Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kurssikuvailut A-36 KAUPUNKISUUNNITTELU

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kurssikuvailut A-36 KAUPUNKISUUNNITTELU"— Esityksen transkriptio:

1 Kurssikuvailut 2007-08 A-36 KAUPUNKISUUNNITTELU
prof: arkkit. Trevor Harris, A 224, yliop. op.: Antti Ahlava A 228, kanslia: Helena Hannukainen, A 226, Kaupunkisuunnittelu (urban design) = urbaanien ympäristöjen yksityiskohtainen suunnittelu, arkkitehtoninen muodonanto ja tilasuunnittelu painopisteet: kaupunkitilat, toimintojen sekoittaminen, urbanismi

2 Kurssit opintopisteinä (op)
A Yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelun opintojen esittely (1 op) periodit I ja III Opettajat: prof. Kimmo Lapintie, prof. Trevor Harris, prof. Peter Ache, assist. Antti Ahlava, assist. Juhani Karanka, tuntiopettajat, Arkkitehtikillan edustajat, työnantajien edustajia Sisältö: Seminaarisarja, jossa esitellään yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelun opintojen kokonaisuus sekä alan työtehtävät ja niiden asettamat vaatimukset. Suorittaminen: Osallistuminen seminaaritilaisuuksiin, opintomateriaaliin tutustuminen ja palaute opettajille.

3 A Kaupunkitila 1-2 (6+6 op) I-II + III-IV Opettajat: prof. Trevor Harris, yliop. op. Antti Ahlava tuntiopettajat Kristina Karlsson, Teemu Palo, Niko Sirola Sisältö: Kaupunkirakennustaiteellinen muodonanto, kaupunkitilojen analyysit ja hahmottaminen, uuden rakennetun ympäristön suunnittelu sekä rakennetun ympäristön, yhteiskunnan, kulttuurin ja luonnon vuorovaikutusten ymmärtäminen. Kurssiin liittyy vapaaehtoinen kenttätyöjakso ulkomaisessa tai kotimaisessa kaupunkikohteessa. Suorittaminen: Luennot, seminaaritilaisuudet ja hyväksyttävästi suoritetut harjoitustyöt. Esitiedot: A , A tai A , A Lisätietoja: Kurssi korvaa opintojakson A ja A - Joka opintovuodella on ollut oma teemansa. Teemaa on lähestytty analyysityön avulla. Analyysejä on tehty kirjallisuudesta, elokuvista ja kaupunkikulttuurista. - Suunnittelukohteet on valittu käytännöllisyyden näkökulmasta. Kohteet ovat olleet todelllisia kaupunkien tai yritysten työn alla olevia. Suunnittelutyöstä on usein maksettu esim. ekskursioita tukemalla. Opiskelijatöitä on esitelty näyttelyissä ja lehdissä. - Ekskursioilla on tutustuttu sekä vanhoihin että uusiin ympäristöihin rakennuksineen.

4 Kaupunkitila: Viime vuosien teemoja kohteet ekskursiot 01-02 Rannat Lasilaakso Itävalta (Espoon kaupunki) Kruunuvuorenranta (Shell oy) 02-03 Skenaariosuunnittelu Hermanni Ruotsi ja Tanska (Helsingin kaupunki) Hernesaari 03-04 Kaupunkien rajat Pornainen Pohjois-Italia (Pornaisten kunta) Loviisa (Loviisan kaupunki) 04-05 Vapaa-aika Salmisaari Barcelona Lauttasaari 05-06 Rakkaus Lohjan sementtitehdas Etelä-Ranska (Finnsementti oy) 06-07 Liike Aittaluoto Madrid (Porin kaupunki) Länsimetron asemat 07-08 Monikulttuurisuus Itä-Helsingin rannat Englanti

5 A- 36. 2340 Kaupunki uudistuu (10 op) III-IV Opettajat: prof
A Kaupunki uudistuu (10 op) III-IV Opettajat: prof. Trevor Harris, yliop. op. Antti Ahlava tuntiopettajat: Johanna Hyrkäs, Esa Laaksonen, Veikko Mäkipaja Sisältö: Rakennettujen urbaanien ympäristöjen tilallinen, plastinen, ohjelmallinen ja fyysinen kehittäminen ja täydennyssuunnittelu. Kompleksisten tilaohjelmien hallinta. Kurssi muodostuu vuosittain vaihtuvista teemoista. Kurssiin liittyy vapaaehtoinen kenttätyöjakso ulkomailla. Suorittaminen: Luennot, harjoitukset ja hyväksytysti suoritetut harjoitustyöt.

