Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

NECL II lyhyesti  budjetti: n. 2,7 M€  aika: 2010-2013  partnerit: 22 partneria Suomesta, Ruotsista ja Norjasta - pääpartneri: Västernorrlannin lääninhallitus.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "NECL II lyhyesti  budjetti: n. 2,7 M€  aika: 2010-2013  partnerit: 22 partneria Suomesta, Ruotsista ja Norjasta - pääpartneri: Västernorrlannin lääninhallitus."— Esityksen transkriptio:

1

2 NECL II lyhyesti  budjetti: n. 2,7 M€  aika: 2010-2013  partnerit: 22 partneria Suomesta, Ruotsista ja Norjasta - pääpartneri: Västernorrlannin lääninhallitus  www.midnordictc.netwww.midnordictc.net

3 Tavoitteet:  itä-länsi suuntaisen Keskipohjolan kuljetuskäytävän kehittäminen ja markkinointi, parantamalla käytävän teitä, rautateitä ja intermodaaleja ratkaisuja, sekä kehittämällä logistiikan informaatioteknisiä järjestelmiä.  osoittaa kuljetuskäytävän mahdollisuudet, potentiaali ja hyödyt mm. yrityksille, päättäjille ym.  kuljetusten siirtäminen teiltä rautateille ja merelle edistää kestävää kehitystä – tavoitteena on kestävää kehitystä edistävä, ympäristöystävällinen Keskipohjolan kuljetuskäytävä – “Midnordic Green corridor”. 

4 Tavoitteet..  Tiivis yhteistyö kuljetusviranomaisten, teollisuuden ja muiden hankkeiden kanssa.  Pullonkaulojen poistaminen käytävältä.  Infrastruktuurin parannukset, toivottavasti alueellista ja kansallista rahoitusta tulevaisuudessa.  Rajat ylittävää yhteistyötä Keskipohjola alueiden välillä, sekä yhteydet Iso-Britanniaan/Eurooppaan/Itämeren alueelle sekä Venäjälle/Aasiaan.  Toimivat liikenneyhteydet ja kustannustehokkaat kuljetusratkaisut oleellisia yrityselämälle ja paikalliselle teollisuudelle.  Käytävän markkinointi elinkeinoelämälle.  Toimiva ICT-pohjainen logistiikkajärjestelmä kuljetusalan toimijoille.

5 Partnerit:  22 partneria, joissa mukana mm. liikenneviranomaisia, maakuntaliittoja Suomesta sekä vastaavia organisaatioita Ruotsista ja Norjasta, Mid Sweden University, yksittäisiä kuntia kaikista maista, yhteistyöorganisaatio Keskipohjola-komitea.  Sekä tärkeitä liitännäispartnereita! Suomen, Ruotsin ja Norjan liikennevirastot, Kauppakamareita, North East Cargo Link Alliance (NECLA), Pohjoismaiden Ministerineuvosto.

6 Tausta: North East Cargo Link –hankkeen (NECL) ensimmäisessä osassa v.2003-2006 selvitettiin Norjasta Ruotsin kautta Suomeen ja edelleen Venäjälle ulottuvan Keskipohjola-vyöhykkeen tavarakuljetuksia ja kuljetuskäytävän liikenneinfran ja logistiikan kehittämisedellytyksiä ja mahdollisuuksia.

7 Työpaketit ja koordinaatiovastuut:  WP1 Hallinto, vastuutaho: Pääpartneri Västernorrlannin lääninhallitus  WP2 Viestintä, Keski-Suomen liitto  WP3 Infrastruktuuri, Pääpartneri  WP4 Kuljetukset ja logistiikka, Keskipohjola-komitea  WP5 ICT-järjestelmän kehittäminen, Mid Sweden University

8 WP3 Kuljetusinfran kehittäminen  Teiden, rautateiden ja sataminen sekä intermodaalisten ratkaisujen kehittäminen - puutteellinen rautatie-infra - rautateiden ja intermodaalisten yhteyksien puuttuminen.  Pullonkaulojen poistaminen jälleenrakentamisten ja investointien kautta, myös eri maiden rautatiejärjestelmien yhteensopivuudessa on rajoitteita.  Uusien ja olemassa olevien yhdistelmäterminaalien kehittäminen sopiville paikoille käytävälle.

