Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

VERSOLAN PÄÄSIVU Tämän dian tarkoitus on olla koko Versolan pääsivu. Ehdotus pääsivusta löytyy Työelämätaidot –materiaalin yhteydessä. Tältä pääsivulta.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "VERSOLAN PÄÄSIVU Tämän dian tarkoitus on olla koko Versolan pääsivu. Ehdotus pääsivusta löytyy Työelämätaidot –materiaalin yhteydessä. Tältä pääsivulta."— Esityksen transkriptio:

1 VERSOLAN PÄÄSIVU Tämän dian tarkoitus on olla koko Versolan pääsivu. Ehdotus pääsivusta löytyy Työelämätaidot –materiaalin yhteydessä. Tältä pääsivulta olisi kuitenkin pääsy sisään pupa-sivuille. Pupasivuille siirtymiseen käytetään esim. sairaalaa tai maahanmuuttajaopasta. MILLAINEN NAVIGOINTIOHJE? Nämä kysymykset koskevat koko versoja ja ne selviävät myöhemmin.

2 PUPA-VERSOLA Ammattina puhdistuspalvelualan työt
Rakennuksia klikkaamalla esittelyt eri rakennuksissa/toimipaikoissa työskentelevistä alan ihmisistä erilaisissa työasuissa. Samalla näkyviin toimipaikan nimi. Nimi näkyy tekstinä ja kuuluu äänenä. Rakennusta klikkaamalla voit kuunnella ja nähdä rakennuksen nimen niin monta kertaa kuin tahdot. Dioissa linkki / paluu pääsivulle. MILLAISET NAVIGOINTIOHJEET TÄHÄN LAITETAAN? Esittelyt ja kuvassa näkyvät rakennukset: Kauppa – työntekijä kertoo tarinansa, miten on tullut kauppaan työhön, mistä, millainen koulutus ja kuka on työnantaja. Millainen on tyypillinen päivä. VIDEO / puhuva pää Päiväkoti – sama kuin yllä Koulu – sama kuin yllä Tehdas – sama kuin yllä Virasto – sama kuin yllä Vanhainkoti – sama kuin yllä Kiinteistöhuoltoyritys – sama kuin yllä ONKO TÄSSÄ DIASSA AINOASTAAN INFORMAATIOTA, EI LAINKAAN TEHTÄVÄÄ? VAI OLISIKO JOKIN TOIMINTAYMPÄRISTÖIHIN LIITTYVÄ TEHTÄVÄ KUITENKIN HYVÄ? Isosta sairaalan kuvasta sisälle sairaalaan.

3 Missä puhdistuspalvelualan ammattilainen voi työskennellä?
Puhdistuspalvelualan esittelyyn liittyvä tehtävä Kirjoita sana oikeassa muodossa: Missä puhdistuspalvelualan ammattilainen voi työskennellä? Kirjoita sana oikeassa muodossa. _____________________________ (sairaala) _____________________________ (vanhainkoti) _____________________________ (oppilaitos) _____________________________ (päiväkoti) _____________________________ (tehdas) _____________________________ (hotelli) _____________________________ (lentokone) _____________________________ (terveyskeskus) _____________________________ (kauppa) _____________________________ ( market) tarkista Opiskelija kirjoittaa sanat oikeassa muodossa, lopuksi painaa tarkista- painiketta. Oikein kirjoitettu näkyy vihreänä, väärä punaisena. Oikeat vastaukset; sairaalassa, vanhainkodissa, oppilaitoksessa, päiväkodissa, tehtaassa, hotellissa, lentokoneessa, terveyskeskuksessa, kaupassa, marketissa, Mikä on tehtävän tarkoitus? Toistaa tuttuja sanoja. ”Abu työskentelee sairaalassa.” Erilaisia lauseita, sanat tulevat eri muodoissa? Osaavat vastata missä? Kolme – neljä lausetta ja kuvallinen vihje, pitää kirjoittaa sairaalassa, malli annetaan, lisää esimerkkejä ja tyyppejä. Kuulee lauseen, pitää tunnistaa sana oikeassa muodossaan ja kirjoittaa se. Tekeminen ja kuva yhdessä (esim. kuva sairaalasta, joku varustaa siivousvaunua, tekee vuodehuoltoa). 3

