Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

1 29.6.2014 vuorovaikutteiset www-sivut 1.Asiakas-palvelinmalli kuvana Request Response <% Response.Write "Kiitos tiedosta" %> request.asp response.asp.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "1 29.6.2014 vuorovaikutteiset www-sivut 1.Asiakas-palvelinmalli kuvana Request Response <% Response.Write "Kiitos tiedosta" %> request.asp response.asp."— Esityksen transkriptio:

1 1 29.6.2014 vuorovaikutteiset www-sivut 1.Asiakas-palvelinmalli kuvana Request Response <% Response.Write "Kiitos tiedosta" %> request.asp response.asp Response kiitos tiedosta response.asp DB

2 2 29.6.2014 vuorovaikutteiset www-sivut Asiakas-Palvelin toimintamalli tekstinä Dynaaminen sivu luodaan asp-sivu palvelimelle asiakaspyyntö palvelin hakee asp-ohjeet jne palvelin luo html-sivun html-vastaus kulkee asiakaspuolen skriptit sivu näkyy selaimessa Staattinen sivu luodaan html-sivu palvelimelle asiakaspyyntö palvelin hakee html-sivun html-vastaus kulkee asiakaspuolen skriptit sivu näkyy selaimessa

3 29.6.2014vuorovaikutteiset www-sivut3 ASP 3.0 Active Server Pages vuorovaikutteiset www-sivut 2 ASP on Microsoftin palvelinpuolen skriptausteknologia, jossa HTML:n sekaan voidaan kirjoittaa skriptejä  käyttäjän tai selaimen tunnistaminen  käyttäjän toiveiden tunnistaminen  tietokantahaut ja tietokantoihin kirjoittaminen  asiakaspuolen – palvelinpuolen vuorovaikutteisuus

4 4 29.6.2014 vuorovaikutteiset www-sivut Esimerkki. staattinen ja dynaaminen www-sivu Html-sivu, Tervehdys Moi, kello on 7:30:00 Asp-sivu, Tervehdys Moi, <% Dim aika aika=Time() Response.Write(" kello on ”) Response.Write(aika) %>

5 5 29.6.2014 vuorovaikutteiset www-sivut Tekniikkavaatimukset tekstieditori tms sovelluskehitin –NotePad, TextPad –Microsoft Visual (InterDev) Studio –Adoben Dreamweaver Internet-palvelin –IIS Internet Information Server –Kaupallinen isäntä, esim. www.brinkster.com www.brinkster.com Internet-selain

6 6 29.6.2014 vuorovaikutteiset www-sivut VANHAextra: …Internet- palvelinohjelmia Web server -ohjelma Internet Information Server, Personal Web Server, Apache HTTP Server, Enterprise Server, iPlanet Web Server, Sun ONE Application server – ohjelma MS.NET Framework ColdFusion Server Jrun Server IBM WebSphere Apache Tomcat Sun ONE Oracle 9i

7 7 29.6.2014 vuorovaikutteiset www-sivut extra: Muita vuorovaikutteisia tekniikoita... Java ActiveX Controls ColdFusion JSP Java Server Pages PHP Personal Home Pages CGI Common Gateway Interface ISAPI Internet Server API IDC Internet Database Connector ISAPIASP IDCCGI helppo omaksua runsaat ominaisuudet

8 8 29.6.2014 vuorovaikutteiset www-sivut Ehdotus (Tehtävä 1) Teht1_0. Collection. Kerää tekemäsi tehtävät kokoelmaksi. Tee index-sivusto kokoelman "sisällysluettelo" hyperlinkkeineen ja kommentteineen. Teht1_1. Kysy-Vastaa. Kirjaa Edulinkin keskusteluun ongelmia, joita aspia tehdessäsi kohtaat (ja ratkaiset). Ratkaise myös muiden ongelmia… (aktiivisuuspisteet)

