Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Tutkimuseettinen neuvottelukunta | Forskningsetiska delegationen | Finnish Advisory Board on Research Integrity TUTKIMUSEETTINEN NEUVOTTELUKUNTA 2014.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Tutkimuseettinen neuvottelukunta | Forskningsetiska delegationen | Finnish Advisory Board on Research Integrity TUTKIMUSEETTINEN NEUVOTTELUKUNTA 2014."— Esityksen transkriptio:

1 Tutkimuseettinen neuvottelukunta | Forskningsetiska delegationen | Finnish Advisory Board on Research Integrity TUTKIMUSEETTINEN NEUVOTTELUKUNTA 2014

2 Tutkimuseettinen neuvottelukunta | Forskningsetiska delegationen | Finnish Advisory Board on Research Integrity TUTKIMUSEETTINEN NEUVOTTELUKUNTA (TENK) •Itsenäinen ja riippumaton toimija •Perustettu vuonna 1991 (Asetus tutkimuseettisestä neuvottelukunnasta 1347/1991) •Opetus- ja kulttuuriministeriön nimittämä tutkimus- organisaatioiden esityksestä kolmivuotiskausiksi •Nykyinen toimikausi 1.2.2013 - 31.1.2016 •Toimisto sijoitettu Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) yhteyteen Helsinkiin •Etiikan päivät

3 Tutkimuseettinen neuvottelukunta | Forskningsetiska delegationen | Finnish Advisory Board on Research Integrity TENKin kokoonpano 2013 – 2016 •Puheenjohtaja: Kansleri Krista Varantola, Tampereen yliopisto •Varapuheenjohtaja: Professori Markku Helin, Turun yliopisto •Jäsenet:Yksikön johtaja Arja Kallio, Suomen Akatemia Yliopettaja Jyrki Kettunen, Arcada Yliopistonlehtori Pekka Louhiala, Helsingin yliopisto Tutkimusjohtaja Per Mickwitz, Suomen ympäristökeskus Professori Kirsi Saarikangas, Helsingin yliopisto Professori Ari Salminen, Vaasan yliopisto Lakiasiainjohtaja Ari Suomela, Tekes Professori Pirkko Walden, Åbo Akademi • Pääsihteeri: TaT Iina Kohonen, TENK

4 Tutkimuseettinen neuvottelukunta | Forskningsetiska delegationen | Finnish Advisory Board on Research Integrity Tehtävät (asetus 1347/1991) 1.Tehdä esityksiä ja antaa lausuntoja viranomaisille tutkimuseettisistä lainsäädäntö- ja muista kysymyksistä 2.Toimia asiantuntijaelimenä tutkimuseettisiä ongelmia selvitettäeassä 3.Tehdä aloitteita tutkimusetiikan edistämiseksi sekä edistää tutkimuseettistä keskustelua Suomessa 4.Seurata alan kansainvälistä kehitystä sekä osallistua aktiivisesti kansainväliseen yhteistyöhön 5.Harjoittaa tutkimuseettisiin kysymyksiin liittyvää tiedotustoimintaa.

5 Tutkimuseettinen neuvottelukunta | Forskningsetiska delegationen | Finnish Advisory Board on Research Integrity TENKin tehtävät ja toiminnan vaikuttavuus TENK 1) Tutkimusetiikan (research integrity) edistäminen: ohjeistukset ja koulutukset 2) Hyvän tieteellisen käytännön (HTK) seuranta ja neuvonta: - HTK-prosessin valvonta ja neuvonta, HTK-loukkausten tilastointi, lausuntojen antaminen - eettinen ennakkoarviointi ihmistieteissä (IEEA) -lausuntojen tilastointi, Tiedeyhteisö Tutkimuksen eettisyys ja laadukkuus Tiedeyhteisön integriteetti Yhteiskunta Tutkimuksen luotettavuus

6 Tutkimuseettinen neuvottelukunta | Forskningsetiska delegationen | Finnish Advisory Board on Research Integrity TENKin ohjeistot •Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkaus-epäilyjen käsitteleminen eli HTK-ohje (2002, 2012) •Eettinen ennakkoarviointi ihmistieteissä: humanistisen, yhteiskuntatieteellisen ja käyttäytymistieteellisen tutkimuksen eettiset periaatteet ja ehdotus eettisen ennakkoarvioinnin järjestämiseksi (2009) •Tutkijan ansioluettelomalli, laadittu yhdessä Suomen akatemian, Suomen yliopistot ry (UNIFI) ja Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston (Arenen) kanssa 2012

7 Tutkimuseettinen neuvottelukunta | Forskningsetiska delegationen | Finnish Advisory Board on Research Integrity Uusi HTK-ohje tuli voimaan 1.3.2013

