Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

LAPSEN ÄÄNI -hanke Etelä-Kymenlaakson perhepalveluverkosto

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "LAPSEN ÄÄNI -hanke Etelä-Kymenlaakson perhepalveluverkosto"— Esityksen transkriptio:

1 LAPSEN ÄÄNI -hanke 2009-2011 Etelä-Kymenlaakson perhepalveluverkosto
Projektipäällikkö Tiina Palviainen p s-posti Projektityöntekijä Ninni Taavitsainen p s-posti Pia Salo p s-posti:

2 Etelä-Suomen Lapsen ääni LAPSEN ÄÄNI Kaakkois-Suomi
KASTE – Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma Etelä-Suomen Lapsen ääni – kehittämisohjelma LAPSEN ÄÄNI Kaakkois-Suomi Etelä-Kymenlaakson perhepalveluverkosto

3 KASTE - Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma
KASTE –ohjelman tavoitteena on, että kuntalaisten osallisuus lisääntyy ja syrjäytyminen vähenee hyvinvointi ja terveys lisääntyvät, hyvinvointi- ja terveyserot kaventuvat palveluiden laatu, vaikuttavuus ja saatavuus paranevat, alueelliset erot vähentyvät.

4 Etelä-Suomen Lapsen ääni – kehittämisohjelma
Suunnittelun lähtökohtana ovat toisaalta Etelä-Suomen tarpeet lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelujen kehittämisessä ja toisaalta Kaste-ohjelman valtakunnalliset tavoitteet. päätavoitteet: 1) Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen a. Lapsi- ja perhelähtöisen varhaisen vastuunoton ja osallisuuden lisääminen b. Lasten ja nuorten hyvinvointia ja kehitystä uhkaavien tekijöiden varhaisten merkkien tunnistaminen ja interventiot 2) Laaja-alaisen yhteistyön vahvistaminen sosiaali-, terveys-, sivistys- ja nuorisotoimen, muiden palveluntuottajien sekä 3. sektorin välillä palvelujen tuottamistapojen ja työskentelymenetelmien kehittämiseksi. 3) Ammattilaisten osaamisen ja asiantuntijuuden kehittäminen. 4) Hyvien käytäntöjen kehittäminen ja levittäminen. 5) Tutkimuksen ja arviointitiedon tuottaminen hankkeen aihealueista vaikuttavuuden todentamiseksi ja päätöksenteon tueksi.

5 Etelä-Suomen Lapsen ääni – kehittämisohjelma
toimintalinjat: 1. ennaltaehkäisevän ja varhaisen tuen rakenteiden, toimintatapojen, työmallien ja osaamisen laaja kehittäminen ja levittäminen peruspalveluissa 2. kehitetään intensiivisiä, nopeita ja joustavia matalan kynnyksen interventioita lasten ja nuorten koulu lastensuojelu- ja mielenterveyden ongelmiin puuttumiseksi. Kehittämisohjelma perustuu laaja-alaiseen, moniammatilliseen yhteistyöhön kuntien sosiaali-, terveys-, varhaiskasvatus-, opetus- ja nuorisotoimen sekä oppilaitosten ja järjestöjen kesken. Tavoitteena siis myös rakentaa tällaista toimintaa tukevat yhteistyön rakenteet sekä eri ammattikuntien lapsilähtöisten työmallien ja uudenlaisten työmenetelmien osaamisen ja asiantuntijuuden kehittäminen

6 LAPSEN ÄÄNI Kaakkois-Suomen pilotti
Rajan lapset ja nuoret Etelä-kymenlaakson perhepalveluverkosto Kouvolan perhepalveluverkosto Kaakkois-Suomen lasten ja nuorten hyvinvoinnin kehittämisverkosto

