Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

HOPSY-hanke/tavoitteet

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "HOPSY-hanke/tavoitteet"— Esityksen transkriptio:

1 HOPSY-hanke/tavoitteet
-aktiivinen opiskelija hyvinvoivassa oppimisympäristössä Hankkeen projektipäällikkö: Paavo Valtanen Läpäisyn tehostamisohjelman työseminaari , Tampere OPH Keuda Sataedu WinNova JAO Sedu SAKU Juhani Pirttiniemi Rauni Pursiainen Anu Tuovinen Paavo Valtanen Marja Laakso Fia Heino Sirpa-Tiiri-Salonen Seija Kivelä Timo Vainionpää Ville Virtanen Hankkeen koordinointi Ohjaus-mittariston kehittäminen/ yhteisvastuu Kehittäminen HOPS- elävä asiakirja Levitys Hyvinvoivan oppimisympäris-tön tarkistuslista Oman osuuden seuranta/selvitys Levitys Sähköisen ohjausmateriaalin tuottaminen Kehittäminen Hyvinvoivan oppimis-ympäristön tarkistuslistan kytkeminen laatujärjestelmään Jatkohakemus/ tiivistäminen *Hakemus *Päätös *Väliselvitys *Loppuselvitys *Jatkorahoitus hakemus Läpäisy-hankkeiden koordinointi Opiskelijoiden eron syiden seuranta Lomakkeiden kehittäminen Seminaarien järjestäminen Oman osuuden seuranta/selvitys Levitys Opiskelijapalve-lujen organisointi Kehittäminen Hyvinvoivan oppimisympäristökokonaiskuva Jatkohakemus/ tiivistäminen Oman osuuden seuranta/selvitys Levitys Tiimikoulumallin sovellus Kehittäminen Ryhmänohjaajan rooli Jatkohakemus/ tiivistäminen Hankkeen tiedotusvastuu Levitys Hyvinvoivan oppimisympäris-tö – malli, tuloksien levittäminen Kehittäminen Hyvinvoivan oppimisympäris-tön kehittäminen Jatkohakemus/ tiivistäminen Mittaristo Tutustutaan mittaristoihin ja laatujärjestelmiin Arvioidaan mittaristojen soveltuvuutta. HOPS –elävä asiakirja Laadukas opiskelu perustuu opintojen suunnitelmallisuuteen, huomioiden opiskelijan ominaisuudet, osaamiseen ja tavoitteet. Henkilökohtaisella opiskelusuunnitelmalla tuetaan opiskelijaa.

2 Läpäisyn tehostaminen
Läpäisyn tehostamisohjelman työseminaari , Tampere Ryhmänohjaajan rooli JAO HOPS –elävä asiakirja Sataedu Hyvinvoivan oppimisympäristön tarkistuslistan kytkeminen laatujärjestelmään Sedu Hyvinvoiva oppimisympäristö WinNova Opinto-ohjauksen mittaristo Opiskelijan osallistuminen

3 Suunnittelu-/toteutusvaihe
HOPSY-hanke/nykytila -aktiivinen opiskelija hyvinvoivassa oppimisympäristössä Hankkeen projektipäällikkö: Paavo Valtanen Läpäisyn tehostamisohjelman työseminaari , Tampere Keuda Sataedu WinNova JAO Sedu SAKU Suunnittelu-/toteutusvaihe ohjausmateriaalia verkkoon. Ohjausmateriaalin kehittäminen tasapuolisen ohjaus opiskelijan opintojen etenemisen edistäminen ohjaustyötä tekevien työnkuvan selkeyttäminen työvälineenä ohjauksen mittaristo ammatilliselle toiselle asteelle: sähköisen päiväkirja ja poissaolojen reaaliaikaisen seuranta yhtenäinen hyvinvointisuunnitelma kytketään hyvinvoiva oppimisympäristön tarkistuslista laatujärjestelmään Suunnittelu-/toteutusvaihe Tiedotettu henkilöstölle opintoalavastaaville Seminaarikokous/ Sataedun opinto-ohjaajat HOPS- ohjeistuksen arviointi HOPS-asiakirjan suunnitelman käsittely opiskelijakunnan hallituksessa HOPS-ahjo workshop opinto-ohjaajille Opiskelijahallinto-ohjelman arviointi Ohjaussuunnitelmien päivittämistarpeen arviointi Avattu Tehty HOPSY –esite Tiedotettu teholapaisy.wikispaces.com Suunnittelu/toteutusvaihe Tiedotettu opoja Käynnistetty hyvinvointisuunnittelutyö Juurrutettu Ammattiosaajan työkykypassi valittu jokaiselta alalta ns. luotto-oppilaat koulutettu luotto-oppilaat Oppilaskunta tulee mukaan toteuttamaan hyvinvoivaa oppimisympäristöä Suunnittelu-/toteutusvaihe opinpolun kriittiset kohdat ja opinpolkujen laadinta opiskelijan ”orientaatioviikon” sisältö ja toteutus. sähköisten järjestelmien käyttö työssäoppimisaika ov ryhmänohjaajien ja atto-opettajien yhteistyö opiskelijoiden odotuksia ja toiveita /INKA-ohjelmaa. siirtymisvaihe toiselle vuodelle ja suuntautumisopinnoihin. valmistumisen varmistaminen keskeneräisten opintojen loppuun saattaminen. Suunnittelu-/toteutusvaihe Hankkeen tiedotusvastuu Ammatillisen koulutuksen Hyvinvointipäivä Materiaalipankki Alpo.fi Ammatillisen koulutuksen hyvinvointiverkosto Läpäisy-hankkeiden koordinointi Opiskelijoiden eron syiden seuranta Lomakkeiden kehittäminen Seminaarien järjestäminen Mittaristo Tutustuttu mittaristoihin ja laatujärjestelmiin. Selvitetty arviointikäytänteitä Arvioitu mittariston soveltuvuutta.