8 Tutkimuseettinen neuvottelukunta | Forskningsetiska delegationen | Finnish Advisory Board on Research Integrity Muut tutkimuseettiset ohjeistot 1 •Tieteenalan tai ammattikunnan omat ammattieettiset ohjeet ja käytännöt, esim. –lääketieteellisen tutkimuseettisen toimikunnan (TUKIJA) ohjeet (ks. www.tukija.fi) www.tukija.fi –sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunnan (ETENE) ohjeet (ks. www.etene.fi)www.etene.fi •Korkeakoulu- ja organisaatiokohtaiset toimintaohjeet tutkimukseen ja opetukseen sekä laadun varmistamiseen sekä tilanteisiin, joissa epäillään vilppiä •Suomen Akatemian tutkimuseettiset ohjeet korvattu TENKin ohjeilla 2013 •Lisäksi tiedeyhteisön otettava huomioon yleinen lainsäädäntö

9 Tutkimuseettinen neuvottelukunta | Forskningsetiska delegationen | Finnish Advisory Board on Research Integrity Muut tutkimuseettiset ohjeistot 2 •Kansainväliset ohjeistot, esim. –Singapore Statement on Research Integrity (2nd World Conference on Research Integrity, Singapore 2010) –The European Code of Conduct for Research Integrity (European Science Foundation ESF & ALLEA 2011) –Ns. Vancouver-ohjeisto eli Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals (International Committee of Medical Journal Editors, ICMJE)

10 Tutkimuseettinen neuvottelukunta | Forskningsetiska delegationen | Finnish Advisory Board on Research Integrity TENKin toiminsuunnitelma 2013–2015 •Tutkimusetiikan koulutuksen koordinointi yliopistossa, erityisesti tohtoriohjelmissa, sekä ammattikorkeakouluissa ja muissa tutkimusorganisaatioissa hyödyntämällä myös mahdollisuuksien mukaan kansainvälisen yhteistyön ja opetusmateriaalit •Opettajien ja tutkijoiden tutkimuseettisen täydennyskoulutuksen ja tarvittaessa alan kouluttajakoulutuksen käynnistymisen edistäminen •Tiedeyhteisön entistä laajempi sitouttaminen TENKin tutkimuseettisiin ohjeisiin  Näitä tehtäviä varten on perustettu koulutustyöryhmä  Työryhmän toimikausi 2013-2014

11 Tutkimuseettinen neuvottelukunta | Forskningsetiska delegationen | Finnish Advisory Board on Research Integrity TENKin toiminsuunnitelma 2013 – 2015, jatkuu •Opinnäytteiden ohjaamiseen ja arviointiin liittyvien eettisten ongelmakohtien ohjeistaminen •Tekijyyteen (ja julkaisemiseen) liittyvien ongelmien ennaltaehkäisy  Näitä tehtäviä varten on perustettu TENKin ja UNIFIN yhteinen väitöskirjojen ja tarkastusprosessin tutkimuseettisiä ongelmakohtia kartoittava työryhmä

12 Tutkimuseettinen neuvottelukunta | Forskningsetiska delegationen | Finnish Advisory Board on Research Integrity TENKin toiminsuunnitelma 2013 – 2015, jatkuu •HTK-loukkausepäilyjen ja eettinen ennakkoarviointi ihmistieteissä (IEEA)-lausuntojen tilastointi •Korkeakoulujen sähköisen plagiaatintunnistuksen käyttöönoton seuranta •Tutkimuksen johtamiseen liittyvien eettisten erityiskysymysten esilletuominen •Sähköisten tietoaineistojen jakamisen (data sharing) erityiskysymysten esiin nostaminen.

13 Tutkimuseettinen neuvottelukunta | Forskningsetiska delegationen | Finnish Advisory Board on Research Integrity TENK neuvoo ja antaa lausuntoja •HTK-prosessi: –TENK antaa neuvoja HTK-prosessiin liittyen –Loppuunsaatetun HTK-prosessin tulokseen ja menettelytapoihin tyytymätön epäilyn kohteena oleva henkilö tai epäilyn esittäjä voivat pyytää TENKiltä lausuntoa 6 kk:n kuluessa •Ihmistieteiden eettinen ennakkoarviointi (IEEA): –Tutkijalla on mahdollisuus pyytää lausuntoa TENKiltä tutkimusorganisaationsa tutkimuseettisen toimikunnan lausunnosta, mikäli hän ei hyväksy toimikunnan antamaa lausuntoa ja/tai sen muutosehdotuksia.

14 Tutkimuseettinen neuvottelukunta | Forskningsetiska delegationen | Finnish Advisory Board on Research Integrity YHTEYSTIEDOT www.tenk.fi s-posti: tenk@tsv.fi Tutkimuseettinen neuvottelukunta Snellmaninkatu 13, 00170 Helsinki


Lataa ppt "Tutkimuseettinen neuvottelukunta | Forskningsetiska delegationen | Finnish Advisory Board on Research Integrity TUTKIMUSEETTINEN NEUVOTTELUKUNTA 2014."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google