Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Onko mahdollista yhdistää Vihreä verouudistus ja tuloerojen kaventaminen? Anni Sinnemäki 1.9.2010.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Onko mahdollista yhdistää Vihreä verouudistus ja tuloerojen kaventaminen? Anni Sinnemäki 1.9.2010."— Esityksen transkriptio:

1 Onko mahdollista yhdistää Vihreä verouudistus ja tuloerojen kaventaminen? Anni Sinnemäki 1.9.2010

2 Suomi, pienten tuloerojen maa? •Kansainvälisesti kyllä, mutta 90-luvulta alkaen tuloerot ovat kasvaneet melko yhtäjaksoisesti aina taantumaan saakka. •Tuloerojen kasvua on pyritty hillitsemään progressiivisella tuloverolla, yhteiskunnassa on ollut ajatukselle laaja tuki. •Meneillään vihreä verouudistus, jossa painopistettä on siirretty työn verotuksesta kulutus- ja ympäristöveroihin.

3 Tämän hallituksen vihreä verouudistus •Verotuksen painopistettä on siirretty voimakkaasti työn verottamisesta ympäristön ja kulutuksen verottamiseen –historiallisen suuri energia- ja ympäristöverojen korotus (~1mrd €) –auto- ja ajoneuvovero sekä polttoaineiden ja energian verotus on kytketty päästöihin –ansiotuloverojen tuotto valtiolle on nyt samaa tasoa energia- ja ympäristöverojen tuoton kanssa (vajaat 6 mrd €) •Siirtymää on kompensoitu pienituloisille –pienituloisten etuuksia on nostettu (mm. takuueläke, pienimmät päivärahat, lapsilisät ja opintotuki) ja etuudet on sidottu indekseihin –kunnallisveron perusvähennykseen on tehty tasokorotus (1480 > 2250€) –työtulojen verotuksessa pieni painotus pienituloisille

4 Suhtautuminen vihreään verouudistukseen ja tuloeroihin •Luovutaan vihreästä verouudistuksesta (Sdp, Perussuomalaiset) •Tuloerojen kaventaminen ei keskeinen teema (Kokoomus) •Vihreät: yhdistetään vihreä verouudistus ja tuloerojen kaventaminen

5 Velkaantuminen voimistaa keskustelua veroista ja tuloeroista •Seuraavalla vaalikaudella valtiontaloudessa on edessä mittava tasapainotusurakka (~6 mrd. €) •Edellyttää hyvää työllisyyttä ja julkisten menojen hillintää rakenteellisin toimin, mutta pelkästään nämä eivät riitä •Koska haluamme turvata hyvinvointipalvelut ja sosiaaliturvan, tarvitaan myös verojen korotuksia •Vihreät kattaisivat kolmanneksen vajeesta veronkorotuksilla (~2 mrd. €)

6 Vihreät veroratkaisut: suurimmat korotukset •Alv: vaikka vero on sama kaikille, tuotolla rahoitetaan hyvinvointipalveluita ja tulonsiirtoja, joista pienituloiset ovat muita riippuvaisempia (~700M€) •Ympäristö- ja energia: saadaan verotuloja ja suunnataan kuluttajien ja yritysten käyttäytymistä, energiatehokkuus on tulevaisuudessa kilpailuetu ( ~1000M€) •Kiinteistöt: tuloja kunnille kouluihin, sosiaalityöhön ja terveydenhuoltoon, toteutus asteittain (~400M€) •Tavoitteena yhteensä noin 2.8 miljardin euron korotukset, jotta noin 800 miljoonan euroan kevennysten jälkeen jää 2 miljardia euroa vajeen paikkaamiseen

7 Tuntuvat voimakkaammilta pienituloisilla, mutta toisaalta… •… tuotoilla rahoitetaan mm. koulutusta, terveydenhuoltoa ja sosiaaliturvaa, jotka tasaavat ihmisten mahdollisuuksia hyvään elämään. •…… korkeampien energiaverojen vaikutusta voi keventää tehostamalla energiankäyttöä, mihin valtio antaa tukea.

8 Vihreä verouudistus jatkuu, joten kompensointia tarvitaan jatkossakin •Tavoitteenamme on vastaava siirtymä seuraavalla hallituskaudella (energia/ympäristö + alv = ~1,7 mrd.) ► Vaatii rinnakkaisia toimia tuloerojen kasvun hillitsemiseksi

9 Tuloerojen kaventamiseksi (1): pienituloisten verotusta kevennettävä -Suurella joukolla työssä käyvistä toimeentulo on tiukka. -Suurella osalla työttömistä työllistyminen ei juuri näy käteen jäävissä tuloissa. -Työllistyvän efektiivinen marginaaliveroaste on keskimäärin 63 prosenttia ja 15 prosentilla se on yli 80 prosenttia. -Pienten tulojen veronkevennysten oltava tuntuvia (~500Me) -Kevennyksiä kohdennetaan sekä etuisuuksiin että pieniin työtuloihin -500 miljoonasta noin puolet käytetään kunnallisveron perusvähennyksen korottamiseen 3000 euroon ja puolet työtulovähennyksiin keskisuurissa ja pienissä tuloissa

10 Tuloerojen kaventamiseksi (2): pääomien verotusta kiristettävä •Monet jakavat ajatuksen, että hyvätuloisten osallistuttava taantuman laskun maksuun •Tulomuuntoon puututtava osinkoverojen uudistuksessa •Pääomatuloveroon maltillinen kahden prosenttiyksikön korotus •Hetemäen työryhmälle pohdintaan, onko vielä muita hyviä keinoja kohdennettuun taakanjakoon

11 On mahdollista yhdistää vihreä verouudistus ja tuloerojen kaventaminen.


Lataa ppt "Onko mahdollista yhdistää Vihreä verouudistus ja tuloerojen kaventaminen? Anni Sinnemäki 1.9.2010."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google