Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Yliopistokirjastojen kokoelmien tietokartta 1.4.2004 Merja Hyödynmaa suunnittelija

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Yliopistokirjastojen kokoelmien tietokartta 1.4.2004 Merja Hyödynmaa suunnittelija"— Esityksen transkriptio:

1 Yliopistokirjastojen kokoelmien tietokartta 1.4.2004 Merja Hyödynmaa suunnittelija merja.hyodynmaa@uta.fi

2 1.4.2004Tietokartta 1.4.042 MITÄ, MISSÄ, MILLOIN Tietokartta kertoo §yliopistokirjastojen kokoelmien vahvuusalueet §tietyn aihealueen parhaiden kokoelmien sijaintikirjastot §kokoelmien ajallisen kattavuuden

3 1.4.2004Tietokartta 1.4.043 Hankkeen resurssit §OPM:n avustus 35 000 euroa l suunnittelija 8 kk (83 %) l matkat, koulutus, muut kulut (17 %) §hallinnointi (OYK) + tilat, laitteet (TaYK) :Ohjausryhmä (7) :Kirjastojen yhdyshenkilöt (29+3) :Kansalliskirjaston asiantuntijat (2) è Ainakin 40 asiantuntijan osaaminen käytössä!

4 1.4.2004Tietokartta 1.4.044 Tilannekatsaus 1.4.04 §Yhdyshenkilöverkosto lähes kattava (32/33). §Yliopistokirjastojen kokoelmatiedot haravoitu kotisivuilta. l Yleiskokoelmat – vähän tietoja l Erikoiskokoelmat – kattavasti tietoja (aihe, aika, kieli, historia, usein myös dokumenttiluettelo) §Kokoelmaformaatti valittu. §Tietokartan aihealueiden jaottelu loppusuoralla.

5 1.4.2004Tietokartta 1.4.045 Kokoelmaformaatti §Dublin Core Collection Description - sovellusprofiili http://www.ukoln.ac.uk/metadata/dcmi/collection-ap- summary/2004-02-01/ §Kansalliskirjasto ohjeistaa formaatin ja sen kenttien käyttöä Suomessa l ohjeistukselle suuri tarve, ei valmista esikuvaa l kentän toistettavuus, pakollisuus ja sisältö §NISO:n Metasearch Initiative’n Collection Description –työryhmä kehittää standardia. l lähtökohtana todennäköisesti DC-määritys l puheenjohtaja Kansalliskirjastosta

6 1.4.2004Tietokartta 1.4.046 Tietokartan aihealueet §Humanistiset alat §Informaatiotieteet §Käyttäytymistieteet §Luonnontieteet §Maa- ja metsätalous §Taloustieteet §Tekniikka §Terveystieteet §Yhteiskuntatieteet §Aihealueet ryhmitelty Nellin jaottelun pohjalta yhdessä ohjausryhmän ja yhdyshenkilöiden kanssa.

7 1.4.2004Tietokartta 1.4.047 Päätaso 2-taso Highlights Päätaso 2-taso Highlights (energiatekniikka) Tekniikka rakennustekniikka; energiatekniikka; konetekniikka; liikenne- ja kuljetustekniikka; materiaali- ja valmistustekniikka; kemian tekniikka & prosessitekniikka; sähkötekniikka; tietotekniikka; turvallisuustekniikka energialähteet, energiatalous, sähköenergia

8 1.4.2004Tietokartta 1.4.048 Highlights-sanat §selittävät 2-tason aihetta §kuvailevat myös erikoiskokoelmia §täydentyvä, ”elävä” lista §myös hakusanoja ESIMERKKI Australian Libraries Gateway (PALVELU) èPhilosophy and religion (PÄÄTASO) è Christian theology (2-TASO) è Trinity Theological College Library (KIRJASTOT) HIGHLIGHTS of the collection: Reformed Theology; Biblical Studies; Feminist Theology; Ministry and Mission

9 1.4.2004Tietokartta 1.4.049 Sisällönkuvailu Kokoelmien sisältöä kuvaillaan kolmella tavalla: 1. tietokartan aihealuejaottelu l aihealuetta vastaa koodi 2. asiasanat l YSA ja Allärs suositeltavia l erikoissanastot (Musa/Cilla…) ja kansainväliset sanastot (MeSH…) sallittuja 3. luokitukset l Fennican UDK suositeltava l kansainväliset luokitukset (Dewey Decimal Classification…) sallittuja

10 1.4.2004Tietokartta 1.4.0410 Koneelliset selvitykset §Koneelliset selvitykset Lindasta epärealistisia. l Yli 10.000 viitteen tulosjoukot virheellisiä. l Spesifit hakutavat (Access, SQL) aikaa vieviä, työläitä tai eivät onnistu. §Lindasta vaikea saada kirjastokohtaisia vertailutietoja. èMäärälliset kartoitukset kirjaston omasta kokoelmatietokannasta.

