Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Rukous Hengessä Osa 1.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Rukous Hengessä Osa 1."— Esityksen transkriptio:

1 Rukous Hengessä Osa 1

2 ”Rukous Hengessä” UT:ssa:
Rukous ja Jumalan palveleminen hengen uudessa tilassa – hengessä ja totuudessa ...mutta nyt me olemme irti laista ja kuolleet pois siitä, mikä meidät piti vankeina, niin että me palvelemme Jumalaa Hengen uudessa tilassa emmekä kirjaimen vanhassa. Room. 7:6

3 ”Rukous Hengessä” UT:ssa:
Rukous ja Jumalan palveleminen hengen uudessa tilassa – hengessä ja totuudessa Rukous Pyhän Hengen vaikutuksesta ja Pyhän Hengen johdatuksessa rukoilkaa Pyhässä Hengessä - Juud rukoillen joka aika Hengessä ja sitä varten valvoen kaikessa kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkien pyhien puolesta - Ef. 6:18

4 ”Rukous Hengessä” UT:ssa:
Rukous ja Jumalan palveleminen hengen uudessa tilassa – hengessä ja totuudessa Rukous Pyhän Hengen vaikutuksesta ja Pyhän Hengen johdatuksessa Rukous Pyhässä Hengessä kielillä puhuen He tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä, Apt. 2:4

5 ! Jumala on Henki – ja meillä on mahdollisuus rukoilla Häntä
Hänen omassa ulottuvuu-dessaan, hengessä Hänen Henkensä valtaamina ja varustamina. !

6 Rukoilemme Isää Jeesuksen nimessä Pyhässä Hengessä.
Rukoillessamme meillä on yhteys Jumalan kolmen persoonan kanssa.

7 EIKÄ SIINÄ KAIKKI: Saamme rukoilla Jumalan kolmannen persoonan, Pyhän Hengen, täyttäminä ja johtamina! Jumala itse asuu ja toimii meissä Pyhän Hengen kautta – jopa saa aikaan rukouksen.

8 1. Rukous hengen uudessa tilassa — Rukous ja Jumalan palveleminen hengessä ja totuudessa
! Jeesuksen tekemässä Uudessa liitossa Jumalaa palvellaan ja rukoillaan uudessa olotilassa — uudestisyntyneinä, hengessä.

9 Joh. 4:20-24 Meidän isämme ovat kumartaen rukoilleet tällä vuorella; ja te sanotte, että Jerusalemissa on se paikka, jossa tulee kumartaen rukoilla." Jeesus sanoi hänelle: "Vaimo, usko minua! Tulee aika, jolloin ette rukoile Isää tällä vuorella ettekä Jerusalemissa.

10 ”Mutta tulee aika ja on jo, jolloin totiset rukoilijat rukoilevat Isää hengessä ja totuudessa; sillä sen kaltaisia rukoilijoita myös Isä tahtoo. Jumala on Henki; ja jotka häntä rukoilevat, niiden tulee rukoilla hengessä ja totuudessa."

11 Paavali kirjoittaa Jumalan palvelemisesta hengessä:
- Jumala, jota minä hengessäni palvelen julistaen hänen Poikansa evankeliumia... Room. 1:9 - joka myös on tehnyt meidät kykeneviksi olemaan uuden liiton palvelijoita, ei kirjaimen, vaan Hengen 2 Kor. 3:6

12 Rukous hengessä: Ei sidoksissa paikkaan eikä aikaan.
Jumala itse asuu meissä Henkensä kautta! ”Rukouspaikka" on uskovien hengessä.

13 ! Hengen uudessa tilassa on vapaa pääsy
suoraan Jumalan yhteyteen milloin vain ja missä vain. !

14 Kun Jeesus kuoli ristillä, temppelin esirippu repesi.
Koska meillä -- on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkeinpyhimpään, -- käykäämme esiin totisella sydämellä, täydessä uskon varmuudessa -- Hebr. 10:19-22 Kun Jeesus kuoli ristillä, temppelin esirippu repesi. Tie kaikkeinpyhimpään aukesi. Jumalan kirkkaus poistui sieltä ja vanhatestamentillinen temppeli- ja uhripalvelus päättyi.

