Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Elinikäinen oppiminen ja ohjauksen monet muodot

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Elinikäinen oppiminen ja ohjauksen monet muodot"— Esityksen transkriptio:

1 Elinikäinen oppiminen ja ohjauksen monet muodot
Minne menet aikuisohjaus? Veikko Karttunen Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate

2 Puheenvuoron orientaatio
Yliopistokoulutus Yliopistollinen aikuiskoulutus Kokonaisnäkemys Toimintaympäristö Toimijoiden roolit ”Työmarkkinat kohtelevat akateemisia samoin kuin muitakin”

3 Mitkä ovat elinikäisen oppimisen vaikutukset koulutusjärjestelmässä
”Elinikäisen oppiminen ei rajoitu vain tutkintojen osien avoimeen tarjontaan ja täydennyskoulutukseen – tärkeitä näkökulmia myös aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen, aliedustettujen ryhmien pääsy korkeakouluihin, opintojen tukeminen, tutkintorakenteen hyödyntäminen, liikkuvuuden helpottaminen ja yksilöllisesti joustavat ratkaisut” ”Laadukkaan, houkuttelevan ja tunnetun täydennyskoulutuksen luominen siten, että se täydentää saumattomasti tutkintoon johtavaa koulutusta – yhtymäkohdat perustutkintojen kehittämistyöhön, ydinainesanalyysiin, laajojen kandidaattiohjelmien, maisterivaiheen ja tutkinnon jälkeisen koulutuksen roolien rakentamiseen” ”Korkeakoulujen hyvät työelämäyhteydet ovat edellytys sekä nuorten että aikuisten kouluttamiselle, sekä tutkintojen että niiden jälkeisten kokonaisuuksien suunnittelulle ja toteuttamiselle” Anita Lehikoinen

4 Akateemisen koulutuksen tulevaisuus
Koulutusrakenteilla on vaikutusta neuvonnan ja ohjauksen tarpeeseen Laaja kandidaatti taso – suppea maisteritaso Suppea kandidaatti taso – laaja maisteritaso

5 Asiantuntijana työmarkkinoilla - asiantuntijuuden kriteerit
Tietoperusta Toimintakäytäntö Jatkuva kehittyminen Vakiintuneen toimintakäytännön hallinta Uusiin tilanteisiin ja haasteisiin sopeutuminen Korkeatasoinen taito Äänetön tieto/intuitiivinen päätöksenteko

6 Asiantuntijuuden kasvun mahdollisuudet
Hakeutuminen haasteellisiin tehtäviin Oman toiminnan kriittinen arviointi Intensiivinen oman alan ja sitä tukevien alojen seuraaminen Strategisten omien ammatillisten verkostojen rakentaminen Hakeutuminen täydennyskoulutukseen (Erno Lehtinen)

7 Neuvonnan ja ohjauksen tila Euroopassa (OECD)
Palvelujen tarjonta ei vastaa kysyntää Tieto- ja viestintäteknologian mahdollisuuksia uraohjauksessa ei käytetä täysin hyväksi Ohjaus keskittyy yksittäisiin ohjaustilanteisiin eikä ole ”elinikäistä” ja asiakaslähtöistä Ohjausalan työntekijöiden koulutus on puutteellista Järjestäjien hajanaisuus ja yhteistyö vaatii kehittämistä Ei riittävästi tutkimustietoa kehittämistä varten

8 Neuvonnan ja ohjauksen tuloksellisuus
Yksilön oppimistulokset ja urasuunnittelu Koulutusjärjestelmän toimivuus Työmarkkinoiden toimivuus Yhteiskunnallisen tasapainoisuuden edistäminen

9 Neuvonnan ja ohjauksen toimijat
Julkiset palvelut Koulutusorganisaatiot Kolmannen sektorin toimijat Yksityiset palveluntarjoajat

10 Miksi neuvonnan ja ohjauksen tarve kasvaa
Koulutusjärjestelmät monimutkaistuvat Työelämän tarpeet muuttuvat jatkuvasti Lyhyet työsuhteet Erityisryhmien merkityksen kasvu Osaamisen pilkkoutuminen – uudet ammattialat Tehokkuusvaatimusten kasvu Työurien pidentäminen Perinteestä irrottautuminen – ei välttämättä esimerkkejä ”perheestä ja lähipiiristä” Kansainvälistyminen

11 Neuvonnan ja ohjauksen haasteet koulutusorganisaatioille
Opetussuunnitelmien sisältöjen muutokset Tukevatko tulostavoitteet ohjauksen kehittämistä? Työelämäyhteistyön kehittäminen Elinikäisen oppimisen toteuttaminen – kohti elinikäistä ohjausta AHOT Ohjautuvuuden lisääminen Neuvonnan ja ohjauksen resurssointi Ohjauksen integrointi sisältöihin Uraohjauksen laajentaminen Pois organisaatiokohtaisuudesta

12 Neuvonnan ja ohjauksen haasteet työelämälle
Osaamisenhallinnan kehittäminen – haaste strategiajohtamiselle ja henkilöstöjohtamiselle Erilaisten kehittämismuotojen hallinta – osaamisen kehittäminen on paljon muutakin kuin kouluttautumista, mm. työssäoppimista Nopeat osaamistarpeen muutokset – ennakoida tai elää kädestä suuhun Lyhyet työsuhteet Tehokkuusvaatimukset – onko rahaa ja aikaa osaamisen kehittämiseen

13 Neuvonnan ja ohjauksen haasteet viranomaisille
Ohjauksen osaamisen ylläpito – millä keinoin? Riittävä resursssointi Tarpeiden heterogeenisuus – asiakaslähtöinen palveluiden kehittäminen Palvelun saavutettavuus – alueellinen saavutettavuus, erityisryhmät,… Yhteistyö eri osapuolten kesken – viranomaiset, koulutusorganisaatiot, kolmas sektori,… Kokonaisuuden hallinta – verkostojohtamisen haaste

14 Neuvonnan ja ohjauksen haasteet ihmiselle itselleen
Vastuun ottaminen – ”yrittäjyys” Kyvykkyyden hankkiminen – mitä taitoja tarvitsen selviytyäkseni monimutkaistuvassa osaamisen ja työelämän maailmassa Tiedonsaannin erilaiset mahdollisuudet – pääsy erilaisiin verkostoihin ja sähköisiin palveluihin Palveluiden saatavuus – kyky toimia monikanavaisessa palvelujärjestelmässä Ilmaisuus vs. maksullisuus Erilaiset tarpeet – erilaiset palvelut (laatu ja kustannukset)

15 Neuvonnan ja ohjauksen kehittämishaasteita mm.
Elinikäisen ja kokonaisvaltaisen ohjauksen kehittäminen Asiakaslähtöisyyden kehittäminen Aiemmin opitun tunnistaminen ja tunnustaminen Palvelutarjonnan monipuolistaminen Sähköisten palveluiden kehittäminen Toimijaosapuolten yhteistyön kehittäminen Ohjaushenkilöstön osaamisesta huolehtiminen Rahoitusjärjestelmän luominen

16 Aducate – Koskaan ei ole liian myöhäistä aloittaa aikuisopiskelu.


Lataa ppt "Elinikäinen oppiminen ja ohjauksen monet muodot"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google