Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kokemuksia KTJ:stä - Vantaa

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kokemuksia KTJ:stä - Vantaa"— Esityksen transkriptio:

1 Kokemuksia KTJ:stä - Vantaa
KTJkii-päivä Pekka Tervonen, kaupungingeodeetti

2 Lentokenttäkaupunki - Aviapolis
Aviapolis-alue noin 50 km2 243:sta yli kolmasosa rakentamisesta lentoasema kuusi moottoritietä, liikennettä ajoneuvoa /vrk päärata Martinlaakson rata Marja-Vantaa ja rata KTJkii -päivä Kokemuksia KTJ:stä - Vantaa

3 Vantaa – nuori kaupunkina
Historiaa: munkeille lohenkalastusoikeudet Helsinge –jokeen kuninkaalta Helsingin pitäjän Pyhän Laurin kirkko 1460 36000 asukasta vuonna 1945, v1946, v1970, v1980 alueluovutukset Helsingille 110 km (Malmi, Tapanila, Puistola ym.) ja 15 km (Vuosaari). Mahdollisesti 2 km (kaakkoiskulma) kaupungiksi 1974 Nyt: 243 km2, asukasta, 1800 asukasta lisää / vuosi 95000 työpaikkaa, työpaikkaomavaraisuus 101%, työvoimasta 45% työskentelee Vantaalla asemakaava-alue 116 km2, jolla asukkaita kaupungin maanomistus oman kunnan alueella 79 km2 uusia asuntoja 1800 kpl/v, joista 600 omakotitaloihin, 300 rivitaloihin uutta toimitilaa k-m2 / vuosi veroäyri 18,50 , lainakanta €/asukas asemakaava-alueesta Hki-Vantaan lentoasema 15 km2 maanomistus muissa kunnissa 7 km2 ei lahjoitusmaita kunnallisvero 550 M€, yhteisövero 44 M, kiinteistövero 41 M vuosikate 28 M€ investoinnit 80 M€ KTJkii -päivä Kokemuksia KTJ:stä - Vantaa

4 Kiinteistöt KTJ:ssä ja Vantaan kuntarekisterissä 2005 lopussa
12427 tonttia, muutos vuodessa +656 390 yleistä aluetta, muutos +24 13107 tilaa, muutos –158 asemakaava-alueella tilaa muita (878-) 48 yksikköä, muutos -2 määräaloja 1136, muutos +105 tonteista 165, muutos +26 tiloista 962, muutos +85 muista 9, muutos -6 KTJkii -päivä Kokemuksia KTJ:stä - Vantaa

5 Vantaan paikkatietojärjestelmä pelkistettynä
Primas / Facta kuntarekisteri kiinteistöosa: mm. omistajatiedot muut osat: kaavoitus-, rakennus- ja huoneisto-, rakennusvalvonta-, väestö- MicroStation Stella –karttajärjestelmä kiinteistörekisterikartan kopio ja muut kunnan kartat asemakaavojen ja katusuunnitelmien teko, vesilait. verkkotietojärjest. Intranet / internet kartta- ja paikkatietopalvelut paikkatietojen yhdistäminen MapInfo ja GeoMedia paikkatietojen yhdistäminen ja analyysit MML KTJ rekisterinpitoväline: rekisteröitiin 4/2006 mennessä 300 toimitusta, 500 tonttia, 50 yleistä aluetta GityGis Kiinteistötieto (kuntaUKTJ), tuotantokäyttöön Vantaalla KTJ:n ylläpidon kuntajärjestelmä 4/2006 esiselvitys paikkatietokannoista ja tietojen siirtorajapinnoista em. järjestelmien välillä, päävastuullisena WM-data Oy kumppaneinaan Centroid Sito Oy ja Bentley Finland Oy KTJkii -päivä Kokemuksia KTJ:stä - Vantaa

6 http://kartta.vantaa.fi - kuntarekisteritiedot netissä
KTJkii -päivä Kokemuksia KTJ:stä - Vantaa