4 Erilaisia sairaaloita, erilaisia tiloja sairaaloissa
Tästä pääset eteenpäin. Sairaala toimintaympäristönä Harjaukko kertoo lisätietoa; kuuntele ja katsele. Keltainen laatikko: Kuva ja nimi näkyviin, sekä harjaukon kertomus kohteesta. Suomessa toimii erilaisia sairaaloita, joissa hoidetaan erilaisia potilaita. Kohteina Keskussairaala, Yliopistollinen sairaala, Psykiatrinen sairaala, Terveyskeskussairaala, Kaupungin sairaala, Aluesairaala, lastensairaala. (infon tulee kertoa siitä, millaisia sairauksia ko. sairaalassa hoidetaan lyhyesti ja informatiivisesti. Mitkä ovat sairaaloiden erot?) Sairaaloissa on monenlaisia erilaisia tiloja; ensiapu tai päivystys, vuodeosasto, leikkausosasto, poliklinikka, teho-osasto, synnytysosasto, röntgenosasto, laboratorio, sydänvalvontayksikkö, dialyysiosasto. Lisäksi sairaaloissa on paljon käytävä- ja aulatiloja, kahvioita, kirjastoja, keittiö- ja ruokailutiloja, henkilökunnan pukuhuone- ja sosiaalisia tiloja, apteekki, lääkevarasto, liinavaatevarasto, pesula, tarvikevarastot, tekniset tilat ja toimistohuoneet. Sanasto muodostuu näistä yllä mainituista sanoista. Klikkaamalla linkkiä ”tästä pääset eteenpäin” (pitäisikö olla nuoli?) kuulet harjaukon kertovat sinulle, että nyt lähdetään minun työpaikkaani. Minä työskentelen sairaalassa laitoshuoltajana vuodeosastolla ja kerron sinulle nyt, millaisia asioita minun tulee työssäni hallita. Ja sitten siirrytään seuraavaan diaan: Sanasto

5 1 Siivousvaunun varustaminen
TYÖVUORON TEHTÄVÄT 1 Siivousvaunun varustaminen 2 Osaston kanslian ja lääkärin huoneen siivous 3 Aamupalan jakaminen ja astioiden keruu 4 Kahvitauko 5 Potilashuoneiden siivous 6 Lounaan jakaminen ja astioiden keruu 7 Lounastauko 8 WC:iden ja pesutilojen siivous 9 Poislähtevien potilaiden vuodehuolto 10 Kahvitauko 11 Juomien ja välipalojen jakaminen potilaille 12 Raportti 13 Huoltohuoneen siivous 14 Siivousvälineiden huolto Tehtävälistan kohdista linkit eri tilanteisiin. Harjaukko kertoo asioista minä-muodossa. Mikä opettajahahmon funktio? Voisiko kertoa työturvallisuudesta? Asiakaspalvelu ja työturvallisuus upotetaan tehtäviin tai näkyy videossa. Yhden tehtäväkokonaisuuden lopussa harjaukkeli kertoo mitä pitää huomioida itse pääaiheesta, työturvallisuudesta, asiakaspalvelusta, nyt olet tehnyt / osaat tämän asian. Yhteinen linja löydettävä.

