Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Imatran hyvinvointipalveluiden organisaatiouudistus

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Imatran hyvinvointipalveluiden organisaatiouudistus"— Esityksen transkriptio:

1 Imatran hyvinvointipalveluiden organisaatiouudistus
Tiina Kirmanen ja valmistelutyöryhmä

2 Sisältö: Nykyinen Imatran kaupungin luottamushenkilöorganisaatio ja lautakuntien tehtäväalueet (s. 3) Nykyiset sosiaali- ja terveystoimen sekä sivistystoimen organisaatiot/vastuualuejako (s. 4-5) Esitys hyvinvointipalveluiden prosessiorganisaatioksi – kokonaisuus (s. 6) Esitys hyvinvointipalveluiden tilaajaorganisaatioksi: hallinto- ja johtamisrakenne (s. 7) Esitys hyvinvointipalveluiden tuotanto-organisaatioksi: hallinto- ja johtamisrakenne (s. 8) Hyvinvointipalveluiden luottamushenkilörakenne: Vaihtoehto 1: kaksi hyvinvointipalveluiden lautakuntaa + 1 yksilöasiainjaosto (s. 9-10) Hyvinvointipalveluiden luottamushenkilörakenne: Vaihtoehto 2: kolme hyvinvointipalveluiden lautakuntaa + 1 yksilöasiainjaosto (s )

3 Nykyinen Imatran kaupungin luottamushenkilöorganisaatio ja lautakuntien tehtäväalueet
Kaupunginvaltuusto (43) Tarkastuslautakunta (7) Keskusvaalilautakunta (5) Kaupunginhallitus (11) Konsernijaosto (9) Sosiaali- ja terveys- lautakunta (13) Yksilöasiainjaosto (3) Tekninen Sivistys- Imatran seudun ympäristölautakunta (3+3) Rakennusvalvonta- ja ympäristö- jaosto (3) Sosiaalipalvelut Kasvatus- ja opetus- palvelut Hallinto Maankäyttö Imatran Vesi Imatran Lämpö Vanhuspalvelut Liikunta- ja nuoriso- palvelut Terveyspalvelut Kulttuuripalvelut Mielenterveyspalvelut Esh-ostopalvelut

4 Sivistystoimen nykyinen organisaatio
Sivistyslautakunta Esittelijä toimialajohtaja Sivistystoimen toimialajohtaja Kasvatus- ja opetuspalvelut päällikkö Liikunta- ja nuorisopalvelut päällikkö Kulttuuripalvelut päällikkö Toimialajohto- ja tukipalvelut Mansikkalan alue Vuoksenniskan alue Koskenn alue Lukiokoulutus Liikuntapalvelut Nuorisopalvelut Teatteri Imatra Työväenopisto Musiikkiopisto Kirjastopalvelut Kulttuuripalvelut Museot Kehittäminen ja talous Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteiset palvelut

5 Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveystoimi
Sosiaali- ja terveystoimen nykyinen organisaatio Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveystoimi sosiaali- ja terveys- johtaja Toimialajohto ja esikunta talousjohtaja Sosiaali- palvelut sosiaalipalvelujohtaja Vanhus- palvelut vanhuspalvelujohtaja Terveys- palvelut johtava lääkäri Mielen- terveys- palvelut ylilääkäri Esh-osto palvelut sosiaali- ja terveysjohtaja

6 Esitys Imatran hyvinvointipalveluiden prosessiorganisaatioksi- kokonaisuus
Arvot Visio, Strategia Resurssit Strategia- ja resurssiohjaus TILAAJA SOPIMUS PALVELUTUOTANTO Toimintaympäristön reunaehdot Kuntalaisten palvelutarpeet, Tyytyväiset asiakkaat, yhteiskunnallinen vaikuttavuus, hyvinvointi ja omavastuu Lasten ja nuorten palvelut Vapaa-aikapalvelut Kuntalaisdemokratia/ kuntalaispalaute Asiakassuhde/ asiakaspalaute Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen

7 Hyvinvointipalvelut - Esitys tilaajaorganisaatioksi
Lautakunnat Toimialajohtaja Tilaajajohtaja Tilaajajohtaja Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen Lasten ja nuorten palvelut Vapaa-aikapalvelut Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen Kasvatus- ja opetus- palvelut n. 35,9 M€ Lasten ja nuorten kas- vun tukeminen n. 8,7 M€ Kulttuuri-ja liikuntapalvelut n. 5,3 M€ Psykososiaa- liset palvelut n M€ Terveys- palvelut n. 16,5 M€ Erikoissai- raan- hoito n. 25,1 M€ Vanhus- palvelut n. 21,3 M€ Perhepäivähoito Perhepalvelut Kulttuuripalvelut Mielenterveys/ päihdepalvelut Avoterveys- palvelut Kotona asumista tukevat palvelut Päiväkodit Lastensuojelu Liikuntapalvelut Kotihoito Vammais- palvelut Suun tervey- denhuolto Esiopetus Oppilashuolto Tehostettu palveluasuminen Aikuissosiaali- työ Kuntouttavat palvelut Perusopetus Pitkäaikainen laitoshoito Lukio-opetus Nuorten palvelut Työllistäminen Sairaala- hoito Musiikkiopisto Maahanmuut- tajapalvelut Työväenopisto Ammatillinen opetus Sosiaali- päivystys

