Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

ISBN 952-5004-41-4 (URL:http/www.vtt.fi/rte/dms/t&k/rakennusalan_t&k_2003.ppt)

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "ISBN 952-5004-41-4 (URL:http/www.vtt.fi/rte/dms/t&k/rakennusalan_t&k_2003.ppt)"— Esityksen transkriptio:

1 ISBN 952-5004-41-4 (URL:http/www.vtt.fi/rte/dms/t&k/rakennusalan_t&k_2003.ppt)

2 KIINTEISTÖ- JA RAKENNUSALAN ARVO VUONNA 2002 YHTEENSÄ 45 MRD. EUROA mrd. € 2 4 6 8 10 12 14 Rakennus- tuote- teollisuus Talo- tekniikka Rakennus- tuotanto InfraKiinteistö 0 Kiinteistönpito Ulkomaiset tytäyritykset Vienti Korjaukset ja kunnossapito Uudistuotanto

3 ISBN 952-5004-41-4 (URL:http/www.vtt.fi/rte/dms/t&k/rakennusalan_t&k_2003.ppt) KIINTEISTÖ- JA RAKENNUSALAN T&K 2001 RAHOITUS 270 MILJ. €SUORITUS 270 MILJ. € Yrityssektori 195 milj. € (72 %) Julkinen sektori 75 milj. € (28 %) Yrityssektori 195 milj. € (72 %) VTT 35 milj. € (14 %) Muut 20 milj. € (7 %) Korkeakoulut 20 milj. € (7 %)

4 ISBN 952-5004-41-4 (URL:http/www.vtt.fi/rte/dms/t&k/rakennusalan_t&k_2003.ppt) KIINTEISTÖ- JA RAKENNUSALAN T&K-TOIMINNAN RAHOITUS 270 MILj. € Yrityssektorin oma 195 + sen saama julkinen 25 0 10 20 30 40 50 60 8% 10 % 22 % 15 % 4 % 1 % 9 % 3 % milj. € 18 % 7 % 2 % Puu- tuotteet Betoni- ja kivi- tuotteet Muovi- ja kemian- tuott. Metalli- tuott. Talo- tek. Järj. Raken- taminen Raken- nutta- minen, suun- nittelu Kauppa ja kulje- tukset Kiin- teistö- ala Toimi- ala järj. Muu julkinen rahoitus

5 ISBN 952-5004-41-4 (URL:http/www.vtt.fi/rte/dms/t&k/rakennusalan_t&k_2003.ppt) KIINTEISTÖ- JA RAKENNUSALAN JULKINEN T&K-RAHOITUS 75 MILj. € 48 % 13 % 2 % 1 % 3 % 15 % 0 10 20 30 TekesKauppa- ja teollisuus- ministeriö Liikenne- ja viestintä- ministeriö Ympäristö- ministeriö Suomen Akatemia Työ- ministeriö Maa- ja metsä- talous- ministeriö Muut milj. € Opetus- ministeriö

6 ISBN 952-5004-41-4 (URL:http/www.vtt.fi/rte/dms/t&k/rakennusalan_t&k_2003.ppt) TUTKIMUSALUEEN RAJAUS Talon- rakennus- toiminta Rakennuskone- tuotanto Rakennus- tuote- teollisuus Rakennustarvike- kauppa ja kuljetukset Suunnittelu Rakennutta- minen Kiinteistöjen ja infrastruktuurin omistus Ylläpito Kunnossa- pito Kiinteistöjen ja infrastruktuurin käyttö Elinkeinoelämä Julkiset palvelut Asuminen Vapaa-ajan vietto Maa- ja vesi- rakennus- toiminta Tutkimuksen kohde rasteroitu

7 ISBN 952-5004-41-4 (URL:http/www.vtt.fi/rte/dms/t&k/rakennusalan_t&k_2003.ppt) T&K:N OSUUS LIIKEVAIHDOLTAAN ERIKOKOISISSA YRITYKSISSÄ 2,8 % liikevaihdosta 1,0 % 0,6 % alle 10 milj. €10–100 milj. €yli 100 milj. €

