Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

1 WiMAX-tekniikan rooli Suomessa Lasse Aslamaa Diplomityöseminaari 22.5.2007 Valvoja: Prof. Heikki Hämmäinen Ohjaaja: DI Timo Smura.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "1 WiMAX-tekniikan rooli Suomessa Lasse Aslamaa Diplomityöseminaari 22.5.2007 Valvoja: Prof. Heikki Hämmäinen Ohjaaja: DI Timo Smura."— Esityksen transkriptio:

1 1 WiMAX-tekniikan rooli Suomessa Lasse Aslamaa Diplomityöseminaari 22.5.2007 Valvoja: Prof. Heikki Hämmäinen Ohjaaja: DI Timo Smura

2 2 Sisältö •Taustaa •Tutkimusongelma ja tavoitteet •Tutkimusmenetelmät •WiMAX-tekniikka •WiMAX-markkinakatsaus •Haastattelut •Johtopäätökset •Jatkotutkimukset

3 3 Taustaa •Laajakaistamarkkinoilla vuosia jatkunut ”hypetys” WiMAX-tekniikan mahdollisuuksista ja ominaisuuksista: –Kiinteän WiMAX:in on sanottu haastavan perinteiset laajakaistatekniikat, kuten esimerkiksi DSL:n ja kaapelimodeemin –Mobiili-WiMAX:in on sanottu haastavan 3G-verkot

4 4 Tutkimusongelma ja tavoitteet •Aiheena on tutkia WiMAX-tekniikan roolia Suomessa. •Pääpaino kiinteässä WiMAX:issa, mutta myös mobiili-WiMAX huomioidaan tulevaisuuden kannalta. •Pyritään selvittämään onko WiMAX:ista tulossa haastaja muille Suomessa oleville laajakaistatekniikoille, vai onko sen osana jäädä lähinnä täydentäväksi tekniikaksi. •Työn tarkoituksena on myös vastata seuraaviin kysymyksiin: –Minkälaisiin tarkoituksiin ja minkälaisille alueille kiinteitä WiMAX- verkkoja on rakennettu? –Mitkä syyt vaikuttivat kiinteän WiMAX:in valintaan? –Onko kiinteää tai mobiili-WiMAX-verkkoa järkevää rakentaa alueille, joilla on jo ennestään muuta laajakaistasaatavuutta?

5 5 Tutkimusmenetelmät •WiMAX-tekniikan vertailu olennaisimpiin kilpaileviin laajakaistatekniikoiden nähden. •Markkinoilla olevien WiMAX-tuotteiden selvittäminen. •Kiinteän WiMAX-verkon rakentamiseen vaadittavien radiolupien omistajien selvittäminen Suomessa. •Suomeen rakennettujen kiinteiden WiMAX-verkkojen selvittäminen •Asiantuntijahaastattelut valituille suomalaisille operaattoreille.

6 6 WiMAX-tekniikka (1/2) •WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) on IEEE 802.16-standardiin perustuva langaton laajakaistatekniikka. •Tällä hetkellä on olemassa kaksi eri standardiversiota: IEEE 802.16- 2004 kiinteälle WiMAX:ille ja IEEE 802.16e-2005 mobiili- WiMAX:ille. •Kiinteä WiMAX on ollut markkinoilla jo pari vuotta. Mobiili-WiMAX on pian tulossa. •WiMAX:in tiedonsiirtonopeus max. jopa 75 Mbit/s (@20MHz). Kantama max. LOS 50 km ja NLOS 20 km. •Kiinteän WiMAX:in tiedonsiirtonopeus per asiakas tyypillisesti: 0-3 Mbit/s. Kantama tyypillisesti LOS <10-20 km ja NLOS <2 km. •Mobiili-WiMAX:in suorituskykyominaisuuksien arvioidaan jäävän alle kiinteän WiMAX:in vastaavien. •Jotkin kiinteät WiMAX-verkot on mahdollisuus päivittää tulevaisuudessa mobiili-WiMAX:ia tukeviksi.

