Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Psykologisen mittarin rakenteen tilastollinen analysointi

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Psykologisen mittarin rakenteen tilastollinen analysointi"— Esityksen transkriptio:

1 Psykologisen mittarin rakenteen tilastollinen analysointi
Jouko Miettunen, FM Psykiatrian klinikka Oulun yliopisto puhelin:

2 Taustaa Psykologisen mittarin suunnittelu Muuttujien ominaisuudet
mahdolliset osa-asteikot kysymysten lukumäärä Muuttujien ominaisuudet kaksiarvoinen, likert, VAS psykiatriassa jakaumien vinous usein ongelma Tutkimusaineisto otoskoko > (5 * muuttujien lkm) riittävästi vaihtelua

3 Eksploratiivinen faktorianalyysi
Perustuu muuttujien välisiin korrelaatioihin Muuttujien kommunaliteetit Faktorien lukumäärän valinta (ominaisarvot) Erilaiset rotaatiot Esimerkkejä TAS, SCL, MRI, MSP OPAS, TDI, CD, MMPI, DSM-III-R

4 Konfirmatorinen faktorianalyysi
Olemassaolevien ja uusien mallien testaaminen ja keskinäinen vertailu Osa-asteikkojen testaaminen Erilaisia tunnuslukuja Esimerkkejä: TAS, MSP

5 Cronbachin alpha Perustuu varianssianalyysiin
Kertoo kuinka hyvin mittarin eri kysymykset mittaavat samaa asiaa Voidaan tehdä koko mittarille ja erikseen jokaiselle osa-asteikolle Esimerkkejä TAS

6 Muita menetelmiä Ryhmittelyanalyysi Pääkomponenttianalyysi
havainnot tai muuttujat Pääkomponenttianalyysi Rakenneyhtälömallit (Structural Equation Modeling, SEM) Latent Class Analysis (LCA) Esimerkkejä TAS (sukupuoli, sosiaaliluokka)

7 Yhteenveto Faktorianalyysit yms. ovat vain apuväline, psykologinen teoria oltava taustalla Menetelmien etuja ja haittoja: tilastollinen peruste osa-asteikkojen käytölle mahdollistaa faktoripisteiden käytön auttaa uusien teorioiden kehittelyssä aineiston ja muuttujien ominaisuudet rajoituksena


Lataa ppt "Psykologisen mittarin rakenteen tilastollinen analysointi"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google