Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Aamu- ja iltapäivätoiminnan toiminnansuunnittelu Kuopio

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Aamu- ja iltapäivätoiminnan toiminnansuunnittelu Kuopio"— Esityksen transkriptio:

1 Aamu- ja iltapäivätoiminnan toiminnansuunnittelu Kuopio 15.9.2011

2 Huoltajien tulokset kevät 2011

3

4 Lainsäädännön tavoitteet
selkeyttää aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteita ja sisältöä selkeyttää eri toimijoiden työnjakoa, toiminnan koordinointia ja rahoitusta saada toimintaan enemmän suunnitelmallisuutta, laadukkuutta ja turvallisuutta

5 3. Luku Aamu- ja iltapäivätoiminnan sisältö
Toiminnan sisällön tulee tukea toiminnalle asetettujen perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteiden ja kuntakohtaisen toimintasuunnitelman mukaisten tavoitteiden saavuttamista. Toiminnan järjestäjä ja toteuttaja vastaavat toimintapaikkakohtaisesta sisällön ja sen toteutuksen suunnittelusta. Huoltajille tarjotaan mahdollisuus osallistua toiminnan suunnitteluun. Toimintasuunnitelmasta ja toiminnan sisällöstä tiedotetaan huoltajille. Toiminnan sisällön suunnittelussa otetaan huomioon lasten tarpeet ja omat toiveet. Liikkuminen ja ulkoilu sekä rentoutuminen ja levähtäminen ovat toiminnassa tärkeitä. Myös välipalan nauttimiseen liitetään kasvatuksellista ohjausta

6 Mitä keinoja on osallistaa huoltajat suunnitteluun?
Entä lapset?

7 5. Luku Toimintasuunnitelman laatiminen
Kunta päättää toimintasuunnitelman sisällöstä Toimintasuunnitelma sisältää mm. seuraavat asiat: 1) Toiminta-ajatus ja tavoitteet 2) Sisällölliset painoalueet ja suunnittelun periaatteet 3) Toiminnan järjestämiseen liittyvät keskeiset asia 4) Toiminnan seuranta ja arviointi 5) Aamu- ja iltapäivätoiminnan yhteistyö ja tiedonkulku

8 Toimintasuunnitelmasta tulee löytyä
Toimintapaikat ja –tilat Toiminta-aika Toimintamaksu Toiminnasta tiedottaminen Toimintaan hakeminen ja valintakriteerit Lasten määrä ja toiminnan laajuus Lapsiryhmän koko Henkilöstön resursointi, henkilöstön rakenne ja ohjaajien kelpoisuus Ohjaajien rikostaustan selvittäminen Ohjaajien perehdyttäminen Kulkemisen ja kuljetusten järjestäminen Välipalan järjestäminen Turvallisuus ja pelastussuunnitelma Vakuutusasiat Taloussuunnitelma

9 Kunta Päättää toimintaan lähtemisestä, lasten määrästä ja laajuudesta
Järjestämistavasta Hallinnollisesta sijoittamisesta Hyväksyy toimintasuunnitelman Arvioi antamaansa tai hankkimaansa toimintaa Osallistuu toimintansa ulkopuoliseen arviointiin Pyytää nähtäväksi otteen rikosrekisteristä

10 Laadun kehittäminen Toimijat Toimintaympäristö
Suunnitelmallisuus, tavoitteellisuus Moniammatillinen yhteistyö Arviointi Yhteistyö (vanhemmat, koulut, verkostoituminen) Tasavertaisuus Resurssit

11 Moniammatillinen yhteistyö aamu- ja iltapäivätoiminnassa
Yhteistyö paikallisella, alueellisella ja valtakunnallisella tasolla Yhteistyö keskittyy ryhmän tai yksittäisen lapsen asioihin, toiminnan arviointiin ja kehittämiseen, palvelutason parantamiseen sekä kustannustehokkuuteen Syntyy paikallisten tarpeiden pohjalta Moniammatillisessa työssä huomioitava tiedonsiirron säännökset

12 Moniammatillinen yhteistyö
Koordinaattorit Ohjaajat Ruokapalvelu Oppilashuolto Terveydenhoitajat Kuraattorit Psykologit Hallintokunnat Oppilaitokset Työvoimatoimisto Rehtorit Opettajat Järjestöt / Yhdistykset Opetushallitus Erityisopettajat Vanhemmat Muut Päiväkodit Seurakunnat