9 9 29.6.2014 vuorovaikutteiset www-sivut 2.1 VBScriptin perusteet HTML-sivulla 1. kirjoita staattinen html-koodi 2. lisää alkuun 3. koodaa -tagin sisään TAI … 4. yksi käsky yhdelle riville (ei puolipistettä!) 5. kommentit ’ rivin loppuun 6. tallenna asp-tiedostomuodossa 7. testausympäristönä paikallinen IIS-palvelin -> tallenna localhostiin C:\Inetpub\wwwroot\... -> testaa selaimella http://localhost/... tai Visual Studio tai käytä Dreamweaver-ympäristöä 8. tuotantoympäristönä esim. www.brinkster.com

10 10 29.6.2014 vuorovaikutteiset www-sivut HTML-tulostusvirtaan kirjoittaminen Demo. Tee asp-sivu, joka kirjoittaa ”Heippa” kolme vaihtoehtoa kirjoittaa tulostusvirtaan merkkijono Hei

11 11 29.6.2014 vuorovaikutteiset www-sivut Muuttuja <% Option Explicit Dim muuttuja muuttuja=5 Dim teksti teksti=”tekstiä” Dim aika aika=#1.1.2011# Dim mies mies=false %> vinkki: merkkijonomuuttuja muutetaan lukumuuttujaksi ”laskutoimituksella”: a=a-0 (eli muuttujasta vähennetään nolla) 4

12 12 29.6.2014 vuorovaikutteiset www-sivut Operaattorit Aritmeettiset ja ketjutus +- * / ^potenssiin \kokonaislukujen jakolasku MOD jakojäännös & konkatenointi Vertailut ja loogiset <= pienempi tai yhtä suuri = yhtä suuri kuin <> Eri suuri kuin IS kahden olion vertailu And molemmat tosia Or jompikumpi on tosi Not kääntää (negaatio) Eqv loogiset arvot samat Xor vain toinen tosi

13 13 29.6.2014 vuorovaikutteiset www-sivut TEHTÄVIÄ 2 Teht2_0. Muuttujan arvo tee asp-sivu, joka kirjoittaa muuttujan arvon (vrt.ed. ”Heippa”-demoon) Teht2_1. Konkatenointi tee asp-sivu, joka kertoo ”Hei, muuttujan arvo on…” Teht2_2. Ajankohta…. tee asp-sivu, joka kertoo päivän ja kellonajan Teht2_3. Liian aikainen aamu… jos kello ei ole vielä 8 ilmoita nukkuvasi kokeile kello 10 Teht2_4. Satunnainen motto…. tee sivu, joka kirjoittaa jonkun kolmesta mietelauseestasi tallenna palvelimelle tiedostonnimi.asp ja testaa selaimella http://localhost/tiedostonnimi.asp koodia lisätehtäviin ks. muistiinpanosivut

14 14 29.6.2014 vuorovaikutteiset www-sivut Taulukkomuuttuja <% Dim seta’tavallinen muuttuja seta=”Aku” Dim veljenpojat(2)’1-dim. taulukkomuuttuja veljenpojat(0)="Tupu" veljenpojat(1)="Hupu" veljenpojat(2)="Lupu" %> 6 demo. testaa tiedosto aspdemo/taulu1.asp

15 15 29.6.2014 vuorovaikutteiset www-sivut Moniulotteinen taulukkomuuttuja <% Dim yhteystiedot(1,2) ’2-dim. taulukkomuuttuja yhteystiedot(0,0)="Tupu" yhteystiedot(0,1)="Ankka" yhteystiedot(0,2)="Ankkalinna" yhteystiedot(1,0)="Hupu" yhteystiedot(1,1)="Ankka" yhteystiedot(1,2)="Ankkalinna" Response.Write(yhteystiedot(1,0)) %> TupuAnkkaAnkkalinna HupuAnkkaAnkkalinna 0.1.2. 0. 1. demo. testaa taulu2.asptestaa taulu2.asp