6 1 Siivousvaunun varustaminen
Ohjaaja Tilanteen ja opiskeltavan asian esittely? Lika, mitä se on? Mistä lika syntyy? Siivousvaunun varustaminen –otsikko näkyy joka sivulla, SE TOIMII LINKKINÄ MATERIAALIN ALKUUN Lika; harjaukko kertoo taas – teksti tulee myös näkyviin ruudulle, jotta siihen voi pysähtyä ja sitä opiskella. ” Lika on ainetta, joka on väärässä paikassa. Lika voi olla häiritsevää, haitallista tai vaarallista. Lika tekee tilasta epäsiistin. Lika on epäpuhtautta ja se pitää poistaa. Likaa poistetaan, jotta tiloissa on turvallista ja hygieenistä olla.” TÄTÄ LAUSETTA PITÄÄ VIELÄ MUOKATA! Mistä lika syntyy – laatikossa harjaukko kertoo, että likaa syntyy arkielämän seurauksena. Ihmisistä irtoaa vaatepölyä, hilsettä, hiuksia ja karvoja. Tuuletuksen ja ilmastoinnin mukana tulee pakokaasuja, teollisuuden päästöjä, kasvien ja hyönteisten osia. Myös työn tekemisestä syntyy roskaa, paperia, toimistojätettä, erilaista pakkausjätettä. Suurin osa tiloissa olevasta liasta on kulkeutunut ihmisten ja ilmanvaihdon mukana tiloihin. Erilaiset likatyypit: Harjaukko kertoo, että on olemassa erilaisia likatyyppejä. Ne voidaan jakaa joko liukoisuuden tai koostumuksen mukaan. Liukoisuus tarkoittaa sitä, että lika liukenee veteen tai ei liukene. Liukeneva lika on esimerkiksi kahvitahra pöydällä, veteen liukenematon lika taas voi olla rasvalikaa, nokea tai pölyä. Harjaukko kertoo myös määritelmät erilaisille likatyypeille. Samaan aikaan, kun hän kertoo määritelmää, ruudussa näkyy kuva ko. likatyypistä ja puhuttu näkyy myös tekstinä kuvien vieressä. Ne siis aukeavat erillisille sivuille, jotka sitten rastista klikkaamalla saa suljettua. Määritelmät: IRTOLIKA ”Kuiva tai märkä lika, joka ei ole kiinnittynyt tai tunkeutunut pintaan.”  poistetaan lakaisemalla, harjaamalla, imuroimalla tai pyyhkimällä Esimerkkejä: hiekka, pöly, hiukset KIINNITTYNYT LIKA ”Kuivunut tai nihkeä, pintaan laajalle alalle tarttunut lika, joka on poistettavissa ylläpitosiivousmenetelmin”  vaatii irrotakseen aina vettä tai muuta nestettä Esimerkkejä: kahvi- tai mehutahra, vesitahrat, jaloista kulkeutunut märkä, hiekkainen ja kuivunut lika PINTTYNYT LIKA ”Pitkän ajan kuluessa muodostunut likakerrostuma, jonka poistamiseen tarvitaan perussiivousmenetelmiä”  Tarvitaan voimakkaampia menetelmiä, aineita ja koneiden käyttöä Esimerkkejä: Noki, vahakerrostumat ja kalkkisaostumat. TAHRA ”Pienellä alalla oleva kiinnittynyt tai pinttynyt lika”  tahrat poistetaan erikseen mahdollisimman nopeasti ERITETAHRA ”Ihmisestä tai eläimestä peräisin oleva nestemäinen tai kuivunut erite, esimerkiksi veri, ulosteet, oksennus”  eritetahrat poistetaan ensimmäisenä heti, kun ne havaitaan.  eritetahrat poistetaan kertakäyttöisillä välineillä itse suojautuen erillisten ohjeiden mukaan  Esimerkkejä: Virtsa, uloste, oksennus, veri, yskös MIKROBILIKA ”Mikrobi- eli pieneliölika on esimerkiksi terveydenhuollon laitoksissa, elintarviketeollisuudessa ja puhdastiloissa olevaa toiminnalle tai terveydelle haitallista likaa.”  Mikrobeja ovat bakteerit, homeet, hiivat ja virukset  Mikrobeja ei voi nähdä paljain silmin  Ne ovat toiminnan kannalta haitallisia tai vaarallisia Lisää tietoa: Harjaukko kertoo, että tilan käyttötarkoitus määrää, millaista likaa pinnoilla saa olla ja kuinka paljon. Esimerkiksi sairaaloissa on paljon likaa, joka ei näy paljailla silmillä. Sellaista likaa kutsutaan mikrobiliaksi. Se voi olla vaarallistakin, joten se pitää poistaa. Joskus vaikkapa koulun käytävällä voi olla hiekkaa ja pölyä, koska tiloja käytetään paljon ja lika poistetaan vain kerran päivässä. TÄTÄ LAUSETTA PITÄÄ VIELÄ MUOKATA. Erilaiset likatyypit Lisää tietoa Sanasto Jatka tästä 6

