Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Ketterän kehittämistyön suunnittelu Tavoitteena on  harjoitella tehtävien mitoitusta ja arviointia  tehdä työ sovituissa puitteissa  oppia tekemisen.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Ketterän kehittämistyön suunnittelu Tavoitteena on  harjoitella tehtävien mitoitusta ja arviointia  tehdä työ sovituissa puitteissa  oppia tekemisen."— Esityksen transkriptio:

1 Ketterän kehittämistyön suunnittelu Tavoitteena on  harjoitella tehtävien mitoitusta ja arviointia  tehdä työ sovituissa puitteissa  oppia tekemisen arvioinnista  oppia arvioimaan omat voimavarat Kalvojen sisältö pohjautuu sivun http://xp.be/xpgame/download.html esimerkkeihin http://xp.be/xpgame/download.html

2 XP Game Tarina, tehtäväkortti esimerkki (http://xp.be/xpgame/download.html)http://xp.be/xpgame/download.html Korttitalo Rakenna nelikerroksinen talo korteista. Arvioi monimutkaisuus: 1 – 2 – 3 – 5 – 8 – mahdoton Liiketoiminta-arvo: 500 Tarina 4 7.9.2010Ohjelmistokehitys, ict2tn007 Valsta 2

3 Estimointi, arviointi Voiko tämän edes tehdä? 1.Mene työpöytään - olette kehittäjiä 2.Tutkikaa saamaanne tarinavalikoimaa 3.Ottakaa 1. sprintin tarinakortit ja lukekaa kaikki sprintin tarinat (kortit) 4.Kyselkää asiakkaalta mahdollisia täsmennyksiä ja kirjatkaa täsmennykset ao. tarinakorttiin 5.Järjestäkää sprintin kortit haluamaanne järjestykseen ja pisteyttäkää tarinat (1, 2, 3, 5, 8, mahdoton). Mahdoton siirretään takaisin alkuperäiseen tarinavalikoimaan. 7.9.2010Ohjelmistokehitys, ict2tn007 Valsta 3

4 Suunnittelu Tarvitaanko suunnitelmaa oikeasti? 1.Pelittäjä (vrt. PO) kertoo sprintin LT-arvotavoitteen ja, tai aikataulun 2.Valitkaa tarinat (kortit), jotka mahtuvat aikatauluun ja tuottavat odotettua liiketoiminta-arvoa 3.Siirtäkää valitsematta jääneet kortit takaisin tarinavalikoimaan 4.Järjestäkää valitut kortit  sprintin tehtäväpino 5.Kirjatkaa suunnitelma tuloskortille 6.Jättäkää tuloskortti pöydälle 7.Nimetkää tiimistänne ajanottaja 7.9.2010Ohjelmistokehitys, ict2tn007 Valsta 4

5 Tuloskortti Esimerkki (http://xp.be/xpgame/download.html) Sprintin nro.1..Kehitystiimin nimi....................http://xp.be/xpgame/download.html Tarina#Arvio, kesto Toteutunut kesto Liiketoi- minta-arvo Kokonais- arvo Onnistu- neisuus ? 45500 25100 1101000 7.9.2010Ohjelmistokehitys, ict2tn007 Valsta 5 Sprintin tulos Toteutuneet kustannukset Ansaittu liike- toiminta-arvo

6 Toteutus Jos ilmenee ongelmia, keskeyttäkää työ ja palatkaa arvioimaan vaihtoehdot tilaajan kanssa! 1.Ajanottaja käynnistää kellon 2.Ottakaa ensimmäinen suunniteltu tehtävä 3.Ajatelkaa, puhukaa: miten teette tehtävän? 4.Toteuttakaa tehtävä 5.Kun tehtävä valmistuu ja sprintin aikaa on jäljellä, ottakaa pinonne seuraava tarina  askel 3 7.9.2010Ohjelmistokehitys, ict2tn007 Valsta 6

7 Hyväksyminen Palaute on oppimiskokemus  Onko sprintin tehtävät tehty ja oikein?  Merkitkää tehtävät tehdyksi ja sprinttiin käytetty aika tuloskorttiin sekä OK, jos tehtävä on oikein ja valmis.  PS. Tällä kertaa ei seurata yksittäisen tehtävän valmistumisaikaa. 7.9.2010Ohjelmistokehitys, ict2tn007 Valsta 7

8 Suunnitelmassa pysyminen Epäonnistumisen riskit ja seuraamukset  Aika merkitsee!  Yrittäkää pysyä suunnitellussa tavoitteessa!  Kesken jääneen tarinan liiketoiminta-arvo  jää saavuttamatta ja  puolittuu siirtyessään työn alle jossakin seuraavista sprinteistä.  Uusi sprintti käynnistyy estimoinnilla (kalvo 3) 7.9.2010Ohjelmistokehitys, ict2tn007 Valsta 8

9 Tuloskortti Esimerkki (http://xp.be/xpgame/download.html) Sprintin nro.1..Kehitystiimin nimi....................http://xp.be/xpgame/download.html Tarina#Arvio, kesto Toteutunut kesto Liiketoi- minta-arvo Kokonais- arvo Onnistu- neisuus ? 454500 OK 2551000kesken 110 1000 OK 7.9.2010Ohjelmistokehitys, ict2tn007 Valsta 9 Sprintin tulos Toteutuneet kustannukset 19 Ansaittu liike- toiminta-arvo 1500

10 Jälkipuinti  palautus seuraavalla tunnilla  Mitä pelissä havaittiin  tiimin toiminnasta?  paineen alla työskentelystä?  arvioinnin haasteista?  tulosten aikaansaamisesta?  Mitkä havainnoista on hyvä muistaa scrummattaessa  julkaisun suunnittelukokouksessa?  sprintin tehtäväjonon suunnittelukokouksessa?  päivän sprintissä?  kehittämistyön aikana?  Mitkä scrumin vaiheet estimointiharjoitus kattoi? 7.9.2010Ohjelmistokehitys, ict2tn007 Valsta 10

11 Tuloskortti Esimerkki (http://xp.be/xpgame/download.html) Sprintin nro....Kehitystiimin nimi....................http://xp.be/xpgame/download.html Tarina#Arvio, kesto Toteutunut kesto Liiketoi- minta-arvo Kokonais- arvo Onnistu- neisuus ? 7.9.2010Ohjelmistokehitys, ict2tn007 Valsta 11 Sprintin tulos Toteutuneet kustannukset Ansaittu liike- toiminta-arvo

12 Lähteet  http://xp.be/xpgame/download.html [viitattu 7.9.2010] http://xp.be/xpgame/download.html 7.9.2010Ohjelmistokehitys, ict2tn007 Valsta 12


Lataa ppt "Ketterän kehittämistyön suunnittelu Tavoitteena on  harjoitella tehtävien mitoitusta ja arviointia  tehdä työ sovituissa puitteissa  oppia tekemisen."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google