Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Seudullisten yrityspalvelujen kehittäminen SeutuYp –hankkeen ohjausryhmän kokous 18.9.2009 Tuija Groop Työ- ja elinkeinoministeriö.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Seudullisten yrityspalvelujen kehittäminen SeutuYp –hankkeen ohjausryhmän kokous 18.9.2009 Tuija Groop Työ- ja elinkeinoministeriö."— Esityksen transkriptio:

1 Seudullisten yrityspalvelujen kehittäminen SeutuYp –hankkeen ohjausryhmän kokous 18.9.2009 Tuija Groop Työ- ja elinkeinoministeriö

2 Seudullisten yrityspalvelujen nykytilanne •Sopimukset olemassa yli 50 seudulla. • Sopimukset aluelähtöisiä • Alueelliset erot • Sopimusten yleisyys (aiesopimukset) • Sopimusten ”vanheneminen” • Yhteistyötä seuduilla ilman sopimuksia •Kokonaisuus vaikeasti hahmotettavissa. • Yhtenäisen brändin puute – YritysSuomi –brändiä ei ole voitu käyttää •Toimijoiden työn- ja vastuunjaon ongelmat • Asiakkaan ohjauksen epäselvyys • Päällekkäisiä toimintoja •Kehittymättömät palvelukanavat. • Ei kytkentää yrityssuomi.fi -palveluun

3 Tavoitteena selkeyttää seudullisen yrityspalvelun toimintamallia Tavoitteena •Selkeyttää toimijoiden rooleja sekä työn- ja vastuunjakoa uudistamalla palvelusopimukset •Vahvistaa alueellisen ohjauksen asiakaslähtöisyyttä •Vakauttaa rahoitusta •Parantaa toiminnan selkeyttä, tunnettuutta ja löydettävyyttä Alueilla on hyviä esimerkkejä toimivasta seudullisesta yrityspalveluyhteistyöstä. Hyvien käytäntöjen levittäminen on keskeinen hankkeen tehtävä.

4 Seudullisen yrityspalvelun toimintamallin kehittäminen Käynnis- tysvaihe 3 -5/2009 Analysoin- tivaihe 4-8/2009 Seudullisten sopimus- ten uudistaminen 5/2009 – 12/2010 Väliarvio 1-2/2011 Toiminnan edelleen kehittäminen 2/2011 – 12/2013 TE –toimisto- uudistus Yritys Suomen kehittäminen Seudullisen yrityspalvelun toimintamallin kehitystyö Osaamisen kehittäminen As.lähtöinen ohjaus Roolit ja koordinointi Kehittämisen tukihanke 2009-2013 UUDISTETUT PALVELUSOPIMUKSET Tarpeen mukaista palvelua yritysten kehittämiseen Uutta ja kehittyvää yritystoimintaa alueelle Osaavaa työvoimaa yrityksille ja yhteisöille OHJAAVAT LINJAUKSET Seuranta ja mittaaminen Yhteinen viestintä Kehittämistyö seuduilla Valtakunnalliseen Yritys-Suomi palvelu-uudistukseen osallistuminen

5 SeutuYp –hankkeeseen läheisesti kytkeytyviä muita hankkeita •TE-toimistojen uudistaminen •Yritys-Suomen kehitystyö •Yritysneuvojakoulutus •Yritys-Suomen brändityö •yrityssuomi.fi – verkkosivujen kehittäminen; valtakunnallisten ja seudullisten sivujen linkittäminen •Integroitu (Yritys-Suomi + Työlinja) CC-palvelujen kehitystyö •KOTTI /Yritysharava –toimintamallin kehittäminen

6 Tavoitteena uusia seudulliset yhteistyösopimukset v. 2010 loppuun mennessä Sopimuksessa läpikäytäviä asioita: 1.Seudullisen yhteistyön koordinaatio 2.Ohjausryhmä (tavoitteena, että sitä vetää yrittäjä) 3.Resurssit 4.Seuranta 5.Palveluprosessien kehittäminen (esim. yritysharava) 6.Viestintä