16 16 29.6.2014 vuorovaikutteiset www-sivut extra: …Dynaaminen taulukko <% Dim kaveri() Redim kaveri(1) ’kerrotaan, että taulussa on kaksi alkiota kaveri(0)="Kalle" kaveri(1)="Minna” %> …lisätään alkioita tauluun… <% Redim kaveri(2) ' Kalle ja Minna katoaa kaveri(2)="Jani” %> tai <%Redim PreServe kaveri(2) 'Kalle ja Minna säilyy kaveri(2)="Jani” %> ’…Huom. Älä anna taulun kokoa

17 17 29.6.2014 vuorovaikutteiset www-sivut TEHTÄVIÄ 5 Teht5_0. Taulukko rakenna taulukon avulla sivusto (2 tiedostoa), jossa lomakkeen (request) avulla asiakas voi valita numeron ja palvelin vastaa (response) kirjoittamalla numeroa vastaavan mietelauseen taulukosta. Teht5_1. Presidentit tee Suomen presidenteistä taulukko, jossa on kerrottu (järjestyksessä) heidän nimensä, hallintoaikansa ja syntymävuotensa. Kun käyttäjä antaa järjestysnumeron, saa hän kolmen presidentin listan (edeltäjä, ko. presidentti ja seuraaja)

18 18 29.6.2014 vuorovaikutteiset www-sivut 2.2 Lomakepyyntö ja HTML- vastaus 5 vastaus.asp pyynto.asp (pyynto.html)

19 19 29.6.2014 vuorovaikutteiset www-sivut TEHTÄVIÄ 3 Teht3_0. Lomake. Tee lomake, jonka lähettämällä saat "kiitos viestistäsi" - sivun palvelimelta

20 20 29.6.2014 vuorovaikutteiset www-sivut Lomakepyyntö ja ASP-vastaus lomake on request (pyyntö) pyynto.asp esim. vastaus.asp-tiedostossa on response (vastaus) esim. <% muuttuja=Request.Form(”kohde") Response.Write(muuttuja) %>

21 21 29.6.2014 vuorovaikutteiset www-sivut TEHTÄVIÄ 4 Teht4_0. Vahvistus rakenna vuorovaikutteinen sivusto (2 tiedostoa), jossa on lomake syöttökenttineen ja palvelin vastaa kertomalla mitä syötit Teht4_1. Vahvistus ja vastaus (if tai select case) rakenna vuorovaikutteinen sivusto, jossa palvelin vahvistaa pyynnön ja vastaa valinnan mukaisen mietelauseen Teht4_2. Termi. Mitä tarkoittaa strTeksti=Request.Form("syotto")

22 29.6.2014vuorovaikutteiset www-sivut22 2.4 ASP kontrollirakenteet If...Then…ElseIf...Else...End if Select Case For Next Do While, For Each...Next Call, Function

23 23 29.6.2014 vuorovaikutteiset www-sivut If <% If nimi="Hupu" then Response.Write(”sininen lakki”) ElseIf nimi="Tupu" then Response.Write(”punainen lakki”) ElseIf nimi="Lupu" then Response.Write(”vihreä lakki”) ElseResponse.Write(”ei lakkia?”) End If %> rivinvaihto

24 24 29.6.2014 vuorovaikutteiset www-sivut ekstra: Select-Case ei ehkä kyllä et siis osaa valita demo. testaatestaa (tallenna wwwroot\demo-kansioon) selectcase_requesti_radio.aspselectcase_requesti_radio.asp ja (tallenna wwwroot\demo-kansioon) selectcase_responsi_radio.aspselectcase_responsi_radio.asp

25 25 29.6.2014 vuorovaikutteiset www-sivut TEHTÄVIÄ 6. If (tai Select Case ) Teht6_0. Fax. Tee vuorovaikutteinen sivusto, joka kysyy käyttäjältä, haluaako vahvistuksen sähköpostitse, faksilla vai kirjeenä. (tekstikenttä-lomakkeella) Teht6_1. Kyllä/Ei -testi. Tee kolmen kysymyksen testi, joissa jokaisessa kysymyksessä valitaan toinen vaihtoehdoista. Laske pisteet yhteen. Teht6_2. Vihjetesti. Tee kahden kysymyksen visailu, jossa annetaan kumpaankin kysymykseen 3 pisteen vihje, 2 pisteen vihje ja 1 pisteen vihje. Laske pisteet yhteen.

