Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

1 AKL:n 42. Autokauppiaspäivät 23.3.2012 Hilton Helsinki Kalastajatorppa Toimitusjohtaja Pekka Rissa Autoalan Keskusliitto ry Autokaupan ajankohtaiskatsaus.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "1 AKL:n 42. Autokauppiaspäivät 23.3.2012 Hilton Helsinki Kalastajatorppa Toimitusjohtaja Pekka Rissa Autoalan Keskusliitto ry Autokaupan ajankohtaiskatsaus."— Esityksen transkriptio:

1 1 AKL:n 42. Autokauppiaspäivät 23.3.2012 Hilton Helsinki Kalastajatorppa Toimitusjohtaja Pekka Rissa Autoalan Keskusliitto ry Autokaupan ajankohtaiskatsaus Lehdistötilaisuus 8.30 – 9.30 AKL:n 42. Autokauppiaspäivät 23.3.2012 Tj. Pekka Rissa

2 Esityksen sisältö 1.Autokaupan tilanne 3/2012 2.Sosiaalisen median (some) käyttö autokaupan parissa – tutkimus maaliskuu 2012 AKL:n 42. Autokauppiaspäivät 23.3.2012 Tj. Pekka Rissa 2

3 3 1. Autokaupan tilanne ja näkymät nyt

4 Uusien henkilöautojen ja pakettiautojen rekisteröinnit per 20.3.2012

5

6

7 TIELIIKENTEEN VEROT Lähde: Autoalan Tiedotuskeskus

8 TIEVERKON KEHITTÄMISEN MENOT Lähde: Suomen Tieyhdistys, LVM, Valtion talousarvioesitykset

9 Liikennevirasto TTS 2012 - 2015

10 TIELIIKENTEEN HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖJEN KEHITYS JA ENNUSTE Lähde: VTT, LIISA 2009

11 Verotettujen uusien ja käytettyjen henkilöautojen keskimääräiset CO 2 -päästöt kuukausittain

12 BENSIINIKÄYTTÖISEN HENKILÖAUTON JA LINJA-AUTON VERTAILU MAANTIELIIKENTEESSÄ LINJA-AUTON HENKILÖLUVUT, JOILLA PÄÄSTÖ VASTAA HENKILÖAUTON KUORMITUSTA 1,9 TYPEN OKSIDITHIILIDIOKSIDI Lähde: VTT, LIISA Tieliikenteen Tietokeskus 14.2.2011

13 BENSIINIKÄYTTÖISEN HENKILÖAUTON JA LINJA-AUTON VERTAILU KATULIIKENTEESSÄ LINJA-AUTON HENKILÖLUVUT, JOILLA PÄÄSTÖ VASTAA HENKILÖAUTON KUORMITUSTA 1,3 TYPEN OKSIDITHIILIDIOKSIDI Lähde: VTT, LIISA Tieliikenteen Tietokeskus 14.2.2011

14 23.1.2012 asiamies Jouko Sohlberg AUTOALAN TYÖLLISYYS 1989-2011

15 23.1.2012 asiamies Jouko Sohlberg

16 Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa

17 Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli 40 % on rekisteröitynyt sosiaalisen median yhteisöpalveluihin kuten Facebookiin, Twitteriin tai muihin yhteisöpalveluihin. Alle 34-vuotiailla vastaava luku oli jo lähes 80 %. Lähde: Tilastokeskus (12/2010)

18 Autoalan tutkimuksen aineisto •Kysely lähetettiin 106 autoliikkeelle 28.2-13.3 - onnistuneita vastauksia 45  vastausprosentti 42,5 % •Sosiaalista mediaa käytti jo 24,4 % Ei käyttänyt 75,6%

19 Vastanneiden liikevaihto •Punainen palkki kuvaa sosiaalisen median käyttäjien määrää kaikista vastanneista •Sosiaalisen median käyttää - pienistä ( alle 30 M ) 13,6 % - keskisuurista ( 30-99 M ) 16,6 % - suurista ( 100 M tai yli ) 54,5 %

20 Henkilöstön määrä •48,9 % vastaajayrityksistä oli alle 50 työntekijän yrityksiä  yhteys somen käytön haasteisiin, joista toiseksi suurimpana pidettiin henkilöstö- resursseja ( 45,5 % vastaajista )

21 Sosiaalisen median käyttö •24,4 % vastaajista käytti jo sosiaalista mediaa MIHIN: 8 markkinointiin 6 ulkoinen viestintä 5 sidosryhmä viest. 4 rekrytointiin 3 kilpailuihin vastaajia

22 Sosiaalisen median ymmärrys •72,7 % koki ymmärtävänsä mitä sosiaalinen- media tarkoittaa. •Vain kolme vastaajaa piti some:a huonosti tunnettuna yrityksessään. Vastaajia

23 Sosiaalisen median kanavat •Käytetyistä kanavista Facebook ylivoimaisesti suosituin. ( 90,9 %) •Yhdellä yrityksellä oma sosiaalisen- median ratkaisu. vastaajia

24 Kuinka kauan somea on käytetty ? •Vastaajayrityksistä 63,6% on käyttänyt somea alle 12 kk  Suurimmalla osalla vielä suht. tuore viestinnän keino.  ei vielä laajaa kokemusta. vastaajia

25 Hlö. Resurssien sekä ajan käyttö vastaajia

26 Strategian käsittely 27,2 % vastaajista on tehnyt strategian sosiaalisen median käytöstä. Ja 1/3 on myös parhaillaan työstämässä strategiaa sosiaalista mediaa varten. Strategian suunnittelu ja jalkauttaminen ovat erittäin tärkeitä jo ennen liittymistä sosiaalisen median kentälle. Someen liittymisen on tuettava yrityksen viestintä- strategiaa, eikä se saa olla vain yksittäinen/erillinen toiminto yritykselle.