7 1 Siivousvaunun varustaminen
Ohjaaja LIKA Lian poistamisen periaatteet Siivousvaunun varustaminen –otsikko näkyy joka sivulla, SE TOIMII LINKKINÄ MATERIAALIN ALKUUN Tehtävä 1 : Lian tunnistamistehtävä – lauseita? Jokin laatikkoleikki ilmeisesti TÄMÄ AJATUS ON VIELÄ KESKEN Tehtävä 2 : Minkälaista likaa on wc-tiloissa, potilashuoneessa, toimistohuoneessa, käytävällä  voisi olla esim. laatikko tilan nimen alla, likatyypit valitaan sanastosta ja vedetään laatikkoon, eivät kiinnity, ellei ole oikein (entä jos monta likalaatua sopisikin moneen laatikkoon?) Lian poistamisen periaatteet: Harjaukko kertoo, että siivoustyötä tehdessä pitää miettiä, mitä tekee ja miten tekee, ettei turhaan väsytä itseään moninkertaisella työllä. Hän kertoo, että :”mietin aina, miten saan lian kerralla pois enkä levitä sitä muihin kohteisiin. Tämä tarkoittaa sitä, että kun siivoan, teen työni aina puhtaasta likaisempaan päin. Näin siivousvälineeni säilyvät pitempään puhtaana. Siivoan aina puhtailla välineillä ylhäältä alaspäin, ja lattioilla käytän eri pyyhettä kuin pöydillä. Pyrin aina miettimään, miten saan mahdollisimman puhdasta jälkeä nopeasti ja tehokkaasti.” Tehtävä 3 liittyy työjärjestykseen. Missä järjestyksessä siivoat wc-tilan, entä potilashuoneen tai toimiston. Kuva kohteesta, työvaiheet lueteltuna ja pitää vetää ”työvaihe” kuvaan oikeassa järjestyksessä tai numeroituun luetteloon. Tehtävä 1 Tehtävä 2 Tehtävä 3 Sanasto 7

8 1 Siivousvaunut työvälineenä
Ohjaaja Olet aloittamassa työvuoroa Versolan kaupunginsairaalan osastolla 3. Tehtävänäsi on varustaa siivousvaunut siten, että pystyt hoitamaan työvuoron työt. Pitäisikö kirjoittaa jotakin yleistä siivousvaunuista? Siivousvaunun varustaminen –otsikko näkyy joka sivulla kuva: Tehtävä 1 Tehtävä 2 Sanasto 8

9 Takaisin Siivousvaunut-etusivulle
2 Siivousvaunun varustaminen Ohjaaja Kalustepyyhkeet kuva: Roskapussit kuva: Ikkunanpesin kuva: Hankauspesin kuva: Astianpesuharja kuva: Ikkunankuivain kuva: Siivoussangot kuva: Rikkalapio kuva: Pesuharja kuva: Kalustemoppi ja mikrokuituinen lankaosa kuva: kuva: www. vileda.fi Levykehysmoppi HANKAUSLEVYT!!! Sanasto-painike = sivukohtainen ammattisanasto KUVA 1 = kuva tyhjästä siivousvaunusta ja vieressä välineet: luettelo, välineet sijoitetaan hiirellä vaunuun ja kutakin välinettä klikattaessa kuuluu välineen nimi ja se näkyy myös tekstinä Tehtävä-painikkeesta avautuu harjoitus vaihe tarvittavat välineiden kuvat: levykehysmoppi lankaosia kalustepyyhkeet, mikrokuitupyyhkeitä lattiapyyhkeitä lattiankuivain rikkalapio lakaisin / puolipitkävartinen harja puhdistusaineet: heikosti emäksinen, desinfioiva roskapussit sanko nämä eivät enää suostu menemään siivousvaunuihin ikkunankuivain ikkunanpesin kalustemoppi/taulumoppi pitkävartinen pesuharja astianpesuharja hankauspesin + hankauslevyjä Takaisin Siivousvaunut-etusivulle Lattiapyyhkeet kuva: Mopin lankaosat kuva: Sanasto Lattiankuivain kuva: Lakaisin kuva: 9

10 1 Siivousvaunun varustaminen Tehtävä: Sanelu: kirjoita kuulemasi sana:
(korva)_________________________tarkista 6 Korva)_________________________tarkista 7 (korva)_________________________tarkista 8. (korva)_________________________tarkista 9. (korva)_________________________tarkista 10 (korva) _________________________tarkista Klikkaamalla korvan kuvaa opiskelija kuulee seuraavat sanat: tahra. työvuoro, materiaali, pölynimuri, mikrokuitu, suojakäsine, puhdistusaine, siivousväline, ammattitutkinto, biojäte Kun opiskelija on kuullut ja kirjoittanut sanan, vastauksen voi tarkistaa klikkaamalla tarkista-painiketta. Oikeat vastaukset ovat vihreitä, väärät punaisia. 10

