Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Roller 3 © Reiska, 2007. Blogging Roller  Roller Weblogger on blog-palvelinohjelmisto, joka asennetaan JavaEE sovelluspalvelin- ja relaatiotietokanta-

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Roller 3 © Reiska, 2007. Blogging Roller  Roller Weblogger on blog-palvelinohjelmisto, joka asennetaan JavaEE sovelluspalvelin- ja relaatiotietokanta-"— Esityksen transkriptio:

1 Roller 3 © Reiska, 2007

2 Blogging Roller  Roller Weblogger on blog-palvelinohjelmisto, joka asennetaan JavaEE sovelluspalvelin- ja relaatiotietokanta- ympäristöön, ja jota useammat weblog-kirjoittajat (tekijät, author) voivat käyttää yhtäaikaa.  blog = weblog on lehti (journal) tai julkinen (netti)päiväkirja, jonne voi 1) kirjoittaa asioita (artikkeleita), joita kirjoittaja haluaa jakaa muiden kanssa, 2) kommentoida sivuja, kiinnostavia asioita ja 3) linkittyä uusiin/toisiin web-sivuihin tai weblogeihin  Roller on avoimen lähdekoodin ohjelmisto ja kirjoitettu kokonaan Javalla. Rollerin alkuperäinen kehittäjä oli Dave Johnson. Nyt Roller on Apache hautumossa kypsytettävä (incubated) palvelinohjelmisto.

3 Roller  OpenSource Apache Incubator projektin tulos/tuotos (http://roller.apache.org).http://roller.apache.org  Täysiverinen monen käyttäjän ryhmäblogi-palvelin  Parhaiten tuetut ovat Tomcat ja MySQL.  Glassfish (Sun AS9), Webwphere (IBM), Jboss, Resin, Gerinimo ja Derby, Oracle, DB2, SQLServer…testattu.  Referenssejä:  blogs.sun.com  IBM Developer Works  N.C. State University  JavaLobby JRoller

4 Ominaisuuksia  Jopa kymmeniä tuhansia samanaikaisia monen käyttäjän blogeja.  Ryhmäblogeissa kolmenlaisia käyttäjätasoja (editori, kirjoittaja ja rajoitettu).  Bloggaajat voivat mallipohjaa (template) muuttamalla vaikuttaa sivujen layoutiin ja tyyliin.  Sisäänrakennettu automaattinen hakukone, joka indeksoi blogi entryjä (artikkeleita).  Plugattavat cache- ja renderointijärjestelmät  MetaWeblog API asiakastuki  RSS 2.0 ja Atom 1.0 artikkeli- ja kommenttisyötteet (entry- ja comment).

5 Weblog eli blog. Hierarkia  Weblog eli blog on online lehti (journal), johon artikkeleita kirjoittaa yksi tai useampi kirjoittaja (tekijä, author).  Rollerissa weblog koostuu 1) weblog entryistä, artikkelista 2) kategorioista, aiheluokista 3) bookmarks suosikeista = kirjanmerkeistä ja 4) asetuksista (jotka määräävät weblogin ulkoasun ja käyttäytymisen).  Weblog entry on yksittäinen entry (artikkeli) weblogissa. Sillä on oma otsikko, luontipäivämäärä ja tekstisisältö.

6 Lisää ominaisuuksia  Tukee kaikkia viimeisimpiä ja hyväksi koettuja Weblo- ominaisuuksia:  Ryhmäblogit  RSS- ja Atom-syötteet  Rikas tekstieditointi  Sivupohjat räätälöitävissä  Kommentit ja trackback referointi, blogroll (OPML)  XML-RPC liityntä asiakkaalle (WebServices)  JSPWiki Plugin. Blog-editor Client-ohjelmat (Ecto, MarsEdit, WBlogger ainakin toimivat). Kaikkien blog-editorien, jotka noudattavat BloggerAPI/ MetaWeblogAPIa pitäisi toimia.

7 Tomcat-asennus. Yhteenveto 1. Tomcat ja MySQL. Roller-jakelupaketin purku. 2. Lisäkirjastot (3rd Party jar-tiedostot) Hibernate ja JDBC sekä JavaMail ja Activation. 3. Tietokantataulut. 4. Roller Deployment. Context. 5. UTF-8 (i18n) asetukset. 6. roller.properties Datahakemistot. Hibernate. 7. Security.