27 Viestinnän muodot •Markkinointi sekä tiedottaminen yleisimmät, molempia käytti 72,7 % vastaajista. •Suurin yllättäjä palautteen ja sen käsittelyn vähäisyys -Vain 1 yritys keräsi ja käsit- teli palautetta  some tarjoaisi erinomaisen mahdollisuuden hyödyntää palautetta nopeasti ja kustannus- tehokkaasti

28 Maahantuojan rooli somen käytössä vastaajia

29 Kommunikointi sosiaalisessa mediassa • Liityttekö keskusteluihin kohderyhmienne kanssa? Kyllä 2 Joskus 3 Ei 6 •Teettekö aktiivisesti keskustelun avauksia? Kyllä 3 Joskus 2 Ei 6 •Osallistuuko johto keskusteluihin somessa? Kyllä 2 Joskus 0 Ei 9 •Käyttekö vain yksipuoleista, tiedottamisen Kyllä 5 luonteista viestintää? Joskus 3 Ei 3 Johto erittäin vähän mukana sosiaalisen median kommunikoin- nissa.

30 Hyödyt •Asiakkaiden sitoutuminen brändiin koettiin tärkeimpänä ( 72,7 % vastaajista ) •Uusien asiakkaiden saaminen koettiin hyödyltään melko vähäisenä vielä. ( 18,1 % )

31 Haasteet

32 •Kuten edellisestä kalvosta ilmeni, suurimmiksi koetut haasteet eivät synny taloudellisten resurssien käytöstä, vaan sosiaalisen median tuntemusta ja siellä toimimisen osaamista koskevista haasteista. •Varsinkin pienille yrityksille sosiaalinen media on erittäin kustannustehokas viestinnän mahdollisuus.  viestintä tavoittaa erittäin suuren kohderyhmän pienemmilläkin taloudellisilla panostuksilla. •Osaamisen tasoa pystytään nostamaan suhteellisen helposti perehdyttämällä henkilöstöä järjestelmällisesti toimintaan sosiaalisessa mediassa.

33 Tulevaisuus ja kokemukset

34 Vastaajat, jotka eivät käytä sosiaalista mediaa •Vastaajista 75,5 % ei käyttänyt sosiaalista mediaa viestinnässään. •Pyrittiin selvittämään mitkä ovat suurimpia syitä sille, että kyseiset yritykset ovat jättäneet somen käyttämättä. •Mielenkiintoisia tuloksia tulevaisuuden suunnitelmista

35 •Yksikään yrityksistä, ei ole aikaisemmin käyttänyt sosiaalista mediaa  ei yrityksiä jotka ovat yrittäneet ja pettyneet

36 Keskustelu someen liittymisestä •Sosiaalinen media on ns. ”hot topic” myös niiden keskuudessa jotka eivät vielä ole ottaneet sitä käyttöön.  76,5 % on jo kes- kustellut aiheesta.

37 Miksi emme käytä sosiaalista mediaa? •”Emme tiedä miten sosiaalista mediaa voi oikeasti hyödyntää kaupallisesti ” •”sosiaalisen median vaikutus autoalalle on toistaiseksi varsin pieni” •”Ei toistaiseksi kaupallista näkymää. Seuraamme tilannetta” •”En ole vakuuttunut liiketoiminnan ja sosiaalisen kanssakäymisen yhdistämisestä” Huono somen tuntemus tai osaamisen puute olivat 55,9 % yrityksistä suurin syy poisjäännille.

38 Mahdolliset kanavat •Kuten myös somen käyttäjien keskuudessa, oli Facebook ylivoimaisesti suosituin vaihtoehto. •blogit ja Twitter saivat enemmän kannatusta kuin nykysiltä käyttäjiltä.

39 Tulevaisuuden näkymät •67,6 % vastaajista ilmoitti harkinneensa sosiaalisen median käyttämistä. •Yksikään vastaajista ei tyrmännyt täysin mahdollisuutta liittyä tulevaisuudessa sosiaaliseen mediaan.

40 Yhteenveto •Vastaukset olivat odotetun kaltaisia: - somen käyttöaste, oltu mukana vasta 12 kk, käyttökohteet sekä kanavat; markkinointi ja viestintä - Suurin haaste on osaamisen puute ja henkilöstöresurssit •Myös yllättäviä tuloksia: - tulevaisuuden suunnitelmat, haasteet – uskoa ja uskallusta alkaa olla nyt lähteä mukaan •Myös avoimiin kysymyksiin kommentteja:  syitä miksi somea ei hyödynnetä yrityksissä ” Emme tiedä miten sosiaalista mediaa voi oikeasti hyödyntää kaupallisesti ” ” sosiaalisen median vaikutus autoalalle on toistaiseksi varsin pieni ” ” Ei toistaiseksi kaupallista näkymää. Seuraamme tilannetta. ”


Lataa ppt "1 AKL:n 42. Autokauppiaspäivät 23.3.2012 Hilton Helsinki Kalastajatorppa Toimitusjohtaja Pekka Rissa Autoalan Keskusliitto ry Autokaupan ajankohtaiskatsaus."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google