9 WP3 Esimerkkejä toiminnoista Yleisiä selvityksiä:  Alueellinen taloustutkimus – kuvaa investointien vaikutuksia yhteiskuntaan ja aluekehittämiseen, kun tavoitteena on kuljetusinfran kehittäminen ja pullonkaulojen poistaminen.  Esi- ja toteutettavuusselvitykset maanteiden tavarankuljetusinvestoinneista.  Esiselvitys investoinneista liittyen ratapiharakentamiseen.  Esiselvitys erikoiskuljetuksista. Erityisselvityksiä Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa  Valtatie 18 –selvitykset ja yleissuunnittelu (välillä Multia-Ähtäri sekä seututie 621, Keski- Suomessa)  Rautateiden ja satama –yhteyksien kehittäminen Kaskisissa, Sundsvallissa, Timråssa ja Härnösandissa  Meråkerrata ja E14 (Norjassa)  Esiselvitys kuljetusinfran parantamisesta E14:llä (Ruotsissa, mukaanlukien Östersund)

10 WP4 Kuljetukset ja logistiikka  Edistetään alueen elinkeinoja ja kauppaa kehittämällä ja toteuttamalla tehokkaita kuljetusratkaisuja.  Toteutetaan liiketoiminnallisia toimintoja kehittämään kokonaisia logistisia tavarankuljetuskonsepteja, sekä vientiä että tuontia Venäjältä/Aasiasta lännen globaaleille markkinoille.  Tuetaan kestäviä kustannustehokkaita kuljetusratkaisuja - luomalla uusia kuljetuskonsepteja ja säännöllisiä merikuljetuksia.

11 WP4 Esimerkkejä toiminnoista  Tavaravirtaselvitys ja matkustajatilasto  Satamaselvitys, laivatyyppi ja reittiselvitys  Liiketoimintasuunnitelma linjaliikenneyhteydelle Kaskisten ja Sundsvallin alueen satamien välillä  Kuljetuskäytävään liittyvien pullonkaulojen tunnistaminen, ratkaisut ja case study- esitykset  Analyysi intermodaaleista ongelmista ja rajaesteongelmista (kokemukset ja vaikeudet liittyen satamien ja maakuljetusten välisiin asioihin)  Monikansallinen toimintasuunnitelma (yhteenveto kaikista toimista Keskipohjolan kuljetuskäytävän kehittämiseksi)

12 WP5 Logistiikkajärjestelmän kehittäminen  Olemassa olevan logistisen ICT – prototyypin kehittäminen toimivaksi järjestelmäksi.  keskittyy vähentämään tyhjien ja vajaiden kuljetusten tämän hetkistä suurta määrää.  tarkoitettu päivittäiseen käyttöön, mm. logistiikkakeskuksissa ja kuljetusalan yrityksissä sekä satamissa. Esim.

13 Yhteystiedot ja lisätietoja:  Projektipäällikkö & WP3-johtaja: Per-Åke Hultstedt: per-ake.hultstedt@lansstyrelsen.seper-ake.hultstedt@lansstyrelsen.se  Talouspäällikkö: Johanna Bergman, johanna.bergman@lansstyrelsen.sejohanna.bergman@lansstyrelsen.se  Viestintäpäällikkö: Virpi Heikkinen, virpi.heikkinen@keskisuomi.fivirpi.heikkinen@keskisuomi.fi  WP4-johtaja: Jon Hillgren, jon.hillgren@lvn.sejon.hillgren@lvn.se  WP5-johtaja: Leif Olsson, leif.olsson@miun.seleif.olsson@miun.se  www.midnordictc.net www.midnordictc.net


Lataa ppt "NECL II lyhyesti  budjetti: n. 2,7 M€  aika: 2010-2013  partnerit: 22 partneria Suomesta, Ruotsista ja Norjasta - pääpartneri: Västernorrlannin lääninhallitus."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google