7 KTJ-selaintietopalvelu laajassa käytössä
Rekisteröintiviikonpäiväksi tuli ”historiallisesti” lauantai KTJkii -päivä Kokemuksia KTJ:stä - Vantaa

8 Kiinteistörekisterinhoitajan työvälineet Vantaalla
työasema kaksoisnäytöllä CityGis Kiinteistötieto MML rekisteröintiväline Primas / Facta kuntarekisteri MicroStation Stella (poistuu rekisterinhoitajan käytöstä , kun muunnosajo-ohjelma CityGis Kiinteistötieto – Stella saadaan tuotantokäyttöön) KTJkii -päivä Kokemuksia KTJ:stä - Vantaa

9 KuntaUKTJ –projekti (nyk. CityGis Kiinteistötieto)
Centroid Sito Oy ja kunnat + topologisesti oikea kiinteistöjaotusgeometria ja kiinteistöjen ominaisuustiedot kuntarekisteriympäristöön samaan Oracle -tietokantaan esiselvitysprojekti 1-5/2004 toteutusprojektin aloitus elokuu 2004 Vantaa, Imatra, Iisalmi, Kemi, Hanko, Hamina Kuusankoski ja Anjalankoski jäivät pois 1/2005 Porvoo tuli mukaan 8/2005 kunnilla Stella ja WM-data Oy:n kuntarekisteri CityGis / GeoBas / GeoMedia / Oracle 9i Standard Edition käyttöönottoprojektit kunnittain 2.2. – Vantaa: 1. asennus 8.2., pääkäyttäjäkoulutus 17.2., käyttäjäkoulutus pv helmi- ja kesäkuu, ylläpitokannan perustaminen ylläpitokannan uudelleen perustaminen ja käyttäjäkoulutus (15 pv ”vierihoito”) huhtikuu 2006 Vantaalla tuotantokäyttöön ottaminen viivästyi asti, koko suunniteltu työnkulku ei ole vielä käytössä KTJkii -päivä Kokemuksia KTJ:stä - Vantaa

10 CityGis Kiinteistötieto (KuntaUKTJ) ylläpito
? KTJkii -päivä Kokemuksia KTJ:stä - Vantaa

11 CityGis Kiinteistötieto
kiinteistöjen ominaisuus- ja geometria-aluetietojen ylläpito kunnassa CityGis Oracle -kannassa tiedonsiirto (CityGis + KTJ rekisterinpitoväline)  KTJ tiedonsiirto CityGis  MicroStation Stella karttajärjestelmä (autom.ajo) kuntarekisterin tarvitseman kiinteistötiedon päivitys mml-paluuviestistä (mml-toimitukset) kuntarekisteritietojen laajempi jakelu intranet -paikkatietopalvelulla KTJkii -päivä Kokemuksia KTJ:stä - Vantaa

12 KTJkii -rekisterinpito – plussia (1)
+ yhtenäinen virallinen kiinteistörekisteri + MML rekisteröintiväline melko käyttäjäystävällinen + KTJ-selaintietopalvelu hyvä väline, laajassa käytössä muilla kuin rekisterinhoitajilla; Vantaalla haittana oman verkon hitaus + osuudet yhteisiin ja vanhat rasitteet tulee käsiteltyä paremmin, osuuksia ja rasitteita ei enää viedä kuntarekisteriin + yleisten alueiden lisäosia ei käsitellä KTJ:ssä (Primas -kuntarekisterissä kyllä edelleen) + rekisterinpidon tuesta saa kiitettävästi neuvoja ongelmatilanteissa + rekisterinpitovälineellä kiinteistöjen palstat ja alueet näkyvät selkeästi (pintaväri) KTJkii -päivä Kokemuksia KTJ:stä - Vantaa

13 KTJ -rekisterinpito – plussia (2)
+ toimitusta valmisteltaessa KTJ:stä saa ensiarvoisen tärkeää tietoa + asemakaavalaskennassa tehdyt virheet paljastuvat (topologia) + tontinlohkomisasiakirjojen kopioita ei tarvitse enää lähettää mmtstoon + kunnassa paneuduttu työnkulkujen kehittämiseen + kiinteistörekisterinhoitajan työnkuva monipuolistunut, kolme toimitusten rekisteröijää + topologisesti oikean kiinteistöjaotuksen ja kiinteistöjen ominaisuustietojen ylläpito kuntarekisteriympäristössä Oracle –tietokannassa (CityGis Kiinteistötieto) KTJkii -päivä Kokemuksia KTJ:stä - Vantaa