6 A-36.2998 Yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelun erikoistyö (1-10 op)
Sisältö: Yhdyskuntasuunnittelun opintoja syventäviä arkkitehtuurin tutkimukseen tai suunnitteluun liittyviä tehtäviä. Kurssi voi myös muodostua kokonaan tai osittain ulkomaisesta opinto- tai kenttätyöjaksosta. Esitiedot: Vaihtelevat aiheen mukaan. Esimerkkejä viime vuosien erikoistöistä: - ekskursiot; lisäksi suunnitteluworkshopeja: Nordic Urban Workshop, Vuosaaren satama Workshop, Shibuya, Tokio (Tokion yliopiston ja Keio-yliopiston kanssa) Workshop, Kööpenhaminan Arkkitehtikoulun kanssa 2005 Workshop, Pasilanväylä (Yalen Arkkitehtikoulun kanssa) 2006 Ekskursio, Madrid 2007 Ekskursio ja workshop, Dessau

7 A-36. 3330 Urban Renewal Studio (10 op) I-II Teachers: prof
A Urban Renewal Studio (10 op) I-II Teachers: prof. Trevor Harris, lecturer Antti Ahlava tutors: Johanna Hyrkäs, Esa Laaksonen, Veikko Mäkipaja Contents: The spatial, plastic, programmatic and physical development of the existing built environment. The management of complex room programmes, facilities and processes. The course may contain a voluntary fieldwork period in Finland or abroad. Requirements: Lectures, tutoring, and approved completion of course assignments. Esitiedot: Basic studies in UDP.

8 Urban Renewal / Kaupunki uudistuu:
Viime vuosien teemoja kohteet ekskursiot Bocconi-yliopisto, Milano Pohjois-Italia ja Sveitsi (kv. opisk. kilpailu) Keski-Pasila (Helsingin kaupunki) 02-03 Kaupunki ja työ Mersey riverfront, Liverpool Liverpool (Liverpoolin kaupunki, Liverpoolin yliopisto, Urban Splash) Harbourpolis, Hampuri (kv. opisk. k.) Hampuri 03-04 Uusi puutarhakaupunki Hellenikon, Ateena (kv. kilpailu) Etelä-Tapiola (Espoon kaupunki) 04-05 Vertikaalit ja horisontaalit Keski-Pasilan aukiot Japani utopiat (Helsingin kaupunki) Shibuya (Tokion yliopisto & Keio-yliopisto) Kouvolan keskusta (Kouvolan kaupunki) 05-06: Tikkaus ja paikkaus Pasilanväylä (Helsingin kaupunki etc.) Gdanskin ratapiha Gdansk 06-07: Tikkaus ja paikkaus Väster (Eskilstunan kunta, SWE), toimeksianto) Espoon keskus 07-08: Multiculturalism Bitterfeld-Wolfen ex-DDR (IBA, Deutschland)

9 A Puukaupunki, studio (11-14 op) I-II (s-2007) Opettajat: Trevor Harris, Hannu Huttunen, Antti Lehto, Pekka Heikkinen Sisältö: Nykyaikaisen puukaupungin ohjelmallinen, tilallinen, plastinen ja fyysinen kehittäminen ja suunnittelu. Opintojaksoon liittyy vapaaehtoinen kenttätyöjakso ulkomailla. Suorittaminen: Luennot, harjoitukset ja hyväksytysti suoritetut harjoitustyöt. Esitiedot: Kaupunkitila tai vastaava. Kurssin opetuskielenä on suomi. Studion päävastuu on Puurakentamisen oppituolilla ja se järjestetään yhteistyössä Kaupunkisuunnittelun ja Asuntosuunnittelun oppituolien kanssa.

10 A-36. 3500 City in Crisis (10 op) I-II Teachers: arkkit
A City in Crisis (10 op) I-II Teachers: arkkit. Hennu Kjisik, arkkit. Veikko Vasko Contents: The reality of architecture, building and urban planning and design outside Europe, with cultural understanding as the starting point. The historical, socioeconomic and cultural development of developing nations with local vernacular principles. Requirements: Lectures, exercises and approved completion of course assignments. The course includes a voluntary field work period abroad. The course is part of the Department’s International Architecture Program. Lisätietoja: Korvaa opintojakson A Esitiedot: A , A tai A , A , A /A , A

11 A D-studio (2 op) Opettajat: prof. Kimmo Lapintie, prof. Trevor Harris, prof. Peter Ache, assist. Antti Ahlava, assist. Juhani Karanka Sisältö: Yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelun diplomityöntekijöille suunnattu oppimisympäristö, jossa tekijät voivat esitellä, kysyä ja saada palautetta tekeillä olevista töistään. D-studiossa annetaan myös pedagogista valmennusta, harjoitellaan esiintymistä ja opastetaan tieteen tekemisen periaatteisiin. Suorittaminen: Seminaari järjestetään kahdesti lukukaudessa.

