Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

“Suomen kirjasto” - portti tietoon työnjakoa alueellisen ja valtakunnallisen tiedon tuotantoon Rami Heinisuo tekninen johtaja, Eduix Esitys aluetietokantaseminaarissa.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "“Suomen kirjasto” - portti tietoon työnjakoa alueellisen ja valtakunnallisen tiedon tuotantoon Rami Heinisuo tekninen johtaja, Eduix Esitys aluetietokantaseminaarissa."— Esityksen transkriptio:

1 “Suomen kirjasto” - portti tietoon työnjakoa alueellisen ja valtakunnallisen tiedon tuotantoon Rami Heinisuo tekninen johtaja, Eduix Esitys aluetietokantaseminaarissa Kajaanissa 3.10.2002

2 “Suomen kirjasto” -suunnitteluryhmä Suunnitteluryhmän kokoonpano Rami Heinisuo, selvitysmies, Eduix Matti Sarmela, yleisten kirjastojen verkkopalvelut Hannu Taskinen, Helsingin kaupunginkirjasto Kristiina Hormia-Poutanen, Helsingin yliopiston kirjasto Maija Kanerva, Tampereen kaupunginkirjasto Erkki Lounasvuori, Tilastokirjasto Katri Vänttinen, Arene (ammattikorkeakoulut)

3 Toimeksiannon sisältöä ● Ehdotuksia siitä, miten nykyisiä kirjastojen verkkopalveluita pitäisi tuotteistaa käyttäjäystävällisyyden ja paremman saavutettavuuden näkökulmasta ja mitä uusi palveluita tulisi kehittää sekä minkälaisia käyttöoikeusratkaisuja tarvitaan ● Ehdotus näiden palveluiden saavutettavuuden ja käytettävyyden tavoitetasosta ● Tavoitetason edellyttämät tietotekniset ratkaisut ● Tavoitetason edellyttämät tuotantoresurssit sekä ehdotus tuotannon organisoimiseksi ja koordinoimiseksi kansallisessa kirjastoverkossa Kirjastopoliittisen työryhmän ehdotukset huomioon ottaen

4 Lähtökohdat ● “Suomen kirjasto” - portti tietoon – on julkisten kirjastojen yhteistyöhanke ● yleiset kirjastot, erikoiskirjastot, yliopistojen kirjastot ja ammattikorkeakoulujen kirjastot – on esiselvitysvaiheessa, huhtikuu-lokakuu 2002 – tarjoaa toteutuessaan kansalaisille kehittyneen ja tuotteistetun tiedonhaun käyttöliittymän ja sen taustalla tarvittavat tekniikat – tulee näkymään mm. yhteisenä verkkopalveluna, jonka kautta kansalaisilla on pääsy erilaisiin tietokantoihin ja tietoresursseihin yhtenäisen ja helppokäyttöisen käyttöliittymän avulla - kansalaisen tietohuolto ja sähköinen asiointi

5 “Suomen kirjasto” EI ole ● kaikkien kirjastojen yhteisjärjestelmä ● tietoverkon rakennushanke ● uusi organisaatio

6 Ongelmia tiedonhaussa ● kirjastojen kokoelmat ja tietokannat hajallaan, yli 130 erilaista hakukäyttöliittymää ● monien kirjastojen tiedonhakujärjestelmät eivät vastaa asiakkaiden kasvaneita vaatimuksia ja tarpeita, vrt “Google” ● kirjastojen tietokannat ja internetin tietoresurssit ovat erillään toisistaan ● eri kirjastosektorien tiedonhakujärjestelmät eivät keskustele keskenään, vaikka asiakaskunta pitkälti samaa ● projektien synnyttämät tietokannat ja tietokokoelmat jäävät/jääneet paikoin päivittämättä, jatkuvuus puuttuu

7 Alueellisen ja valtakunnallisen erot ● kansallisten palvelujen käyttöliittymissä ei oteta riittävästi huomioon alueellista tiedonhakua ● “aika ja paikka eivät ole merkityksellisiä” - ne ovat! ● alueelliset tietokokoelmat eivät ole haettavissa kansallisten palvelujen kautta ● päällekkäisyyttä tietosisällöissä ja tiedon tuotannossa ● alueiden välinen yhteistyö määrittelemättä, projektikohtaista ● alueelliset erot aineistojen saatavuudessa suuret

8 Lääkkeitä tiedonhaun helpottamiseen ● tarjotaan yhtenäinen ja helppokäyttöinen hakukäyttöliittymä – kirjastojen kokoelmatietokantoihin – kansallisiin kirjastotietokantoihin – lisensoituihin sähköisiin aineistoihin – mahdollisuus näiden monihakuun – mahdollisuus hakukäyttöliittymän personointiin / profilointiin käyttäjäkohtaisesti – mahdollisuus alueellisiin käyttöliittymiin, alueellisiin monihakuihin (virtuaalikokoelmat) – tietojen sisällyttämistekniikat; pääsy samaan tietoon useaa kautta (paikallisesti, alueellisesti, kansallisesti)

