Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

KTK-ryhmä Tdk-kokous 11.12.2013 Mauri Leppänen. Asialista 1.Prosessi 2.Vertailu: IS2010 vs. nykyinen KTK 3.KTK-tutkinnon rakennevaihtoehtoja 4.Tämänhetkinen.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "KTK-ryhmä Tdk-kokous 11.12.2013 Mauri Leppänen. Asialista 1.Prosessi 2.Vertailu: IS2010 vs. nykyinen KTK 3.KTK-tutkinnon rakennevaihtoehtoja 4.Tämänhetkinen."— Esityksen transkriptio:

1 KTK-ryhmä Tdk-kokous 11.12.2013 Mauri Leppänen

2 Asialista 1.Prosessi 2.Vertailu: IS2010 vs. nykyinen KTK 3.KTK-tutkinnon rakennevaihtoehtoja 4.Tämänhetkinen suunnitelma Tiihonen (5.12.2013): The goal of the meeting is to: • get a shared picture of progress in preparation across the faculty, • get views/ideas to the possible generic structures of BSc/MSc curricula (core+ themes or something else), • identify contents that can be shared across curricula on faculty level and on department level).

3 19.11 27.12 31.1 47 48 4950 51 52 12 3 4 5 Opke 19.11 1. KTK-r 26.11 Opke 28.11 Laitosko- kous 9.12 2. KTK-r 5.12. 3. KTK-r 16.12 30.12 1. Prosessi KTK-opsu Tdk:lle väli- katsaus/- sem 11.12 Laitoskokous viim.14.2 Tiedekuntaan viim. 17.2. 6.1 KTK-r ??

4 2. Vertailu: IS2010 vs. nykyinen KTK-tutkinto Nykyinen KTK-tutkinto (180 op) Kieli- ja viestintäopinnot (20 op) ´Pakolliset sivuaineet(25-28 op) Valinnaiset opinnot (loput) Yleisopinnot (24 op) - Pakolliset pääaineopinnot (50 op) Pääaineopinnot (80 op) - Vaihtoehtoiset pääaineopinnot (10 op) - Valinnaiset pääaineopinnot (0-20 op) IS2010 (180 op) (p. 31) Minor or free electives (5 x 6 = 30 op) Business core (10 x 6 op = 60 op) Information Systems core and electives (10 x 6 op = 60 op) Language and communication core (5 x 6 op = 30 op)

5 2. Vertailu IS2010 core + elective courses (60op) Data & information mgmt, 6 op Enterprise architecture, 6 op IS strategy, mgmt and acquisition Foundations of IS, 6 op IS project management, 6 op IT infrastructure, 6 op Systems analysis & design, 6 op KTK-tutkinto: pääaineen pakolliset ja vaihtoehtoiset opinnot (50 + 10 op) TJT:n opinto- ja urapolut, 3 op TJ:ien kehit. perusteet, 3 op Tietohallinnan perusteet, 3 op Liiketoim. tietoyhteiskun., 5op XML (4 op Ohjelmointi 1, 6 op Tietoverkot, 3 op Ihminen ja tietojärjestelmä, 3 op Oliosuunn. analyysi, 3 op Tietokannat ja tied.hall. Perus, 4 op Projektin hallinta, 3 op Kanditutk + seminaari + matur, 10 op Digitaalinen media, 5 op Ohjelmistotuotanto, 5 op Algoritmit 1, 4 op Käyttöjärjestelmät, 4 op Ohjelmointi 2, 8 op Johd. ohjelm. tekniikkaan, 3 op Harjoittelu, 1-6 op Empiiriset tutkimusmenetelmät, 3op Informaatio- ja tietotekn.oikeus, 5 op Application development Business process management Enterprise systems Intro to human-computer interaction IT audit and controls IS innovation and new technologies IT security and risk management 18 op 10 op 87% 97% 70 % 84% 81% 38 % 17 % 29 %

