Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Käypä hoito –käyttöön - sanoista teoiksi Eeva Ketola LT,Käypä hoito -päätoimittaja 6.2.2011 Sidonnaisuudet: stm,kiireettömän hoidon ohjausryhmä, päipe.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Käypä hoito –käyttöön - sanoista teoiksi Eeva Ketola LT,Käypä hoito -päätoimittaja 6.2.2011 Sidonnaisuudet: stm,kiireettömän hoidon ohjausryhmä, päipe."— Esityksen transkriptio:

1 Käypä hoito –käyttöön - sanoista teoiksi Eeva Ketola LT,Käypä hoito -päätoimittaja 6.2.2011 Sidonnaisuudet: stm,kiireettömän hoidon ohjausryhmä, päipe ohjausryhmä, Kuntaliitto ICPC2 ohjausryhmä KELA sosvak.neuvottelukunta asiantuntijajäsen,PETTU-hanke asiantuntija

2 Vaikuttavan tiedon käyttöönotosta •Nykytilanne –Miten meillä tehdään •Etsi oleellinen tieto –Näyttö –Muu evidenssi •Arviointi:mittaa alkutilanne •Käytännöt •Mittaa uudelleen •PDCA-sykli

3 Tausta −Vaatimukset terveydenhuollon tehokkuuden ja vaikuttavuuden parantamisesta •Arvoon perustuva terveydenhuolto (Porter & Teperi 2009) •Terveyshyödyn mittaaminen haasteellista −Terveydenhuoltolaki •Laatu nostettu esille −Toimiva terveyskeskus (www.stm.fi)www.stm.fi •Päätöksenteon tuki •Tiedon tehokas käyttö −Hoito on kustannusvaikuttavaa ja vaikuttavaa, jos se nojaa hoitosuositusten näyttöön (Booth et al. 2007)

4 Tiedon tulva, esimerkkinä artroosi •Googlesta Artroosi -sanalla 16 300 (19.1.11) osumaa jos engl. osteoarthritis 5 590 000 osumaa (19.1.11) •Pubmed -lääketieteellisestä tietokannasta 42637 osumaa (19.1.11) •Terveysportti-tietokanta suomalaisille terveydenhuollon ammattilaisille 436 osumaa (19.1.11) •Terveyskirjasto-tietokanta yleisölle 73 osumaa (artroosi) (19.1.11) •www.kaypahoito.fi 27 osumaa (19.1.11)

5 EBM:n tehtävät •Tuottaa näyttöä –Alkuperäistutkimukset, systemaattiset katsaukset •Etsiä näyttöä päätöksenteon tueksi –Hoitosuositukset, tietokannat, alkuperäistutkimukset •Arvioida näyttöä –Artikkeleiden kriittinen arviointi –Mitä,milloin ja kuinka tämä tieto auttaa minua kl. päätöksenteossa? •Kulloinenkin kliininen tilanne •Potilaiden odotukset •Arvot •Käyttää näyttöä apuna –Hoitopäätöksissä, hoitoketjuissa, terveyspolitiikassa

6 Järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus RCT Muu kokeelliset tutkimusasetelmat Kohorttitutkimus Case-control-tutkimus Potilassarjat Poikkileikkaustutkimukset Kliininen kokemus

7 21 5 101 12 8 7 8 12 4 3 1 1 2 8 7 2 1 1 1 2 8 1 5 15 6 Not Mentioned Routine Experimental Rare/Never Specific M M M M M M Textbook/Review Recommendations Odds Ratio (Log Scale) 0.51.02.0 Favours Treatment Favours Control RCTsPts 1 23 2 65 3 149 4 316 7 1793 10 2544 11 2651 15 3311 17 3929 22 5452 P<.01 23 5767 27 6125 30 6346 33 6571 43 21 059 54 22 051 67 47 531 65 47 185 70 48 154 P<.001 P<.00001 Cumulative Year 1960 1965 1970 1980 1985 1990 TrombolyysihoitoMI Trombolyysihoito MI

8 Kritiikki •laki, normi •vapauden rajoitus •unohtaa yksilöllisyyden potilaan hoidossa •ruumiiden laskemista •raharesurssien mukaan toimimista

9 EBM:n rajoitteet •tutkitun tiedon puute •vaikeudet käyttää yksittäisen potilaan hoidossa •hoitokäytännön muuttaminen •uusien taitojen tarve •aikapula •näytön äärelle pääsy vaatii resursseja (tietokannat, aika) •vaihtoehdot?

10 HOITOTUTKIMUKSEN ARVIOINTI •Mihin kysymykseen haet vastausta? –yksittäinen tutkimus/laaja aihe, mitä tutkittu? –miten tietty artikkeli vastaa omaan kysymykseesi vai mihin kysymykseesi haet vastausta? •Koska systemaattisten tutkimusten arviointi perustuu yksittäisten tutkimusten arviointiin ja niiden yhdistämiseen =>aloitetaan hoitotutkimuksesta

11 Näin aloitat •Oma kysymyksesi? –vastaako otsikko kysymykseesi –vastaako abstrakti kysymykseesi –onko artikkelin kysymys/vastaus järkevä? •Validiteetti => Siirry metodeihin !!! •Tuloksia kannattaa arvioida vasta kun näet, onko tutkimus pätevä ja metodit oikeat

12 ETSI •Tutkimustyyppi •n =?? •Sukupuoli •Ikäryhmä •Potilasryhmä, taudin vaihe? •Seuranta •drop-out= tutkimuksesta pudonneet •intention to treat - analyysi (aie hoitaa) – analyysi tehtynä?

13 ARVIOI TULOKSET •Ovatko tulokset tärkeitä/merkittäviä? –kliinisesti merkittäviä –tilastollisesti merkittäviä –hyötyä vai haittaa? •Mikä oli tuloksen suuruus? –ryhmän sisällä? –ryhmien välillä kontrollit-interventio? –nettoerot? –RRR, ARR, NNT,NNH •Kuinka tarkka tulos oli? –Mikä oli piste-estimaatin luottamusväli eli kuinka tarkka oli arvio tutkittavan tekijän vaikutuksesta –Oliko tutkimuksen otoskoko riittävä?

14 Mitä taitoja tarvitset toimiaksesi näyttöön perustuen? Määrittele kysymys Tehokas näytön hakeminen Näytön kriittinen arviointi Sovella käytäntöön (- ja ymmärrä arvot!)


Lataa ppt "Käypä hoito –käyttöön - sanoista teoiksi Eeva Ketola LT,Käypä hoito -päätoimittaja 6.2.2011 Sidonnaisuudet: stm,kiireettömän hoidon ohjausryhmä, päipe."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google