Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

I2010 – Digital Libraries Initiative Suomessa Mikrokuvaus- ja konservointilaitos Kansallinen digitointikeskus Minna Kaukonen 24.4.2007.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "I2010 – Digital Libraries Initiative Suomessa Mikrokuvaus- ja konservointilaitos Kansallinen digitointikeskus Minna Kaukonen 24.4.2007."— Esityksen transkriptio:

1 i2010 – Digital Libraries Initiative Suomessa Mikrokuvaus- ja konservointilaitos Kansallinen digitointikeskus Minna Kaukonen 24.4.2007

2 Viviane Reding: Kulttuuriperintö ja tietoyhteiskunta Arvokas aineisto, jonka Internet voi moninkertaistaa Kirjallisen kulttuuriperinnön arvo - yhteys: •Tieteen ja innovoinnin tuloksiin •Taloudelliseen kasvuun ja Työllisyyteen •Uudelleenkäyttö edistää digitointiin liittyvää teollisuutta

3 European Digital Library i2010: Digital Libraries - Digitointi voimavara (digitoidut ja e-aineistot) - Käytettävyys verkon kautta - Digitaalisen aineiston pitkäaikaissäilytys KULDI - Kokoelmat - Yhteinen portaali - Pitkäaikaissäilytys i2010 – A European Information Society for growth and employment > Digitaalisen kirjaston aloite

4 Komission suositus 24.8.2006 - Jäsenvaltioiden parannettava digitointipolitiikkaansa - suosituksia toteutettu Suomessa – resurssointi puutteellista -Tietojen keräys digitointitoiminnasta -Määrällisiä digitointitavoitteita asetettu tulosneuvotteluissa -Kumppanuussuhteet -Suuren mittakaavan digitointilaitokset – osaamiskeskukset -Yhteinen monikielinen portaali -Tekijänoikeudet (Eduskunnan sivistysvaliokunta lokakuu 2006)

5 eKAM-kokous • laaja, 1-2 krt/v. valmisteluryhmä • 3-5 hlöä Aineisto • 2-3 ohjelmaa Rahoitus KAMUT 2/ Michael Plus • yhteiskäyttö Benchmarking Tiedotus -projektit, kampanjat pääjohtajat Muistiorganisaatioiden digitointiyhteistyön koordinointi - eKAM Digitoinnin, rakenteiden ja resurssien edistäminen Kuldin periaatteiden mukaan

6 Mikaela – kirjastojen, arkistojen ja museoiden laatutyökalu: www.ekam.fi/mikaela

7 Kirjastojen digitointiohjelma •Keskiaikaisten pergamenttifragmenttien digitointi •Ruotsin aika: kirjoja, arkkiveisuja ja käsikirjoituksia •Elämä 1800-luvun Suomessa: •sanomalehdet, aikakauslehdet, kirjat, pienpainatteet, kuvat, julisteet, valokuvat, kartat, käsikirjoitukset –Erikoiskokoelmat Esim. Norden- skiöld •Tekijänoikeuslain alainen aineisto

8 Council Conclusions (Euroopan unionin neuvosto) 13.11.2006 Komission voimakkaampi koordinaatio • jäsenvaltioiden asiantuntijaryhmä (Member States’ Expert Group on Digitisation and Digital Preservation) • monitoring progress, assessing the impact of the implementation of the Commission Recommendation and the Council Conclusions • assist co-ordination at European level, exchange information and good practices about Member States’ policies on the digitisation and online accessibility of cultural material and digital preservation

9 Asiantuntijaryhmä - 2 asiantuntijaa / maa (komissio korvaa yhden matkakulut) – opm nimittää - komission puheenjohtajuus, sihteeristöpalvelut - korvaa entisen National Representatives Groupin (v. 2006 Suomen viralliset edustajat Museovirastosta), jonka viimeinen kokous pidettiin helmikuussa 2007 Saksan puheenjohtajakaudella