11 1.4.2004Tietokartta 1.4.0411 Pilottitutkimukset §Pilottialoina markkinointi, filosofia, informaatiotutkimus ja eläintiede. §Kartoitetaan kokoelmien kieli- ja ikäjakauma. §Vuosikategoriat -1799, 1800-1849, 1850-1889, 1900- 1929, 1930-1949, 1950-1969, 1970- 1979, 1980-1989, 1990-1994, 1995- 1999, 2000-

12 1.4.2004Tietokartta 1.4.0412 Pilottikokeiluja Tampere, Vaasa §TaYK:n kokoelmista kartoitettu filosofian ja markkinoinnin nimekkeitä. è Access-toiminto (sijaintihaku sekä lajittelu painovuoden/kielen mukaan) l filosofia alaluokittain (metafysiikka, tietoteoria, logiikka, etiikka...) l markkinointi (sijaintihaku + sanahaku) §Vaasan tiedekirjaston Tritonian kokoelmista kartoitettu tekniikka. l tavoitteena alueellinen hankintayhteistyö

13 1.4.2004Tietokartta 1.4.0413 Pilottien ohjeistus §Kartoitetaan nimekkeitä (ikä- ja kielijakauma). §Yhteinen alajaottelu (filosofian highlights) §Mukaan otettava aineisto? l painettu aineisto vs. kaikenmuotoinen aineisto l kurssikirjat l opinnäytteet l käsikirjastoaineisto

14 1.4.2004Tietokartta 1.4.0414 Tietokartan kokoelmat §Valinnan kriteeriksi aineiston saatavuus, käytettävyys + tiedon pysyvyys. §Prioriteettijärjestys ohjeistetaan l yleiskokoelmat vs. erikoiskokoelmat §Kirjastot itse päättävät/arvioivat l minkälaisten organisatoristen kokonaisuuksien aineistoja kuvaillaan tietokarttaan l erikoiskokoelmiensa spesialiteetin ja laadukkuuden

15 1.4.2004Tietokartta 1.4.0415 Kokoelmien kuvailujen sijoituspaikka §Kuvailujen säilytys- ja käyttöpaikaksi DOMS (digitaalisen aineiston hallintajärjestelmä). §DOMS soveltuu tallennusalustaksi, sillä siihen voidaan määritellä erilaisia formaatteja.

16 1.4.2004Tietokartta 1.4.0416 Yhteys Nelliin §Nelliin tehtäneen tietokartan käyttöliittymä (tietokartan aihejaottelu lähtökohtana). §Valitsemalla jonkin aiheen saa ruudulle luettelon kaikista kyseiseen aiheeseen luokitelluista kokoelmista. l Kokoelmiin voi kohdistaa hakuja. l Nellistä linkki kunkin kokoelman kuvailuun.

17 1.4.2004Tietokartta 1.4.0417 Näkyykö metsä vai puut? §Yhteismitallisten tietojen saaminen tietyn aihealueen kokoelmista teettää työtä. l Kokoelmat sisällönkuvailtu eri menetelmin. §Kartoitusten jälkeen tiedetään tietyn aihealueen kokoelmien tilanne sillä hetkellä. §Kokoelmien vertailutiedot tulisi jatkossa saada selville nykyistä helpommin. l Julkaisuille tulisi antaa aihealuetta vastaava koodi jo silloin, kun ne kuvaillaan kokoelmatietokantaan.

18 1.4.2004Tietokartta 1.4.0418 Tietokarttoja muualla §Australian Libraries Gateway http//www.nla.gov.au/apps/libraries?action=OrgDetai ls&id=9740 §SCONE, Scottish Collections Network http://scone.strath.ac.uk/service/index.cfm  Kirjastojen kokoelmia voi etsiä aihealueen, maantieteellisen sijainnin, (kirjaston/kokoelman) nimen mukaan tai sanahakuna.


Lataa ppt "Yliopistokirjastojen kokoelmien tietokartta 1.4.2004 Merja Hyödynmaa suunnittelija"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google