Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Työperäisestä stressitä johtuvien riskien hallinta COMPUSMARTissa Työperäisestä stressitä johtuvien riskien hallinta COMPUSMARTissa Institute of Work,

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Työperäisestä stressitä johtuvien riskien hallinta COMPUSMARTissa Työperäisestä stressitä johtuvien riskien hallinta COMPUSMARTissa Institute of Work,"— Esityksen transkriptio:

1 Työperäisestä stressitä johtuvien riskien hallinta COMPUSMARTissa Työperäisestä stressitä johtuvien riskien hallinta COMPUSMARTissa Institute of Work, Health & Organisations (I-WHO) University of Nottingham, UK www.i-who.org

2 COMPUSMART •Perustettu 1988: 5 toimipistettä, 27 työntekijää, olus johtajat John ja Mark •2 osa-aikaista hallinnon työntekijää, 2 osa-aikaista teknisen tuen tuottajaa •7 naista, loput miehiä •12:lla korkeskoulututkinto, 3:lla jatkotutkinto •Toimipaikoilla: 1 henkilö hallinnossa, 1 teknisessä tuessa, 1 myynnisstä, 2 teknisissä palveluissa, 2 teknisissä palveluissa ja ohjelmistokehityksessä – lisäksi hallinnon ja teknisen tuen lisähenkilöst pääkonttorissa •Toiminnot: tekninen tuki ja pavelut, ohjelmistokehitys, myynti

3 Stressitekijät ja niiden vaikutus •Lisääntynyt työkuorma, pitkät työajat, työpaineet, lihassäryt, huoli yrityksen tulevaisuudesta, henkilöstön kehittämisen vähäisyys •3 toimipaikassa avokonttori: valituksia yksityisyyden puuttumiseta ja melusta •Johtjat tukevat henkilöstöä, avointa tiedotusta, ystävällinen ilmapiiti, hyvät henkilösuhteet •Joustavat työaikajärjestelyt perheellisillä •Ulkopuolista apua hankittu ongelmien ratkaisemiseen

4 Mitkä ova esimerkkinä olevan yrityksen onglmia ja kuinka ne voivat liittyä työperäiseen stressiin?

5 Onko stressin käsittely helpompaa pienessä vai suuressa yrityksessä?

6 Miksi johdon rooli on niin merkittävä pienissä yrityksissä?

7 Kuinka pieni yritys voi löytää ja valita sopivaa apua työperäiseen stressiin liittyvissä asioissa?

8 Riskien arvioinnin menetelmät ja toimeenpano (1) •Riskien hallinta = riskien arviointi + riskien vähentäminen •Olemassa olevan tiedon tutkisminen yrityksen politiikoista, poissaoloista, henkilöstön vaihtuvuudesta, työtapaturmista, sairauspoissaoloistam, henkilöstön valituksista, tuottavuudesta •Ohjausryhmä •Havainnot työpaikalla, työn analyysi haastattelu •Riskien arviointitutkimus: keskeisten tekijöiden tunnistaminen ja niiden liittyminen stressiin ja lihasperäisiin ongelmiin

9 Riskien arvioinnin menetelmät ja toimeenpano (2) •Suurinta osaa henkilöstöä koskevia tekijöitä: työn organisointi (tehtävien suunnittelu, priorisointi, toimenkuvien selkeys), työkuorma ja työajat (pitkä ja ennakoimattomat työajat), keskustelu yhtiön tilasta ja tulevaisuudesta, henkilöstön kehittäminen, avokonttori kolmessa toimipaikassa

10 Mitkä ovat riskien arviointiprosessin päävaiheet?

11 Mikä rooli on ohjausryhmällä ja ketä siihen pitäisi kuulua?

12 Kuinka haastateltavat valitaan työn analyysihaastatteluun?

13 Mikä on riskien arviointitutkimuksen tavoite?

14 Stressin vähentäminen ja käytettävät menetelmät (1) •Ideointi workshopit: työpäivien päätteeksi (15.00- 17.30) •Asiantuntijat esittelivät tutkimuksen tulokset henkilöstölle ja tämän jälkeen pyysivät heitä ja johtotiimiä tunnistamaan soveltuvia menetelmiä havaittujen ongelmien ratkaisemiseksi ottaen huomioon vallitsevat olosuhteet •Tavoite: tunnistaa vähäinen määrä toimenpiteitä jolla voidaan ratkaista mahdollisimman suuri määrä ongelmia

15 Stressin vähentäminen ja käytettävät menetelmät (2) •Työn organistointi: jokaiselle tehtävälle laaditaan selvät ja tiivistetyt toimenkuvat, varmistetaan tehtävien vastaavuus asemaan, työkokoukset aamuisin tehtävien priorisoimiseksi •Työkuorma ja työaika: johtotiimi selvittää mahdollisuuskia palkata lisää henkilöstöä

16 c (3) •Keskustelu yrityksen tilanteesta ja visioista: johtotiimi vierailee kussakin toimipisteessä joka kolmas kuukaus tiedottamassa henkilöstölle yrityksen politiikkaan ja kehittämiseen liittyvistä asioista •Henkiklöstön kehittäminen: johtotiimi suunnittelee soveltuvan kehittämisssuunnitelman tavoitteena henkilöstön kehittäminen •Avokonttorit: tutkitaan mahdollisuuksia konttoreiden uusimiseksi

17 Stressin vähentäminen ja käytettävät menetelmät (4) •Toimintasuunnitelma: sovitut toimenpiteet, aikataulut ja vastuussa olevan henkilön määritteleminen •Johtotiimi ylläpitää tilastoja tuottavuudesta, poissaoloista, työtapaturmista, sairauspoissaoloista ja henkilöstön valituksista

18 Mitkä ovat keskeisiä tekijöitä toiminnan suunnittelun workshopin onnistumisessa?

19 Mitkä ovat asiantuntjoiden ja henkilöstön vastuut?

20 Riskien hallinnan ja toimenpiteiden arviointi (1) •Ajankohta tulosten ja riskien hallinnan arvioinnille riippuu: resurssien käytettävyydestä, organisaation sitoutumsesta, toteutettujen toimenpiteiden luonteesta ja määrästä •Riskien hallinnan prosessi suositellaan toteutettavaksi vuosittain •Arviointi suoritetaan haastattelemalla, tutkimalla organisaation tietokantoja ja toistetulla riskien arviointitutkimuksella

21 Riskien hallinnan ja toimenpiteiden arviointi (2) •COMPUSMART: positiivisia tuloksia, vähentynyt stressin taso ja lihasperäisten kipujen vähentyminen, vähemmän poissaoloja, korkeampi tuottavuus •Yritys kehitti stressipolitiikan ja sitoutui sen katsemoimiseen vuosittain

22 Mikä voisi olla sopiva ajanjakso arvioida toteutettuja toimenpiteitä?

23 Mitä hyötyä on arvioinnista?

24 Mitä etua tai haittaa on siitä, että ulkopuoliset asiantuntijat suorittavat arviointiprosessin?


Lataa ppt "Työperäisestä stressitä johtuvien riskien hallinta COMPUSMARTissa Työperäisestä stressitä johtuvien riskien hallinta COMPUSMARTissa Institute of Work,"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google