8 ISBN 952-5004-41-4 (URL:http/www.vtt.fi/rte/dms/t&k/rakennusalan_t&k_2003.ppt) T&K:N OSUUS LIIKEVAIHDOSTA - KOKO ALASTA 0,9 % 0,4 % 1,5 % 1,1 % 3,2 % liikevaihdosta 1,3 % 0,2 % 1,7 % Puu- tuotteet Betoni- ja kivi- tuotteet Muovi- ja kemian- tuotteet Metalli- tuotteet UrakointiRakennut- taminen, suunnittelu Talo- tekniikka-. järjestelmät

9 ISBN 952-5004-41-4 (URL:http/www.vtt.fi/rte/dms/t&k/rakennusalan_t&k_2003.ppt) TOIMIALOJEN T&K AKTIIVISUUS VUONNA 2001 % tuotannon arvosta 0 % 2 % 4 % 6 % 8 % PalvelualatTe-Va- Na-Ke Muu teollisuus Rakennus-ala Prosessi- teollisuus Kone- ja laite- teollisuus Sähkö- ja elektroniikka- teollisuus

10 ISBN 952-5004-41-4 (URL:http/www.vtt.fi/rte/dms/t&k/rakennusalan_t&k_2003.ppt) RAKENNUSALAN YRITYSTEN 200 MILJ. EURON ARVOISEN TUTKIMUSTOIMINNAN KOHTEET 01020304050 Talotekniikkajärjestelmät Teollisuuden tuotanto/prosessi/tiedonhallinta Rakennustuotteet ja tuotejärjestelmät Liiketoiminnan kehittäminen Materiaalit ja yhdistelmämateriaalit Projektin- ja tiedonhallinta (tuotanto) Palvelut ja palvelutuotteet Ympäristö ja elinkaari Rakennuttaminen ja suunnittelu Työmaaprosessi Yhdykuntatekniikka milj. € 01020304050

11 ISBN 952-5004-41-4 (URL:http/www.vtt.fi/rte/dms/t&k/rakennusalan_t&k_2003.ppt) RAKENNUSTUOTETEOLLISUUDEN 145 MILJ. € T&K- TOIMINNAN KOHTEET ERI TOIMIALOILLA - liiketoiminta - palvelut / palvelutuotteet - tuotteet/tuotejärjestelmät - materiaalit/yhdistelmärakenteet - tuotanto/prosessiteknologia - tuotannon/suunnitelun ohjaus - tiedonhallinta - logistiikka 0 %20 %40 %60 %80 %100 % Puutuotteet Betoni- ja kivituotteet Muovi- ja kemian tuotteet Metallituotteet Talotekniikkajärjestelmät Tuotanto Tuote Liiketoiminta

12 ISBN 952-5004-41-4 (URL:http/www.vtt.fi/rte/dms/t&k/rakennusalan_t&k_2003.ppt) TALOTEKNIIKKATEOLLISUUDEN 60 MILJ. EURON T&K-TOIMINNAN KOHTEET 010203040 Tuotteet/tuotejärjestelmät Tuotanto/prosessiteknologia Tiedonhallinta Liiketoiminnat Materiaalit/yhdistelmärakenteet Logistiikka Tuotannon/suunnittelun hallinta Ympäristöominaisuudet Palvelut/palvelutuotteet milj. € 010203040

13 ISBN 952-5004-41-4 (URL:http/www.vtt.fi/rte/dms/t&k/rakennusalan_t&k_2003.ppt) PUUTUOTETEOLLISUUDEN 22 MILJ. EURON T&K-TOIMINNAN KOHTEET 02468 Tuotteet/tuotejärjestelmät Materiaalit/yhdistelmärakenteet Tuotanto/prosessiteknologia Tiedonhallinta Palvelut/palvelutuotteet Tuotannon/suunnittelun hallinta Ympäristöominaisuudet Liiketoiminnat Logistiikka Muu milj. € 02468

14 ISBN 952-5004-41-4 (URL:http/www.vtt.fi/rte/dms/t&k/rakennusalan_t&k_2003.ppt) BETONI- JA KIVITEOLLISUUDEN 28 MILJ. EURON T&K-TOIMINNAN KOHTEET 02468 Tuotteet/tuotejärjestelmät Tuotanto/prosessiteknologia Tiedonhallinta Materiaalit/yhdistelmärakenteet Ympäristöominaisuudet Palvelut/palvelutuotteet Tuotannon/suunnittelun hallinta Muu Liiketoiminnat Logistiikka milj. € 02468

