Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Julkinen kuuleminen eduskunnan talousvaliokunnassa

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Julkinen kuuleminen eduskunnan talousvaliokunnassa"— Esityksen transkriptio:

1 Julkinen kuuleminen eduskunnan talousvaliokunnassa
Euroalueella joitakin merkkejä käänteestä – rahapolitiikalla tuetaan talouskasvua pidemmän aikaa Julkinen kuuleminen eduskunnan talousvaliokunnassa Pääjohtaja Erkki Liikanen Erkki Liikanen

2 Kasvua tukeva rahapolitiikka jatkuu Suomen Pankin tase ja riskit
Esityksen teemat Kasvua tukeva rahapolitiikka jatkuu Suomen Pankin tase ja riskit Pankkiunionin kehitys Suomen talouden ongelmista Erkki Liikanen

3 I. Kasvua tukeva rahapolitiikka jatkuu
Viimeksi kuluneen vuoden aikana Euroalueella valtionlainojen korkoerot pienentyneet Euroalueen bkt:n kehitys heikkoa, nyt lieviä merkkejä paremmasta Nousevissa talouksissa kasvu hidastunut kuluvana vuonna Keskuspankit kehittäneet ennakoivaa viestintäänsä Erkki Liikanen

4 Korkoerot pienentyneet huomattavasti
Viimeinen havainto: to aamu (FOMC:n jälkeen). Erkki Liikanen

5 Vaihtotaseet tasapainoon GIIPS-maissa
Erkki Liikanen

6 GIIPS-maiden julkisen talouden vajeet supistuneet
Erkki Liikanen

7 Finanssikriisin jälki on pitkä
Erkki Liikanen

8 Nousevien talouksien kasvu on hidastunut
Erkki Liikanen

9 EKP:n ennakoiva viestintä tehostaa kasvua tukevaa rahapolitiikkaa
Erkki Liikanen

10 Historiallisen matalien korkojen aika jatkuu viidettä vuotta
Erkki Liikanen

11 Keskuspankkiluottojen takaisinmaksu supistanut eurojärjestelmän tasetta
Erkki Liikanen

12 EKP:n neuvoston ennakoiva viestintä
EKP:n rahapolitiikan mitoitus tulee pysymään kasvua tukevana niin kauan kuin on tarpeen Neuvosto odottaa EKP:n rahapoliittisten korkojen pysyvän nykyisellä tasollaan tai sitä alempina pidemmän aikaa Euroalueen hintapaineiden odotetaan pysyvän vaimeina keskipitkällä aikavälillä Lyhyen ja keskipitkän aikavälin inflaationäkymät ovat pysyneet maltillisina, kun reaalitalous on laaja-alaisesti heikentynyt ja rahatalouden kehitys on vaimeaa Erkki Liikanen

13 Yhdysvaltain ja Saksan valtionlainojen korkoero kasvanut
Viimeinen havainto: to aamu (FOMC:n jälkeen). Erkki Liikanen

14 II. Suomen Pankin tase ja riskit
Viimeksi kuluneen vuoden aikana Euroalueen tilanteen rauhoittuminen pienentänyt taseriskejä Riskipuskureita vahvistettu edelleen Erkki Liikanen

15 Taseen pääerät 30.8.2013, milj. € Vastaavaa 14 402 7 122 –53 30 813
Rahoitusvarallisuus 14 402 Kulta 1 450 Valuuttavarallisuus 5 029 Eurosalkku 7 923 Rahapolitiikan erät 7 122 Muu omaisuus/velat –53 Eurojärjestelmän sis. saamiset 30 813 Vastattavaa Setelit –15 147 Talletukset Suomen Pankissa –29 095 Oma pääoma / arvonjärjestely –8 042 Taseen loppusumma 55 577 2009 2010 2011 2012 2013 Erkki Liikanen

16 Kokonaisriskit (pl. kulta) suhteessa taseen riskipuskureihin 30.6.2013
Erkki Liikanen

17 Taseen riskin ja puskurien kehitys (Q2 2013)
Erkki Liikanen

18 III. Pankkiunionin kehitys
Viimeksi kuluneen vuoden aikana Yhteisestä pankkivalvonnasta sovittu Yhteinen kriisinratkaisu hahmottumassa Erkki Liikanen

19 Pankkien valvonnan ja kriisinratkaisun instituutioita tulee vahvistaa
Yhteinen rahapolitiikka, yhdentyneet rahoitus-markkinat sekä kansallinen valvonta ja kriisinratkaisu loivat hauraan kokonaisuuden (”financial trilemma”) Pankin ja sen kotivaltion välillä kaksisuuntainen riippuvuus, ”kohtalonyhteys” Pankkien valvonnalle ja kriisinratkaisulle tarvitaan nykyistä paremmat instituutiot Erkki Liikanen