14 KTJ -rekisterinpito – miinuksia (1)
kiinteistörekisterinhoitajilla oli kova työ ja paineita 2005 latauksen aiheuttaman rekisteröintikatkon jälkeisen ruuhkan purkamisessa sekä välineen opetteluvaiheessa eri koordinaattijärjestelmä rekisteröinti on hidastunut työt ovat tuplaantuneet, koska pidettävä myös kuntarekisteri ajan tasalla, eikä KTJ – kuntarekisteri automatiikkaa ole - ongelmatapaukset kysyttävä rekisterinpidon tuesta, mikä vie aikaa yleisiä alueita rekisteröitäessä tulee usein konflikteja (useita muodostajakiinteistöjä) vietäessä tiedonsiirrolla pyykkejä vanhalle kaarelle raja pilkkoutuu moneksi pätkäksi pinta-alojen eroavaisuus tonteilla, joiden rajoina kaaria KTJkii -päivä Kokemuksia KTJ:stä - Vantaa

15 KTJ -rekisterinpito – miinuksia (2)
- kaaren ja suoran leikkauksissa alueiden muodostaminen hankalaa (täytyy tehdä ”koukkuraja”) - rajamerkkien laatuja on KTJ:ssä liian vähän valtion tekemä perusparannustyö tilojen lohkomisten yhteydessä aiheuttaa hankaluuksia (rajamerkkien koordinaatit) rekisterinpidon pelisäännöt -paperissa mainitut yli 10 kpl maanmittaustoimistolta kaupungille siirtynyttä tehtävää, lisätyö merkinnällä olevien rasitteiden muuttaminen tai osittainen poistaminen hyvin hankalaa, tarvitaan selkeä ohje rekisterinpitovälineessä pyykin ”tolppasymboli” liian isokokoinen maanmittaustoimisto ei aina osaa ajatella asioita kunnan kannalta – ja toisaalta kunta mmtston kannalta KTJkii -päivä Kokemuksia KTJ:stä - Vantaa

16 Kaariongelma yleisen alueen lohkomisessa – alue vuotaa
KTJkii -päivä Kokemuksia KTJ:stä - Vantaa

17 Kaariongelman syy ja ratkaisu
Vuodon syy: kaaren päätepiste < 0,01 mm päässä pyykistä – ei ”tangeeraa” seurauksena kaavalaskennan topologiavirheestä - Syntynyt pieni silmukka, jossa kaaren osa ja suora raja rajaavat pienen ympyräkalotin. Kaariongelman ratkaisu : suora raja korvataan koukkurajalla – alue ei enää vuoda Koukkuraja kasvattaa aluetta m2 – pinta-alaksi ominaisuustietoihin viedään kuitenkin oikea arvo KTJkii -päivä Kokemuksia KTJ:stä - Vantaa

18 Laatuongelmia mml-paluuviesteissä
Ylimääräisiä rajanpätkiä Ylimääräisiä rajapyykkejä Maanmittaustoimisto korvannut koukkurajalla latausajon korjailussa keväällä 2005 MIO laskee kaaren uudestaan ja muuttaa tilan rajan suoraksi Stellan vika ? KTJkii -päivä Kokemuksia KTJ:stä - Vantaa

19 Vantaan KTJkii –talous 2003 - 8/2006
UKTJkii –kuntahankkeen kustannukset € Tietojärjestelmäkustannukset € Aineistotarkastusten ja – parannusten kustannukset € Osuudet KTJ-tuloista € Korvaukset UKTJ –investointikustannuksista € ( ) KTJkii -päivä Kokemuksia KTJ:stä - Vantaa


Lataa ppt "Kokemuksia KTJ:stä - Vantaa"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google