12 DECOMB DEsign COncepts and Management of Built Environment Kesto:
DECOMB on Tekesin ryhmähankkeena toteutettava tutkimusprojekti, jossa tutkitaan hankelähtöisen kaupunkisuunnittelun yhteistoimintamalleja. Kesto: 3 vuotta ( ) Budjetti: euroa TKK Teknillinen Korkeakoulu, Arkkitehtiosasto, Yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelu (vetovastuu) TKK Yhdyskuntasuunnittelun täydennys- ja koulutuskeskus YTK Oulun Yliopisto, Arkkitehtiosasto, Yhdyskuntasuunnittelu TTY Tampereen teknillinen yliopisto, Arkkitehtiosasto, Yhdyskuntasuunnittelu Helsingin Yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta, Yksityisoikeuden laitos, Ympäristöoikeus Ympäristöministeriö ja Tiehallinto Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto ry RAKLI Asuntosäätiön Kiinteistöt Oy Kesko Oyj VVO Rakennuttaja Oy Rakennusteollisuus RT Sponda Oyj Senaatti-kiinteistöt Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Jyväskylän, Vaasan ja Oulun kaupungit YHTEYSTIEDOT: Prof. arkkit. SAFA RIBA Trevor Harris, tutkimuksen vastuullinen johtaja, , puh TaT arkkit. SAFA Antti Ahlava, tutkimuspäällikkö, puh Arkkit. SAFA Harry Edelman, projektipäällikkö, puh

13 TAUSTA – Solmukohtia kaupunkisuunnittelussa ovat kaavoituksen hitaus, ennustamattomuus ja luottamuspulat. Nämä ilmenevät jatkuvina kaavamuutoksina ja rakennettavien alueiden toteutumattomina kehitysmahdollisuuksina. – Määrällisiä seurauksia yhteistoiminnan puutteesta kaupunkien, maan- ja kiinteistöomistajien, rakennusliikkeiden, kiinteistönkehittäjien ja suunnittelijoiden välillä ovat taloudelliset menetykset, suunnitteluajan pidentyminen ja tonttituotannon hidastuminen. – Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus pitäisi toteuttaa hyödyntäen täysimääräisesti kaikkien osapuolien toiminnasta ja osaamisesta lähtevää luovia panoksia, jotka voivat tuottaa ratkaisuille lisäarvoa kokonaisuutena – Laadullisten ominaisuuksien edistäminen. – Maankäytön- ja rakennussuunnittelun välinen yhteys on katkennut, myös hallinnollisella tasolla (rak.valvonta ja kaavoitus). Osapuolien vuorovaikutuksella voidaan saada myös maankäytön suunnitteluun aitoja rakennussuunnittelun vaatimus- ja lähtötietoja. – Tutkimuksen esiselvitysvaihe osoitti, että tutkimusongelma on kansainvälinen ja mahdollisia sovelluksia voitaisiin hyödyntää mm. Kaukoidässä ja uusissa EU-maissa, joissa yhdyskuntarakenteen muutos on laajamittaista.

14 Prosessit & Strategiat
TAVOITTEET JA TULOKSET – Tavoitteena on selvittää, millainen yhteistyöhön ja verkostoitumiseen perustuvan suunnitteluprosessin ja sopimusmallien on oltava, jotta tuloksena olisi keskinäisellä luottamuksella nopea, tehokas ja laadukas kaupunkisuunnittelu. Tutkimuskohteena on korkeatasoisen kaupunkisuunnittelun johtaminen hankelähtöisesti (Urban Design Management). Toteutus kolmessa tutkimuslohkossa: Prosessit & Strategiat TKK Teknillinen korkeakoulu Viestintä TTY Tampereen teknillinen yliopisto Lainsäädäntö & sopimukset Helsingin yliopisto Työryhmiä koti- ja ulkomaisten yhteistyökumppanien kanssa – Tutkimushankkeen keskeinen teema on Urban Design Management ja sen taustalla olevat teoriat, joilla voidaan tehostaa voimavarojen käyttöä yksityisellä ja julkisella sektorilla sekä tuottaa laadukasta ympäristöä -> Uusia asiantuntijapalveluja osapuolien välisen työskentelyn koordinointiin, menetelmä- ja sopimustyökaluja sekä tietotekniikan hyödyntämistä.


Lataa ppt "Kurssikuvailut A-36 KAUPUNKISUUNNITTELU"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google