7 Etelä-Kymenlaakson perhepalveluverkosto
Perhepalveluverkostoon kuuluvat kaikki työssään lapsiperheitä, lapsia ja nuoria kohtaavat työntekijät ja järjestöjen toimijat (kasvatus-, opetus-, terveys-, sosiaalitoimi) Mukana kehittämistyössä Etelä-Kymenlaakson viisi kuntaa: Kotka, Hamina, Pyhtää, Virolahti ja Miehikkälä Projektipäällikkönä toimii Tiina Palviainen puh ja projektityöntekijöinä Ninni Taavitsainen puh ja Pia Salo p

8 Etelä-Kymenlaakson perhepalveluverkosto Etelä-Kymenlaakson perhepalveluverkosto
Kehitystavoite: Lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen Hankkeen tarkoitus: Lasten ja nuorten varhaisen tuen ja osallisuuden toimintamallien kehittäminen peruspalveluissa Hankkeen tuotokset: Selkeät ja joustavat yhteistyömallit lasten, nuorten ja lapsiperheiden kanssa työskentelevien eri toimijoiden kesken Varhainen puuttuminen ja tuki toteutuu peruspalveluissa Arjen osallisuus – lapsi/ nuori mukana oman arjen suunnittelussa ja toteutuksessa Kunnan päättäjät ymmärtävät varhaisen tukemisen ja osallisuuden merkityksen sekä perhepalveluverkoston aseman

9 Etelä-Kymenlaakson perhepalveluverkosto: Kehittämisprosessien ulottuvuudet
Moniammatillisen kehittäminen yhteistyön Moniammatillisen työn johtaminen ja konsultaatio Koulutus kehittämisprosessit Toimialakohtaiset Varhaisen tuen kehittämis- prosessi Ar- vi- oin- ti Osallisuuden kehittämis- prosessi Yhteiset kehittämisprosessit (seudulliset ja toimialat)

10 Etelä-Kymenlaakson perhepalveluverkosto
Keskeisiä toimenpiteitä: Luoda, vahvistaa sekä kehittää moniammatillisen yhteistyön rakenteita ja käytäntöjä Kehittää ja tukea asiakas- ja lapsilähtöisten toimintatapojen ja menetelmien käyttöönottoa varhainen tukeminen sekä lasten ja nuorten osallisuus huomioon ottaen Kehittää moniammatillista esimiestyötä Sitouttaa yksityiset palveluntuottajat, seurakunnat sekä järjestötoiminta osaksi perhepalveluverkostoa

11 Ekokulttuurinen näkemys lapsen kasvuun ja kehitykseen
Lähtökohta: Lapsen lähiympäristö ja päivittäinen toiminta tärkeää: Tuki toteutetaan lapsen omassa, tutussa lähiympäristössä, lasta kiinnostavin välinein, lapsen päivittäisen toiminnan yhteydessä (vrt. lapsilähtöisyys). Edellytys: Koko henkilökunnan vastuunotto; kaikkien lasten lähellä olevien on tunnistettava oma merkityksensä lapsen tukijana Avaimena: Työyhteisön toiminnan arviointi ja kehittäminen (aika, sitoutuminen, halu) oman työn reflektointi (tunnistaa ja nimetä omia arvoja, toimintatapoja ja käsityksiä) dialogi (sanojen, merkitysten ja käsitysten auki luku yhteisen keskustelun kautta = toiminnan sanoittaminen) suunnitelmallinen yhteisön kehittäminen

12 Etelä-Kymenlaakson perhepalveluverkosto/ Kunta- / toimialakohtaiset haasteet
Mitä kehittämistarpeita varhaisen tukemisen ja osallisuuden lisäämisen näkökulmasta kunnassanne on? Mitä haasteita moniammatillisessa yhteistyössä on? Onko yhteistyömallit selkeitä? Mitä hankkeita käynnissä, jotka jo osaltaan tukevat lapsen ja nuoren hyvinvointia? Kehittämistyön tarkoituksena on tukea arjentyötä

13 ”Lapsen ääni ei kuulu jos aikuiset koko ajan PuhuU”


Lataa ppt "LAPSEN ÄÄNI -hanke Etelä-Kymenlaakson perhepalveluverkosto"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google