Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä"— Esityksen transkriptio:

0 Myö ja Työ, työhyvinvointisopimusmalli Pohjois-Karjalasta
Työhyvinvointipäällikkö Helena Hanhinen Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Tikkamäentie 16 80210 Joensuu P. (013) 1711 Työnilonjulistus

1 Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä
• Perustettiin (keskussairaala ja kehitysvammahuolto) • Tarjoaa erikoissairaanhoidon ja sosiaalialan palveluja • N asiakasta vuodessa. 528 sairaansijaa. • Henkilöstöä yhteensä n

2 PKSSK:n visio Meillä välitetään, meillä osataan!
PKSSK tunnetaan nykyaikaisista,vaikuttavista ja kustannustehokkaista palveluista, jotka vastaavat väestön tarpeita. Pohjois-Karjalassa sosiaali- ja terveydenhuollon kustannustehokkaat toimintamahdollisuudet luodaan saumattomilla organisaatiorakenteilla.

3 Toiminnan perusta on monipuolisesti osaava ja hyvinvoiva henkilöstö, kehittyvät toimintamallit sekä teknologian tehokas hyödyntäminen. ”Parhaat palvelut oikeaan aikaan, tyytyväiset sairaat ja terveet parantajat”

4 Toimintaa ohjaavat keskeiset arvot
Ihmisarvo Elämää ja itsemääräämisoikeutta tulee suojella ja kunnioittaa Jokaisella on oikeus hyvään hoitoon ja kohteluun Jokainen ihminen on yhtä arvokas Tasa-arvo Hoito ja välittäminen toteutuvat tasavertaisesti kaikille Hyvä hoito edellyttää keskinäistä kunnioitusta ja vastuullisuutta Tasa-arvoinen työympäristö tukee henkilöstön hyvinvointia Oikeudenmukaisuus Oikeudenmukaisuuden vallitessa ihmisarvo ja tasa-arvo toteutuvat Avoin, rehellinen ja luottamuksellinen yhteistyö on oikeudenmukaista Kun on osaaminen, on tilaa olla ihminen

5

6 Myö ja Työ 2011-2014 Työhyvinvointisopimus
Luultavasti ensimmäinen Suomessa. Henkilöstöjärjestöjen ja työnantajan yhteistyön tulos. Työhyvinvoinnin edistämisen toimenpideohjelma ja työsuojelun toimintaohjelma. Kuntayhtymän hallitus työnantajan edustajana ja ammattijärjestöt työntekijöiden edustajina hyväksyivät sopimuksen allekirjoituksillaan.

7 Mitä työhyvinvointi tarkoittaa?
Työhyvinvointi on sitä, että mukava tulla töihin ja lähteä töistä, kun on saanut hyvää aikaan.

8 Sopimuksen tavoite Työhyvinvoinnin edistämisestä tulee osa jokapäiväistä työtä: Toimielimet, johto, esimiehet ja työntekijät hoitavat työhyvinvointiin ja sen osa-alueisiin kuuluvat asiat osana omia tehtäviään onnistuneesti.

9

10 Sopimuksen sisältö

11

12

13 Sopijaosapuolten vastuu ja tehtävät
Toimielimet ja ylin johto (mm. ttl§ tarkoittama ylin työnantajavastuu) Lähiesimiehet (työnantajavastuu työturvallisuudesta) Henkilöstö Ammattijärjestöt Henkilöstöpalvelut Työsuojelun yhteistoimintaorganisaatio Yhteistyötoimikunta Työterveyshuolto ”Työhyvinvointi on jokaisen asia.”

14

15 Meillä välitetään, meillä osataan
Työhyvinvoinnin edistäminen on osa jokapäiväistä työtä. Työhyvinvointisopimus on työhyvinvoinnin edistämisen toimintaohje yksiköille ja koskee koko henkilöstöä. Työhyvinvoinnin edistäminen perustuu kuntayhtymän arvoihin. Jokaisella on oikeus oikeudenmukaiseen kohteluun ja velvollisuus noudattaa yhteisesti sovittuja käytäntöjä. Työhyvinvoinnin edistäminen on jokaisen asia. Hyvinvoiva, osaava ja motivoitunut henkilöstö onnistuu perustehtävässään.

16 Työhyvinvointisopimuksen käytäntöön vieminen
Työhyvinvoinnin edistäminen on osa toimivan organisaation ja työyhteisön jokapäiväistä työtä ja päätöksentekoa (”läpäisyperiaatteella”) Kehityskeskustelut Työpaikkakokoukset Vuosineuvottelut Toimintasuunnitelmat Taloussuuunnittelu Työterveyshuollon toiminta Työsuojelutoiminta Osavuosikatsaukset Ym.

17 Työhyvinvoinnin kokonaiskehittämisprosessi
Toimielimet: luovat yleisiä edellytyksiä Ylin johto ja esimiehet: osallistuvat aktiivisesti oppimiseen, suunnitteluun, sopimiseen, ohjaukseen, seurantaan ja arviointiin (= johtavat) Toimielimet, johto, esimiehet ja työntekijät hoitavat työhyvinvointiin ja sen osa-alueisiin kuuluvat asiat osana omia tehtäviään onnistuneesti. *10 sairpv / htv * 0-tapaturmataso * 1-2 %:n lähtö-vaihtuvuus ym. Työhyvin-vointiohjel-ma tai kehittämis-sopimus Työorganisaation ja sen henkilöstön työhyvinvoinnin kokonaiskehittämisprosessi: työhyvinvointijärjestelmän virittäminen strategiana vaiheistettu eteneminen tärkeät muut kehittämisteemat ja -sisällöt Työsuojelun yhteistoimintahenkilöt: tuottavat näkemyksiä, ideoita, ehdotuksia ja analyyseja (tukevat kehittämisprosessia) Työterveyshuollon ammattihenkilöt: tuottavat asiantuntijaehdotuksia ja palveluja Juhani Tarkkonen Innosafe © 2010

18 Seuranta Kuntayhtymän hallitus, yhteistyötoimikunta ja työsuojelutoimikunta seuraavat Työhyvinvointisopimuksen toteutusta osavuosikatsauksittain. Henkilöstön työhyvinvoinnin tilaa ja tavoitteiden toteutumista seurataan työhyvinvointikyselyn avulla vuodesta 2011 alkaen joka toinen vuosi. Sisäinen asiakaskysely tehdään joka toinen vuosi. Henkilöstöpalvelut tekee vuosittain henkilöstökertomuksen, joka käsitellään toimielimissä ja yhteistyötoimikunnassa. Työhyvinvointisopimuksen toteutumista ja henkilöstön työhyvinvoinnin tilaa arvioidaan henkilöstökertomuksessa.

19 Kiitos


Lataa ppt "Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google