Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Hyvä toimituksen esimies

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Hyvä toimituksen esimies"— Esityksen transkriptio:

1 Hyvä toimituksen esimies
Aikakauslehtien Päätoimittajat ry Pirjo Nurmilaukas

2 Hyvä toimituksen esimies
Haluaa johtaa On kiinnostunut ihmisten johtamisesta Panostaa myös johtamistyöhön, ei pelkästään siihen, että lehti tehdään mahdollisimman hyvin Puuttuu aktiivisesti ihmisten välisiin ongelma- ja konfliktitilanteisiin Sitoutuu yrityksen asettamiin tavoitteisiin ja johtaa toimintaa niiden mukaisesti Haluaa jatkuvasti kehittyä ja oppia johtamisessa Johtajaksi ei synnytä, hyväksi johtajaksi opitaan Se että on pärjännyt hyvin muissa toimituksellisissa työtehtävissä ei takaa, että on hyvä esimies

3 Hyvä toimituksen esimies
Johtajuus on Itsetuntemusta; tunnistaa vahvuutensa, mutta myös omat puutteensa Itseluottamusta, joka tulee usein ammatillisen osaamisen pohjalta Jatkuvaa kehittymistä; oppimista, uudistumista, luopumista Hallitsee ammatillisesti työhön liittyvät kysymykset Auktoriteettiasema ja alaisten luottamus syntyy lehden tekemisen ammatillisesta osaamisesta, aidosta kiinnostuksesta alaisten työtehtäviin ja alaisten ammattitaidon arvostamisesta Vaikka itse kokisikin hallitsevansa lehden tekemisen yksityiskohdat paremmin kuin muut, luottaa alaistensa ammattitaitoon ja delegoi töitä

4 Hyvä toimituksen esimies
Hallitsee perustehtävän, omaa vision, tietää miten se saavutetaan Ymmärtää yrityksen olemassaolon edellytykset, tiedostaa mikä rooli omalla lehdellä on kokonaisuudessa ja yrityksen tavoitteiden saavuttamisessa. Pystyy johtamaan toimintaa myös pitkällä tähtäimellä lehden vision mukaisesti Huolehtii siitä, että toimituksessa jokainen ymmärtää samalla tavoin lehden vision ja tavoitteet ja sen, miten tavoitteisiin päästään. Varmistaa, että jokainen tietää miten hänen tekemänsä työsuoritus liittyy kokonaisuuteen ja mitkä sen vaikutukset ovat. Jokaisella tulisi olla selvä käsitys siitä, mitä hänen toimenkuvaansa kuuluu.

5 Hyvä toimituksen esimies
On innostava johtaja On itse innostunut omasta työstään Innostaa muita tekemään oman työnsä mahdollisimman hyvin On olemassa alaisiaan varten Esimiehen tehtävänä on huolehtia, että olosuhteet alaisten mahdollisimman hyvälle motivoitumiselle ovat olemassa Erilaisia johtamiskäsityksiä: Ihmisiä pitää valvoa Ihmiset tekevät töitä rahasta Ihmiset ovat motivoituneita ja kykenevät enempään, kunhan siihen on mahdollisuus Työ itsessään motivoi. Alaisilla pitää olla mahdollisuus ”turvallisesti” esittää omia ideoitaan ja näkemyksiään ja saada palautetta rakentavasti.

6 Hyvä toimituksen esimies
Käyttää vuorovaikutteista johtamista kuuntelee keskustelee antaa palautetta pystyy itse vastaanottamaan palautetta - myös kriittistä oppii itse ja antaa mahdollisuuden oppia Tekee lopulliset päätökset, käyttää asemansa antamaa valtaa On joka tapauksessa auktoriteetti jo pelkästään asemansa perusteella, esimiesasemaa joutuu ja pitää käyttää Keskustelua pitää käydä, mutta demokratia ei aina toimi Joutuu tekemään päätöksiä myös alaisia kuulematta

7 Hyvä toimituksen esimies
Ei voi aina olla ”kiva”, ikäviäkin päätöksiä on tehtävä Ei jätä asioita ilmaan Hallitsee ryhmän johtamisen Ryhmä on aina enemmän kuin siinä olevien ihmisten summa Ryhmässä on aina tekijöitä, jotka vaikuttavat käyttäytymiseen odottamattomallakin tavalla On tiedostettava, että varsinkin luovassa työyhteisössä vallitsee aina näkyvien, työhön liittyvien asioiden lisäksi pinnan alla olevia asioita ja ihmisten välisiä jännitteitä On oltava tarkkana, että näkymättömissä olleet asiat eivät yhtäkkiä saa liikaa valtaa Ratkaisut ongelmatilanteissa pitää tehdä työn näkökulmasta. Pitää pystyä säilyttämään tunne-etäisyys, harkintakyky ja asiallisuus

8 Hyvä toimituksen esimies
On henkisesti riittävän etäällä alaisistaan Kohtelee kaikkia ehdottoman tasapuolisesti Toimii järkevästi, kun työyhteisössä ovat tunteet valloillaan. Erityisen tärkeää etäisyyden ottaminen alaisiin on silloin, kun päätoimittaja tulee toimituksen sisältä ja nykyiset alaiset ovat entisiä työtovereita

9 Hyvä toimituksen esimies
Tuntee itsensä Suhteessaan toimitukseen päätoimittajalla on aina Ammatillinen suhde; tieto ja osaaminen, työn jakaminen, toimintamenetelmät, pelisäännöt Inhimillinen suhde; kannustaminen, tukeminen, kuunteleminen, tunteet ja eläytyminen, yhteenkuuluminen Hyvä päätoimittaja käyttää johtaessaan aina molempia puolia itsessään. Pitää pystyä olemaan inhimillinen, mutta samalla asiakeskeinen Pitää pystyä olemaan provosoitumatta, vaikka joutuisi provosoinnin kohteeksi Pitäisi pystyä hillitsemään itsensä alaistensa edessä

10 Hyvä toimituksen esimies
Huolehtii omasta jaksamisestaan Lehtimaailmaan valikoituu ihmisiä, joille oma työ on jopa intohimo. Nykytekniikka mahdollistaa työn tekemisen missä vain ja milloin vain Päätoimittaja saattaa kokea, että hänen on oltava aina tavoitettavissa. Esimiehen uupuminen näkyy koko työyhteisössä ihmiset kokevat, että heillä ei ole johtajaa innostus katoaa alaiset ryhtyvät säästämään esimiestään ongelmilta työn laatu kärsii syntyy epävirallista vallankäyttöä


Lataa ppt "Hyvä toimituksen esimies"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google