20 Mistä osista pankkiunionin tulisi koostua?
Pankkivalvonta Tehokas, ylikansallinen ja yhdenmukainen valvonta Kriisinratkaisu Harmonisoidut välineet Sijoittajan vastuu (bail-in) Toimialan vastuu (rahastot) Ei pankkitukea Talletussuoja Harmonisointi Toimialan vastuu (rahastot Kun tämä toteutetaan huolella … Pankkituki (bail-out) Kallis, poliittisesti latautunut Tapauskohtainen poliittinen harkinta (EVM) …tämän tarve pienenee merkittävästi! Erkki Liikanen

21 Mistä on jo sovittu? Miten pankkiunionin rakentaminen etenee?
Yhteinen valvontamekanismi (SSM) EKP:n yhteydessä Aloittaa 2014 aikana Yhteinen kriisinratkaisumekanismi (SRM) Komission esitys Toimialan vastuu (rahastot) Tavoitteena aloittaa 2015 Talletussuojadirektiivi (DGS) Kansallisten sääntöjen harmonisointi Jäävät kansallisiksi Tasearviointi (BSA) EKP:n kattava arvio Yhteiseen valvontaan vain kunnossa olevia pankkeja Kevät 2014 Kriisinhallintadirektiivi (BRRD) Pankin hallittu alasajo Velkojanvastuu (Bail in) 2018 Euroopan vakausmekanismi EVM Uusi tukiväline Max. 60 mrd. euroa Erkki Liikanen

22 Viranomaisten tulee edistää koko rahoitusjärjestelmän vakautta
Makrotalouspolitiikka ( raha - , finanssi ja valuuttakurssipolitiikka ) Rahoitussääntely ja valvonta rahoitusvakaus järjestelmäriskit Makrovakauspolitiikka … ja kriisin jälkeen Lähde : IMF . Instituutiokohtaiset riskit hintavakaus taloudellinen aktiviteetti Ennen kriisiä Erkki Liikanen

23 IV. Suomen talouden ongelmista
Viimeksi kuluneen vuoden aikana Rakenne- ja kilpailukykyongelmat eivät ole helpottaneet Elokuun palkkaratkaisu ja hallituksen rakennepoliittinen ohjelma askelia ongelmien ratkaisemisen suuntaan Erkki Liikanen

24 Suomen viimeaikainen talouskasvu heikkoa
Erkki Liikanen

25 Suomi menettänyt markkinaosuuksia viennissä
Erkki Liikanen

26 Tavaraviennin rakenne muuttunut
Lähde: Tullihallitus Erkki Liikanen

27 Kustannuskilpailukyky heikentynyt
Yksikkötyökustannukset, koko talous Erkki Liikanen

28 Lisäksi ulkomaankaupan vaihtosuhde laskenut
Erkki Liikanen

29 Politiikkavaihtoehdoista
Erkki Liikanen

30 Rakenteellisille ongelmille rakenteelliset ratkaisut
Suomen talouden ongelmat pääosin rakenteellisia Elektroniikka- ja osin paperiteollisuuden supistuminen Väestön ikääntyminen Rakenneongelmat eivät korjaannu kansainvälisen suhdanteen elpymisen myötä Korjaavien toimien tulee myös olla rakenteellisia Julkisen kysynnän yleisellä lisäämisellä ei voi rakentaa siltaa rakenneongelmien yli Harkinnalle on tilaa lähinnä investointien ajoituksessa Erkki Liikanen

31 Millä toimilla Suomi takaisin kestävän kasvun uralle?
Turvataan Suomen perusvahvuudet Hyvä peruskoulutus, osaava väestö, toimiva infrastruktuuri, tehokas hallinto, luotettava oikeuslaitos, vahva innovaatiojärjestelmä ym. Perusvahvuuksista huolehtiminen on lähtökohta talouden uudistumiselle Vahvistetaan kilpailukykyä Palkkaratkaisut avoimen sektorin tilan mukaan; kustannusten nousun täytyy olla kilpailijamaita hitaampaa usean vuoden ajan Toteutetaan tarvittavat rakenneuudistukset Rakenneuudistus = pitkävaikutteinen, ei suhdanteeseen liittyvä Alueita: työn tarjonta, kilpailun edistäminen, maan ja asuntojen tarjonta, julkisten palvelujen tuottavuus Erkki Liikanen