10 Kansallinen digitointikeskus 18.4.2006 eKAMin johtajien kokous, OPM

11 Kansallisen digitointikeskuksen kehittäminen, vaihe 1 •digitointikeskukselle kansallinen Digitalia-konsortio • muistiorganisaatioiden johtajat sitoutuneet digitointikeskuksen resursointiin ja esittävät Digitaliaa opetusministeriön kautta seuraavaan hallitusohjelmaan kansallisena European Digital Library –hankkeena •Helsingin yliopisto sitoutunut Digitalian ja digitointikeskuksen tukemiseen • digitointikeskuksen tehtäviä: – yhteisten palvelujen hallinnoiminen ja rahoituksen järjestäminen – yhteiskunnan digitaalisten tietoinfrastruktuurien aineistojen varmistaminen ja saattaminen portaalin kautta tutkijoiden ja suuren yleisön käyttöön

12 KAM- alueelliset, kansalliset ja kansainväliset tavoitteet Kilpailukykyinen osaamiskeskittymä – valtakunnallinen tuki – alueellinen tuki •Digitaalinen kirjasto – Digitalia on osa Tietoyhteiskuntastrategiaa 2007-2010 •Sivistysvaliokunta painottaa kansallisen rahoituksen lisäämistä suomalaisen kulttuuriperinnön digitoimiseksi •Mikkelin seudun aluekeskusohjelma tukee kansallisen digitointikeskuksen ka ja kv roolia toimijana ja KAM koordinaattorina, VM hyväksynyt aluekeskusohjelmat 23.11.06 •Maakuntaohjelma •Digitalia- toteutussuunnitelma valmis keväällä 2007 •MUC- Mikkelin yliopistokeskus/ HKKK DigiBusiness •Valtakunnallinen ja alueellinen rahoitus •Kansainvälinen osaaja, kansallinen koordinaattori, competence centre

13 Kansainvälinen toiminta • Minerva/Plus-EU-hanke: digitoinnin rakenteiden edistäminen 2002 – 2006 • Minerva EC: Minervan jatkoprojekti 1.10.2006 – 30.09.2008 • Michael Plus: kirjastojen, arkistojen ja museoiden eurooppalainen portaali (1.6.2006 – 31.5.2008) • IFLA: Conservation and Preservation Section, Newspaper Section (Hands on the Digital Chain –tapahtuma Mikkelissä 2003), IT-section • Kontaktit kansalliskirjastoihin, ministeriöihin, mikrokuvaus- ja digitointitoimijoihin

14 DigitalMikkeli-hankesuunnittelu – paikallinen taso KAM-näkökulma Mikkeliläisen digitointi- ja arkisto-osaamisen hyödyntäminen Projektitoiminnasta pysyvään toimintaan Yhteiset resurssit: esim. markkinointi Tehtävien jako: KK: KAM-koordinointi ja johto, digitointi (paperi, mikrofilmi, ääni) sekä tiedonjakelu MAMK: eARKISTOINTI, digitointi (filmi, video), julkishall. aineistot sekä tiedonjakelu ELKA, Maakunta-arkisto

15 Asiakirjat, Esineet, valokuvat kirjat lehdet kartat nuotit äänitteet julisteet pienpainatteet tallenteet Ym. esivalmistelu mikrokuvaus digitointi -skannaus -metadata, jalostus julkaisuiksi - tietokannat eKAM kotimaassa ja ulkomailla muistiorganisaatiot tiedontarvitsijat Yhdistykset, järjestöt Alueellinen rahoitus DIGITALIA Kulttuuriperinnön säilytys ja käyttöön saattaminen eKAM-aineistot Asiakkaiden aineistot Digi.lib. helsinki.fi Ym. Standardi- rajapinta KK,AL MV eKAM- kokoelmat Yhteinen kehittämisryhmä Kopiosto tuotteet yksityishenkilöt Helsingin yliopisto Jne.

16 Digitaalisia aineistoja http://digi.lib.helsinki.fi http://digi.lib.helsinki.fi Pienpainatteet: teollisuushinnastot 1810- 1944 Historiallinen sanomalehtikirjasto 1771- 1890 Tieteelliset aikakauslehdet (lisenssi) Nordenskiöldin kartat http://www.lib.helsinki.fi/yleistieto/Kirjakauppa/kkindex.html

17 Lisätietoja http://europa.eu.int/information_society/activities/digital_libraries/ index_en.htm


Lataa ppt "I2010 – Digital Libraries Initiative Suomessa Mikrokuvaus- ja konservointilaitos Kansallinen digitointikeskus Minna Kaukonen 24.4.2007."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google