Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Linja-autojen tulipalot

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Linja-autojen tulipalot"— Esityksen transkriptio:

1 Linja-autojen tulipalot
Veli-Pekka Kallberg, VTT 1

2 Tavoitteet Selvitetään linja-autojen tulipalojen yleisyyttä ja estokeinoja sekä sitä, miten näitä koskeva tilanne on muuttunut 2000-luvun alun jälkeen, erityisesti: Linja-autopalojen lukumäärän kehitys Suomessa 2000-luvun alun jälkeen Ruotsin linja-autojen paloturvallisuutta koskeva katsastuskäytäntö (vuodesta 2001) ja sen vaikutukset Vastaavat tarkastukset muissa maissa Onnettomuustutkintakeskuksen (OTKES) suositusten toteutuminen Liikennöitsijöiden näkemykset viimeisen 10 vuoden kehityksestä: mitä on tehty ja mitä vielä pitäisi tehdä

3 Toteutus Suomalaiset tilastot linja-autojen tulipaloista
Kirjallisuudesta ja internetistä löytyvä aineisto Ruotsin ja muiden maiden paloturvallisuustarkastuksista Suorat kontaktit ruotsalaisiin viranomaisiin Kirjallisuudesta ja internetistä löytyvä aineisto paloturvallisuustoimenpiteistä Sähköpostikysely liikennöitsijöille, liikennöitsijöiden haastattelut

4 Linja-autopalojen lukumäärän kehitys
Lähde: Pelastuslaitoksen Pronto-tietokanta.

5 Paloturvallisuuden parantamisohjeita
International Road Transport Unionin (IRU) tarkistuslista: Kuljettajan tehtävät ennen ajoon lähtöä Kuljettajan tehtävät ajon aikana Kuljettajan tehtävät ajon jälkeen Huoltohenkilöstön tehtävät Linja-autoliiton paloturvallisuuden tarkistuslista: Sähköjärjestelmä Letkut, putket Lisälämmityslaitteet Ajoneuvon mekaniikka Alkusammutuskalusto

6 Linja-autojen rakenteen parantamistoimenpiteitä
Ruotsalaisia toimenpidesuosituksia (Hammarström ym. 2008): Vältetään olosuhteita joissa yhdistyvät polttoaine, kuumuus ja hapensaanti Lämpöeristetään moottoritilan kuumat pinnat Alennetaan mm. moottoritilan lämpötilaa Jaetaan sähköiset järjestelmät irti kytkettävissä oleviin komponentteihin Estetään ylisuurten varokkeiden käyttö rakenteellisesti Vähennetään metallien väsymistä kriittisissä paikoissa Minimivaatimus moottoritilan koolle Varustetaan moottoritila palonilmaisu- ja sammutusjärjestelmällä

7 Ruotsin paloturvallisuustarkastukset
Vuoden 2001 joulukuusta alkaen Tarkastukset pääosin silmämääräisiä Kohteina Moottori ja moottoritila Pakokaasujärjestelmä Polttoainejärjestelmä Sähköjärjestelmä Palovaroittimet Sammutuslaitteet Lämmitys- ja ilmastointilaitteet Hätäuloskäynnit

8 Ruotsin paloturvallisuustarkastuksen vaikutukset
Vaikutuksia ei ole tutkittu Vuonna 2004 Suomessa arvioitiin ruotsalaisiin lähteisiin viitaten tarkastusten vähentäneen tulipaloja 40 % Paloturvallisuussyistä katsastuksessa hylättyjen linja-autojen osuus pieneni vuoden prosentista 17 prosenttiin v. 2006 Lukumäärien kehityksestä tietoja vain vuoteen 2004 asti:

9 Sähköpostikysely linja-autoyrityksille
Linja-autoliiton kaikki 23 jäsenyritystä, joilla oli ainakin 50 linja-autoa Kysyttiin tulipalojen lukumäärää ja halukkuutta osallistua haastatteluun 11 yritystä vastasi ja 7 oli halukas haastatteluun Vastanneille yrityksille tapahtui em. aikana 12 linja-auton tulipaloa Haastatteluissa saatiin tarkempia tietoja 7 tulipalosta.

10 Linja-autoyritysten edustajien haastattelut
Lisätietoja tapahtuneista tulipaloista Näkemyksiä OTKESin suositusten toteutumisesta Näkemyksiä paloturvallisuudesta yleensä

11 Tuloksia haastatteluista
OTKESin suositukset ovat toteutuneet vaihtelevasti. Huoltojärjestelmiä on kehitetty, moottoritilaan on tehty sammutusaukkoja ja alkusammuttimia korvattu suuremmilla (2 kg -> 6 kg). Liikennöitsijät voisivat tehdä nykyistä enemmän yhteistyötä. Paloturvallisuusasioiden nykyistä tarkempi huomioon ottaminen katsastuksessa sai kannatusta. Kehitettävä yhteistyössä liikennöitsijöiden kanssa. Automaattisia sammutusjärjestelmiä pidettiin kalliina ja epäluotettavina. Tulipaloja ei pidetty erityisen suurena ongelmana, paitsi imagon kannalta. Suuronnettomuuden riski kuitenkin tunnistettiin. Pienen vastaajamäärän takia tulosten yleistäminen on kuitenkin kyseenalaista.

12 Yhteenveto Linja-autopalot eivät ole tilastojen mukaan vähentyneet. Onko tilastointi parantunut? Onko melumääräysten kiristyminen lisännyt tulipaloja? OTKESin suositukset ovat toteutuneet vaihtelevasti. Tulipalot aiheuttavat vakavia henkilövahinkoja ani harvoin. Suuronnettomuuden vaara on kuitenkin olemassa. Huolehdittava etenkin sisustusmateriaalien palonkestävyydestä ja poistumisteiden riittävyydestä. Ruotsissa katsastuksen yhteyteen v liitetyn paloturvallisuus-tarkastuksen vaikutusta tulipaloihin ei ole kunnolla tutkittu. Vastaavia tarkastuksia kuin Ruotsissa ei tiettävästi tehdä muualla. Yrityksissä on tehty paloturvallisuutta parantavia toimenpiteitä. Paloturvallisuusasioiden nykyistä tarkempi huomioon ottaminen katsastuksessa sai haastatteluissa kannatusta. Alan yrityksissä pidetään tulipaloja ongelmana lähinnä vain imagon kannalta.


Lataa ppt "Linja-autojen tulipalot"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google