Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Työ- ja elinkeinoministeriö vammaisten työllisyyden edistäjänä

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Työ- ja elinkeinoministeriö vammaisten työllisyyden edistäjänä"— Esityksen transkriptio:

1 Työ- ja elinkeinoministeriö vammaisten työllisyyden edistäjänä
Patrik Tötterman, FT, ylitarkastaja Valtakunnalliset vammaisneuvostopäivät Nokia

2 Työtä vai työelämäosallisuutta?
Työnvälitystilaston mukaan työ- ja elinkeinotoimistoissa oli syyskuun lopussa yhteensä 284 900 työtöntä työnhakijaa. Se on 43 600 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin TE-toimistoihin syyskuun aikana 34 700 eli 1 300 vähemmän kuin edellisen vuoden syyskuussa. Kaikkiaan TE-toimistoissa oli syyskuussa avoinna 58 600 työpaikkaa, mikä on 4 200 vähemmän kuin vuosi sitten. Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli syyskuun lopussa 113 600 henkilöä, joka on 5 300 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Näitä palveluita ovat esimerkiksi palkkatuki, työvoimakoulutus, työkokeilu ja omaehtoinen opiskelu Työn saaminen on haasteellista lähes kaikille, vammaisuudesta tai osatyökykyisyydestä johtuvan erityisen haasteen tasoittaminen

3 Julkisen työvoima- ja yrityspalvelun muutos 2013
1. Palveluverkko uudistettu vuoden 2013 alusta lukien jokaisen ELY- keskuksen alueella on yksi hallinnollinen TE- toimisto ja tarpeellinen määrä toimipaikkoja 2. Palvelumallia kehitetään asiakkuuksien hallinta uudistetaan - TE- toimiston palvelumalli perustuu kolmeen palvelulinjaan ja yrityslähtöisyyden vahvistamiseen kaikkien asiakkaiden palvelut järjestetään palvelulinjoilla, joita ovat työnvälitys- ja yrityspalvelut osaamisen kehittämispalvelut tuetun työllistymisen palvelut 3. Palvelukanavien kehittäminen palveluja tarjotaan monikanavaisesti – kasvokkain tapahtuva palvelu, puhelinpalvelu (ml. asiakaspalvelukeskus) ja verkkopalvelut (mm. virtuaalinen TE-toimisto) 4. Työvoima- ja yrityspalvelujen uudistaminen Julkisen työvoima- ja yrityspalvelun muutos 2013 Muutoksen tavoitteet julkisia työvoima- ja yrityspalveluja koskeva lainsäädännön selkiyttäminen osa palveluista uudistui sisällöllisesti asiakkaiden yhdenvertaisuuden parantaminen työ- ja elinkeinotoimistojen yrityspalvelun vahvistaminen

4 Käsitteistä Osatyökykyiset, jotka saavat työkyvyttömyysetuutta ovat kokeneet vaikeuksia päästä TE-toimistojen asiakkaaksi -> laista poistettu työttömän määrittelystä työkykyisyyttä ja työkyvyttömyysetuuden saamista koskevat ehdot työttömällä tarkoitetaan henkilöä, joka ei ole työsuhteessa eikä työllisty päätoimisesti yritystoiminnassa tai omassa työssään ja joka ei ole päätoiminen opiskelija Käsite ”vajaakuntoinen”, jota vammaiset ja osatyökykyiset ovat pitäneet vanhanaikaisena ja loukkaavana, käsite poistettu laista Henkilö, jonka vamma tai sairaus vaikeuttaa työn saamista (= palvelut järjestetään ammatillisen kuntoutuksen tarkoituksessa/ muuten samat palvelut järjestetään ”normaalina työvoimapalveluna”

