Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Maaseudun PARAS – Yhteistoiminta alueratkaisu, Kuntatalo

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Maaseudun PARAS – Yhteistoiminta alueratkaisu, Kuntatalo"— Esityksen transkriptio:

1 Maaseudun PARAS – Yhteistoiminta alueratkaisu, Kuntatalo 16.11.2005
Peruspalvelukeskuksen johtaja Eeva Halme

2 Päijät-Hämeen perusturvapiirit
Läntinen perusturvapiiri Heinola Kunta kahdeksikko= PHSOTEY:n peruspalvelukeskus Lahti

3 Läntisen alueen sanakirja
Perusturvapiiri = viisi kuntaa, Asikkala, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Padasjoki, mukana kaikki perustason sos. ja terveys-palvelut, ei kuitenkaan lasten päivähoitoa eikä yleistä edunvalvontaa (ent. holhoustoimi), joka siirtyi kuntien keskushal-lintoon perusturvapiiri on oma toiminnallinen kokonaisuus, johon kuuluu sekä tuottaminen eli peruspalvelukeskus Oiva, että tilaaminen eli peruspalvelujen tilaajakeskus; molemmat ovat osa Hollolan kunnan organisaatiota

4 Tilaaja-tuottaja –mallin soveltaminen Läntiseen perusturvapiiriin
Peruspalvelu- keskus OIVA Väestö ja kunnat Perusturva- lautakunta selvittää tarpeet ja rahat asettaa palvelujen saatavuutta ja palvelutasoa koskevat tavoitteet tilaa palvelut = tekee sopimukset palvelujen tuottajien kanssa seuraa toteutumista ja vaikuttavuutta Muut palvelun tuottajat Tarpeet Rahat Vaikuttavuus Palvelu- rakenne Asikkala Hollola Tilaa Sopii Hämeenkoski Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveys- yhtymä Muut palvelun tuottajat Kärkölä Padasjoki Tilaajakeskus valmistelee asiat perusturvalautakunnalle

5 JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA
Tilaajat: Järjestämis-suunnitelman linjaukset Palvelulinjaan tai –kokonaisuuteen haluttava muutos Rahoitustasoa koskeva muutos Muu muutos Palvelusopimus Sovitut muutokset Muutosten toiminnalliset vaikutukset Muutosten kustannus-vaikutukset Muut vaikutukset Tuottajat: Järjestämis-suunnitelman linjaukset Palvelun tuottamistapaan haluttava muutos Palvelun tuotanto- kustannusten muutos Muu muutos Muutostarpeet + tai - Muutostarpeet + tai - + + - + - - Tilaajien talousarviot Tuottajien talousarviot

6 Peruspalvelukeskus Oiva-liikelaitos
• Aloittanut toimintansa Hollolan kunnan alaisuudessa • Tuottaa alueensa kunnille sosiaali- ja perusterveydenhuollon palvelut järjestämis-suunnitelmaan perustuvan sopimuksen mukaisesti. • Tavoitteena kehittää tuottavuuteen ja tehokkuuteen perustuvia, tarkoituksenmukaisesti kohdennettuja ja kuntalaisten omatoimisuutta, vastuuta ja yhteisöllisyyttä vahvistavia palveluja.

7 Oivan toimintaympäristö: asukkaita 40 600
Kunta Asukkaita < 14 v 14-65 v > 65v Asikkala 8 600 15.8 % 63.4 % 20.8 % Hollola 21 200 20.0 % 67.0 % 13.0 % Hämeenkoski 2 200 17.0 % 62.1 % 20.9 % Kärkölä 5 000 20.6 % 57.9 % 21.5 % Padasjoki 3 600 51.2 % 33.0 % Oivan alueella kuusi terveysasemaa, joissa kolmessa vuodeosasto,yhteensä 176 vuodepaikkaa. Kolme vanhainkotia HoHäKä alueella sekä hoivakoteja ja palveluasumispaikkoja Oivan kuntien alueella Kunnissa sosiaalipalveluiden toimipisteet sekä mielenterveys- ja erityispalveluiden asumisyksiköitä

8 Tavoitteet ja toiminta
Liiketaloudellisen periaatteen mukaisesti sopimukseen perustuvaa toimintaa, tavoitteena tuottavuus, tuloksellisuus ja vaikuttavuus. Turvattava palvelujen saatavuus lainsäädännön mukaisesti ja saavutettavuus kuten sote-piiri-hankkeessa on määritelty lähi-, alueelliset ja keskitettävät palvelut Varsinainen toiminta ja investoinnit rahoitetaan tulorahoituksella TA 2007 liikevaihto 58,3 milj. vuoden 2008 TA raami = v.2006 toteuma + 3% + 3 % Suoritteet, tuotteet, hinnoittelu -> v aikana siirrytään suoritepohjaiseen laskutukseen Liiketoimintastrategia esitetään kevään 2008 aikana

9 …jatkuu Palveluprosessit, oikea hoidon porrastus, avopainotteisuus, pelisäännöt, yhteneväiset palveluiden kriteerit esim. omaishoidontuki sekä maksut Toiminta yli kuntarajojen Joustavuus, pystyy jatkuvasti vastaamaan muuttuviin tarpeisiin Tietotekniikan hyödyntäminen Toiminnan raportointi kuukausittain talouden ja käytön toteumista tilaajakeskukselle ja kuntien talousvastaaville