7 7 WiMAX-tekniikka (2/2) •Kiinteällä WiMAX:illa on omat hyvät ja huonot puolensa suhteessa muihin kiinteisiin laajakaistatekniikoihin: –Hyviä puolia: langattomuus, kantama, soveltuu myös harvemmin asutuille seuduille –Huonoja puolia: asiakaspäätteen hinta, asiakaspäätteen kiinteä asennus hankalaa, siirtonopeus riippuu myös muista käyttäjistä •Mobiili-WiMAX:illa on omat hyvät ja huonot puolensa suhteessa muihin mobiileihin laajakaistatekniikoihin: –Hyviä puolia: suorituskyky ja kantama verrattavissa 3G:hen –Huonoja puolia: laitteet ei vielä markkinoilla, 3G-verkot laajenevat jatkuvasti, 3G-verkoilla suurten operaattoreiden tuki

8 8 WiMAX-markkinakatsaus (1/4) - Käyttökohteet •WiMAX-tekniikkaa voidaan hyödyntää monessa eri käyttökohteessa ja sovelluksessa. Näistä esimerkkejä ovat: –langattomat laajakaistaverkot (”langaton DSL”) –runkoyhteydet –kaupunkialueverkot (MAN) –väliaikaiset verkot (erilaiset tapahtumat) –julkisilla paikoilla olevat verkot (linja-autot, junat) –turvallisuuteen ja videovalvontaan liittyvät sovellukset

9 9 WiMAX-markkinakatsaus (2/4) – Laitevalmistajat ja tuotteet •Toistaiseksi kaksitoista eri valmistajaa on tuonut markkinoille kiinteän WiMAX:in tuotteita tai virtapiirejä (sertifioituja). •Suomen nykyisissä kiinteissä WiMAX-ratkaisuissa käytetään yleensä Airspanin, Alvarionin tai Siemensin päätelaitteita ja tukiasemia. •Alvarion BreezeMAX-tuoteperheeseen kuuluvat päätelaitteet ja tukiasemat ovat markkinajohtajia maailmanlaajuisesti. •Ensimmäisiä mobiili-WiMAX-tuotteita voidaan odottaa markkinoille vuoden 2007 puolen välin jälkeen.

10 10 WiMAX-markkinakatsaus (3/4)– Radioluvat Suomessa •Suomessa on 40 operaattoria, jotka ovat hankkineet 3,5 GHz:n radioluvan/radiolupia kiinteiden langattomien liityntäverkkojen (FWA) rakentamiseen. •Radiolupia ovat saaneet niin pienet, keskisuuret kuin suuretkin operaattorit. •Radiolupien peittoalueet kattavat kaupunkeja, taajamia ja harvaan asututtuja seutuja ympäri Suomea. •Nykyiset radioluvat umpeutuvat vuosien 2009-2011 aikana.

11 11 WiMAX-markkinakatsaus (4/4) – Kiinteät WiMAX- verkot Suomessa •Noin 16 operaattoria oli lähtenyt rakentamaan kiinteitä WiMAX- verkkoja Suomessa. •Verkon rakentaneet/rakentamassa olevat operaattorit ovat pieniä tai keskisuuria. Suuret operaattorit, kuten Elisa ja TeliaSonera, eivät ole lähteneet rakentamaan verkkoja ollenkaan. •Suurin osa verkoista on rakennettu/rakenteilla harvemmin asutuille seuduille. Näistä suurimmat ovat Savon ja Karjalan (MPY ja SPY), sekä Kainuun (KPO) verkot. •Vain kolme voitiin laskea kaupunkiverkoiksi: Turun seudun (Paraisten Puhelin), pääkaupunkiseudun (Suomi Communications) ja Haminan seudun (Haminan Energia) verkot.

12 12 Haastattelut (1/6) •Haastateltavat operaattorit valittiin siten, että joukkoon saatiin niin kaupunkeihin kuin haja-asutusalueillekin rakennettuja/rakenteilla olevia kiinteitä WiMAX-verkkoja Suomessa. •Haastateltiin 6 eri operaattoria verkon rakentaneiden/rakentamassa olevien joukosta. •Haastateltiin myös 2 eri operaattoria verkon rakentamatta jättäneiden joukosta.

