Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

VTT / Jarkko Lehtinen, Juha Tapio

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "VTT / Jarkko Lehtinen, Juha Tapio"— Esityksen transkriptio:

1 VTT / Jarkko Lehtinen, Juha Tapio
TAKU TAVARALIIKENTEEN KULJETUSTEN LIIKENNETURVALLISUUSVASTUU Lintu- seminaari VTT / Jarkko Lehtinen, Juha Tapio

2 Tutkimuksen tavoite Selvittää kuljetusketjun yritysten tilaustoimintojen ja laatujärjestelmien nykytila ja vastuukysymykset Kartoittaa mahdolliset puutteet jotka vaikeuttavat kuljetusketjun johtamista hallintaa Tarkastella aihetta sivuavat EU: direktiivit työajan järjestäminen kuljettajien perustason ammattipätevyys ja jatkokoulutus direktiivi ajokorteista Tilaus- ja laatujärjestelmien erot Ruotsissa ja Suomessa => parannusehdotukset, säädösmuutokset, päätökset

3 Kuljetusketju ja sen toimijat

4 Kuljetusketjun osapuolet

5 Kuljetusketjun johtamisen viitekehys
Kuljetusalan toimintaympäristö tehokkuus vs. turvallisuus Yhteiskuntavastuu Kuljetuspalvelun laatu kilpailu hinnalla vs. laadulla. Laatujärjestelmät Ympäristöjohtaminen edelläkävijäyritykset: jatkuva toiminnan parantaminen Kuljetusketjun johtaminen kuka johtaa kuljetusketjua?

6 Laeissa ja asetuksissa ei ole huomattavia eroja Käytännöissä on eroja
Ruotsin käytännöt Nollavisio 1997 ihmiset tekevät aina onnettomuuksiin johtavia virheitä Laeissa ja asetuksissa ei ole huomattavia eroja Käytännöissä on eroja johdon asenne yritystason liikenneturvapolitiikka lastaus (ADR- tuotteet) Kuljetusten laatu = laatu, turvallisuus sekä ympäristö

7 Liikenneturvallisuuden johtaminen kuljetusketjussa Lastinantajayritys
Tutkimuksen tulokset Liikenneturvallisuuden johtaminen kuljetusketjussa Lastinantajayritys Logistiikkapalveluyritys Kuljettaja Sopimukset ja tarjoukset Yhteisöt ja valtiovalta Laatujärjestelmät

8 Vyöryttäminen ei tarpeen Välillinen vastuu
Vastuu on jakamaton Nykykäytäntöä pidettiin hyvänä kaikissa tutkimukseen osallistuneissa yrityksissä Vyöryttäminen ei tarpeen Välillinen vastuu Lastinantajat sisällyttäminen laadun seurantaan Valtiovalta, julkisyhteisöt tiestö, valvonta, lainsäädäntö, sopimukselliset asiat.

9 Yhteenveto Koko kuljetusketjun liikenneturvallisuutta ei johdeta niin tavoitteellisesti kuin olisi mahdollista Seurantamenetelmien puuttuminen vaikeuttaa liikenneturvallisuuden johtamista Käytetyissä laatujärjestelmissä ei ole liikenneturvallisuuden tasoa kuvaavia mittareita eikä niissä edellytetä liikenneturvallisuuden tason jatkuvaa parantamista Lastinantaja ottaa sille kuljetusketjun laatujohtajana luontaisesti kuuluvan roolin myös liikenneturvallisuuslaadun johtajana. Kuljetusyrityksille järjestetään mahdollisuus arvioida lastinantajan toimintaa liikenneturvallisuusmielessä. Tarjouspyynnöissä esitetään kuljetusyrityksen kalustolta ja kuljettajilta sekä muilta toiminnan liikenneturvallisuuden tasoa kuvaavilta tekijöiltä edellytettävät vaatimukset. Kuljetusyrityksen valinta perustuu kokonaistaloudelliseen edullisuuteen Alan järjestöjen tulisi luoda valmiuksia kuljetusketjun turvallisuustavoitteiden ja mittareiden luomiseksi. Liikenneturvallisuuskysymysten jatkuvaa ja kokonaisvaltaista koulutusta tulee lisätä. Lähtökohtana on EU:n ammattikuljettajien koulutusdirektiivi Liikenneturvallisuuskysymykset tulee ulottaa käsittämään myös kaikki – ainakin Suomea koskeva – ulkomaankuljetuksiin liittyvät tehtävät.


Lataa ppt "VTT / Jarkko Lehtinen, Juha Tapio"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google