10 …jatkuu Oiva vuokraa toimitilat kunnilta ja Tiirismaan kiinteistökuntayhtymältä Ostetaan kiinteistönhoito- ja siivouspalvelut, ruokahuolto, kuljetuspalveluita, osa ATK-palveluista ja toimistotyöstä kunnilta -> palvelusopimus Henkilöstöpalvelut Hollolan kunnasta Laboratorio, röntgen ja lääkehuolto ostetaan pääosin PHSOTEY:ltä Ostopalveluja yksityisiltä toimijoilta

11 Peruspalvelukeskus Oiva –liikelaitoksen organisaatio 1.4.2007

12 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
• Neuvolatoiminta • Seulonnat • Ennaltaehkäisevä päihdetyö • Ehkäisevä perhetyö Muut perhepalvelut Opiskelija- ja kouluterveydenhuolto Varhainen toteaminen • Lastensuojelu ja siihen liittyvä sosiaalityö Lastenvalvojantehtävät, isyysselvitykset Adoptioneuvonta Elatusturva, käsittely, takaisinperintä • Tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta • Korjaava perhetyö

13 • Palveluohjaus ja sosiaalityö
Sosiaalipalvelut • Palveluohjaus ja sosiaalityö • Toimeentulotuki ja työmarkkinatuki • Työmarkkinalain mukainen työllistäminen • Kuntouttava työtoiminta Päihdehuoltopalvelut Muut sosiaalityö • Erityisryhmien hoidon ja hoivan järjestäminen • Vammaisten palveluohjaus, koti-asumis- ja tukipalvelut Kehitysvammaisten palveluohjaus, avo-, koti- ja asumispalvelut

14 Koti- ja asumispalvelut Terveyden ja sairaanhoidon vastaanottopalvelut
• Kotihoito: kotipalvelut ja kotisairaanhoito • Päiväkeskus- ja muu vastaava toiminta • Asumispalvelut (eriasteiset, eri tavoin tuetut, vanhainkotihoito) Terveysasemat: • Vastaanottopalvelut: lääkärit, sairaanhoitajat ja erityistyöntekijät Suun terveydenhuolto: • Hammaslääkärit Hammashuollon erityisvastaanotto Suuhygienistit

15 Aktiivi- ja kuntouttava hoito Hallinto- ja talouspalvelut
• Terveysasemien vuodeosastot: aktiivi- ja pitkäaikaishoito • Taloushallinto ATK Toimistopalvelut

16 Johtokunnan tehtäviä mm.
Hyväksyy kuntien kanssa tehdyn sopimuksen Ohjaa ja valvoo toimintaa, taloutta ja kehit-tämistä sekä toimii operatiivisen johdon tukena toiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseksi Päättää palvelutuotannon mittareista, organisaation tavoitteista ja tarvittaessa tasapainotusohjelmista Tekee esityksen tilaukseen perustuvasta talousarviosta ja –suunnitelmasta, päättää käyttösuunnitelmasta Päättää palvelujen hinnoista ja maksuista

17 Henkilöstö, vakituisia 640
Siirtyivät liikkeenluovutuksen kautta vanhoina työntekijöinä 5 vuoden irtisanomissuojalla Henkilöstöstrategia: Joustava organisaatio ja selkeät vastuu- ja tehtäväjaot Osaamisen ja työn vaatimusten tasapainottaminen Työn ja työn tekemisen puitteiden kehittäminen, vastuunotto Jokaisen ammattitaidon hyödyntäminen uudistuksessa Esimiehet avainasemassa muutoksen läpiviemisessä

18 Yhteensovittaminen mm:
Virkasuhteet/ työsuhteet, nimikkeet, työaika-järjestelmät, palkat, palveluaikalaskennat VES/TES-soveltamisohjeet Käytännön toimintaohjeet Työterveyshuolto Haasteita: Osaamisen kehittäminen, liiketaloudellisen ajattelun läpivieminen Oikeat resurssit, rekrytointi, yhteinen ohjeistus ja perehdytysohjelma ikääntyminen, nyt >45-vuotiaita 67 % henkilöstöstä, 60 % jää eläkkeelle ennen vuotta 2020 Oivan imago työpaikkana -> Hollolan imago työnantajana -> kuntien/ Päijät-Hämeen imago työ- ja asuin- paikkana

19 Kiitos mielenkiinnosta!
Lisää tietoa löytyy Hollolan kunnan kotisivuilta, kohdasta Palvelut/sosiaali ja terveys ja Oiva/läntinen perusturvapiiri löytyy lisää tietoa; mm. kuntien yhteistoimintasopimus ppk Oivan omat kotisivut löytyy tietoa hankkeesta, mm. monista projekteista, joita se sisältää allekirjoittaneelta, tilaamisesta Sosiaali- ja terveysjohtaja Päivi Hiltunen, Kiitos mielenkiinnosta!


Lataa ppt "Maaseudun PARAS – Yhteistoiminta alueratkaisu, Kuntatalo"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google