26 26 29.6.2014 vuorovaikutteiset www-sivut For...Next <% Dim yhteystiedot(1,2) Dim i For i =0 to 2 yhteystiedot(1,i)="Ankka" Next %> muistiinpanoissa ’For Each’- ja ’Do While’-luupit

27 27 29.6.2014 vuorovaikutteiset www-sivut TEHTÄVIÄ 7 (for-next) Teht7_0. 10-taulukko. Alusta (anna alkioiden arvoksi nolla) For...Next –toiminnolla 10 rivin kokonaislukutaulukko. Tulosta taulukko näytölle. Teht7_1. 10x5 -taulukko. Alusta (anna alkioiden arvoksi nolla) For...Next – toiminnolla 10x5 rivin kokonaislukutaulukko. Tulosta taulukko näytölle Teht7_2. Toinen 10x5 -taulukko. Muuta yllä olevaa lisätehtävää: alusta 1. rivin arvoiksi 0, 2. rivin arvoiksi 1, 3. rivin arvoiksi 2, jne.

28 28 29.6.2014 vuorovaikutteiset www-sivut Call proseduuri <%'head -elementtiin Sub Osoite() Response.Write "Yhteystietomme ovat: " Response.Write "Ankka, a.ankka@disney.com" End Sub %>.. demo. testaa, tallenna wwwroot\demo-kansioon call1.asptestaacall1.asp

29 29 29.6.2014 vuorovaikutteiset www-sivut kotiläksy: Call proseduuri parametrilla <% ’head-elementtiin Sub Osoite(hlo)Select Case hlo Case "Aku" Response.Write(" a.ankka@disney.com ”) Case "Iines" Response.Write("i.ankka@disney.com”) End Select End Sub %> demo. testaa tallenna wwwroot\demo-kansioon call0.asp ja call3.asptestaacall0.asp call3.asp

30 30 29.6.2014 vuorovaikutteiset www-sivut kotiläksy: Funktio <%Function Alennus(hinta) Alennus=0.20*hinta End Function %> <% kustannus=170 laskutettava=Alennus(kustannus) %> ks. demoista function.asp

31 31 29.6.2014 vuorovaikutteiset www-sivut TEHTÄVIÄ 8 Teht8_0. Osoite. Tee sivusto (request ja response) Call-proseduurilla. Sivuston perusteella käyttäjä saa haluamansa Haaga Instituutin yksikön (Haaga, Helsinki, Malmi, Vierumäki) yhteystiedot. Teht8_1. Personoitu. Tiedustele käyttäjän sukupuoli ja alle kouluikäisten lukumäärä. Tietojen perusteella (aliohjelmien ja kontrollirakenteiden avulla) palvelin generoi kolme erilaista tietoiskua. Tee siis yksilöidyt sivut miehille, naisille ja pikkulasten äideille. Lisätehtävä 8_2: Pikkulasten sivulla ilmenee aiemmin kysytty lasten lukumäärä.

32 29.6.2014vuorovaikutteiset www-sivut32 3. Oliot, ominaisuudet, metodit, tapahtumat ja kokoelmat kohteineen 7

33 33 29.6.2014 vuorovaikutteiset www-sivut Olio-termejä  ominaisuudet (jäsenmuuttuja, attribuutti, kentät)  metodit (vrt. funktiot)  tapahtumat (vrt. tietovarastot)  kokoelmat (vrt. taulut)  toimintokokonaisuus on oliomalli Huom. Olion nimen voi usein jättää pois, Server.Execute vs. Execute Olion kohde voidaan monesti erottaa joko suluilla tai välilyönnillä, Response.Write(”Hei”) vs. Response.Write ”Hei” syntaksi esim. olio.kokoelma(”kohde”) tai olio.metodi(parametri)