6 IS2010 p. 26

7 3. KTK-tutkinnon rakennevaihtoehtoja Vaihtoehto 1: Vähäisiä muutoksia (80 op) ”Aloituskurssi”, 4 op Tietohallinnan perusteet, 4 op TJ:ien kehit. perusteet, 3 op Oliosuunn. analyysi, 3 op Liiketoim. tietoyhteiskun., 5op Ohjelmointi 1, 6 op Tietoverkot, 3 op Ihminen ja tietojärjestelmä, 3 op Tietokannat ja tied.hall. perus, 5 op Projektin hallinta, 4 op Kanditutk + seminaari + matur, 10 op XML: teoria ja käytäntö, 4 op Ohjelmistotuotanto, 5 op Harjoittelu, 1-6 op Empiiriset tutkimusmenetelmät, 3op Algoritmit 1, 4 op Käyttöjärjestelmät, 4 op Ohjelmointi 2, 8 op Oliosuunt. suunnittelu, 3 op Johd. ohjelm. tekniikkaan, 3 op Informaatio- ja tietotekn.oikeus, 5 op 10 op Valinnaiset opinnot 50 op 0-20 op ”Aloituskurssi”, 4 op ”IS strategy, mgmt & acq.”, 5 op ”Systems analysis & design”, 6 op ”IS innovation and new techn.”, 5op Ohjelmointi 1, 6 op Tietoverkot, 3 op ”Human computer interaction”, 5 op Tietokannat ja tied.hall. perus, 5 op Projektin hallinta, 5 op Kanditutk + seminaari + matur, 10 op ”Yritysjärj. ja –arkkitehtuurit”, 5 op XML: teoria ja käytäntö, 4 op Ohjelmistotuotanto, 5 op Harjoittelu, 1-6 op Empiiriset tutkimusmenetelmät, 3op Algoritmit 1, 4 op Käyttöjärjestelmät, 4 op Ohjelmointi 2, 8 op Oliosuunt. suunnittelu, 3 op Johd. ohjelm. tekniikkaan, 3 op Informaatio- ja tietotekn.oikeus, 5 op 10 op Valinnaiset opinnot 54 op 0-16 op Vaihtoehto 2: Enemmän muutoksia (80 op)

8 Projektin- hallinta Tj:n kehittämi- sen perusteet Oliosuunt. analyysi Johd. ohjel- mistotekniik- kaan ”Aloitus- kurssi” ISD / SE ”IS strategy, mgmt & acq.” ”Yritysjärj & - arkkitehtuurit” Ohjel- misto- tuotan- to Tietohal- linto & business Ohjelmointi Olio- suunt. suunn. Ohjelmointi 1 Algoritmit 1 Käyttöjärjestelmät Tietoverkot Tekno- logia Ohjelmointi 2 Tietokan & tied. hall.perust Aihealueiden ja opintojaksojen rajapinnat (vaihtoehto 2) ”IS innovations & new tech” HCI

9 IS Project mgmt Systems analysis & design Foun- dations of IS ISD / SE IS strategy, mgmt & acquisition Enterprise architecture Tietohallinto & business Ohjelmointi Application development IT infra- structure Tekno- logia Data and Infor- mation mgmt Aihealueiden ja opintojaksojen rajapinnat (IT2010-suositus) IS innovations & new tech Intro to HCI Business process mgmt Enterprise systems IT audit and controls IT security and risk mgmt Muita mainittuja : Collaborative computing, Data mining / business intell, Information search and retrieval, Knowledge mgmt, Social informatics

10 Vaihtoehto 2 Vaihtoehto 4 IS2010

11 4. Tämänhetkinen suunnitelma: yleisrakenne Uusi KTK-tutkinto (180 op) Kieli- ja viestintäopinnot (20 op): -Vieraskieli, 10 op -Toinen kotimainen kieli, 2 -4 op -Äidinkielen viestintä 6 op ´ Pakolliset sivuaineet(25-28 op): -Liiketoimintaosaamisen perusteet, 28 op -Kansantaloustieteen perusopinnot, 25 op -Muita? Valinnaiset opinnot (loput) Yleisopinnot (24 op): -Yliopisto-opiskelu ja opintojen suunnittelu, 3 op -Tieteellisen toiminnan perusteet, 3 op -Tilastomenetelmien peruskurssi, 6 op -Kaupall. yleisopinnot, matemaatt. yleisopinn. ja/tai tietotekniikan käyttöön liittyvät yleisop., väh. 10 op Pääaineopinnot (80 op)

12 4. Tämänhetkinen suunnitelma: pääaineopinnot ”Aloituskurssi”, 4 op ”IS strategy, mgmt & acq.”, 5 op ”Systems analysis & design”, 6 op ”IS innovation and new techn.”, 5op Ohjelmointi 1, 6 op Tietoverkot, 3 op / ”IT infrastructure” ”Human computer interaction”, 5 op Tietokannat ja tied.hall. perus, 5 op Projektin hallinta, 5 op Kanditutk + seminaari + matur, 10 op ”Yritysjärj. ja –arkkitehtuurit”, 5 op XML: teoria ja käytäntö, 4 op Ohjelmistotuotanto, 5 op Harjoittelu, ?? op Empiiriset tutkimusmenetelmät, 3op Algoritmit 1, 4 op Käyttöjärjestelmät, 4 op Ohjelmointi 2, 8 op Johd. ohjelm. tekniikkaan, 3 op Oliosuunt. suunnittelu, 3 op Informaatio- ja tietotekn.oikeus, 5 op 10 op 54 op Valinnaiset opinnot 0-16 op Selitykset: -punaisella muutokset nykyiseen -sinisellä muiden toteuttamat opintojaksot -erityinen haaste