15 Mitä tämä merkitsee käytännössä?
Rukoilijan ei tarvitse tehdä jotain erityistä tai ponnistella päästäkseen Jumalan läheisyyteen. Hänellä on jo välitön yhteys ja läheisyys Jumalan lapseuden perusteella.

16 Nyt “temppelinä” eli Jumalan toiminnan kanavana ja Hänen läsnäolonsa tukikohtana maailmassa ovat Jeesus ja uskovat Pyhän Hengen kautta: Jeesus on temppeli Uskova on Pyhän Hengen temppeli Seurakunta on Jumalan asumus Hengessä

17 Rukous ja ylistys ovat ”temppeli-palvelusta" vain kuvannollisessa mielessä
- ne muistuttavat suitsutusta ym.

18 RUKOUS JA VÄLIMATKA: Etäisyys ei heikennä esirukouksen vaikutusta - rukoilemme Jumalaa Hänen omassa ulottuvuudessaan hengessä Tervehdyksen lähettää teille -- Epafras, joka rukouksissaan aina taistelee teidän puolestanne -- Sillä minä annan hänestä sen todistuksen, että hän näkee paljon vaivaa teidän hyväksenne ja niiden hyväksi, jotka ovat Laodikeassa, sekä niiden, jotka ovat Hierapolissa. Kol. 4:12-13

19 ETÄRUKOUS HENGESSÄ: Paavalin tiimi rukoili roomalaisessa vankilassa 2400 km:n päässä olevien seurakuntien puolesta

20 Paavali kirjoitti Korintista yli 1000 km:n pää-hän roomalaisille, että he olisivat hengessä mukana hänen matkallaan Jerusalemiin.

21 Voit olla rukoilijana 100% Jumalan käytössä!
Vaikka olisit iäkäs, sairas, yhteen paikkaan sidottu, rukouksessa voit käydä hengessä Jumalan taisteluita ympäri maailmaa! Henki ei vanhene!

22 ole ratkaiseva rukoillessamme Häntä. Jumala linkittää rukousvastaukset
Jumala on luoma-kunnasta riippumaton ja meihin nähden niin ”korkealla”, että oma sijaintimme ei ole ratkaiseva rukoillessamme Häntä. Jumala linkittää rukousvastaukset kohteisiinsa!

23 Kännyköiden kenttä voi puuttua, mutta rukouksella on aina kenttä!
Jumala on henki: kaikkialla läsnäoleva, tietoinen ja aktiivinen maailmankaikkeuden jokaisessa pisteessä.

24 Jeesus itse rukoili pitkiä aikoja yksinäisyydessä ihmisten puolesta.
”Kun rukoilet, mene kammioosi ja sulje ovesi ja rukoile Isääsi, joka on salassa; ja sinun Isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle.” Matt. 6:6

25 LÄHIRUKOUS HENGESSÄ: Rukoilijan läsnäolo paikan päällä armolahjojen toimimiseksi ! Pyhän Hengen valtuut-tama rukoilija välittää toisille armoituksensa mukaan siunausta hengen maailmasta. Usein näissä tilanteissa lasketaan kädet rukoiltavan päälle.

26 rukoilivat heidän edestänsä, että he saisivat Pyhän Hengen;
Apt. 8:14-15, 17: Apostolit menivät paikan päälle harjoittamaan armoitustaan Kun apostolit, jotka olivat Jerusalemissa, kuulivat, että Samaria oli ottanut vastaan Jumalan sanan, lähettivät he heidän luok-seen Pietarin ja Johanneksen. Ja tultuaan sinne nämä rukoilivat heidän edestänsä, että he saisivat Pyhän Hengen; -- Silloin he panivat kätensä heidän päällensä, ja he saivat Pyhän Hengen.