34 34 29.6.2014 vuorovaikutteiset www-sivut Oliomallirakenne build-in-objects Request Response Server Session Application AsError ObjectContext Application Session Request Response Server

35 35 29.6.2014 vuorovaikutteiset www-sivut 3.1 Request -kokoelma  QueryString(”kohde”) ( get-metodi)  Form(”kohde”) (post-metodi)  ServerVariables(”kohde”)  ClientCertificate(”kohde”)  Cookies(”kohde”) h:\opha\tiina.koskelainen\...\aspdemot\ servervariables0:asp, servervariables.asp,

36 36 29.6.2014 vuorovaikutteiset www-sivut...QueryString: URL-osoitteessa?name1=value1&name2=value2  kolme erilaista generointitapaa pyyntötiedostossa –lomakkeen kentässä –kirjoittamalla selaimen osoite-kenttään http://www.haaga.fi/vastaus.asp? username=mina&password=**** –linkkiin sisällytetty Kirjaudu  lähetetyn tiedon sijoittaminen muuttujiin vastaustiedostossa uName= Request.QueryString("username") pWord= Request.QueryString(”password")

37 37 29.6.2014 vuorovaikutteiset www-sivut …..Esim. Post-metodi POST-metodilla pyyntö POST-metodilla vastaus <% Dim uName uName=Request.Form("username") Response.Write uName %> requestiPost.asp responsiPost.asp Demo. post_requesti.asp ja post_responsi.asppost_requesti.asp post_responsi.asp Testaa

38 38 29.6.2014 vuorovaikutteiset www-sivut …..Esim. Get-metodi GET-metodilla pyyntö GET-metodilla vastaus <% Dim uName uName=Request.QueryString("username") Response.Write uName %> Demo. get_requesti.asp ja get_responsi.aspget_requesti.asp get_responsi.asp Testaa

39 39 29.6.2014 vuorovaikutteiset www-sivut TEHTÄVIÄ 9 Teht9_0. Get-tervetuloa. Rakenna GET - metodilla tervetuloasivu(sto): kun käyttäjä lähettää etunimensä ja sukunimensä, saa hän nimellään varustetun tervetulotoivotuksen Teht9_1. Anonyymi-tervetuloa. Rakenna GET - metodilla tervetulo(sto): käyttäjällä on mahdollisuus valita vierailija –linkki, jolloin hän saa tervetulotoivotuksen anonyymille. Lähettämällä nimensä, hän saa nimellään varustetun tervetulotoivotuksen.

40 40 29.6.2014 vuorovaikutteiset www-sivut 3.2 Response -olio...  palvelin lähettää infoa asiakkaalle  infon julkistamisajankohdan kontrollointi  toisen sivun hakeminen/integrointi (selaimen hallinta)  evästeen "ohjeistus"

41 41 29.6.2014 vuorovaikutteiset www-sivut...Response.Write <% Response.Write("Kello on nyt...”) Response.Write(Now()) Response.Write(" ”) %> tai Kello on nyt... tai Kello on nyt...

42 42 29.6.2014 vuorovaikutteiset www-sivut 3.3 Server-oliosta olio muulle sekalaiselle  ActiveX, funktiot,…  myös itse rakennettuja komponentteja otetaan käyttöön  sivulle siirtymistä jne.

43 43 29.6.2014 vuorovaikutteiset www-sivut...Selaimen sivujen integrointia (Response ja Server -oliot) -ohjaa uudelle sivulle -upottaa/ohjaa uudelle sivulle (vie mukanaan muuttujia) -suorittaa käskyn upottaa toisen sivun alkuperäiseen mahdollistaa yhteiset aliohjelmat -SSI eli Server Side Includes -komento demot: redirect.asp+heippa.asp, testiredirect.asptesti transfer.asptransfer.asp+heippa.asp, testitesti execute.aspexecute.asp+heippa.asp, testitesti include.aspinclude.asp+includealku.asp+includekeski.asp+includeloppu.asp, testitesti