13 4. Tämänhetkinen suunnitelma: pääaineopinnot ”Aloituskurssi”, 4 op ”IS strategy, mgmt & acq.”, 5 op ”Systems analysis & design”, 6 op ”IS innovation and new techn.”, 5op Ohjelmointi 1, 6 op Tietoverkot, 3 op ”Human computer interaction”, 5 op Tietokannat ja tied.hall. perus, 5 op Projektin hallinta, 5 op Kanditutk + seminaari + matur, 10 op ”Yritysjärj. ja –arkkitehtuurit”, 5 op XML: teoria ja käytäntö, 4 op Ohjelmistotuotanto, 5 op Harjoittelu, 1-6 op Empiiriset tutkimusmenetelmät, 3op Algoritmit 1, 4 op Käyttöjärjestelmät, 4 op Ohjelmointi 2, 8 op Johd. ohjelm. tekniikkaan, 3 op Oliosuun. suunnittelu, 3 op Informaatio- ja tietotekn.oikeus, 5 op ≥10 op 54 op Valinnaiset opinnot 0-16 op TTL: nykyinen LuK-tutkinto Oliosuunt. analyysi, 3 op Ohjelmointi 1, 6 op Tietoverkot, 3 op Tietokann. ja tied.hall.., 4 op Oliosuunt. suunnittelu, 3 op Käyttäjäläh. ohj.keh., 3 op Algoritmit 1, 4 op Käyttöjärjestelmät, 4 op Ohjelmointi 2, 8 op Johd. ohjelm.tekniikk, 3 op

14 4. Tämänhetkinen suunnitelma: pääaineopinnot Keskusteltavaa TTL:n kanssa: • Yhdistäminen: Tietojärjestelmien kehittämisen perusteet (3 op) + Oliosuunt. analyysi (3 op) ?? • Laajentaminen: Tietokannat ja tiedonhallinnan perusteet: 4 op -> 5 op?? • Sisällöllinen vastaavuus: Ihminen ja tietojärjestelmät (3 op) vs. Käyttäjälähtöinen ohjelmistokehitys (3 op)?? • Sisällöllinen päällekkäisyys: Johdatus ohjelmistotekniikkaan (3 op) vs. > ?? • Puute: IT infrastructure?? Tietoko- neen rakenne … Käyttö- järjestel mät Tieto- verkot Tieto- turva IT infrastructure

15 IT infrastructure (IS2010) • Core computing system architecture concepts • Core computing system organizing structures • Core technical components of computer- based systems • Role of IT infrastructure in a modern organization • Operating systems – Core operating systems functionality – Internal organization of an operating system – Types of devices that require and use operating systems – Multitasking and multithreading – File systems and storage – User interfaces – Operating system configuration – Securing an operating system – Virtualization of computing services • Networking – Types of networks – Core network components – TCP/IP model – Physical layer: wired and wireless connectivity – Data link layer: Ethernet – Network layer: IP, IP addressing and routing – Transport layer: TCP – Application layer: core Internet application protocols – Network security and security devices – The Internet as a key networking platform – Network device configuration Jatkuu… Tietoko- neen rakenne … Käyttö- järjestel mät Tieto- verkot Tieto- turva IT infrastructure

16 IT infrastructure (IS2010) • Organizing storage on organizational networks • Data centers • Securing IT infrastructure – Principles of encryption and authentication – Component level security: clients, servers, storage network devices, data transport, applications – Perimeter security: firewalls – Using public networks for secure data transport: VPNs • The role of IT control and service management frameworks (COBIT, ITIL, etc.) in managing the organizational IT infrastructure • Ensuring business continuity • Grid computing • Cloud computing, computing as a service • System performance analysis and management • Purchasing of IT infrastructure technologies and services

17 Tietojärjestelmien kehittämisen perusteet 1.Esimerkki järjestelmän kehittämisestä 2.Peruskäsitteitä 3.Tietojärjestelmien kehittämisen lähtökohdista 4.Kehittämistehtävät 5.Liiketoimintaprosessien mallintaminen, vaatimusmäärittely ja järjestelmän analyysi 6.Järjestelmän suunnittelu 7.Järjestelmän toteutus 8.Järjestelmän testaus 9.Järjestelmien ylläpito 10.Elinkaarimallit 11.Menetelmät 12.Projektin hallinta

18 Ohjelmistotuotanto Luento 1: Ohjelmistotuotannon perusasioita ja – käsitteitä Luento 2: Vaatimusmäärittely ja vaatimusten hallinta, riskien hallinta Luento 3: Prosessin ja projektin hallinta Luento 4: Työmäärä arviointi Luento 5: Konfiguraation hallinta ja version hallinta Luento 6: Laadun hallinta Luento 7: Käytännön ohjelmistuotantoa Luento 8: Nykyaikaisen ohjelmistotuotannon haasteita


Lataa ppt "KTK-ryhmä Tdk-kokous 11.12.2013 Mauri Leppänen. Asialista 1.Prosessi 2.Vertailu: IS2010 vs. nykyinen KTK 3.KTK-tutkinnon rakennevaihtoehtoja 4.Tämänhetkinen."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google