27 Apt. 9: Dorkas sairastui ja kuoli; ja he pesivät hänet ja panivat yläsaliin. Koska Lydda oli lähellä Joppea, niin opetuslapset, kun kuulivat Pietarin olevan siellä, lähettivät kaksi miestä hänen luoksensa pyytämään: "Tule viipymättä meidän tykömme". Niin Pietari nousi ja meni heidän kanssansa. Ja hänen sinne saavuttuaan he veivät hänet yläsaliin, ja kaikki lesket tulivat hänen luoksensa itkien ja näytellen hänelle ihokkaita ja vaippoja, joita Dorkas oli tehnyt --. Mutta Pietari toimitti kaikki ulos ja laskeutui polvilleen ja rukoili; ja hän kääntyi ruumiin puoleen ja sanoi: "Tabita, nouse ylös!" Niin tämä avasi silmänsä, ja nähdessään Pietarin hän nousi istumaan.

28 YHTEINEN RUKOUS HENGESSÄ:
Hengen läsnäolo on voimakkaampi, kun rukoilemme yhdessä. Matt. 18:20 ”-- missä kaksi tai kolme on kokoontunut minun nimeeni, siinä minä olen heidän keskellänsä."

29 Rukous hengessä on hengellistä toimintaa näkymättömällä hengen alueella
Ulkoiset asiat ja muoto ovat vähemmän tärkeitä. Meillä on Jeesus ja Hänen Henkensä kautta kaikki, mitä tarvitsemme. – Siihen ei ole mitään lisättävää.

30 Jeesuksen persoonassa on hengellisten asioiden ydin ja olemus.
Hepr. 10:1 - laissa on vain tulevan hyvän varjo, ei itse asiain olemusta 2 Piet. 1:3 -- hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mikä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan, hänen tuntemisensa kautta, joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja täydellisyydellään

31 UT:ssa mainitaan vain joitakin ulkonaisia toimintoja,
jotka voivat tuoda rukoukseen lisäarvoa, selvimmin: Paasto Sairaiden voitelu öljyllä Kätten päällepaneminen

32 Tärkeää on sydämen asenne. Useimpiin arkipäivän toimiin
Rukousasento ei ole olennainen Tärkeää on sydämen asenne. Useimpiin arkipäivän toimiin voi liittää rukousta.

33 Vapaus kaavamaisesta sisällöstä
Meidän on aina tarkattava, että rukoilemme Hengen johdatuksessa ja vältämme kaavoihin juuttumista. Ei ole mitään niin hengellistä, että se ei voisi muuttua kaavamaiseksi! Tämä koskee erityisesti yksityistä rukousta. ! Piispa J. C. Ryle Evankelisen uskon horjumaton puolustaja Englannissa, ritualismin vastustaja, kuuluisa kirjoittaja

34 Rukouslistan tarkoitus on
muistuttaa esirukoustarpeista ja –vastuista ja jäsentää rukousta, ei kahlita. Rukousaiheet eivät ole hengellisiä rituaaleja, jotka on välttämättä käytävä läpi joka rukouksessa.

35 Jos rukous on joka kerta samanlaista ja saman kaavan mukaista,
rukoilija voi väsyä ja Hengen tuli hiipua. On tärkeää antaa Hengelle aikaa ja vapautta niin omassa rukouselämässä kuin yhteisessä rukouksessa seurakunnassa.

36 Rukous hengessä kuuluu jokaiselle, ei vain jollekin eliitille.
Rukous hengessä: muotokin on yksinkertainen Ei tarvita kaunopuheisuutta tai monimutkaisia sanoja Hengessä rukoileminen ei perustu ihmisviisaudelle vaan on Hengen ja voiman osoittamista. Rukous hengessä kuuluu jokaiselle, ei vain jollekin eliitille.

37 Hengellisyys on jotain, mikä tulee Jumalan omasta ulottuvuudesta.
 Missä Herran Henki on, siellä on vapaus pyhän elämän tavoittelusta omin voimin vapaus ajan ja paikan rajoitteista vapaus kaavamaisuudesta ja rituaaleista Jumalan tunteminen yksinkertaisuus Jumalan voima

38 Kun rukoilemme hengessä, rukoilemme Jumalaa
Hänen omassa ulottuvuudessaan, täynnä Hänen omaa vaikutustaan ja läsnäoloaan.


Lataa ppt "Rukous Hengessä Osa 1."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google