9 Liittyviä hankkeita ● FinELib -aineistot – viitetietokannat, artikkelit, lähdeteokset ● Kansallinen hakuportaali – kansalliset tietokannat, yliopistojen tietokannat, lisensoidut sähköiset aineistot – ohjelmistoratkaisut ● Aluetietokannat ja aluetietoverkkoprojektit – alueelliset sähköiset aineistot; lisensoidut ja digitoidut – ohjelmistoratkaisut ● Alueellinen järjestelmäyhteistyö kirjastosektorien välillä ● Kirjastojen yhteisjärjestelmät

10 KANSALAISEN TIETOHUOLTO TIEDONHAUN PORTTI Tiedonhakua ja siihen liittyvää sähköistä asiointia tukeva palvelu Sisältö: Lisäksi monihaku: - Nordic web index, - muita verkon yleisiä hakupalveluita - kirjastojen muut aineistot, Tiedonhaun opastus Tekniikka: - kehittynyt monihaku (Kansallinen hakuportaali), - tiedonhakua tukeva ja opastava tekniikka, personoitavuus, - xml ja muut avoimet rajapinnat, - monikanavaisuus Alueelliset palvelut Porttipalvelun alueellinen soveltaminen, kuten alueelliset monihaut (mm. kokoelmatietokannat, aluetietokannat), osallistuminen etätietopalveluun ym. TUTKIMUKSEN JA OPPIMISEN TUKI KANSALLINEN HAKUPORTAALI Sisältö: Hakuliittymä: - FinELib-aineistoon - Linnea-tietokantoihin - yliopistokirjastojen kokelmatietokantoihin -sekä mahdollisesti amk- kirjastojen, erikoiskirjastojen ja yleisten kirjastojen kokoelma- tietokantoihin Kokoelmatason kuvailu Dynaamiset viittaukset ym. Tekniikka: - Portaalisovellus - Monihakusovellus - Digitaalisen kirjaston sovellus Porttipalvelun ja Kirjastot.fi:n hyödyntäminen, esim. etätietopalvelu ”Suomen kirjasto” –hankesuunnitelma Kirjastojen tiedonhakupalveluiden saavutettavuuden ja käytettävyyden kehittäminen loppukäyttäjän kannalta Monihaku kirjastojen kokoelmatietokannoista ja soveltuvin osin lisensoidusta aineistosta Kokoelmien kuvailutiedot KIRJASTOJEN ASIAKKAAT JA KIRJASTOT KIRJASTOT.FI Sisältö: - väylät kirjastoihin, kirjastojen palvelutiedot, - kirjastoalan ammattipalvelut, - Kirjallisuus-, Lapsille- ja Musiikkikanavat, - tiedonhakupalvelut Tiedonhakukanava - portti keskeinen osa kanavaa Tekniikka: Portaalisovellus, useita tietokantasovelluksia ym. - valikoitu ja kuvailtu verkkoaineisto, - etätietopalvelun arkisto Etätietopalvelu 23.9.2002 19:10 / MS

11 Tiedonhaun portti, sisältöä ● Kokoelmatietokannat monihakuna ● Verkon ilmaiset tietoresurssit ● Käyttäjän tunnistaminen, tietoprofiilit – sähköisen asioinnin alusta ● Lisensoidut aineistot ja tietokannat ● Neuvonta- ja etätietopalvelut – tiedonhaun tuki ja opastus ● Hakemistot – virtuaalikirjastot, linkkikirjastot ● hallinta- ja seuranta- ja muistutuspalvelut

12 Pohdintaa, tiedonhaun portti ● sähköinen tietohuolto, tiedonhaku ja sähköinen asiointi kulkevat käsi kädessä, tukevat toisiaan ● kansalaisilla paljon tiedontarpeita myös suoranaisten opiskeluun ja tutkimukseen liittyvien tarpeiden lisäksi, hiljaiset tiedontarpeet ● tiedontarve ei ole yhtä kuin kirjaston käytön tarve ● väylä, joka on neutraali painotuksiltaan, kaiken tyyppisille tiedontarpeille ● toimiva alusta sähköisten asiointijärjestelmien kehittämiselle puuttuu, vaatii kuitenkin merkittäviä tietojärjestelmäinvestointeja -> keskitetyt ratkaisut suositeltavia


Lataa ppt "“Suomen kirjasto” - portti tietoon työnjakoa alueellisen ja valtakunnallisen tiedon tuotantoon Rami Heinisuo tekninen johtaja, Eduix Esitys aluetietokantaseminaarissa."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google