8 Hyvinvointipalvelut - Esitys tuotanto-organisaatioksi
Lasten ja nuorten palvelut Vapaa-aikapalvelut Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen Palvelujohtaja Palvelujohtaja Palvelujohtaja Kasvatus- ja opetus- palvelut n. 557 tt* Lasten ja nuorten kas- vun tukeminen n. 87 tt* Kulttuuri- ja liikuntapal- velut n. 65 tt* Psykososiaa- liset palvelut n. 122 tt* Terveys- palvelut n. 203 tt* Vanhus- palvelut n. 241 tt* Perhepäivähoito Perhepalvelut Kulttuuripalvelut Mielenterveys/ päihdepalvelut Avoterveys- palvelut Kotihoito Päiväkodit Lastensuojelu Liikuntapalvelut Vammais- palvelut Suun tervey- denhuolto Tehostettu palveluasuminen Esiopetus Oppilashuolto Aikuissosiaali- työ Kuntouttavat palvelut Pitkäaikainen laitoshoito Perusopetus Nuorten palvelut Työllistäminen Sairaala- hoito Lukio-opetus Musiikkiopisto Maahanmuut- tajapalvelut Työväenopisto * työntekijää

9 kulttuuri- ja liikuntapalveluiden Terveyden ja toiminta-
Hyvinvointipalveluiden luottamushenkilörakenne – Vaihtoehto 1: kaksi lautakuntaa hyvinvointipalveluihin Lasten ja nuorten sekä kulttuuri- ja liikuntapalveluiden lautakunta Br n. 51 M€ Terveyden ja toiminta- kyvyn edistämisen lautakunta Br n. 82 M€ Kasvatus- ja opetus- palvelut n. 35,9 M€ Lasten ja nuorten kas- vun tukemi- nen n. 8,7 M€ Kulttuuri- ja liikunta- palvelut n. 5,3 M€ Psykososiaa- liset palvelut n. 19,7 M€ Terveys- palvelut n. 16,5 M€ Vanhus- palvelut n. 21,3 M€ Erikois- sairaanhoito n. 25,1 M€ Perhepäivähoito Perhepalvelut Kulttuuripalvelut Mielenterveys/ päihdepalvelut Avoterveys- palvelut Kotona asumista tukevat palvelut Päiväkodit Lastensuojelu Liikuntapalvelut Vammais- palvelut Suun tervey- denhuolto Kotihoito Esiopetus Oppilashuolto Aikuissosiaali- työ Kuntouttavat palvelut Tehostettu palveluasuminen Perusopetus Nuorten palvelut Työllistäminen Sairaala- hoito Pitkäaikainen laitoshoito Lukio-opetus Maahanmuut- tajapalvelut Musiikkiopisto Työväenopisto Sosiaali- päivystys

10 ja liikuntapalveluiden Keskusvaalilautakunta
Imatran kaupungin luottamushenkilöorganisaatio (vaihtoehto 1: Hyvinvointipalveluissa 2 lautakuntaa+ 1 yksilöasiainjaosto) Lasten ja nuorten sekä kulttuuri- ja liikuntapalveluiden lautakunta Tekninen Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto Keskusvaalilautakunta Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen Imatran seudun ympäristölautakunta Rakennusvalvonta- ja ympäristö- jaosto Kaupunginhallitus Konsernijaosto Yksilöasiain- jaosto

11 Kulttuuri- ja liikunta- Terveyden ja toiminta-
Hyvinvointipalveluiden luottamushenkilörakenne – Vaihtoehto 2: Kolme lautakuntaa hyvinvointipalveluihin Lasten ja nuorten lautakunta Br n. 45 M€ Kulttuuri- ja liikunta- lautakunta Br n. 5,3 M€ Terveyden ja toiminta- kyvyn edistämisen lautakunta Br n. 82 M€ Kasvatus- ja opetus- palvelut n. 35,9 M€ Lasten ja nuorten kas- vun tukemi- nen n. 8,7 M€ Kulttuuri- ja liikunta- palvelut n. 5,3 M€ Psykososiaa- liset palvelut n. 19,7 M€ Terveys- palvelut n. 16,5 M€ Vanhus- palvelut n. 21,3 M€ Erikois- sairaanhoito n. 25,1 M€ Perhepäivähoito Perhepalvelut Kulttuuripalvelut Mielenterveys/ päihdepalvelut Avoterveys- palvelut Kotona asumista tukevat palvelut Päiväkodit Lastensuojelu Liikuntapalvelut Vammais- palvelut Suun tervey- denhuolto Kotihoito Esiopetus Oppilashuolto Aikuissosiaali- työ Kuntouttavat palvelut Tehostettu palveluasuminen Perusopetus Nuorten palvelut Työllistäminen Sairaala- hoito Pitkäaikainen laitoshoito Lukio-opetus Maahanmuut- tajapalvelut Musiikkiopisto Sosiaali- päivystys Työväenopisto

12 Keskusvaalilautakunta
Imatran kaupungin luottamushenkilöorganisaatio (vaihtoehto 2: Hyvinvointipalveluissa 3 lautakuntaa + 1 yksilöasiainjaosto) Kaupunginvaltuusto Tarkastuslautakunta Keskusvaalilautakunta Kaupunginhallitus Konsernijaosto Lasten ja nuorten lautakunta Kulttuuri- ja liikunta- lautakunta Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunta Tekninen lautakunta Imatran seudun ympäristölautakunta Rakennusvalvonta- ja ympäristö- jaosto Yksilöasiain- jaosto


Lataa ppt "Imatran hyvinvointipalveluiden organisaatiouudistus"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google