Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Palkansaajajärjestö Pardia

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Palkansaajajärjestö Pardia"— Esityksen transkriptio:

1 Palkansaajajärjestö Pardia

2 Palkansaajajärjestö Pardia
keskustason neuvottelu-, sopimus- ja edunvalvontajärjestö jäsenjärjestöjensä kanava Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:hon yhteiskuntavaikuttaja ammattiliitto 24 jäsenjärjestölle, joihin kuuluu jäsentä STTK:n suurimpia ammattiliittoja

3 Strategia 2014–2017 Visio: Pardia on paras palkansaajajärjestö
Toiminta-ajatus: Pardia takaa jäsenilleen laadukkaimman edunvalvonnan Arvot: • Yhdenvertaisuus • Vastuullisuus • Läheisyys TOIMINNAN PAINOPISTEET 2014 Virka- ja työehtosopimustoiminta STRATEGISET TAVOITTEET Yhteiskunnallinen toiminta Järjestöllinen toiminta Vahva neuvottelu- ja sopimustoiminta sekä aktiivinen yhteiskunnallinen vaikuttaminen tuottavat hyvät työehdot, työhyvinvointia ja turvan muutostilanteissa. Toiminta vastaa jäsenistön tarpeisiin jatkuvasti muuttuvassa työelämässä. Osaavat toimijat ja järjestön kestävä talous mahdollistavat tuloksellisen edunvalvonnan.

4 Pardian jäsenprofiili (Pardian jäsenrekisteri ja jäsentutkimus 2013)
miehiä 39 % - naisia 61 % ammattitehtävissä 55 % asiantuntijatehtävissä 35 % esimies- ja työnjohtotehtävissä 10 % ylempi korkeakoulututkinto tai tieteellinen jatkotutkinto 9 % alempi korkeakoulututkinto 21 % opistoaste tai alin korkea-aste 39 % ammatillinen toinen aste 22 % muu koulutus 9 %

5 Pardian jäsenjärjestöt 2014
Alkoholialan toimihenkilöt Henkilöstöunioni HU Kelan toimihenkilöt Luotsiliitto – Lotsförbundet Maanmittauslaitoksen tekniset MATE Maanpuolustuksen Henkilökuntaliitto MPHL Maataloustoimihenkilöjärjestöjen liitto MTJL METO - Metsäalan asiantuntijat* ProUnioni Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA* Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalojen ammattiliitto STEKA Suomen Konepäällystöliitto SKL* Suomen Laivanpäällystöliitto SLPL* Suomen Palomiesliitto SPAL* Suomen Poliisijärjestöjen Liitto SPJL Suomen Tietoliikennetekniset ST Tekniikan ja Tiedon Toimihenkilöt TTT Tehy* Tjänstemän vid Ålands Landskapsförvaltning TÅLC Tullivirkamiesliitto Työ- ja elinkeinohallinnon henkilöstöliitto THHL Ulkoasiainhallinnon virkailijayhdistys UHVY Verovirkailijain Liitto Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto YHL YHTEISTYÖJÄRJESTÖT Suomen Pankin Henkilöstöyhdistys (SPHY) ry Tähdellä* merkityt ovat Pardian jäsenjärjestöjä vain valtioyhteisössä työskentelevien jäsentensä osalta.

6 Organisaatio- ja toimintamalli
jäsentä 300 jäsenyhdistystä 24 jäsenjärjestöä Jäsenet Jäsenyhdistykset Jäsenjärjestöt Jäsenjärjestö nimeää edustajansa Edustajakokous valitsee jäsenjärjestön esityksen pohjalta Edustajakokous Hallitus pj + 25 jäsentä Työvaliokunta pj +8 jäsentä Valtion sopimusalojen toimintaryhmä Yksityisten sopimusalojen toimintaryhmä Aluetoimikunnat Johtoryhmä Toimisto 16 kpl jäsenjärjestön edustaja

7 Pardian toimisto-organisaatio
Puheenjohtaja Edunvalvonta- osasto Hallinto-osasto Järjestö- ja koulutusosasto Viestintäosasto Kehittämis- ja tulevaisuusyksikkö Henkilöstö: puheenjohtaja 41 toimihenkilöä neuvottelutoiminta kv-toiminta yhteiskuntavaikuttaminen tutkimus ja tilastot talousasiat henkilöstöasiat palveluasiat järjestötoiminta koulutustoiminta sisäinen ja ulkoinen viestintä julkaisutoiminta verkkopalvelut