44 44 29.6.2014 vuorovaikutteiset www-sivut TEHTÄVIÄ 10 Teht10_0. Ohjaus. Tee sivusto (3-4 sivua), jossa (ASP-tekniikkaa hyväksikäyttäen) asiakas ohjautuu (Redirect tai Transfer) talous- tai yhteiskuntasivulle, sen mukaan onko hänen ilmoittamansa vuositulot yli/alle 50000 euroa. Teht10_1. Rakenna talous- ja yhteiskunta sivuilla näkyvä yhteinen navigointitiedosto (käytä include- tai execute-toimintoa)

45 45 29.6.2014 vuorovaikutteiset www-sivut extra: Sivujen voimassaoloaika (Response ja Server -oliot) päivä, johon asti sivu säilyy välimuistissa minuutteja, kun sivu välimuistissa max, aika sekuntia, skriptiä suoritetaan

46 46 29.6.2014 vuorovaikutteiset www-sivut extra: Olion luonti, tekstitiedosto-olion avaaminen ja lukeminen <% ’luodaan olio o: Set o=Server.CreateObject(”Scripting.FileSystemObject”) ’avataan olemassa oleva txt-tiedosto t-olioon: Set t=0.OpenTextFile(”c:\teksti.text”) ’luetaan ensimmäinen rivi oliosta t html-virtaan: Response.Write(t.ReadLine) ’suljetaan olio t: t.Close() %>

47 47 29.6.2014 vuorovaikutteiset www-sivut extra: …tekstitiedosto-olion avaaminen ja siihen kirjoittaminen <% ’luodaan olio: Set m=Server.CreateObject(”Scripting.FileSystemObject”) ’avataan olemassa oleva txt-tiedosto t-olioon: Set t=m.OpenTextFile(”c:\teksti.txt, 8, TRUE”) ’ kirjoitetaan uudelle riville: s.WriteLine(”Heippa maailma”) ’suljetaan olio t: t.Close() %>

48 29.6.2014vuorovaikutteiset www-sivut48 4. Cookies, Sessions, Applications Eväste-, istunto- ja sovellus- oliot 9

49 49 29.6.2014 vuorovaikutteiset www-sivut 4.1 Evästeet - Cookies  Kokoelman avulla pystytään tunnistamaan kone, joka on jo aiemmin käynyt sivustossa (palvelimella..)  Evästeisiin voidaan tallentaa (pitemmäksi aikaa) tietoa asiakaskoneen aiemmin tekemistä valinnoista  Evästeet tallentuvat tekstitiedostona asiakkaan koneelle -> Evästeet -kokoelma mahdollistaa asiakaskoneen personoinnin max. 4kt (Netscape) Evästeet (joissa voimassaoloaika) löytyvät asiakkaan koneelta eri kohdista, esim: C:\Documents and Settings\...\Cookies ks. selaimelta Tools>Internet Options > Temporary Internet Files>Settings>View Files

50 50 29.6.2014 vuorovaikutteiset www-sivut … Cookies syntaksi Tiedostossa vastaus.asp sijoitetaan eväste asiakkaan koneeseen a) eväste voidaan antaa koodissa suoraan Response.Cookies(”sNimi”)=”Ankka” (yksiulotteinen eväste) extra: Eväste voi olla myös kaksi ulotteinen Response.Cookies(”eNimi”)(”1”)=”Iines” Response.Cookies(”eNimi”)(”2”)=”Kristina” b) evästeelle saadaan arvo lomakekentästä Response.Cookies(”sNimi")=Request.Form(”kohde") tai evas=request.form(”kohde”) Response.Cookies(”sNimi”)=evas Eväste asennetaan ennen ensimmäistä -tagia

51 51 29.6.2014 vuorovaikutteiset www-sivut … Evästeet, Cookies voimassaoloaika (tällöin sijoitetaan fyysisesti asiakaskoneeseen ?) voimassa 31.12.2007 asti: Response.Cookies(”sNimi").Expires=#31.12.2007# voimassa 30 päivää: Response.Cookies(”sNimi").Expires=date+30 tuhotaan eväste: Response.Cookies(”sNimi").Expires=date-1