15 ISBN 952-5004-41-4 (URL:http/www.vtt.fi/rte/dms/t&k/rakennusalan_t&k_2003.ppt) RAKENTAMISEEN LIITTYVÄN METALLITEOLLISUUDEN 26 MILJ. EURON T&K-TOIMINNAN KOHTEET 0246810 Tuotteet/tuotejärjestelmät Materiaalit/yhdistelmärakenteet Palvelut/palvelutuotteet Tuotanto/prosessiteknologia Ympäristöominaisuudet Muu Liiketoiminnat Tiedonhallinta milj. € Tuotannon/suunnittelun hallinta 0246810

16 ISBN 952-5004-41-4 (URL:http/www.vtt.fi/rte/dms/t&k/rakennusalan_t&k_2003.ppt) RAKENNUS- JA ERIKOISURAKOINTIYRITYSTEN 40 MILJ. EURON T&K-TOIMINNAN KOHTEET 02468 Projektin/tuotannon/ suunnittelun hallinta Liiketoiminnat Tuotteet/tuotejärjestelmät Palvelut/palvelutuotteet Tiedonhallinta Ympäristöominaisuudet Logistiikka Muu Tuotantotekniikka Materiaalit/yhdistelmärakenteet milj. € 02468

17 ISBN 952-5004-41-4 (URL:http/www.vtt.fi/rte/dms/t&k/rakennusalan_t&k_2003.ppt) RAKENNUTTAMISEN JA SUUNNITTELUN 10 MILJ. EURON T&K-TOIMINNAN KOHTEET 02468 Tuotteet/tuotejärjestelmät Tiedonhallinta Palvelut/palvelutuotteet Liiketoiminnat Projektin/suunnittelun hallinta Ympäristöominaisuudet Muu milj.€ 02468

18 ISBN 952-5004-41-4 (URL:http/www.vtt.fi/rte/dms/t&k/rakennusalan_t&k_2003.ppt) ICT- INTENSIIVISEN T&K-TOIMINNAN OSUUS ERI TOIMIALOILLA Rakennuttaminen, suunnittelu ja muut palvelut Rakentaminen Betoni- ja kivituotteet Puutuotteet Metallituotteet Talotekniikka Muovi- ja muut tuotteet 46 % 35 % 19 % 17 % 12 % 8 % 7 %

19 ISBN 952-5004-41-4 (URL:http/www.vtt.fi/rte/dms/t&k/rakennusalan_t&k_2003.ppt) TUOTTEIDEN JA TUOTANNON YMPÄRISTÖOMINAISUUKSIIN LIITTYVÄN T&K-TOIMINNAN OSUUS ERI TOIMIALOILLA 9 % 8 % 6 % 5 % 1 % Betoni- ja kivituotteet Rakennuttaminen ja suunnittelu Metallituotteet Rakentaminen Muovi- ja kemian tuotteet Puutuotteet Talotekniikkajärjestelmät

20 ISBN 952-5004-41-4 (URL:http/www.vtt.fi/rte/dms/t&k/rakennusalan_t&k_2003.ppt) YHTEISTYÖN OSUUS YRITYSTEN T&K-TOIMINNASTA Puu- tuotteet Betoni- ja kivi- tuotteet Muovi- ja kemian- tuotteet Metalli- tuotteet Rakenta- minen Rakennut- taminen, suunnittelu Talo- tekniikka-. järjestelmät 12 % tutkimustoiminnasta 12 % 19 % 16 % 6 % 4 %

21 ISBN 952-5004-41-4 (URL:http/www.vtt.fi/rte/dms/t&k/rakennusalan_t&k_2003.ppt) RAKENNUSALAN YRITYSTEN T&K-RAHOITUKSEN KEHITYS 1997  2002 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Vähentynyt hieman Pysynyt ennallaan Kasvanut hieman Kasvanut selvästi Puu- tuotteet Betoni- ja kivi- tuotteet Muovi- ja kemian- tuotteet Metalli- tuotteet Rakenta- minen Rakennut- taminen, suunnittelu Talo- tekniikka-. järjestelmät

