Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Itä-Suomen huippukokous 30.8.2011 Virpi Kölhi. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) •järjestää jäsenkuntien puolesta erikoissairaanhoidon,

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Itä-Suomen huippukokous 30.8.2011 Virpi Kölhi. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) •järjestää jäsenkuntien puolesta erikoissairaanhoidon,"— Esityksen transkriptio:

1 Itä-Suomen huippukokous 30.8.2011 Virpi Kölhi

2 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) •järjestää jäsenkuntien puolesta erikoissairaanhoidon, kehitysvammaisten erityishuollon, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon pois lukien lasten päivähoito, ympäristöterveydenhuolto ja eläinlääkintähuolto •Imatra mukana vain erikoissairaanhoidon ja erityishuollon osalta •9 kuntaa: Lappeenranta, Lemi, Luumäki, Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti, Savitaipale, Taipalsaari ja Imatra •Kaikki Etelä-Karjalan maakunnan kunnat paitsi pieni Suomenniemi •Aloitus 1.1.2009; kaikki toiminnot piirissä 1.1.2010 •Alueen väkiluku n. 134 000

3 Kuntalaskutusmalli •lähtökohtana oli, että raskasta suoritehinnastoa ei tehdä vaan laskenta perustuisi asukasluvun perusteella tapahtuvaan kustannusten jakoon •puhdas kapitaatiomalli ei vielä saanut kaikkien jäsenkuntien hyväksyntää, jolloin päädyttiin sekamalliin, jossa kuntalaskutus perustuu sekä suoritteisiin että kapitaatioon •valitun laskentamallin tavoitteena on, että se olisi riittävän oikeudenmukainen, maksuosuudet olisivat hyvin ennustettavissa ja tarkastettavissa, turhaa laskutus- ja kustannuslaskentabyrokratiaa välttävä ja ettei malli rajoittaisi piirin strategista ja operatiivista toimintaa •jäsenkunnan maksuosuusprosentti perustuu kolmen edellisen vuoden tilinpäätökseen •vuonna 2012 maksuosuusprosentti muodostuu kuntien TP 2008, 2009 sekä piirin TP 2010 mukaan jne.. •

4 Kuntalaskutusmalli •kolmen vuoden keskiarvo tasoittaa maksuosuuksia huomattavasti •jäsenkunnilla kiinteät maksuosuudet •kunnat saavat tietää kiinteän maksuosuusprosentin etukäteen, mikä auttaa niiden talouden ennustamista ja suunnittelua •ei palautus- tai lisälaskutusmahdollisuutta ellei erikseen toisin sovita •maksuosuudet määräytyvät sovittujen jakoperusteiden mukaisesti •jakoperusteiden mukaiset kuntaosuudet eivät ole sama asia kuin käyttö •muusta kuin erikoissairaanhoidosta n. 40 % perustuu kapitaatiojakoon •piirin tavoitteena on palveluiden harmonisointi; valittu kuntalaskutusmalli helpottaa tätä

5 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin perustamisen tavoitteet •Varmistaa yhdenvertaiset sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille maakunnan asukkaille pitkälle tulevaisuuteen •Tarjota asukkaille mahdollisuus käyttää palveluja yli kuntarajojen •Edistää perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyötä ja poistaa erillisistä organisaatioista aiheutuvia raja-aitoja ja niistä aiheutuvia ongelmia asiakkaille •Vahvistaa ehkäisevän toiminnan merkitystä sekä väestön omaa vastuuntuntoa terveydestään ja hyvinvoinnistaan.

6 Perustamisen tavoitteita •Hallinnon ja tukipalve­lujen tehostaminen •Houkutteleva ja mahdollisuuksia tarjoava työnantaja •Kustannusten nousu on saatava jäämään kuntien tulokehityksen tasolle •Maakunnan kuntien väestön ikääntyminen tulee nykyrakenteella aiheutta­maan noin 1%:n kustannusnousun vuodessa

7 Miten palvelujärjestelmä vastaa väestöennusteen tuomiin haasteisiin

8 Palvelutarpeen kasvu •Eksoten alueella vanhusten ympärivuorokautisen hoivan, säännöllisen kotihoidon ja omaishoidon tarpeen kasvu > 75-v. määrän lisääntymisen johdosta •201220132014 1,85 %2,28 %2,66 % •n. 4 milj. euroa

9 Palvelutarpeen kasvu •Asiakasmäärät nousevat •Enemmän asiakkaita saadaan hoidettua pienemmillä kustannuksilla muuttamalla palvelurakennetta laitoshoidosta avopalveluihin

10 Mitä Eksotessa on saatu aikaan? •Hallinnollinen integraatio/Toiminnallinen integraatio -palvelujen harmonisointi -yhteiset palvelujen myöntämisen kriteerit (omaishoito, toimeentulotuki, vammaispalvelut ym.) -yhteiset asiakasmaksut -vanhusten laitoshoidon yksikkökustannukset -henkilöstöresurssit eri toiminnoissa -sosiaalihuollon erityisosaamisen laajentaminen

11 Mitä Eksotessa on saatu aikaan? -SAS-ohjelma -liikkuvat palvelut, Mallu-auto -maakunnallinen ensihoito ja sairaankuljetus -yhteinen potilas- ja asiakastietojärjestelmä

12 Mitä Eksotessa on saatu aikaan? -hallinnon tiivistäminen -tukipalveluyhtiöt (talous-, henkilöstö- ja tietohallinto, ruoka- ja puhtaus, työterveyshuolto) -kustannusten kasvuennuste 2010 – 2011 on 2,7 %

13 Palvelutuotannon ja palvelujen jakelun uudistaminen •Palveluverkon toiminnalliset - ja tilaratkaisut –Sairaalan toiminnalliset muutokset ja tilaratkaisut –Terveysasemien erikoistuminen ja tilaratkaisut –Uudet asumisen ratkaisut •Palveluverkon logistiset ratkaisut –Liikkuvat palvelut –Henkilökunta, asiakkaat, potilaat, tieto •Palveluverkon teknologiset ratkaisut –Sähköinen asiointi -Mobiiliteknologian sovellukset


Lataa ppt "Itä-Suomen huippukokous 30.8.2011 Virpi Kölhi. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) •järjestää jäsenkuntien puolesta erikoissairaanhoidon,"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google