5 Työnhakijan palveluprosessi
Rekisteröityminen verkossa Rekisteröityminen verkossa, uusi Rekisteröityminen verkossa, vanha ALKUKARTOITUS Ohjaus OTH:n perusteella palvelulinjalle ja työttömyysturva vireille TAI Tietojen tarkistaminen face to face tai puhelimitse, ohjaus palvelulinjalle ja työttömyysturva vireille ALKUKARTOITUS TE-toimistossa, jos asiakas hakee työttömyysetuutta Työttömyysturva vireille TE-toimistossa HAASTATTELU PALVELULINJAlla Face to face tai puhelimessa Suunnitelman hyväksyminen, allekirjoitus TE-toimistossa tai muulla tavoin HAASTATTELU PALVELULINJAlla Kuten vaihtoehdossa A HAASTATTELU PALVELULINJA Face to face tai puhelimessa Suunnitelman päivitys ja hyväksyminen, allekirjoitus TE-toimistossa tai muulla tavoin

6 ”Osatyökykyisen” asiakkaan tuloksellinen palveluprosessi TE-hallinnossa edellyttää yleensä, että
asiakkaan työ- ja toimintakykyä on voitu parantaa hoidon, lääkinnällisen ja sosiaalisen kuntoutuksen avulla niin pitkälle kuin mahdollista, asiakkaalle pystytään määrittelemään sopiva ammatti tai työtehtävä, jossa vammasta tai sairaudesta aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa, asiakkaalla on hänelle sopivaan ammattiin tai työhön riittävästi ammattitaitoa, työkokemusta tai koulutusta tai edellytyksiä ja mahdollisuuksia hankkia tarvittava ammattitaito tai koulutus asiakasta tuetaan työnhaussa Lisäksi työnantajan tukeminen!!! Työllistymisedellytysten parantaminen Työllistymisen tukeminen

7 Tuloksellinen palvelu
Edellyttää työnhakijan yksilöllisen tilanteen huomioimista Vammaisen tai osatyökykyisen henkilön erityisyyden huomioimista Vammaisen tai osatyökykyisen henkilön samanlaisuuden ymmärtämistä (samat tarpeet ja haasteet kuin muillakin) työnhakijan palvelutarve määrittää ensisijaisen palvelulinjan, ei sairaus tai vamma tilanteen muuttuessa tarkistetaan palvelutarve ja -linja Tarvittaessa yhteistyötä koko palvelujärjestelmän sisällä

8 Palkkatuen kestoa koskevaa säädöstä selkiytetty
Työnantajatuet Palkkatuen kestoa koskevaa säädöstä selkiytetty Jos henkilön vamma tai sairaus vaikeuttaa työllistymistä, palkkatukea voidaan myöntää ajaksi, joka henkilön alentunut työkyky ja muut työllistymismahdollisuudet huomioon ottaen on tarkoituksenmukaista, kuitenkin enintään 24 kuukaudeksi kerrallaan. Työolosuhteiden järjestelytuen säädöksiä selkiytetty Työ- ja elinkeinotoimisto voi myöntää työolosuhteiden järjestelytukea työnantajalle, jos työhön palkattavan tai työssä olevan henkilön vamma tai sairaus edellyttää työvälineiden hankkimista tai työpaikalla tehtäviä muutoksia, ja hankinnasta tai muutoksesta työnantajalle aiheutuvia kustannuksia on pidettävä työnantajan taloudellinen tilanne huomioon ottaen merkittävinä. Työolosuhteiden järjestelytukea voidaan myöntää myös korvaamaan toisen työntekijän antamaa apua. Tukitasoa korotettu Toisen työntekijän antama avun korvaus tuntiperusteiseksi siten, että peruste syntyy apua antavan tosiasiallisesta avusta (riippumattomuus avustettavan työajasta)

9 Pyrkimys (takaisin) työelämään
Suomessa on noin työkyvyttömyysetuuden saajaa Joista – on ilmaissut halukkuutensa tai kiinnostuksensa siirtyä tai palata työelämään Joista n. 250 oli lokakuussa 2013 työnhakijana TE-toimistossa miten saadaan nostettua tätä määrää? miten saadaan tietoa siitä, ovatko julkiset työvoima- ja yrityspalvelut kohderyhmän osalta kunnossa tai mitä kehittämistarpeita palveluissa esiintyy?


Lataa ppt "Työ- ja elinkeinoministeriö vammaisten työllisyyden edistäjänä"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google