22 ISBN 952-5004-41-4 (URL:http/www.vtt.fi/rte/dms/t&k/rakennusalan_t&k_2003.ppt) RAKENNUSALAN YRITYSTEN T&K-RAHOITUKSEN KEHITYS 2002  2007 Vähentyy selvästi Vähentyy hieman Pysyy ennallaan Kasvaa hieman Kasvaa selvästi 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Puu- tuotteet Betoni- ja kivi- tuotteet Muovi- ja kemian- tuotteet Metalli- tuotteet Rakenta- minen Talo- tekniikka-. järjestelmät Rakennut- taminen, suunnittelu

23 ISBN 952-5004-41-4 (URL:http/www.vtt.fi/rte/dms/t&k/rakennusalan_t&k_2003.ppt) RAKENNUSALAN T&K 1991–2001 milj. € 0 100 200 300 199119931995199719981999200020012002 * Julkinen Yksityinen

24 ISBN 952-5004-41-4 (URL:http/www.vtt.fi/rte/dms/t&k/rakennusalan_t&k_2003.ppt) T&K-TOIMINNAN MOTIIVI (% yrityksistä) 0 %20 %40 %60 %80 % Kilpailuedun saavuttaminen Uudet markkinat Asiakastarpeet Kustannuspaineet Kilpailevat tuotteet Elinkaaren hallitseminen Kansainvälistet markkinat Viranomaismääräykset Tuoteominaisuuksien todentaminen Omistuspohjan kansainvälistyminen 0 %20 %40 %60 %80 %

25 ISBN 952-5004-41-4 (URL:http/www.vtt.fi/rte/dms/t&k/rakennusalan_t&k_2003.ppt) T&K-TOIMINNAN MOTIIVI ERI TOIMIALOILLA (% vastauksista) 0 %20 %40 %60 %80 %100 % Puutuotteet Betoni- ja kivituotteet Metallirakenteet Talotekniikkajärjestelmät Muovi- ja kemiantuotteet Rakentaminen Rakennuttaminen ja suunnittelu Kilpailuasema parantaminen Asiakastarpeet ja markkinat Tuote- ominaisuudet - kilpailuedun saavuttaminen - uusien kilpailevien tuotteiden tulo markkinoille - kustannuspaineet - asiakastarpeiden määrittäminen - uusien markkinoiden tavoittelu - kansainvälisten markkinoiden tavoittelu - tuoteominaisuuksien todentaminen - viranomaismääräykset - elinkaaren hallinta

26 ISBN 952-5004-41-4 (URL:http/www.vtt.fi/rte/dms/t&k/rakennusalan_t&k_2003.ppt) T&K-TOIMINNAN MOTIIVI LIIKEVAIHDOLTAAN ERIKOKOISISSA YRITYKSISSÄ Kilpailuasema parantaminen Asiakastarpeet ja markkinat Tuote- ominaisuudet (% vastauksista) Liikevaihto 0 %20 %40 %60 %80 %100 % alle 10 milj. € 10–100 milj. € yli 100 milj. € - kilpailuedun saavuttaminen - uusien kilpailevien tuotteiden tulo markkinoille - kustannuspaineet - asiakastarpeiden määrittäminen - uusien markkinoiden tavoittelu - kansainvälisten markkinoiden tavoittelu - tuoteominaisuuksien todentaminen - viranomaismääräykset - elinkaaren hallinta

27 ISBN 952-5004-41-4 (URL:http/www.vtt.fi/rte/dms/t&k/rakennusalan_t&k_2003.ppt) (% yrityksistä) 0 %20 %40 %60 % Ei ongelmia Taloudellisten resurssien niukkuus Yrityksestä ei löydy T&K-projekteille vetäjää Yrityksestä ei löydy osaavia T&K-työntekijöitä T&K:n tuomiin hyötyihin ei uskota / muutosvastarinta Tulokset eivät paranna liiketoiminta edellytyksiä tai tulosta Ei löydy T&K-kumppaneita Muu 0 %20 %40 %60 % Organisaatio ei sitoudu tarpeeksi vakavasti T&K-hankkeisiin T&K-TOIMINNAN HIDASTEET Yritys ei osaa / ehdi teettää T&K-hankkeita ulkopuolisilla

