Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Hoitotyön asiantuntijuus uudessa organisaatiossa

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Hoitotyön asiantuntijuus uudessa organisaatiossa"— Esityksen transkriptio:

1 Hoitotyön asiantuntijuus uudessa organisaatiossa
Arja Sistonen

2 Innovatiivinen rakenne - saman katon alla koko palveluketju (vrt
Innovatiivinen rakenne - saman katon alla koko palveluketju (vrt. th-lakiehdotus) Erikoissairaanhoito – perusterveydenhuolto – sosiaalitoimen vanhusten- ja päihdehuolto sekä kasvatus- ja perheneuvolatoiminta Terveyden edistäminen – sairauksien ehkäisy – sairauksien tutkimus ja hoito – kuntoutus – hoiva ja huolenpito

3 Sosterin sijainti ja jäsenkunnat 2008

4 KYS-erityisvastuualue
Pohjois-Savon shp Keski-Suomen shp Pohjois-Karjalan ssp Etelä-Savon shp Itä-Savon shp Väestöpohja

5 Sosteri pähkinänkuoressa
Väestöpohja asukasta 8 kuntaa, joista yksi kaupunkikunta Savonlinna Sairaanhoitopiirillä on yksi sairaala Savonlinnan keskussairaala (203 sairaansijaa) Henkilöstöä 1592 Talousarvio 121,5 milj. € (2008) Kuuluu KYS –erva –alueeseen

6 Palvelujen organisointi ja johtaminen
Elämänkaarimallin mukaisesti lapsiperheiden palvelut aikuisten palvelut vanhusten palvelut sekä ympäristöterveydenhuolto tukipalvelut keskushallinto ja terveyden edistäminen

7 Sosterin organisaatio
Kuntayhtymä- valtuusto Tarkastuslautakunta Kuntayhtymä- hallitus Ympäristö- terveyden- huoltojaosto Sosiaalijaosto Kuntakohtaiset peruspalveluiden koordinointiryhmät Piirin johtaja Johtoryhmä Lapsiperheiden palvelut Aikuisten palvelut Vanhusten palvelut Ympäristö- terveydenhuolto Tukipalvelut Keskushallinto ja terveyden edistäminen

8 Johtaminen (2/2)

9 Hoito- ja hoivatyön työtehtävien moninaisuus ja erityisosaaminen
neuvola, äitiyshuolto, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, lasten sairaanhoito, poliklinikkatyö, perhetyö työterveyshuolto, vastaanottotoiminta, poliklinikat, operatiivinen ja sisätautien vuodeosastotyö, psykiatria vanhainkodit, terveyskeskusten vuodeosastot, kotihoito haava-, muisti-, kuolevan potilaan -, dementia-, psykogeriatrinen jne.

10 Yhteenveto henkilöstöstä
Vakansseja yht (TA-08) Lääkärit Hammaslääkärit Eläinlääkärit Eriasteiset sairaanhoitajat Muu hoitohenkilökunta Huoltohenkilökunta Hallinto- ja taloushenkilökunta Muut

11 HALLINTOYLIHOITAJA HALLINTOYLIHOITAJA on asiantuntijuustehtävä keskushallinnossa Keskushallinnon johtoryhmän jäsen Tehtävämäärittely hallintosäännössä (yleisluonteisesti) Kokonaissuunnittelu ja kehittämisvastuu hoito- ja hoivatyöstä Tieteellinen tutkimus-, koulutus- ja kehittämistoiminta Suhdetoiminta – valtakunnan, seudun ja alueen tasolla

12 Tulosalueiden YLIHOITAJAT (4+1)
tulosalueen johtoryhmän jäsenyys ovat toimialueensa OSASTONHOITAJIEN ESIMIEHIÄ (henkilöstöasiat ja –päätökset) ESIMIESTYÖN VAHVISTAMINEN JA TUKI talouden ja toiminnan suunnitteluun osallistuminen ASIANTUNTIJATEHTÄVÄT – terveyden edistäminen ja hoitotyön kehittäminen ytimenä YHTEISTYÖTEHTÄVÄT MUUTOKSEN JOHTAMINEN

13 ASIANTUNTIJUUSTEHTÄVÄT
TOTEUTUU PROSESSIEN KEHITTÄMISEEN OSALLISTUMALLA tarkkaavuushäiriöisen (ylivilkkaan) lapsen palveluprosessi astmalapsen palveluprosessi raskaana olevan palveluprosessi kroonista haavaa sairastavan potilaan hoitopolku (sis. ennaltaehkäisyn) kuolevan potilaan/ saattohoidon prosessi päivystyspotilaan palveluprosessi muistihäiriötä sairastavan potilaan palveluprosessi sydäninfarktipotilaan palveluprosessi masennuspotilaan palveluprosessi Diagnoosipohjaisuus + asiakaslähtöisyys = kokonaisuuden saumattomuus HOITOTYÖN SISÄLLÖN KEHITTÄMINEN (esim. rakenteinen kirjaaminen, turvallinen lääkehoito) TOIMINNALLISIIN MUUTOKSIIN OSALLISTUMINEN (esim. osastonsihteerityön organisointi ja sisällön kehittäminen)

14 MUUTOKSEN JOHTAMINEN Uuden toiminnan viisas johtaminen
toimintojen suunnittelu alueellisena kokonaisuutena, henkilöstöresurssia pystyttävä käyttämään tehokkaasti koko alueella kokonaisnäkemyksen luominen ja intressien yhdistäminen; asioiden priorisointi, kun uutta tehtävää on paljon  avoimuus ja henkilöstölle annettava ja siltä saatava tuki = yhteen hiileen puhaltaminen Toimintatapojen yhtenäistäminen  jatkuva, avoin ja arvioiva keskustelu tarpeen

15 KESKEISET HAASTEET Erittäin tiukka talousarvioraami  jokaisen esimiehen ja työntekijän on sitouduttava siihen ja muistettava omassa työssään taloudellinen työote Henkilökunnan saanti ja pysyvyys  henkilöstön hyvinvointi  osaamisen varmistaminen

16 HOITOTYÖN HAASTEENA Hoito- ja hoivatyön asiantuntijuuden hyödyntäminen
ihmisten erilaisiin tarpeisiin vastaajana Eri toimijatahojen yhteistyö ja samaan suuntaan toimiminen – moniammatillisuus ja hoitotyön asiantuntijuuden hyödyntäminen palveluketjujen kehittämisessä

17 HOITOTYÖN HAASTEENA Uudenlaisen palvelukulttuurin rakentaminen ja palveluiden uudistaminen Hoitotyön johtamisen ja terveyden edistämisen osaamisen hyödyntäminen Vaikuttavuuden parantaminen ja näyttöön perustuva työ


Lataa ppt "Hoitotyön asiantuntijuus uudessa organisaatiossa"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google