Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Työturvallisuus kulttuurina

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Työturvallisuus kulttuurina"— Esityksen transkriptio:

1

2 Työturvallisuus kulttuurina

3 Turvallisuuskulttuuri käsitteenä

4 Organisaatiokulttuuri? Ammattikulttuuri? Turvallisuuskulttuuri?
Kulttuurien sekamelskaa…. Toimintakulttuuri? Organisaatiokulttuuri? Ammattikulttuuri? Turvallisuuskulttuuri?

5 Kulttuurien kohtaaminen….
Toimintakulttuuri on organisaation omaksuma tapa toimia suhteessa tiettyihin asioihin, turvallisuuskulttuuri on organisaatiokulttuurin turvallisuuteen painottunut osa, ammattikulttuuri todentaa ammatissa tärkeinä pidettyjä asioita….

6 Organisaatiokulttuurissa erotetaan usein kolme syvyystasoa
Organisaatiokulttuurin tasot (mukaillen Reiman, 2009, 10 ja Schein 1991, 32).

7 Turvallisuuskulttuuri
Turvallisuuskulttuuri voidaan nähdä myös organisaatiokulttuurin alakulttuurina, joka pitää sisällään yksilöt, työn ja organisaation kaikki ne tekijät, jotka vaikuttavat työn terveellisyyteen ja turvallisuuteen

8 (Riskit hallinnassa, torjuttavissa tai siedettävissä!)
Toimintakulttuuri Kulttuuri voi olla organisaatiolle vahvuus ja kilpailuvaltti, mutta yhtä hyvin myös heikkous ja jonkinlainen verho, joka estää näkemästä asioita oikeassa valossa. Harhainen turvallisuus, harhainen turvattomuus vai objektiivinen turvallisuustaso? (Riskit hallinnassa, torjuttavissa tai siedettävissä!)

9 Ammattikulttuuri Ammattikulttuurin keskeinen sisältö on ideologioissa, joilla tarkoitetaan ammattiryhmän näkemyksiä ja käsityksiä siitä, mihin työssä tulee sitoutua, mikä on sallittua ja mikä väärää toimintaa. Suomalaisen opettajuuteen ei perinteisesti ole sisältynyt koulun turvallisuudesta huolehtiminen!

10 Haloo! Kuuleeko opettajankoulutus?
Turvallisuusasiat eivät ole vaikeita, mutta elleivät ne ole mukana opettajankoulutuksessa ja oppilaitoksen arjessa, niin ne eivät ole ammatille tärkeitä ja arvokkaita!

11 Valmista materiaalia koulutukseen

12 Oppilaiden turvallisuuskasvatus

13 Riskit tulee tunnistaa ajoissa…

14

15

16

17

18

19

20

21 Malli Teikari:

22 = Malli Teikari: X X Malli: Maija-Riitta Ollila Onnistu-misen mahdol-
lisuudet = X Motivaatio X Onnistum. ennakointi Tavoitteet Tavoitteet Em-ootio Motivaatio Emootio

23 Malli Waitinen:

24 Asenne ratkaisee! Eagly, Chaiken 1993, Yksinkertainen asennemalli

25 Kun huono asenne ja tietämättömyys kohtaavat…

26 Usein arvot ja asenne ratkaisee…

27 Väitöstutkimus vuodelta 2011
Turvallisuuskulttuuri käsitteenä ”Turvallinen koulu? Helsinkiläisten peruskoulujen turvallisuuskulttuurista ja siihen vaikuttavista tekijöistä” Väitöstutkimus vuodelta 2011

28

29 Turvallisuuskulttuurin kehittäminen oppilaitoksissa
Turvallisuuskulttuuri käsitteenä Turvallisuuskulttuurin kehittäminen oppilaitoksissa Turvallisuuskulttuurin kehittäminen oppilaitoksissa

30

31

32 ja hallita sisälle suojautumisen perusteet !

33

34 Apua suunnittelutyöhön!
Apua suunnittelutyöhön!

35 Tavoitteena toimiva kokonaisuus!

36 Opetustoimen turvallisuusopas
Tarjoaa konkreettisia malleja mm. kokonaisturvallisuuden suunnitteluun, riskien tunnistamiseen ja ennaltaehkäisyyn sekä suunnitelmien yhteensovittamiseen ja käyttöönottamiseen Pk-yrityksen riskienhallinta Ajatuksena on että riskeihin voidaan vaikuttaa. Tarvitaan tervettä järkeä, käytännön toimia ja työvälineitä, joiden avulla riskeihin ja niiden hallintaan päästään nopeasti käsiksi. Alun perin pk-yrityksille suunnitellulla sivustolla voi perehtyä riskienhallintaan, tehdä riskianalyysit ja etsiä ulkopuolista apua riskienhallinnan tueksi.

37

38

39

40

41 Kaikki suunnitelmat ovat kuitenkin harmaita kunnes ne on jalkautettu käytäntöön!

42 Ilman tilannekuvaa ei turvallisuustyötäkään voi oikeasti johtaa!
Ilman tilannekuvaa ei turvallisuustyötäkään voi oikeasti johtaa!

43 Omatoiminen valvonta, poikemaseuranta ovat tilannekuvan muodostumisen kannalta tärkeitä!

44 Uusia työkaluja oppilaitosten turvallisuustyöhön!
Uusia työkaluja oppilaitosten turvallisuustyöhön!

45

46

47

48

49

50

51

52 Tai koko idean kehittäjä: Auli Mäkelä

53 Oppaista ja ohjeista apua käytännön turvallisuustyöhön !
Oppaista ja ohjeista apua käytännön turvallisuustyöhön !

54

55

56

57 Mielenkiinnostanne kiittäen
Matti Waitinen Rehtori, FT, KM, Master of Security Helsingin Pelastuskoulu Gsm:

58 Mielenkiinnostanne kiittäen
Matti Waitinen Rehtori, FT, KM, Master of Security Helsingin Pelastuskoulu Gsm:


Lataa ppt "Työturvallisuus kulttuurina"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google