Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

LAAKERI – työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa 1.2.2009 - 31.12.2012 Toimintalinja 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio-

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "LAAKERI – työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa 1.2.2009 - 31.12.2012 Toimintalinja 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio-"— Esityksen transkriptio:

1 LAAKERI – työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa 1.2.2009 - 31.12.2012 Toimintalinja 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen Hyvät käytänteet –seminaari 5.2.2013 Helsinki Rolf Holmberg ja Jarmo Linkosaari Turun ammatti-instituutti

2 Toteuttajat

3 ASIAKASLUPAUS / SIDOSRYHMÄLUPAUS TYÖSSÄOPPIMISEN LAATU PARANEE PÄÄVIESTI 1 KOULUTAMME INNOSTUNEITA TYÖPAIKKAOHJAAJIA PÄÄVIESTI 2 KOHOTAMME OPETTAJIEN TYÖELÄMÄOSAAMISTA PÄÄVIESTI 3 ALUEYHTEISTYÖLLÄ TYÖSSÄOPPIMINEN YHDENMUKAISEKSI Yleinen ohjaus- ja arviointiosaaminen paranee, 1400 uutta ohjaajaa Täydennyskoulutusta, 2000 osallistujaa Kehittämis- ja infopäiviin osallistuu työelämän ja oppilaitosten edustajia Työelämäjaksolle (1 kk) lähtee 90 opettajaa Jaksoon liittyy työelämän kehittämistehtävä Kokemuksista kerrotaan ja niistä opitaan laajasti ammatillisissa oppilaitoksissa Työssäoppimisen järjestäminen yrityksissä paranee, hankkeessa mukana kaikkiaan 300 Työpaikkaohjaajakouluttajien määrä lisääntyy ja materiaalit kehittyvät Opettajien työelämäjaksoja hyödynnetään Varsinais-Suomen kaikissa oppilaitoksissa Työelämän ja oppilaitosten käyttöön tiedon jakamiseksi verkkopalvelu laakeri.info www.laakeri.info Työssäoppimisen verkkopalvelu Varsinais-Suomessa

4 Vaikuttavuus työpaikoilla •Työpaikkaohjaajakoulutuksiin ja kokopäivän täydennyskoulutuksiin, joiden tavoitteena on yleisen ohjaus- ja arviointiosaamisen lisääminen työpaikoilla, on osallistunut 2278 työpaikkaohjaajaa edustaen 525 yritystä ja 114 muuta organisaatiota Varsinais-Suomesta. •Opettajan työelämäjakson aikana työpaikalla on kehitetty työssäoppimisen toteutuksen, perehdytyksen ja ohjauksen käytäntöjä sekä suunniteltu työelämälähtöistä opetusta. Jaksoja on toteutunut 98. •Ajantasainen tieto koulutuksista löytyy osoitteesta www.laakeri.info, joka toimii samalla työssäoppimisen verkkopalveluna Varsinais-Suomessa. www.laakeri.info •Oppilaitokset käyttävät samanlaista sopimusta työssäoppimisesta

5

6

7

8 TYÖPAIKKAOHJAAJAKOULUTUS •Yhteisesti sovitut mallit 1+2, passimalli yms.. •Yhteinen materiaali •Yhteinen manuaali, resurssit •Yhteinen konsepti markkinoida koulutusta •Aloituspäivässä hankkeen toimija, kouluttaja •Kaikki valmiina • Lomakkeet • Esitepohjat • Kutsut • Ohjelmat • Prosessiaikataulu • Palautemalli yms… • Tarvikepaketti, materiaali, tunnisteet, esitteet yms TOSI HELPPOA

9

10 •Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov. Perusmalli 2ov>3 ov lisää itsenäistä työskentelyä •Ammatillinen koulutus ja työelämä •-Suomen koulutusjärjestelmä •-Työssäoppiminen •-Oman alan ammatillinen koulutus •-Etätehtävät •Perehdytys ja osaamisen ohjaus •-Oppiminen •-Ohjaaminen •-Perehdyttäminen •-Työsuojelu ja työturvallisuus •-Etätehtävät •Osaamisen arviointi •-Arvioinnin perusperiaatteet •-Arviointiasteikko •-Osaamisen osoittamistavat •-Arvosanasta päättäminen •-Etätehtävät •8 tuntia •4 tuntia •Todistus osaamisesta

11 KOULUTTAJAKOULUTUS 8t+4t •2 ov:n perusteet •Eri koulutusvaihtoehdot perusmalli, passimalli, verkkomalli •Resurssit •Toimet ennen koulutusta, markkinointi > •Koulutuspäivien sisällöt, ”minuuttiaikataulu” •Innostaa opettajia kouluttamaan •Kokeneet kouluttajat jakamassa hiljaista tietoa •Olemassa olevan materiaalin hyödyntäminen •Mukana yhdessä koulutuskokonaisuudessa apuopettajana Päivän aikana luodaan yhteinen käsitys siitä miten koulutus toteutetaan.