52 52 29.6.2014 vuorovaikutteiset www-sivut … Evästeet, Cookies, olemassa olevan evästeen käsittely Muuttujaan sijoitetaan olemassa oleva eväste ja se kirjoitetaan HTML -tulostusvirtaan evaste=Request.Cookies(”sNimi”) Response.Write(evaste) extra: Onko kaksiulotteinen eväste olemassa? Request.Cookies(”eNimi").HasKeys ( TRUE/FALSE ) Demo. cookies_syottolomake.asp, cookies_syotto.asp, testaacookies_syottolomake.aspcookies_syotto.asptestaa Demo. cookies_pois.asp, testaacookies_pois.asptestaa

53 53 29.6.2014 vuorovaikutteiset www-sivut TEHTÄVIÄ 11 11_0. Rekisteröinti. Tee lomake, joka pyytää luomaan etunimen, käyttäjätunnuksen ja salasanan. Lisäksi se ilmoittaa, että nämä tallennetaan vastaisuuden (10 vrk) varalle. Tämän jälkeen palvelin kertoo mitä löytyy evästeinä. 11_1. Anna asiakkaalle mahdollisuus poistaa olemassa oleva eväste. 11_2. Tee lomake, joka ensin tarkistaa, onko käyttäjätunnukset luotu jo aiemmin ko. koneella (tarkistaa onko evästeitä). Jos näin on, ei pyydäkään kirjautumaan, vaan toivottaa tervetulleeksi etunimellä.

54 54 29.6.2014 vuorovaikutteiset www-sivut 4.2 Session  Session -olio interaktiivisuuteen istunnon aikana –milloin istunto alkaa –tallentaa istuntoa koskevaa tietoa –milloin istunto loppuu

55 55 29.6.2014 vuorovaikutteiset www-sivut...Session -olion termejä istunnon aikaiset muuttujat (ominaisuuksia, metodeja ja kokoelmaa) palauttaa nyk. istunnon id-tunnuksen palauttaa/asettaa aikakatkaisun (10 minuuttia) tuhoaa session-olion Antaa istunnon kokoelman ”nimi” arvoksi ”Tiina” Tyhjentää istunnon kokoelman ”nimi” sisällön Demo. session.asp, testaa. abandon.aspsession.asptestaa

56 56 29.6.2014 vuorovaikutteiset www-sivut extra: 4.3 Application useammalle käyttäjälle käytössä, sovelluskohtaiset tiedot onStart, kun palvelimen sivusto ensi kerran kutsutaan onEnd, kun palvelin kaadetaan Esimerkki Työkalukauppa ks. http://www.internetix.fi/atk-tuki/opinnot/asp/tapkas.htm

57 57 29.6.2014 vuorovaikutteiset www-sivut...Application-olion termejä Contens –kokoelma Contents.Remove(muuttuja) –metodi onStart -tapahtuma

58 58 29.6.2014 vuorovaikutteiset www-sivut...Global.asa tapahtumat Application_OnStart Application_OnEnd Session_OnStart Session _OnEnd

59 59 29.6.2014 vuorovaikutteiset www-sivut TEHTÄVIÄ 12 Teht12_0. Session. Tee istunnon aikainen sivu, joka antaa istunnolle ID:n. Istunnon aikakatkaisuksi laitat 5 minuuttia. Lisäksi käyttäjällä on mahdollisuus katkaista istunto. Teht12-1. Tee sivusto, jossa asiakas saa antaa elämänohjeensa (vuoteen 2010) ja tämän hetkisen (2 min.) tunnetilansa. Teht12_2. extra: Application-olio. Kokeile yhteisen hinnaston luomista Application- oliolla ja session-oliolla kanta- asiakasalennuksen (10%) myöntämistä.


Lataa ppt "1 29.6.2014 vuorovaikutteiset www-sivut 1.Asiakas-palvelinmalli kuvana Request Response <% Response.Write "Kiitos tiedosta" %> request.asp response.asp."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google