32 Kasvua tukevien rakenneuudistusten alueita
Erkki Liikanen

33 Työn tarjonnan kasvattaminen olennaista
Työllisyys Työn tarjonnan kasvattaminen olennaista Eläkejärjestelmä, kannusteet, työviihtyvyys Määrittää pitkällä aikavälillä työllisyyden tason Työvoiman tarjonnan kasvattaminen ei ajan mittaan lisää työttömyyttä ( mm. kv. kokemukset naisten tulosta työmarkkinoille) Suhdannetyöttömyyden juurtuminen rakenteelliseksi syrjäytymiseksi tulee ehkäistä Työvoimapolitiikka, koulutus, työlainsäädäntö Erkki Liikanen

34 Kilpailun lisääminen palveluissa ja rakentamisessa
Tukee työllisyyttä ja tuottavuutta, laskee hintoja Kuluttajan etu: hinnat alenevat, tuotteet paranevat Kansantalouden etu: tuottavuus kasvaa, innovaatiot lisääntyvät Sääntelyuudistukset keskeisiä Kilpailun esteiden purkamista vastustavat usein erityiseduista nauttineet ryhmät Siksi muutokset edellyttävät määrätietoisuutta ja pitkäjänteisyyttä päättäjiltä Erkki Liikanen

35 Asuntojen tarjonnan kasvu
Vaimentaa asuntojen hintojen ja vuokrien nousua, parantaa työvoiman liikkuvuutta, tukee rakentamista Keskeistä tonttien tarjonta Kuntien rooli; sääntely ja kilpailu rakentamisessa Erkki Liikanen

36 Julkisen palvelutuotannon laatu ja tehokkuus
Väestön ikääntyessä yhä tärkeämpää Tuottavuutta voidaan parantaa, kun haetaan jatkuvasti hakea uusia ja parempia tapoja organisoida työ Henkilökunnan hyvä koulutus ja kehittynyt tietoteknologia antavat siihen suuria mahdollisuuksia Ovatko kannustimet kunnossa? Lisäksi tarvitaan tehokkaita rakenteita julkisten hyvinvointipalvelujen tuotannossa Erkki Liikanen

37 Rakenneuudistusten merkitys
Erkki Liikanen

38 Rakenteellisten ongelmien korjaaminen vie aikaa
Tärkeät ratkaisut eivät ole helppoja Uuden tuotannollisen pohjan rakentuminen vie aikaa Kannattava yksityinen yritystoiminta on kestävän talouskasvun peruspilari Julkisen vallan tehtävänä on luoda edellytyksiä, mutta se ei voi valita voittajia Mutta uskottavat päätökset voivat kohentaa luottamusta lyhyelläkin aikavälillä Erkki Liikanen

39 Hintavakauden edellytyksiä
Miksi rakenne- ja kilpailukykyongelmat tärkeitä keskuspankille? Hintavakaus edellyttää tasapainoista ja kestävää talouskehitystä Hintavakauden edellytyksiä Julkisen talouden kestävyys Kokonaistaloudellisen kehityksen vakaus Rahoitusjärjestelmän vakaus Yksikkötyökustannusten vakaus EKP:n neuvostolta toistuvia suosituksia Julkisen talouden alijäämien ja velkojen hillitseminen Julkisten palvelujen laadun ja tehokkuuden parantaminen Työmarkkinoiden rakenneuudistukset Kilpailun lisääminen Erkki Liikanen

40 Uudistusten valmistelu
Tutkimusnäytön hyödyntäminen Kansainvälisten kokemusten hyödyntäminen Virkamiesvalmistelu Poliittinen päätöksenteko Erkki Liikanen

41 Hallituksen rakennepoliittinen ohjelma 29.8.
Ohjelmassa linjataan uudistuksia, jotka voivat Parantaa työllisyyttä ja muuten tukea talouskasvua kestävällä tavalla Kohentaa merkittävästi julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyyttä Ohjelman vaikutuksia voidaan arvioida tarkemmin, kun toimenpiteiden yksityiskohdat ovat tiedossa Erkki Liikanen

42 Palkkaratkaisu: mallilaskelma vaikutuksista
2014 2015 Ansiotaso Muutos, % 1,5 1,6 Ero kesäkuun ennusteeseen -0,4 -1,0 Bruttokansantuote 0,9 1,8 0,2 0,4 Inflaatio -0,1 -0,2 Yksikkötyökustannukset 0,8 -0,3 -0,9 Työlliset Määrä, 1000 henkeä 2453 2469 3 15 Erkki Liikanen CONFIDENTIAL

43 Kiitos! Erkki Liikanen


Lataa ppt "Julkinen kuuleminen eduskunnan talousvaliokunnassa"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google