Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kartoitustulosten havainnollistaminen Case TaY:n kirjasto

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kartoitustulosten havainnollistaminen Case TaY:n kirjasto"— Esityksen transkriptio:

1 Kartoitustulosten havainnollistaminen Case TaY:n kirjasto
Kokoelmakartan työpaja Merja Hyödynmaa 4/3/2017

2 Aineiston havainnollistamisesta
tarkastellaan muuttujia yksitellen (yksi ominaisuus kerrallaan) luokitellaan (tiivistetään tietoa) taulukoidaan (ilmoitetaan lukumääriä ja prosentteja) esitetään aineisto kuvion avulla eli graafisesti Kartoitustulosten havainnollistamisen lähtökohtana Excel-taulukko, jossa ristiintaulukoituna aihealueen nimekemäärät painovuosittain (luokiteltuna) ja kielittäin vastaavat Excel-taulukot lainakerroista ja tiettynä päivänä lainassa olevista (Karjalainen, 2008)

3 Ristiintaulukoinnin eli 2-ulotteisen jakauman periaatteita
Taulukon sarakkeiden lukuja (allekkain) on helpompi verrata kuin riveillä (vierekkäin) olevia. Tarkasteltavat asiat sarakkeiksi ja muuttujat, joiden kesken vertailu tapahtuu, pannaan riviyksiköiksi. Korostettava asia laitetaan avainsarakkeeksi vasemmalle. Rivit järjestetään avainsarakkeen lukujen suuruusjärjestyksen mukaiseen järjestykseen. Jos riveillä tai sarakkeilla on luonnollinen järjestys, esim. aikajärjestys, sitä ei kannata rikkoa. Jos kyseessä syy-seuraussuhde, niin syy rivimuuttujaksi ja seuraus sarakemuuttujaksi. (Karjalainen, 2008)

4 Liiketaloustieteen kirjojen ikä- ja kielijakauma nimekemäärinä (2009)
Liiketaloustiede 1a Liiketaloustieteen kirjojen ikä- ja kielijakauma nimekemäärinä (2009) 4/3/2017

5 Liiketaloustiede 1b Liiketaloustieteen erikielisten kirjojen määrät vuosikymmenittäin N=9.958 4/3/2017

6 Liiketaloustiede 2a Liiketaloustieteen kirjojen ja kirjalainojen ikäjakauma: nimekemäärät ja suhteelliset osuudet 4/3/2017

7 Liiketaloustieteen kirjojen ja kirjalainojen ikäjakauma (%) (2009)
Liiketaloustiede 2b Liiketaloustieteen kirjojen ja kirjalainojen ikäjakauma (%) (2009)

8 Liiketaloustieteen kirjojen ja kirjalainojen kielijakauma (2009)
Liiketaloustiede 2c Liiketaloustieteen kirjojen ja kirjalainojen kielijakauma (2009)

9 25 lainatuinta liiketaloustieteen kirjaa (2001/7- 2009/3)
Liiketaloustiede 2d 25 lainatuinta liiketaloustieteen kirjaa (2001/ /3) 4/3/2017

10 Pääkielet (%) tieteenaloittain
Tieteenalojen vertailu 4a Pääkielet (%) tieteenaloittain 4/3/2017

11 Uusi vs. vanha aineisto (%) tieteenaloittain
Tieteenalojen vertailu 4b Uusi vs. vanha aineisto (%) tieteenaloittain

12 Lainakerrat / nimeke tieteenaloittain
Tieteenalojen vertailu 4c Lainakerrat / nimeke tieteenaloittain Tiettynä päivänä lainassa olevat tieteenaloittain (eri päivät)

13 Pylväskuvio (Karjalainen, 2008) Pylväskuvio
Määrien tai osuuksien kuvaaminen, kun Vältä 3-ulotteisuutta! Tavallinen pystypylväs - muuttuja epäjatkuva (diskreetti) - molemmilla akseleilla jatkuva-arvoinen ominaisuus - luokitteleva tekijä vaaka-akselille, esim. aika määrää kuvaava pystyakselille Vaakapylväs eli palkki toinen muuttuja laadullinen eli laatueroasteikon muuttuja laadullinen ominaisuus pystyakselille määrää kuvaava vaaka-akselille - palkit suuruusjärjestykseen Pylväsryhmä useita muuttujia tai ryhmiä osien vertailu helpompaa korkeintaan 3 pylvästä ryhmässä ja enintään 4 pylväsryhmää Summapylväs muuttujan arvot osien summia - kokonaismäärä hahmottuu paremmin

14 Lisää kuvioita (Karjalainen, 2008) Kuvio Vältä 3-ulotteisuutta!
Ositetut pylväät / palkit suhteelliset osuudet & ryhmittäinen vertailu - vastaavanlaisia kuin summa-pylväät, mutta keskenään yhtä pitkiä (koko pylväs = 100 %) Histogrammi kuten tavallinen pylväskuvio, mutta muuttuja jatkuva ja luokiteltu pylväät kiinni toisissaan luokittelun oltava tasavälinen Sektorikuvio eli ympyräkaavio l. piirakkakuvio suhteellisten osuuksien vertailu - käytä enintään 6 sektoria - sektorit suuruusjärjestykseen (klo 3:sta vastapäivään) Murtoviiva-kuvio muuttujan vaihtelun ja kehityssuunnan kuvailu molemmilla akseleilla olevien muuttujien oltava jatkuva-arvoisia useimmiten aika vaaka-akselilla asteikon valinta olennaista! Parvikuvio 2 jatkuvan muuttujan riippuvuuden kuvailu Teemakartta alueellisten tietojen esittäminen

15 Lähde Karjalainen, Leila (2008),
Tilastomatematiikka. Mikkeli : Pii-kirjat Lisälukemista Heikkilä, Tarja (2008), Tilastollinen tutkimus. Helsinki : Edita Valli, Raine (2001), Johdatus tilastolliseen Tutkimukseen


Lataa ppt "Kartoitustulosten havainnollistaminen Case TaY:n kirjasto"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google