Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Jukka Vehviläinen / DiaLoog Polkuja läpäisyn tehostamiseksi Läpäisyhankkeen kokous Kokkolassa 13.4. 2012.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Jukka Vehviläinen / DiaLoog Polkuja läpäisyn tehostamiseksi Läpäisyhankkeen kokous Kokkolassa 13.4. 2012."— Esityksen transkriptio:

1 Jukka Vehviläinen / DiaLoog Polkuja läpäisyn tehostamiseksi Läpäisyhankkeen kokous Kokkolassa 13.4. 2012

2 DiaLoogin osuus  Kehitetään seuranta- ja raportointimalleja peruskoulun ja toisen asteen nivelvaiheen sekä toisen asteen ammatillisen koulutuksen ohjauspalveluiden (oppilaanohjaus, opiskelijahuolto) tueksi.  Kehitettävät mallit koostuvat seurantatiedon sisällöstä (lomakkeet) ja toteuttamisesta (organisointi)  Lisäksi kehitetään tiedon hyödyllisyyttä ja käyttöarvoa (tieto informaatio-ohjauksena, osana sosiaalisia prosesseja)  Valtakunnallista ja paikallista työtä

3 Opintojen keskeyttämisen seuranta  Niveltyy oppilastietojärjestelmien kehittämiseen (Jyväskylä) ja läpäisyohjelman seurantatutkimukseen  ”Eroaminen” on nykytermi  Kiirellisin hanke…pilotointi syksyllä 2012  Määrällinen seuranta, keskeyttämistietojen (mm. keskeyttämisen syyt) keruu ja opiskelijan jatko-ohjausta tukeva seuranta  Valtakunnallinen  Tarvitaan myös ennakointitietoa (huolivaihe?) ja tietoa jatkosijoittumisesta; keskeyttäminen on prosessi  ”Hyvän keskeyttämisen” mitattavat laatukriteerit? • -toisissa oppilaitoksissa pääsee karkaamaan..toisissa keskustellaan  ”Haastava ja tärkeäksi koettu kehittämiskohde”  Uuden nuorisolain haasteet (ilmoitus etsivälle työlle)

4 Keskeyttämisen seurannan kysymyksiä  Mikä nykyisissä seurantakäytännöissä on puutteellista?  Millainen tieto? • -tukee keskeyttäneen opiskelijan ohjausta?(jälkiohjaus) • -tukee edeltävien palveluiden (ohjauksen) käyttöä? (ennaltaehkäisy?)  Millaiset voisivat olla ”hyvän” keskeyttämisen (mitattavat) laatukriteerit?  Mitä tietoja kuuluu keskeyttämisen riskianalyysiin – mitkä seurattavat/mitattavat asiat ennakoi keskeyttämistä?  Millainen keskeyttämisseuranta on oppilaitoksille hyödyllisin? • -keskeyttävien kysely (oppilaitos+opiskelija) • -”huolivaiheen kysely” (tehdään kun opiskelijan opinnot viivästyvät ja keskeyttäminen uhkaa) • -syyskysely, jossa erilliset osiot a) motivoituneille ja edistyneille, b) motivaation puutteista kärsiville  Miten keskeyttämisen seurannan tuottaman tiedon hyödyllisyyttä voitaisiin parantaa? • Millaisia prosesseja tieto käynnistää? • Kuka tietoa käyttää? (tiedon asianosaiset)

5 Keskeyttämistietojen keruu oppilastietojärjestelmistä Nykyiset luokitukset - tietojärjestelmät -keskeyttämislomakkeet Luokittelujen yhtenäistäminen Ehdotus yhteiseksi malliksi Uudet luokitukset 2013 - tietojärjestelmät -keskeyttämislomakkeet Tiedonkeruu 2012 - uudelleen koodataan OPH:ssa -”oma luokka” -kaatoluokkana Tiedonkeruu jatkossa -yhtenäiset luokittelut -”helpommin” tietojärjestelmistä

6 Ammattistartin seuranta  Taustalla aiempi kehittämishanke  Tuolloin kehiteltyjen mallien ja lomakkeiden jatkokehittäminen (sisältö, organisointi)  Laajemmat tietotarpeet (seurannan ”iso kuva”)  Valtakunnallinen  Tiedon hyödyntämisen kehittäminen?  Ennakointitietoa Ammattistartin tarpeellisuudesta? • Peruskoulun 9.luokkalaiset informantteina

7 Ammattistartin seurannan kysymyksiä  Aiemman selvityksen kehittäminen? • -”iso kuva”; mihin tietotarpeisiin ei vastaa?  Lomakkeiden kehittäminen • -aloittavien kysely • -päättävien kysely • -määrällinen tieto  Miten tiedon hyödyllisyyttä voidaan kehittää? • -kuka tietoa käyttää? (tiedon asianosaiset) • -millaisia prossseja tieto käynnistää?

8 Opiskelija-asuntolat ja hyvinvoiva oppimisympäristö  Taustalla Opiskelija-asuntolaselvitys (2011)  Järjestäjätieto, asuntolaohjaajat ja opiskelijat  Määrällinen ja laadullinen tieto  ”Uusi kierros” syksyllä 2012 • Syksyllä valikoituminen vähäisempää; voidaan kysyä myös mahdollisia muutto- ja keskeyttämisaikeita ja niiden syitä  Asuntolat kuin pienoismalleja oppilaitoksista (samat asiat korostuneemmin esillä)  Haasteena: asuntolatiedon ja hyvinvoivan oppimisympäristön kehittämisen yhdistäminen  Valtakunnallinen

9 Asuntolaan ja hyvinvoivaan oppimisympäristöön liittyviä kysymyksiä  Onko oppilaitoksessa hyvinvointisuunnitelmaa ja/tai –tiimiä? • Miten asuntolat ovat yhteydessä noihin?  Miten asuntolaselvityksen lomakkeita tulisi kehittää? • Tiedon tuottaminen hyvinvointisuunnitelmien ja –tiimien tarpeisiin?  Mikä on paras ajankohta kyselyille?  Asuntolaseurannan tuottaman tiedon hyödyntämisen kehittäminen? • Asuntoloiden kehittäminen? • Asuntoloiden integroiminen oppilaitokseen? • Asuntola-ohjaajien työ? • Opiskelijoiden vapaa-aika? • Opiskelijoiden opiskelu? • Millaisia prosesseja tieto käynnistää? • Kuka tietoa käyttää? (tiedon asiaosaiset)

10 Peruskoulun päättäneiden seuranta  Pilotoitu ja testattu Kokkolassa (2010)  Prosessikuvaus?  Pilotin perusjutut • Määrällisen tiedon koonti ja päivittäminen (kunta- ja koulukohtainen tieto ”poluista” • Yksittäisen opiskelijan seuraaminen ja ohjaus (pudokkaiden seuranta, ohjaustarpeet) • Ilmoitus www-järjestelmän kautta (ei toimi?)  Kokkola toimintaympäristönä  ”Vaikea kehittämiskohde” • Vakiintuneet käytännöt (puhelin ja sähköposti, henkilösuhteet) • Ei kenenkään maalla • Tietosuoja-asiat  Uuden nuorisolain vaatimukset (ilmoitus etsivälle työlle)  Yleinen hyvinvointi-indikaattori (sosiaalinen tilaus)


Lataa ppt "Jukka Vehviläinen / DiaLoog Polkuja läpäisyn tehostamiseksi Läpäisyhankkeen kokous Kokkolassa 13.4. 2012."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google