4 Vahvistetaan opiskelijoiden osallistamista
HOPSY-hanke/eteneminen -aktiivinen opiskelija hyvinvoivassa oppimisympäristössä Hankkeen projektipäällikkö: Paavo Valtanen Läpäisyn tehostamisohjelman työseminaari , Tampere Keuda Sataedu WinNova JAO Sedu SAKU Toteutusvaihe opinpolun kriittisiä kohtia. opiskelijan ”orientaatioviikon” sisältöä ja toteutusta. sähköisten järjestelmien käyttö opinpolkujen laadinta työssäoppimisaika ryhmänohjaajien ja atto-opettajien yhteistyö opiskelijoiden odotuksia ja toiveita /INKA-ohjelmaa. siirtymisvaihe toiselle vuodelle ja suuntautumisopinnoihin. valmistumisen varmistaminen keskeneräisten opintojen loppuun saattaminen. Toteutusvaihe Tiedotetaan henkilöstölle opintoalavastaaville Takomo-paja/ Sataedun opinto-ohjaajat HOPS- ohjeistus HOPSY asiat käsitellään opiskelijakunnan hallituksessa Takomo-paja/ workshop opinto-ohjaajille Opiskelijahallinto-ohjelman muokkaaminen Ohjaussuunnitelmien päivittäminen Takomo-paja/ workshop opiskelijakunnalle Tiedotetaan teholapaisy.wikispaces.com Hankkeen tiedotusvastuu Levitys Asuntolaohjaaja-päivät kesäkuussa 2012 Kuraattoripäivät lokakuussa Rehtoripäivät lokakuussa Oppilas-ja opiskelijahuollon päivät marras-joulukuussa Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät joulukuussa Läpäisy-hankkeiden koordinointi Opiskelijoiden eron syiden seuranta Lomakkeiden kehittäminen Seminaarien järjestäminen Toteutusvaihe viedään ohjausmateriaalia verkkoon. kehitetään ohjausmateriaalia tasapuolisen ohjauksen toteutumista edistetään opiskelijan opintojen etenemistä selkeytetään ohjaustyötä tekevien työnkuvaa, työvälineenä ohjauksen mittaristo ammatilliselle toiselle asteelle: sähköisen päiväkirja ja poissaolojen reaaliaikaisen seuranta laaditaan yhtenäinen hyvinvointisuunnitelma kytketään hyvinvoiva oppimisympäristön tarkistuslista laatujärjestelmään  Toteutusvaihe Juurrutetaan Ammattiosaajan työkykypassi Opiskelijoiden osallisuuden vahvistaminen Opiskelijahyvinvointi työ opetukseen valitaan jokaiselta alalta ns. luotto-oppilaat  koulutetaan luotto-oppilaat  Oppilaskunta tulee mukaan toteuttamaan hyvinvoivaa oppimisympäristöä. Mittaristo Tutustutaan mittaristoihin ja laatujärjestelmiin. Selvitetään arviointikäytänteitä Arvioidaan mittariston soveltuvuutta. Ehdotetaan mittaustapaa Vahvistetaan opiskelijoiden osallistamista


Lataa ppt "HOPSY-hanke/tavoitteet"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google