8 Pardian tehtävät Neuvottelu- ja sopimustoiminta Viestintä
valtion yleinen virka- ja työehtosopimus yksityisten alojen työehtosopimukset jäsenjärjestöjen neuvottelutoiminnan tuki sopimusten tulkinta ja neuvonta yhteistoiminta-, luottamusmies- ja työsuojeluasiat työelämän kehittäminen erimielisyysasioiden hoito tutkimus- ja tilastointi eläkkeet ja muu sosiaaliturva Yhteiskuntavaikuttaminen aluevaikuttaminen jäsenistön työn arvostus Eurooppa-tason edunvalvonta ja muu kansainvälinen toiminta työttömyysturva yhteiskuntavaikuttaminen STTK:ssa (verotus, elinkeinopolitiikka ym.) yhteiskuntavaikuttaminen (valtion budjetti, virkamies- ja hallintolainsäädäntö ym.) Viestintä viestintä rakentaa Pardian ulkoista ja sisäistä kuvaa ja tekee Pardian työtä näkyväksi ulkoinen ja sisäinen viestintä, verkkoviestintä ja julkaisutoiminta

9 Pardian tehtävät Järjestötoiminta Koulutus aluetoiminta jäsenhankinta
järjestösuhteet jäsenpalvelut työtaisteluvalmius nuorisotoiminta Koulutus jäsen-, yhdistystoiminta- ja henkilöstön edustajien koulutuksen suunnittelu, toteuttaminen ja arviointi kurssihallintotietojärjestelmän ylläpitäminen koulutusmateriaalin tuottaminen ja välittäminen koulutustarpeiden kartoittaminen pardialaisen kouluttajaosaamisen vahvistaminen. vuosittainen koulutustarjonta suunnitellaan yhteistyössä jäsenjärjestöjen ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa

10 Pardian jäsenpalvelut

11 Pardialainen ammattiyhdistystoiminta turvaa jäsenistölle:
kilpailukykyiset virka- ja työehtosopimukset sopimuksiin liittyvän tulkinta- ja neuvontapalvelun luottamusmiestuen sopimuksiin liittyvän erimielisyysasioiden hoidon ja oikeusavun työttömyysturvan Pardia ja sen jäsenjärjestöt tarjoavat myös muita jäsenetuja

12 Jäsenetuina muun muassa:
PardiaNyt-jäsenlehti ammatillinen vastuu- ja oikeusturvavakuutus järjestövakuutus vapaa-ajan tapaturma-, matkustaja- ja matkatavaravakuutus jäsenjärjestöjen lakkoavustukset hotelli- ja matkailualennukset 1.askel-hyvinvointijaksot aikuisille ja perheille risteilyalennukset polttoainealennukset

13 Kattavat sähköiset palvelut:
Kotisivut PardiaPlus-jäsensivut - syventävää tietoa Pardian toiminnasta Sähköinen asiointi - voit muuttaa jäsenrekisterissämme olevia yhteystietojasi ja hakea koulutukseen Pardia tarjoaa RSS-palvelun etusivun Ajankohtaista-palstalla julkaistavista uutisista ja tiedotteista. Lisäksi voit tilata RSS-syötteen Pardian valtion uutisista, Pardian yksityisten alojen uutisista, Pardian neuvottelu-uutisista  ja koulutuksen ajankohtaisista uutisista.   Voit esittää kysymyksiä tai palautetta sähköisellä lomakkeella Lähettää sähköisiä postikortteja

14 Pardian neuvottelutoiminta

15 Hyvän Työn ulottuvuudet:
tasa-arvoisuus ja yhdenvertaisuus oikeudenmukainen ja kannustava palkka tietoisuus oman työyhteisön tavoitteista oman työn arvostus mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön hyvät kehitys- ja koulutusmahdollisuudet hyvä johtaminen ja työhyvinvointi turvallinen työympäristö ja palvelussuhde

16 Pardian neuvotteluympäristö
Elinkeinoelämän Keskusliitto EK EK:n liitot, joiden kanssa Pardialla on työehtosopimuksia: Palvelualojen työnantajat PALTA: mm. liikelaitosala, VR:n alat, Kela, tarkastusala ja maaseutualat Sosiaalialan työnantajat Sivistystyönantajat (yliopistot) Kaupan Liitto Valtion työmarkkina-laitos VTML Valtion virastot ja laitokset Pardia

17 Valtion virka- ja työehtosopimusjärjestelmä
Yleiset VES- määräykset VTML Pardia ”Sopimusaukot” palkkausjärjestelmät Valtuutus Pardia/ Pardian valtuuttamana jäsenjärjestöt Neuvottelu- viranomainen, virasto, laitos Virastokohtainen tarkentava VES tai TES r j e s t ö

