Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Suunnittelupäällikkö Jukka Liikari

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Suunnittelupäällikkö Jukka Liikari"— Esityksen transkriptio:

1 Suunnittelupäällikkö Jukka Liikari
Paikkatiedot maankäytön suunnittelussa Lounaispaikan paikkatietopäivä Suunnittelupäällikkö Jukka Liikari

2 AIRIX AIRIX on perustettu AIRIXin ympäristötoimiala aloitti toimintansa 1983. AIRIX-yhtiöihin kuuluvat AIRIX Ympäristö Oy AIRIX Talotekniikka Oy AIRIX Teollisuus Oy AIRIX-yhtiöt ovat osa FMC Groupia (Finnmap Consulting Oy). Konsernissa noin 970 työntekijää ja liikevaihto noin 80 m€ FMC Group on Suomen johtava rakennus- ja rakenne-suunnittelun konsulttitoimisto Teemme parempaa huomista. Teemme parempaa huomista. 2

3 AIRIX Ympäristö Neljä aluetoimistoa: Turku, Oulu, Tampere ja Helsinki
Ympäristöliiketoiminta-alue käsittää maankäytön suunnittelun, vesihuollon suunnittelun, tie-, liikenne-, geo- ja aluetekniikan suunnittelun sekä ohjelmistopalvelut (YTCAD, paikkatietopalvelin, tietopankki) AIRIX Ympäristö Oy:n palveluksessa on 75 henkilöä ja yhtiön liikevaihto viime tilikaudella oli runsaat 6 miljoonaa euroa Teemme parempaa huomista.

4 Paikkatiedot AIRIX Ympäristö Oy:ssä
PAIKKATIETOJEN TUOTTAJA PAIKKATIETOPALVELIN OSALLISTUMINEN KuntaGML-HANKKEESEEN TIETOJÄRJESTELMÄTOIMITTAJANA paikkatietopalvelurajapintatoiminnallisuus (!) paikkatietopalvelurajapintamäärittelyt -> JHS käyttöönotto, ylläpito OSALLISTUMINEN KRYSP-HANKKEESEEN TIETOJÄRJESTELMÄTOIMITTAJANA tavoitteena on tuottaa sähköinen asiointipalvelukokonaisuus asumiseen, rakentamiseen ja muuttamiseen liittyviä palveluita ja tietoja varten Teemme parempaa huomista.

5 Tilanne LAINAUS KRYSP-AINEISTOSTA ”Yhtenäisen luokittelun puuttuminen vaikeuttaa tiedonkeruuta sekä tietojärjestelmien kehittämistä. Tietojen yhteiskäyttö kunnan sisällä sekä kunnallishallinnon, valtionhallinnon ja muiden organisaatioiden välillä on tehotonta ilman kunnan paikkatietoluokittelun käsitteistön ja rakenteen yhtenäistämistä. Luokittelun käyttöönotolla voidaan välttää moninkertaista työtä eri organisaatioissa ja säästää kunnan paikkatietojen ylläpidon kustannuksissa. Tietojen jonkinasteinen luokittelu onkin jo melko yleisesti käytössä.” Teemme parempaa huomista.

6 Erilaisia kaavoja KAAVAHIERARKIA, KAAVATASOT Maakuntakaavat
Strategiset yleiskaavat, rakenneyleiskaavat Yleiskaavat, osayleiskaavat Rantayleiskaavat Asemakaavat Ranta-asemakaavat HUOMATTAVAN SUURI VAIHTELU SAMALLA TASOLLA Pienissä töissä vähän paikkatietoa Suurissa töissä valtava määrä, ”kaikkea mahdollista” Teemme parempaa huomista.

7 Vaatimukset JOKAISESTA TEEMASTA VAIN AJANTASAISIN TIETO
TIEDON LUONTIAJANKOHTA TIEDETTÄVÄ TIEDON TARKKUUS Sijaintitarkkuus tulisi olla vähintään kaavan tasoa Teemme parempaa huomista.

8 Paikkatiedot strategisissa yleiskaavoissa
YHDYSKUNTARAKENTEEN SEURANNAN TIETOJÄRJESTELMÄ YKR ”YKR olisi erinomainen aineisto strategisessa maankäytön suunnittelussa, mutta  aineistoa ei useinkaan saa käyttöön, ellei maakunnan liitto ole rahoittajana hankkeessa. Miksei kaikilla kunnilla ole aineistoon käyttöoikeuksia? Eikö aineiston tulisi palvella myös kuntien tarpeita?” ”Tilaajan vakuutteluista huolimatta käyttöoikeuksien saaminen on ollut aina yhtä hankalaa. Konsultin käyttömotiivia epäillään aina ja monenlaista sopimusta ja sitoumusta joutuu kirjoittamaan.” Teemme parempaa huomista.

9 Ruutuaineistot YKR:N SISÄLTÖ TILASTOKESKUKSEN RUUTUTIETOKANTA
Väestö sukupuolittain ja ikäryhmittäin Työvoima ja työpaikat toimialoittain Rakennusten kerrosala ja lukumäärä käyttötarkoitusluokittain Asuinhuoneistoala ja lukumäärä, toimitilojen ala ja lukumäärä käyttötarkoitusluokittain Työmatkan pituus asuinpaikan ja työpaikan mukaan toimialoittain Asuinhuoneistoväestö, asuntokunnan koko ja autonomistus Lomarakennukset valmistumisajankohdan mukaan TILASTOKESKUKSEN RUUTUTIETOKANTA Asukasrakenne, koulutusaste, kuluttajarakenne Talouksien koko, elämävaihe ja kuluttajarakenne Rakennukset ja asuminen Työpaikat Väestön pääasiallinen toiminta Teemme parempaa huomista.

10 Paikkatiedot yleiskaavoissa
Peruskartta, kiinteistörajat, hallinnolliset rajat OK Kaavoitustilanne numeerinen maakuntakaava: Varsinais-Suomi? Satakunta OK aiemmat yleiskaavat, asemakaavat: OK Rakentamistilanne Rakennus- ja poikkeamisluvat rakennusvalvontaohjelmistoista OK Tiestö, väylät Kartasta, suunnittelijoilta tiedostona OK Liikennemäärät OK Väylät merikartasta OK Kunnallistekniset verkostot Kunnissa yleensä OK Teemme parempaa huomista.

11 Paikkatiedot yleiskaavoissa
Pohjavesialueet ym. ELY:n aineisto OK Sähkönsiirto Fingridin kantaverkko OK, muu verkko yleensä OK Rakennussuojelu Onko inventoitu vai ei? Jos on, missä tiedot? Tietojen laatu? Muinaisjäännökset Muinaisjäännösrekisteri OK (80 e/kunta) RKY-alueet OK kh- ja mais-alueet OK (numeerinen seutukaava auttaisi) Natura 2000-alueet OK (oli melkoinen ongelma) Teemme parempaa huomista.

12 Paikkatiedot asemakaavoissa
Tarkkuusvaatimus kasvaa Osa paikkatiedosta on tarkkaa ja osa ei. Silti ne piirretään suurimittakaavaiselle kartalle suunnilleen saman levyisellä viivalla Kiinteistöraja Natura 2000 –raja Kh-rajaus Teemme parempaa huomista.

13 KIITOS! Teemme parempaa huomista.


Lataa ppt "Suunnittelupäällikkö Jukka Liikari"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google