13 13 Haastattelut (2/6) •Harvemmin asutuilla seuduilla kiinteän WiMAX-verkon rakentamisen pääasiallinen syy oli paikata perinteisen laajakaistasaatavuuden aukkoja, ei kilpailla alueella jo olevien tekniikoiden kanssa. •Kiinteä WiMAX valikoitui tekniikaksi, koska se oli teknis- taloudellisesti järkevin vaihtoehto rakentaa laajakaistaa harvaan asutulle seudulle. •Verkot eivät silti syntyneet aina puhtaasti markkinaehtoisesti, vaan osarahoittajia olivat esimerkiksi maakunnat, TE-keskukset ja EU. •Verkkoja ei olisi useinkaan rakennettu ollenkaan, jos laajakaistasaatavuus olisi ollut alueella jo ennestään täydellinen.

14 14 Haastattelut (3/6) •Kaupungeissa kiinteän WiMAX-verkon rakentamiselle oli monta syytä. •Verkon rakentamisen tarkoitus ei ollut haastaa alueiden massamarkkinoilla olevia laajakaistatekniikoita, eikä paikata pelkästään laajakaistasaatavuuden aukkoja. •Verkko mahdollisti operaattoreille esimerkiksi: –uusien langattomien palveluiden luomisen (videovalvonta, varaliittymät) –kilpailemisen tietyllä kapealla markkinasegmentillä (tietyt yritysliittymät) –operaattorien itse tarvitsemien yhteyksien luomisen. •Verkot siis rakentuivat kaupunkeihin huolimatta siitä, että alueen laajakaistasaatavuus olikin jo ennestään erinomainen.

15 15 Haastattelut (4/6) •Kiinteän WiMAX-verkon rakentamatta jättäneet operaattorit eivät nähneet verkon rakentamista itselleen kannattavana. •Yleisesti ottaen kilpailu olemassa olevien perinteisten laajakaistatekniikoiden kanssa ei tuntunut järkevältä.

16 16 Haastattelut (5/6) •Nykyisten kiinteiden WiMAX-verkkojen päivitys mobiili-WiMAX- verkoiksi riippuu hyvin pitkälti tapauksesta. •Harvaan asutun seudun verkoissa mobiilipäivitys tulee tuskin kysymykseen. •Kaupungeissa ja taajamissa mobiilipäivityksiä saatetaan kuitenkin nähdä.

17 17 Haastattelut (6/6) •Mobiili-WiMAX:in mahdollisuuksista haastaa 3G oli monia arvioita. Kukaan ei kuitenkaan suoraan puhunut mobiili-WiMAX:in puolesta. •Yleisesti ottaen arveltiin mobiili-WiMAX:in olevan 3G:tä täydentävä tai paikallisesti 3G:n kanssa kilpaileva tekniikka. •Syitä siihen miksei mobiili-WiMAX suuremmin haastaisi 3G:tä: –Vaadittavan rahan ja uskalluksen puute. –2G/3G:n vahva asema valtakunnallisena verkkona. –Mobiili-WiMAX:in olevan tekniikka sellaisille operaattoreille, joilla ei ole 3G-verkkoja.

18 18 Johtopäätös •Kiinteä WiMAX osoittautui lähinnä perinteistä laajakaistasaatavuutta täydentäväksi tekniikaksi harvaanasutulla seudulla tai uusia langattomia palveluita tuottavaksi tekniikaksi kaupungeissa ja taajamissa. •Tietyillä alueilla kiinteä WiMAX saattaa kilpailla kapeasta markkinasegmentistä lähinnä DSL:n kanssa, muttei laajemmassa mittakaavassa. •Mobiili-WiMAX tulee todennäköisesti jäämään 3G:tä täydentäväksi tai korkeintaan paikallisesti sen kanssa kilpailevaksi tekniikaksi kaupunkeihin ja taajamiin. •Mobiili-WiMAX:in tulevaisuus on kuitenkin erittäin paljon riippuvainen muun muassa regulaattorin suhtautumisesta asiaan, taajuusalueiden- ja kaistojen määrittelyjen myötä.

19 19 Jatkotutkimus •Mobiili-WiMAX:in mahdollisuudet on syytä analysoida uudelleen, tuotteiden tullessa markkinoille ja ensimmäisten verkkojen rakentuessa.


Lataa ppt "1 WiMAX-tekniikan rooli Suomessa Lasse Aslamaa Diplomityöseminaari 22.5.2007 Valvoja: Prof. Heikki Hämmäinen Ohjaaja: DI Timo Smura."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google