8 Tomcat, MySQL ja Roller  Parhaiten on tuettu Tomcat+MySQL yhdistelmä. Tässä on käytetty:  JAVA_HOME: JDK 1.6.0_03 Java kehitys- ja ajoympäristö. Ympäristön version voi tarkistaa komennolla java – version.  CATALINA_HOME: apache-tomcat-6.0.14. Version näkyy palvelimen käynnistyksen yhteydessä.  MYSQL_HOME: mysql-6.0.2-alpha-win32. Connector/J (mysql-connector-java-5.0.5-bin.jar). Tietokannassa pitää olla TCP protokolla ja UTF koodaus päällä.  Roller3 ( apache-roller-3.1.zip ) löytyy Apachen sivuilta (http://roller.apache.org). Tässä se on purettu hakemistoon C:\Apache\apache- roller-3.1.http://roller.apache.org

9 Lisäkirjastot löytyvät yhdestä paikasta osoitteesta http://roller.dev.java.net.http://roller.dev.java.net Ne asennetaan Roller-sovelluksen kotihakemistoon. Hibernate- ja JDBC-kirjastot

10 Muut lisäkirjastot  JavaMail ja JavaBeans Activation Framework (JAF) kirjastot löytyvät osoitteesta http://java.sun.com/products/javamail/http://java.sun.com/products/javamail/  MySQL tietokannan ajurit löytyvät osoitteesta http://dev.mysql.com/http://dev.mysql.com/

11 MySQL Tietokanta  Käynnistä MySQL tietokantademoni ja Monitor-ohjelma:  %MYSQL_HOME%\bin\mysqld –console  %MYSQL_HOME%\bin\mysql –u root -p  Luo roller tietokanta ja käytä sitä:  create database roller;  use roller;  Luo taulut createdb.sql sktiptillä, joka löytyy hakemistosta %ROLLER%\WEB_INF\dbscripts\mysql.  source …\createdb.sql  grant all on roller.* to reiska@’%’ identified by ’tomcat’;  grant all on roller.* to reiska@’localhost’ identified by ’tomcat’;  flush privileges;

12 Kokeile: mysql roller –h 127.0.0.1 –u reiska -p

13 Roller Deployment  Roller konteksti määritellään tiedostoon roller.xml, joka sijoitetaan hakemistoon: %CATALINA_HOME%\conf\Catalina\localhost\

14 UTF-8 (i18n) asetukset  Tiedostoon %CATALINA_HOME%\conf\server.xml asetetaan konnektorien UTFEncoding=”UTF-8” seuraavasti:

15 Roller configuration  WEB-INF/classes/roller.properties sisältää oletusarvot (default). Sitä ei kuitenkaan mielellään editoida suoraan   Konfiguraatio lisätään roller_custom.properties tiedostoon, joka sijoitetaan CLASSPATH polulla olevan hakemistoon, esim. %CATALINA_HOME%\conf.  Konfiguraatiotiedostoon lisätään oletusarvoja korvaavat ominaisuudet nimi=arvo pareina:  uploads.dir=/Sites/roller/roller_data/uploads  search.index.dir=/Sites/roller/roller_data/search-index  passwds.encryption.enabled=true  hibernate.dialect=org.hibernate.dialect.MySQL5Dialect

16 Security  WEB-INF/security.xml  Pavuilla ( bean elementeillä), joiden id on:  anonymousAuthenticationProvide r ja  anonymousProcessingFilter vaihdetaan property name=”key” arvo value=”anonymous”  ”reiska”  Pavuilla ( bean elementeillä), joiden id on:  rememberMeServices ja  rememberMeAuthenticationProvider vaihdetaan property name=”key” arvo value=”rollerlovesacegi”  ”reiska2”

17 Roller palvelin voidaan nyt käynnistää  Tarkista, että tietokantapalvelin on käynnistetty. Palvelin käynnistetään komennolla:  %MYSQL_HOME%\bin\mysqld –console  Sovelluspalvelin käynnistetään:  %CATALINA_HOME%\bin\startup  Sovelluspalvelin pysäytetään:  %CATALINA_HOME%\bin\shutdown  Koko CATALINA palvelin pitää asetusten jälkeen pysäyttää ja käynnistää uudelleen, koska osa Roller asetuksista on CATALINAn asetuksia.

18 1 2 3

19

20

21

22

23

24 Ensimmäinen Blogi on käynnissä! Server administration > Configuration

25

26

27

28

29 Yhteenveto  Rekisteröidään uusi käyttäjä. Ensimmäiselle käyttäjälle tulee Global Admin oikeudet:  Rollerin ylläpito  Käyttäjien ylläpito  Muut ylläpitoasiat *)  Luodaan Weblogeja  Editoidaan ja postataan uusia ”uutisia”, web entryjä. ----------------------*)  Ylläpidetään Weblogia (asetukset)  Räätälöidään  blogroll  linkkilistat  teemat (Look-And-Feel)

30

31

32

33

34

35

36 Roller’in käyttö. Yhteenveto 1. Mistä aloitan? Selaa Roller-palvelimen etusivulle http://localhost:8080/roller http://localhost:8080/roller 2. Weblogin luominen. Etusivun määrääminen. Entryjen editointi 3. Kommenttien ja trackbackien käsittely 4. Weblog asetukset 5. Weblogin blogroll 6. Weblogin pingien käyttäminen 7. Rollerin Administrointi 1. Käyttäjät 2. Konfiguraatio 3. Ping 4. Planet Roller käyttöohje


Lataa ppt "Roller 3 © Reiska, 2007. Blogging Roller  Roller Weblogger on blog-palvelinohjelmisto, joka asennetaan JavaEE sovelluspalvelin- ja relaatiotietokanta-"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google