18 Yksityisen sektorin neuvottelujärjestelmä
Elinkeinoelämän Keskusliitto, EK Yleissopimukset STTK Työnantajaliitto Työehtosopimus (esim. palkat, työaika, lomat) Pardia Pardian jäsenjärjestö Yritys Yrityskohtainen työehtosopimus Pardian jäsenjärjestö tai jäsenyhdistys Yritys Paikallinen sopimi- nen, työsopimus Luottamusmies Työntekijä

19 Järjestötasojen työnjako
Yhteiskuntavaikuttaminen Lainsäädäntöön vaikuttaminen Kansainvälinen edunvalvonta Toimihenkilöjärjestö STTK Valtion keskustason virka- ja Työehtosopimukset Yhteiskuntavaikuttaminen Lainsäädäntöön vaikuttaminen Kansainvälinen edunvalvonta Palkansaajajärjestö Pardia Tarkentavat virkaehtosopimukset ja työehtosopimukset Vaikuttaminen oman hallinnonalan päätöksentekijöihin Työyhteisöjen kehittäminen Sopimusten tulkinta ja soveltaminen Jäsenjärjestö ja / tai jäsenyhdistys

20 Pardian kansainvälinen edunvalvonta

21 Pardian kansainvälinen edunvalvonta
Pardian kansainvälinen edunvalvonta ja vaikuttaminen on ensisijaisesti eurooppalaista ja pohjoismaista yhteistyötä Pardia on myös Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK:n jäsen EU:n / Euroopan tasolle on kehittynyt sekä edunvalvonta-, neuvottelu- ja sopimusjärjestelmä että vaikuttamisjärjestelmä ne täydentävät kansallisen tason vastaavaa toimintaa ja laajentavat toimintaa kansainvälisen päätöksenteon alueille

22 Suomalainen ja pohjoismainen toimielin
FIPSU= Finnish Public Services Unions’ EU Working Party eli Suomen julkisen alan ammattiliittojen EU-yhdistys: Edustaa Suomen julkisen alan järjestöjä EPSUssa, NOFSissa ja PSI:ssä Jäsenliitot: Pardia, Jyty, TEHY, Super, KTN, JHL, OAJ, Talentia, AKAVAn erityisalat, jotka toimivat verkottuneesti NSO= Nordiska Statstjänstemanna organisation eli pohjoismainen valtion virkamiesten yhteisjärjestö NSO:n jäsenenä Pardia tekee yhteistyötä pohjoismaisten vastaavien järjestöjen ja työnantajien kanssa valtion sektorin, henkilöstön, työyhteisöjen, palvelussuhteen ehtojen ym. kysymyksissä

23 Pardia on aktiivisena toimijana
PSI= Public Services International eli julkisalojen ammattiliittojen kansainvälinen sihteeristö koko maailman tason julkisen alan ammattijärjestöjen yhteenliittymä edistää järjestäytymisoikeuksia, ay- oikeuksia ja demokratiaa puolustaa julkisen sektorin toimintaa ja olemassaoloa vaikuttaa kansainvälisiin järjestöihin ja organisaatioihin EPSU= European Public Services Unions’ Federation eli Euroopan julkisten palvelujen ammattiliittojen federaatio PSI:n hankkeiden yms. toteuttaminen julkisella sektorilla sosiaalisen vuoropuhelun (sosiaalidialogi) kehittäminen ja siihen osallistuminen EU:n tasolla TUNED (Trade Unions Delegation) NOFS= Nordic Public Service Unions eli Pohjolan vaalipiiri, joka valmistelee asiat pohjoismaisesta näkökulmasta EPSU:n yleiskokoukseen, hallitukseen ja pysyviin komiteoihin: mm. Valtion komiteaan (NEA) ja tasa-arvokomiteaan (GEC)

24 Pardia on osana kansainvälistä edunvalvontaa STTK:n kautta
vapaiden ammattijärjestöjen kansainvälisessä liitossa EAY:ssa eli Euroopan ammatillisessa yhteisjärjestössä PAY:ssa eli Pohjolan ammatillisessa yhteistyöjärjestössä TUAC to OECD:ssa eVAKL:ssa eli li Trade Union Advisory Commiteessa OECD:ssa (ammattiyhdistysliikkeen neuvoa- antava komitea OECD:ssa)


Lataa ppt "Palkansaajajärjestö Pardia"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google