Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Quick Grammar Check Ritva Tammi 2012.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Quick Grammar Check Ritva Tammi 2012."— Esityksen transkriptio:

1 Quick Grammar Check Ritva Tammi 2012

2 (laskettavat ja ei-laskettavat sanat)
Muista artikkelit: a, an, Substantiivit Artikkelit Omistus -> ’s -> video (laskettavat ja ei-laskettavat sanat)

3 Tavallisin monikko: -s -> video
Epäsäännölliset -> video Sana päätty kons. + y -> monikko -> -ies > video Sana päättyy –s/-x/-z/-sh/-ch -> monikko –es > video Sana päättyy -f/fe -> -monikko: -ves -> video

4 Pronominit I, you, he, she, it, we, they -> video
persoonapronominit: OMISTUS: OBJEKTINA tai preposition jälkeen: I have some good friends, I don’t have any pets . SOME-(ANY)THING / SOME-(ANY)BODY any-alkuiset esiintyvät kielto- ja kysymyslauseissa: I don’t have any money. She doesn’t know anything about it! Do you have any great ideas? Where can I get something to drink? Pronominit yks. 3. persoona Huom! you = ‘sinä’, ‘te’ I, you, he, she, it, we, they > video my, your, his, her, its, our, their > video mine, yours, his, hers, its, ours, theirs (= itsenäiset) me, you, him, her, it, us, them SOME /ANY + substantiivi ilman substantiivia!

5 -> video I love this chocolate ice cream, but that mint flavour I actually hate. I like these cars here better than those (cars) over there. THESE = nämä THOSE = nuo THIS = tämä THAT = tuo -> video

6 Adjektiivit Describing people
I have a blue ball and my wet, green slippers.

7 Adjektiivit -> ominaisuuksien vertailu
suomessa komparatiivin pääte on –mpi (suurempi) ja superlatiivin –in (kaunein)  Positiivi: as/so…as….= ’yhtä…kuin’ She is as fast as her brother. Komparatiivi = toisella on jotain enemmän: kokoa, näköä, pituutta… -> vertaillaan 1-tavuiset ja 2-tavuiset y-loppuiset (happy, crazy, funny…) -> -er Pitkät adjektiivit (3-tavuiset; -ing/-ed/-ous/-ful –päätteiset) -> more + adj ’kuin’ = than ’which is bigger, older…?’ Kertaa! Superlatiivi = joku on kaikista kookkain, kaunein, rumin, pisin… -> -> the…-est (lyhyet) -> the most + adj (pitkät) Epäsäännölliset! Good-better- the best Bad-worse -the worst Far-further-the furthest Good-better-the best MOLEMMILLA TAVOILLA: -er/the –est / more / the most Common - commoner / more common- the commonest / most common Likely - likelier / more likely the likeliest / most likely Pleasant Polite Simple Stupid Subtle Sure This movie is more awful than the one I saw yesterday which was far better, perhaps the best ever!

8 Adverbit = tapa, paikka, aika
Monista adjektiiveista saat adverbejä lisäämällä päätteen –ly slow -> slowly ’liikkuvat määreet’ - > ennen verbiä – - mutta am/are/is/was/were –verbien jälkeen

9 yleispreesens kestopreesens
Verbit Aikamuodot: preesens, imperfekti, perfekti, pluskvamperfekti, futuuri Verbi ilmaisee olemista, tekemistä/toimintaa/kokemista tai muuttumista Pääverbeiksi kutsutaan sellaisia verbejä kuin eat, drink, watch, play, dream, know, do, be, have… Apuverbeiksi kutsutaan verbejä, jotka tuovat jotain lisämerkitystä pääverbille esim. pakkoa, välttämättömyyttä, mahdollisuutta, kykyä…tai vain kohteliaisuutta can, could, may, might, must, should, would apuverbin tavoin voivat toimia myös: BE-verbin eri muodot; have/had -verbi ja do/did –verbi kestomuodot, eri aikamuodot, kysyvät ja kielteiset lauseet yleispreesens kestopreesens

10 KESTOPREESENS PREESENS-aikamuodot …juhlimme parhaillaan (nyt)
Faktat; mitä jollakulla on tapana tehdä/olla/omistaa: YLEISPREESENS KESTOPREESENS Tavat, toistuvat asiat -> video 1 -> video 2 …juhlimme parhaillaan (nyt) …hän/se/(yksi nimi) tekee jotain > yks. 3. persoonan -s Keskeneräiset prosessit; Sovitut kalenteritapaamiset lähiaikoina

11 Säännölliset ja epäsäännölliset verbit
Epäsäännöllisiä verbejä IMPERFEKTI Säännöllinen verbi Opettele ulkoa epäsäännöllisten verbien menneen ajan muodot !

12 Perusmuoto – apuverbien jälkeen
(= preesens, paitsi BE-verbillä) Imperfekti (toteamuslause = myönteinen lause) Kestomuoto am/are/is (preesens) was/were (imperfekti) + 3. muoto (apuverbien kanssa -> perfekti, plusk.perfekti; passiivi)

13 Prepositiot -> PLACE, TIME, MOVEMENT, locations and directions… / Verbifraasit!
I go home. I’m at home. in the car

14 Link -> English For You


Lataa ppt "Quick Grammar Check Ritva Tammi 2012."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google