28 ISBN 952-5004-41-4 (URL:http/www.vtt.fi/rte/dms/t&k/rakennusalan_t&k_2003.ppt) T&K-TOIMINNAN HIDASTEET ERI TOIMIALOILLA (% vastauksista) 0 %20 %40 %60 %80 %100 % Puutuotteet Betoni- ja kivituotteet Metallirakenteet Talotekniikkajärjestelmät Muovi- ja kemiantuotteet Rakentaminen Rakennuttaminen ja suunnittelu - organisaatio ei sitoudu T&K-hankkeisiin - T&K:n tuomiin hyötyihin ei uskota - T&K:n ei uskota parantavan liiketoimintaedellytyksiä Taloudellisten resurssien niukkuus Luottamus hyötyyn - T&K-projekteille ei löydy vetäjää - T&K-projekteihin ei löydy sopivia henkilöitä - ei ehditä/osata teettää alihankintoja - ei löydy sopivia kumppaneita Osaamisvaje

29 ISBN 952-5004-41-4 (URL:http/www.vtt.fi/rte/dms/t&k/rakennusalan_t&k_2003.ppt) T&K-TOIMINNAN HIDASTEET ERIKOKOISISSA YRITYKSISSÄ (% vastauksista) Liikevaihto - organisaatio ei sitoudu T&K-hankkeisiin - T&K:n tuomiin hyötyihin ei uskota - T&K:n ei uskota parantavan liiketoimintaedellytyksiä 0 %20 %40 %60 %80 %100 % alle 10 milj. € 10–100 milj. € yli 100 milj. € Taloudellisten resurssien niukkuus Luottamus hyötyyn - T&K-projekteille ei löydy vetäjää - T&K-projekteihin ei löydy sopivia henkilöitä - ei ehditä/osata teettää alihankintoja - ei löydy sopivia kumppaneita Osaamisvaje

30 ISBN 952-5004-41-4 (URL:http/www.vtt.fi/rte/dms/t&k/rakennusalan_t&k_2003.ppt) •Kiinteistö- ja rakennusalan tutkimus- ja kehitystoiminnan arvo oli yhteensä 270 milj. € vuonna 2001. •Rakennusalan koko tutkimus- ja kehitystoiminnan arvo oli 250 milj. €. •Rakennusalan yritysten T&K-toiminnan osuus oli 200 milj. €, josta yritykset rahoittivat suurimman osan (90 %) itse. •Korkeakoulut, VTT, liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalat ja muut pienemmät tahot sijoittavat loput 50 miljoonaa euroa rakentamisen tutkimukseen. •Yrityksistä aktiivisimmin tutkivat talotekniikkateollisuuden yritykset, joilla T&K-menojen osuus liikevaihdosta oli 3,2 % ja volyymi 60 milj. €. •Rakennusalalla T&K on yritysten omaa toimintaa. Yritysten omana työnä tehtävän tutkimuksen ja kehityksen osuus on 90 %.

31 ISBN 952-5004-41-4 (URL:http/www.vtt.fi/rte/dms/t&k/rakennusalan_t&k_2003.ppt) •Tuoteteollisuuden yritysten ehdottomasti tärkein kehittämiskohde ovat omat tuotteet ja tuotejärjestelmät, joita kehitetään kilpailuedun saavuttamiseksi sekä markkinoihin ja asiakastarpeisiin vastaamiseksi. •Rakentamista edustavat yritykset kehittävät toimintaansa tuoteteollisuutta monipuolisemmin. Tuotannon ja tuotteiden lisäksi ne kehittävät liiketoimintojaan ja palveluitaan. •Rakennusalan yrityksistä rakennuttaja- ja suunnittelusektori panostaa eniten ICT:n soveltamiseen. •Lähitulevaisuudessa useimmat yritykset ilmoittavat lisäävänsä T&K-panostusta. Kehittämiskohteet ovat pääsääntöisesti samat kuin ne ovat nykyisin. •Taloudellisten resurssien niukkuuden lisäksi rakennusalan yritysten tutkimustoimintaa hidastaa pula osaavista T&K- projektien vetäjistä ja tekijöistä.


Lataa ppt "ISBN 952-5004-41-4 (URL:http/www.vtt.fi/rte/dms/t&k/rakennusalan_t&k_2003.ppt)"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google