Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

M U U T O S T E N V A L M I S T E L U K e h i t t ä j ä n K a r t t a k i r j a 2000 1 Kehitysprojektien kriittiset menestystekijät.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "M U U T O S T E N V A L M I S T E L U K e h i t t ä j ä n K a r t t a k i r j a 2000 1 Kehitysprojektien kriittiset menestystekijät."— Esityksen transkriptio:

1 M U U T O S T E N V A L M I S T E L U K e h i t t ä j ä n K a r t t a k i r j a 2000 1 Kehitysprojektien kriittiset menestystekijät

2 M U U T O S T E N V A L M I S T E L U K e h i t t ä j ä n K a r t t a k i r j a 2000 2 Kalvosarjan sisältö •Kuinka kehitysprojekti saadaan onnistumaan? •Kehitysprojektin erityispiirteitä •Kriittisten menestystekijöiden esittely

3 M U U T O S T E N V A L M I S T E L U K e h i t t ä j ä n K a r t t a k i r j a 2000 3 Kehitysprojektien onnistuminen •BPR-gurut Hammer ja Champy – Arviolta 50-70% re-engineering hankkeista epäonnistuu tavoitteiden saavuttamisessa •Tutkimus USA:laisista elektroniikkayrityksistä – Vain 37% TQM-projekteista vähentänyt virheitä yli 10% •Tutkimus ohjelmistoprojekteista – Alle 17% pysyy aikataulussa ja budjetissa – Alle puolet suunnitelluista ominaisuuksista •Tutkimus suomalaisen PK-teollisuuden tuottavuuden kehityshankkeista – 20% ilmoitti, ettei tavoitteita saavutettu – Tunnusluvut eivät kuitenkaan osoittaneet tilastollisesti merkittävää parannusta muillakaan

4 M U U T O S T E N V A L M I S T E L U K e h i t t ä j ä n K a r t t a k i r j a 2000 4 Kehitysprojektien onnistuminen •Monisyinen ja monitahoinen ilmiö •Onnistunut projekti – saavuttaa asetetut tavoitteet – pysyy aikataulussa ja budjetissa – aikaansaa positiivisia toiminnallisia ja taloudellisia tuloksia, jotka ovat suurempia kuin projektin toteuttamisesta aiheutuneet kustannukset – koetaan onnistuneeksi sidosryhmissä

5 M U U T O S T E N V A L M I S T E L U K e h i t t ä j ä n K a r t t a k i r j a 2000 5 Kehitysprojektien erityispiirteet Menetelmät tiedossa Tavoitteet tiedossa Tuotekehitys Tutkimus Organisaatio- muutos Rakentaminen Valmistus Ohjelmisto- tuotanto KylläEi Kyllä Ei Tuttu Tuntematon

6 M U U T O S T E N V A L M I S T E L U K e h i t t ä j ä n K a r t t a k i r j a 2000 6 Mitä kehitysprojektissa tarvitaan? Projektin- hallintaa Muutoksen- hallintaa &

7 M U U T O S T E N V A L M I S T E L U K e h i t t ä j ä n K a r t t a k i r j a 2000 7 Mitä kehitysprojekteissa tarvitaan? •Eri alojen osaamisen yhdistämistä •Projektin hallintaa – Huolellinen suunnittelu sekä järjestelmällinen ohjaus ja seuranta •Uuden oppimista ja muutosta ihmisten käyttäytymisessä •Muutoksen teknisen sisällön tuntemusta – Vaikuttaa sekä projektinhallintaan että muutoksen inhimilliseen puoleen

8 M U U T O S T E N V A L M I S T E L U K e h i t t ä j ä n K a r t t a k i r j a 2000 8 Onnistujan muotokuva •Kirjallinen projektisuunnitelma ja loppuraportti •Ongelmat johtivat korjaaviin toimenpiteisiin •Arviointi- ja palkitsemisperusteita muutettiin •Henkilöstö palkittiin projektisuorituksesta •Henkilöstölle annettiin kehittämiskoulutusta •Aikatauluseuranta joka johti toimenpiteisiin •Tavoitteet perusteltiin •Lyhyen tähtäimen välitavoitteet •Mitattavat tavoitteet Onnistujat pitkä pylväs Epäonnistujat lyhyt pylväs

9 M U U T O S T E N V A L M I S T E L U K e h i t t ä j ä n K a r t t a k i r j a 2000 9 Onnistumisen avaimet Johdon usko projektiin Henkilökohtainen ajankäyttö Tehokkaat kehitysryhmäkäytännöt Ositukseen perustuva resurssiarvio ja aikataulu Uskottava suunnitelma Tavoite Aikataulu Resurssit Edistyksen seuranta

10 M U U T O S T E N V A L M I S T E L U K e h i t t ä j ä n K a r t t a k i r j a 2000 10 Kriittiset menestystekijät •Johtajuus – Henkilö, jolla riittävästi uskottavuutta ja auktoriteettiä viedä projektia määrätietoisesti eteenpäin ja näyttää muille esimerkkiä – Paikallinen johtajuus •Mielekäs osallistuminen – Tärkeäksi koetut asiat, vaikutus suorituskykyyn – Osallistujien osaaminen ja kiinnostus – Henkilöstö mukaan jo suunnitteluvaiheessa •Järjestelmällinen ohjaus – Pohjana suunnitelmat ja tavoitteet – Säännöllinen edistymisen seuranta – Yhdistettynä motivoivaan otteeseen

11 M U U T O S T E N V A L M I S T E L U K e h i t t ä j ä n K a r t t a k i r j a 2000 11 Kriittiset menestystekijät Ohjaus Aikataulun ja budjetin pitäminen Onnistunut kehitys- projekti Parannukset suorituskyvyssä Tavoitteiden saavuttaminen Koettu tyytyväisyys Johtajuus Osallis- tuminen

12 M U U T O S T E N V A L M I S T E L U K e h i t t ä j ä n K a r t t a k i r j a 2000 12 Oikealla otteella ja asenteella •Organisaatiot eivät kehity - niitä pitää kehittää •Hyvin hoidettuna menestystekijät ehkäisevät ongelmia ja edesauttavat onnistumista •Kriittisten menestystekijöiden hallinta ei silti takaa onnistumista • Hyvin hallittu projekti voi epäonnistua ja huonosti hallittu onnistua •Kehittämiseen mukaan myös tervettä talonpoikaisjärkeä

13 M U U T O S T E N V A L M I S T E L U K e h i t t ä j ä n K a r t t a k i r j a 2000 13 Menestystekijät pähkinänkuoressa KURINALAISUUS TAHTOKYKYMAHDOLLISUUS •Kehittämisen tarve •Yksilön näkökulma •Osallistaminen •Uudet menetelmät •Aito ja näkyvä johdon tuki •Seuranta ja palaute •Kehityksen tuki •Nopeat, näkyvät tulokset •Yhteinen ymmärrys •Kehittämisen osaaminen •Tavoitteita tukeva organisointi •Selkeät, mitattavat tavoitteet •Resurssien, tavoitteiden ja aikataulun tasapaino


Lataa ppt "M U U T O S T E N V A L M I S T E L U K e h i t t ä j ä n K a r t t a k i r j a 2000 1 Kehitysprojektien kriittiset menestystekijät."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google