7 TE-toimistot tiiviimmin mukaan seudullisiin yrityspalveluihin 1.TE-toimistot vahvana alueellisena verkostotoimijana myös yhä vahvempi elinkeinopolitiikan vaikuttaja mm. seudullisessa yrityspalveluverkostossa 2.Aiempia työvoimapalveluja ryhdytään näkemään ja markkinoimaan myös yritys-/työnantajapalveluna, esim. • työnvälitys (työvoiman hankinta), täsmäkoulutukset, yrittäjyyskoulutus, muutosturva, starttiraha, HR-palvelut 3.Proaktiivisen, työnantaja- ja yrityslähtöisen toiminnan vahvistaminen (mm. KOTTI/yritysharava)

8 Yritysten kehitys-, osaamis- ja työvoimatarvetiedustelu (KOTTI) 1. Puhelinhaastattelut (yritysharava) -suunnataan kattavasti kaikkiin toiminta-alueen yrityksiin (valtakunnallisesti n. 150 000 yr.) -tehdään strukturoidusti -kattava kysely n. 3 v. välein - tallennetaan yhteiseen tietojärjestelmään 2. Työnantajakäynnit -tehty tv.tstoissa aiemmin normaaleina yrityskäynteinä ja TKTT-käynteinä - voidaan vastaisuudessa tehdä puhelinhaastattelujen pohjalta aiempaa osuvammin valikoituihin kohteisiin 3. Asiantuntijaraadit -edellisten tiedonhankintamenetelmien pohjalta voidaan järjestää seudullisia/alueellisia, alueiden merkittäviin klustereihin suunnattuja asiantuntijaraateja (tehty aiemmin osana TKTT- menetelmää) Sähköiset kyselyt

9 4.TE-toimistot tarjoavat itse erityisesti aloittaville yrityksille suunnattuja palveluja • Starttiraha, yrittäjyyskoulutus • Aiemmin TE-keskusten aloittaville yrityksille suuntaamia tuotteistettuja yrityspalveluja tarjotaan TE-toimistoissa 5.TE-toimistot ohjaajina erikoistuneimpiin yrityspalveluihin (osataan arvioida palvelutarve ja ohjata) 6.TE-toimistoissa yrittäjyys tasaveroiseksi uravaihtoehdoksi palkkatyön kanssa 6.TE –toimistojen rooli työelämän ja työorganisaatioden kehittämisessä vahvistuu (ohjaus esim. TYKESin palveluihin) Tavoitteena TE-toimistojen tiiviimpi kytkeminen muihin seudullisiin yrityspalveluihin…

10 Yritys- ja yhteisö- asiakkaat Työ- ja elinkeinotoimisto PALVELU- TARPEEN TUNNISTAMINEN Yritystoiminnan parempia edellytyksiä Uutta yritystoimintaa alueelle Osaavaa työvoimaa yrityksille ja yhteisöille Asiakkaiden ohjaus verkoston muiden toimijoiden FinnveraFinpro Tekes Keksintö- säätiö PRH Vero- toimisto Yritys- hautomot Pro Agria Uusyritys- keskukset Teknologia- keskukset Koulutuksen järjestäjät Seudulliset kehittämis- yhtiöt/kunnat TE-keskus TE-TOIMISTON ROOLI SEUDULLISTEN YRITYSPALVELUJEN VERKOSTOSSA Työnvälitys Työvoiman kehittäminen Yritysten kehittäminen Yritykset voivat tulla seudullisten yrityspalveluiden verkostoon asiakkaiksi joko suoraan TE- toimistojen tai muiden verkostossa toimivien kumppaneiden kautta palveluihin

11 Toiminnan organisointi  TEM-koordinaatio • Tuija Groop, Anne Kuoppala, Jarmo Palm, Ulla-Maija Laiho  SeutuYp -tukihanke (SEKES/Kuntaliitto) • Paavo Tikkanen, Jarkko Huovinen, Yrjö Westling  Tukihankkeen ohjausryhmä • Suomen yrittäjät • Suomen uusyrityskeskukset • TEKEL • TEKES • Finnvera • Pro Agria • Maaseutuvirasto • TEM, TE-keskukset ja TE-toimistot


Lataa ppt "Seudullisten yrityspalvelujen kehittäminen SeutuYp –hankkeen ohjausryhmän kokous 18.9.2009 Tuija Groop Työ- ja elinkeinoministeriö."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google