Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Aimo Ryynänen 1 PÄÄTÖKSENTEKO JA DEMOKRATIA -TYÖRYHMÄ Aimo Ryynänen 11.12.2006.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Aimo Ryynänen 1 PÄÄTÖKSENTEKO JA DEMOKRATIA -TYÖRYHMÄ Aimo Ryynänen 11.12.2006."— Esityksen transkriptio:

1 Aimo Ryynänen 1 PÄÄTÖKSENTEKO JA DEMOKRATIA -TYÖRYHMÄ Aimo Ryynänen 11.12.2006

2 Aimo Ryynänen 2 Edellinen keskustelu – yhteenveto näkökohdista  Vaaleilla valittu päätöksentekoelin niin maakunnallisille kuin kuntatason tehtäville  Luotava keinot asukkaiden vastuunotolle  Keinot harvempien päätöksentekijöiden ja asukkaiden yhteydenpidolle  Luottamushenkilön toimintaedellytykset  Hallinnon ”kasvotus”: maakuntapormestari

3 Aimo Ryynänen 3 Päijät-Hämeen ”malli” ulkopuolisen silmin (Aamulehti 4.11.2006)  ”Ongelmana kunnallisten liikelaitosten, kuntayhtymien ja yhtiöiden valvonta.”  ”Periaate: Kunnalliset liikelaitokset ja kuntayhtymät tuottavat palvelut. Kunnat yhtiöissä mukana erilaisissa kokoonpanoissa.”  ”Peruskunnat palvelujen tilaajia, maksavat käytön mukaan.”  ”Demokratia: Kunnilla oma valtuusto, kunnanhallitus ja lautakunnat.”

4 Aimo Ryynänen 4 Hallintotyöryhmän lisätehtävänanto meille Ks. edellisen kokouksen muistio  Lähidemokratian sisältö  Kansalaisyhteiskunnan näkökulman vahvistaminen  Uusien demokratian mallien etsiminen  Paikallisuuden turvaaminen

5 Aimo Ryynänen 5 Kuntalaisten täydentävien osallistumismuotojen vahvistaminen muuttuvassa Päijät-Hämeessä  Tieto-osallisuus  Palveluiden yhteissuunnittelu  Valmisteluosallisuus  Toimintaosallisuus  Erityisryhmien osallisuus  Alueosallisuus  Sähköinen osallistuminen  Muut tavat?

6 Aimo Ryynänen 6 Tieto-osallisuus  Palveluista tiedottaminen, asukkaiden kuuleminen, asukasillat  Maakunnan tasolle siirrettyjä palveluja koskeva tiedottamishaaste  Ongelma yleensä: harvat aktiivisia hankkimaan tietoa  Osallistumiseen aktivoivan tavan, esitysmuodon ja kielen kehittämisen haaste

7 Aimo Ryynänen 7 Palveluiden yhteissuunnittelu  Palveluiden yhteissuunnittelu nykyisin vähäistä  Hyöty: asukkaiden asiantuntemuksen saaminen  Hyötynä myös asukkaiden vastuunotto niistä asioista, joita he ovat olleet suunnittelemassa

8 Aimo Ryynänen 8 Valmisteluosallisuus  Laajimmillaan kaavoituksessa  Etu: viranomaisten ja asukkaiden yhteistyön tiivistyminen ja asukkaiden asiantuntemuksen mukaan saaminen  Vaikuttavuuden ja edustavuuden ongelma  Viranhaltijan valmisteluroolin muutostarve: miten mielipiteet otetaan huomioon jo valmisteluvaiheessa  Sama koskee luottamushenkilön roolia

9 Aimo Ryynänen 9 Toimintaosallisuus  Nykyisin lähinnä erilaisten järjestöjen toiminnan tukemista  Kehittämisen tavoitteena yhteisöllisyyden vahvistaminen: palveluiden järjestämistapojen kehittäminen yhteisvastuuseen perustuen

10 Aimo Ryynänen 10 Erityisryhmien osallisuus  Nykyisin mm. eläkeläisten ja vammaisten asioita käsitteleviä neuvottelukuntia ja nuorisovaltuustoja  Erilaisten organisoitujen elinten kautta saadaan asiantuntemusta päätöksentekoon  Aktivoivat jäseniään vaikuttamaan  Kehittämistarve: kytkeä olemassa olevat toiminnot paremmin valmistelu- ja päätöksentekoprosessiin

11 Aimo Ryynänen 11 Alueosallisuus  Päijät-Hämeen kunnissa olemassa alue- elimiä (kunnanosalautakuntia, kyläjohtokuntia)  Etu: mahdollisuus vaikuttaa itseä lähellä oleviin asioihin  Haaste: toimivalta, roolien selkeyttäminen, tarpeellisuuden arviointi, taloudellisten resurssien laajuus

12 Aimo Ryynänen 12 Sähköinen osallistuminen  Internet tarjoaisi hyvät mahdollisuudet käyttää verkkoa valmisteluosallisuudessa  Ongelmat: rajoittunut käyttäjäkunta ja sähköisten kyselyjen epäluotettavuus  Vaatii myös kuntaorganisaation toimintatapojen muutosta (seuraava dia)

13 Aimo Ryynänen 13 Esimerkki: palautepuhelin  Kuntalaiset voisivat tekstiviestillä ilmoittaa rakennusviraston palautepuhelimeen, että aurausurakan saanut firma ei olekaan tehnyt tehtäväänsä heidän kotikadullaan.  Virkamies purkaisi viestit ja toimittaisi tiedon eteenpäin.  Liian hyvää ollakseen totta?

14 Aimo Ryynänen 14 Toteutuuko kansanvaltaisuusvaatimus?  Kaikkien kunnallisten toimintojen tulisi olla alisteisia kuntalaisten suoralla vaalilla valitsemille luottamushenkilöelimille  Miten tämä toteutetaan maakunnallisissa tehtävissä?

15 Aimo Ryynänen 15 Yhteenveto  Jatkossakin pääpaino edustuksellisella demokratialla  Suorat vaikuttamis- ja osallistumiskeinot sitä täydentäviä  Molemmat vaativat maakunnallisella tasolla uusia / täydentäviä malleja


Lataa ppt "Aimo Ryynänen 1 PÄÄTÖKSENTEKO JA DEMOKRATIA -TYÖRYHMÄ Aimo Ryynänen 11.12.2006."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google