13 Aamu- ja iltapäivätoiminnan sisältö
Perusteiden mukaiset sisällölliset kokonaisuudet ovat seuraavat eettinen kasvu ja yhdenvertaisuus leikki ja vuorovaikutus liikunta ja ulkoilu ruokailu ja lepo kulttuuri ja perinne kädentaidot ja askartelu kuvallinen, musiikillinen, kehollinen ja kielellinen ilmaisu mediataidot arkiaskareet, elinympäristö ja kestävä elämäntapa

14 Perusteissa sisällöstä…
Sisällöt tulee suunnitella siten, että toiminta muodostaa lapsen kannalta ehyen ja monipuolisen kehitystä tukevan kokonaisuuden, joka lisää lapsen osallisuutta ja yhteisöllisyyttä, tarjoaa sosiaalista vuorovaikutusta, esteettisiä kokemuksia, vireyttä edistävää liikkumista ja päivittäistä ulkoilua sekä mahdollisuuden omaan toimintaan, rentoutumiseen ja lepoon. Sisältöjä valittaessa tulee erityisesti kiinnittää huomiota leikkiin, luovaan toimintaan ja myönteisiin elämyksiin. Toiminta voi liittyä erilaisiin tavoitteellisiin harrastuksiin tai muuhun kehitystä tukevaan toimintaan kuten liikuntaan, kädentaitoihin, kielelliseen ja kuvalliseen ilmaisuun, musiikkiin, arkiaskareisiin ja erilaisiin tiedollisiin aihepiireihin. Toiminnassa vahvistetaan lapsen kulttuurillista identiteettiä laulujen, leikkien ja juhlien avulla. Myös ruokailuhetki on kasvatuksellista.

15 Monipuolisuus, tarvelähtöisyys ja vapaa-
Toimintasuunnitelma vuosisuunnitelma kausisuunnitelma kuukausisuunnitelma viikkosuunnitelma päiväsuunnitelma tuokiosuunnitelma Monipuolisuus, tarvelähtöisyys ja vapaa- ehtoisuus Ohjaajat: oma osaaminen yhteistyö joustavuus/ varasuunnitelmat Aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet Kunnan toimintasuunnitelma Koulujen lukukausisuunnitelma Lapset: osallisuus lapsilähtöisyys Toimintaan osallistuvien määrä voi vaihdella huomattavasti päivittäin, kaikkien ei tarvitse osallistua kaikkeen Suunnitelmista tiedottaminen vanhemmille ja koululle

16 Toiminnan suunnittelun lähtökohtia
Ei ole Ohjaaja On Liian hallitseva Omien kykyjensä esittelijä Tukeva taustavoima ja tekninen avustaja Motivoiva Aktivoiva käynnistäjä Innoittaja Mukana leikkimielessä eläytyvänä aitona tasapuolisena

17 Ohjaaja ammatillinen vastuu lapsen kasvatuksesta
Ohjaajien työtä ohjaavana periaatteena kasvatuskumppanuus, jolla tarkoitetaan ammattikasvattajien sitoutumista toimimaan yhdessä huoltajien kanssa lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukena Mahdollistaa lapsille mahdollisuuden läksyjen tekoon yhteistyössä huoltajien ja koulun kanssa sovittavalla tavalla Ohjaajien myönteinen suhtautuminen lasten hyvinvointia, tunne-elämää ja sosiaalista kehitystä Ohjaavat lasta eettisessä ajattelussa ja vuorovaikutustaidoissa sekä antavat mallia yhdenvertaisuuden tukemiseen ja eettiseen kasvatukseen. Tarjoaa jokaiselle lapselle kehitystasonsa ja tarpeidensa mukaista tukea ja ohjausta

18 Suunnittelussa huomioitava
Huoltajille tarjotaan mahdollisuus osallistua toiminnan suunnitteluun Huomioidaan lasten tarpeet ja omat toiveet Vahvistetaan lasten osallisuutta ja yksilöllisyyttä Monipuolinen sisältötarjonta Paikalliset olosuhteet, kulttuuritekijät, eri vuodenaikojen tarjoamat ja muut käytännön mahdollisuudet , yhteistyö muiden toimijoiden kanssa, ohjaajien omat vahvuudet ja toteuttajien painotukset Tyttöjen ja poikien kehitykselliset erot

19 Syyslukukausi 2011

20 JÄLKKÄRIN VIIKKOSUUNNITELMA, vko 34
maanantai Salissa sählyä / liikuntaleikkejä tiistai Metsä-askartelua keskiviikko rentoutuminen / vapaita leikkejä torstai Metsäretki (jos sää sallii) perjantai LELUPÄIVÄ


Lataa ppt "Aamu- ja iltapäivätoiminnan toiminnansuunnittelu Kuopio"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google