kuvaus 1.1 Työn aihe ja tarkoitus, 1.2 Keskeisten käsitteiden määritteleminen, 1.3 Työn rakenne ja eteneminen 1.4 Työn Rajaukset Kappale 2: Teoriaosa (esim. 15 s) Työn aihepiiriin liittyvä osuus, jossa on riittävästi aineistoa tai pohjaa käytännönosuudelle

11 … jatkuu Kappale 3: Käytännönosuus (esim. 15 s)
Toimeksiantaja, projektin kuvaus, suunnittelu, tulokset Kappale 4: Johtopäätökset (esim. 7 s) Päätelmiä siitä miten meni Työ minimissään 40 sivua Huomaa että oheiset sivumäärät ovat ainoastaan ohjeellisia

12 Arviointiperusteet Projektimuotoinen lopputyö (0-5)
*1 Tavoitteen asettelu *2 Viitekehys *3 Projektin suunnittelu *4 Projektin toteutus/tuotos *5 Kirjallinen esitys *6 Prosessin hallinta Tutkimustyyppinen lopputyö (0-5) *1 Tavoitteen asettelu *2 Viitekehys *3 Tutkimusmenetelmä *4 Aineiston käsittely/tulokset *5 Kirjallinen esitys *6 Prosessin hallinta

13 Lopputyön toimeksianto - Avis
Autovuokraamoketjun kustannuslaskentajärjestelmän luominen Tarkoituksena tehdä yksinkertainen mutta tehokas malli jolla voidaan seurata tulosyksikön kannattavuutta Keskeistä kustannusten kohdistamisjärjestelmä ja jaksottaminen

14 Avis 2 Tavoitteena luoda sisäisen seurannan järjestelmä tulosyksikölle
Sovellusprojekti Sopii parhaiten jo hieman kokemusta aiheesta omaavalle opiskelijalle Voidaan tehdä myös parityönä tai ryhmätyönä Voidaan neuvotella myös niin, että tehtäisiin kesäharjoittelun yhteydessä!

15 Työn analysointi Tavoite: Teoriaosassa:
Toimeksiantajan ja tavoitteen kuvaus Esim - Web - käyttöliittymä Teoriaosassa: Valittujen tekniikoiden esitteleminen Systeemityön perusperiaatteet Selaintekniikat, mahdollisuudet, suunnittelu, käyttöliittymäsuunnittelu Systeemityö –projektin vaiheistus (Business mallin luominen)

16 … jatkuu Projektin suunnittelu Systeemin kuvaus
Tavoitteena luoda suunnitelma, joka voidaan toteuttaa käytännössä Systeemin kuvaus Kuva käyttöliittymästä, järjestelmän rakennekuvia Analyysi siitä miten meni..

17 Käytännön osan rakenne tarkemmin
Vaatimusmäärittely Käytännössä etsitään järjestelmän tärkeimmät toiminnot asiakkaan kanssa yhdessä Määrittely Mietitään mitkä olisivat parhaat toteutustekniikat toiveiden toteuttamisen Web vs. Tavallinen käyttöliittymä

18 … jatkuu Suunnittelu Toteutus Testaus Käyttöönotto
Suunnitellaan kokonaisuus toimivaksi valittuja tekniikoita käyttäen Suunnittelussa apuna teoriaosa Toteutus Kuvataan miten toteutus tehtiin onnistui Testaus Suunnitellaan testaus ja kuvataan kuinka se tehtiin ja onnistui Käyttöönotto Kuvataan myös jos kuuluu projektiin

19 Sähköisen laskutukseen siirtyminen
Tavoite – siirtyminen uuteen systeemiin Osaprojekti isommasta kokonaisuudesta Suunnitelma…Teoria Teoria: Toimiala, lainsäädäntö… Käyttöönoton teoria (-testaus) Projektisuunnitelma Tarvittaessa järjestelmän kuvaus Toteutus – käytöönotto Arviointi projektin onnistumisen osalta

20 Projektin vaiheet Vaatimusmäärittely Määrittely Suunnittelu
Mietitään mitä tehdään… Määrittely Valitaan tekniikat – valitaan toteutustapa Suunnittelu Suunnittelu…

21 Prosessi Ideapaperi Hyväksyminen Tutkimussuunnitelma …….. Valmis!
Aihe – tavoite – kysymykset Hyväksyminen S-posti, tapaamisen, seminaari Tutkimussuunnitelma Esitys …….. Valmis!


Lataa ppt "Projektimuotoinen lopputyö"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google