12 LAAKERI-TIIMIN TEHTÄVÄNÄ… 1.1.2013- •Koordinoida laadukasta ja sujuvaa työpaikkaohjaajakoulutusta Laakeri-hankkeessa tuotettujen mallien mukaisesti •Tuoda yhteisiä käytäntöjä alueen työelämän ja oppilaitosten palveluihin •Välittää tietoa työssäoppimisesta ja sen kehittämisestä •Ylläpitää ja kehittää alueellista työssäoppimisen www.laakeri.info – verkkopalvelua •Antaa suosituksia työssäoppimisen edistämiseksi Varsinais-Suomessa •Alakohtaisten opettajatapaamisten edistäminen •Tapahtumajärjestelijä ???

13 Vaikuttavuus oppilaitoksissa •Työssäoppimisen laatu on parantunut uusien koulutettujen ohjaajien avulla •Opiskelijat saavat parempaa ohjausta •Opettajien on helpompi tehdä yhteistyötä yritysten kanssa, sillä alueella on yhteinen työssäoppimisen sopimus •Opetus on tullut työelämälähtöisemmäksi opettajan työelämäjaksojen avulla •Työpaikkaohjaajakouluttajien määrä on lisääntynyt •Työpaikkaohjaajien osaaminen tunnistetaan paremmin •Verkkopalvelu on käytössä tiedon jakamiseen www.laakeri.infowww.laakeri.info

14

15 Opettajan työelämäjaksolla opettaja….. 1 •Edistää työpaikan ja oppilaitoksen välistä yhteistyötä (81) • Kehittämällä yhdessä työpaikan edustajien kanssa (63) • Opetuksen suunnittelua ja toteutusta työelämälähtöisesti • Työssäoppimisen järjestämistä ja toteutusta • Ammattiosaamisen näyttöjä työpaikalla • Tukemalla työpaikkaohjaajaa (18) • Opiskelijoiden ohjaamiseen liittyvän tukimateriaalin laatimisessa työpaikalle • Arviointiin ja tutkinnon perusteisiin perehdyttämisessä • Työssäoppimisen perehdytyksessä / laadun varmistamisessa • Vertaistuen ja verkostoitumisen avulla

16 Opettajan työelämäjaksolla opettaja….. 2 •Kehittää työpaikan henkilöstön osaamista (14) • Kouluttamalla työpaikkaohjaajia (14) • Työpaikkaohjaajakoulutus • Täydennyskoulutus •Toteuttaa työympäristön kehittämisen (1) •Laatii viestintämateriaalia työpaikalle (2)

17 Vaikuttavuus alueella –oppilaitosten alueellisena yhteistyönä •Kehitetty yhteinen koulutusmateriaali työpaikkaohjaajakoulutuksiin •Räätälöity koulutuksia työpaikoilla tapahtuvaksi •Kehitetty ja toteutettu ohjaajille täydennyskoulutuksia: •Luotu malli opettajan työelämäjaksolle hakeutumiseen, toteutukseen ja raportointiin. •Kehitetty opettajille täydennyskoulutuksia •Käynnistetty uusia verkostoja / yhteistyötä •Mallinnettu työssäoppimisen kehittämistilaisuuksia •Päätetty jatkaa työssäoppimisen yhteistyötä ja ylläpitää verkkopalvelua

18 Työssäoppimisen verkkopalvelu www.laakeri.info

19 Vaikuttavuus valtakunnallisesti Työpaikkaohjaajakoulutuksiin on kehitetty koulutusmateriaali, joka on kaikkien ladattavissa verkkopalvelusta www.laakeri.info


Lataa ppt "LAAKERI – työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa 1.2.2009 - 31.12.2012 Toimintalinja 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio-"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google