11 Siivousvälineiden käyttö eri menetelmissä
Ohjaaja Kuivapyyhintä Nihkeäpyyhintä Kosteapyyhintä Menetelmälaatikkoa klikkaamalla tulee lyhyt selostus sekä kirjoitettuna että puhuttuna, mitä mikäkin puhdistusmenetelmä tarkoittaa. Tehtäväohje: Voit tutustua menetelmiin painamalla hiirellä menetelmän nimeä. Siirrä sen jälkeen työvälineet oikeiden menetelmien kohdalle. HUOM! Joidenkin välineiden täytyy siirtyä useampaan menetelmään. Tekstit: Kuivapyyhintä Kuivapyyhinnän tarkoitus on poistaa pinnalta roskia ja kuivaa irtolikaa. Työväline on kuiva. Nihkeäpyyhintä Nihkeäpyyhinnällä poistetaan roskia, kuivaa irtolikaa ja vesiliukoisia tahroja. Työväline sitoo likaa ja pölyä paremmin, kun se on nihkeä. Nihkeyttämiseen voi käyttää vettä tai puhdistusaineliuosta. Pintaan ei saa jäädä pisarajälkiä. Kosteapyyhintä Kosteapyyhinnällä poistetaan kuiva tai märkä irtolika ja vesiliukoiset tahrat. Pintaan jää kosteutta, mutta se kuivuu itsestään. Märkäpyyhintä Märkäpyyhinnällä poistetaan vesiliukoisia tahroja ja kiinnittynyttä likaa. Pinta jää märäksi ja se on kuivattava erikseen. Pesu Pesussa käytetään välineitä ja koneita, joilla pintaa hangataan. Pesun avulla poistetaan kiinnittynyttä ja pinttynyttä likaa. Pesun jälkeen pinta huuhdellaan ja kuivataan. Märkäpyyhintä Pesu Takaisin Siivousvaunut-etusivulle Sanasto 11

12 Puhdistusaineet ryhmitellään käyttöliuoksen pH:n mukaan.
Ohjaaja Puhdistusaineet Puhdistusaineet ryhmitellään käyttöliuoksen pH:n mukaan. pH-asteikko (hapan - emäksinen) Vahvasti happamat ja happamat puhdistusaineet -käyttökohde: saostumien poisto x, suojakäsineet Happamat puhdistusaineet - käyttökohde: wc-tilojen ylläpitosiivous Neutraalit puhdistusaineet -käyttökohde: ylläpitosiivous, lasipinnat Heikosti emäksiset puhdistusaineet -käyttökohde: ylläpitosiivous (vaikeampi lika) Emäksiset ja vahvasti emäksiset puhdistusaineet -käyttökohde: peruspuhdistus, vahanpoisto, koneastianpesuaine. x, suojakäsineet Kun tiedetään lika ja pintamateriaali, osataan valita oikea puhdistusaine. Muista oikea annostelu ja käyttöturvallisuus. Liian hapan tai emäksinen puhdistusaine voi vahingoittaa pintoja, se voi olla terveydelle vaarallista, on epätaloudellista ja ympäristölle haitallista. tehtävät Tämä tulee kohtaan 1, Siivousvaunun varustaminen Nämä lauseet ”putoavat” näyttöön yksi kerrallaan. Klikkaamalla punaista linkkiä tulee kuva pH-asteikosta Klikkaamalla tehtävät- painiketta, tulee pH-lukuun liittyviä tehtäviä Klikkaa X-painiketta (musta-keltainen varoitusmerkki), varoitusmerkit tulevat näkyviin. Varoitusmerkit aukeamalta pääsee varoitusmerkkeihin liittyvään tehtävään. Sanasto 12

13 <-takaisin Ohjaaja Sanasto
Siivousvaunun varustaminen –otsikko näkyy joka sivulla Korjaa: Koneastianpesuaine, kuva mukaan, tai piirretty mukailtu. Harjaukkeli sanoo ja samalla vetää käsineet käteen: esim. vahvasti emäksinen – kertoo mihin käytetään. Hapoissa käyttöryhmä. Dialogin muodossa – ukkeli ja ohjaaja. Kerrottava mikä pH on. Sanasto 13

14 Siivousvaunu + puhdistusaineet Yhdistä sanan alku ja loppu vetämällä hiirellä. Tarkista klikkaamalla tarkista-painiketta    Säästät aikaa, pintoja, energiaa ja luontoa, neutraali pH-luku ilmoitetaan aine on hapan pH 7 on aine on emäksinen. Jos pH-luku on 3, taloudellista ja ympäristöystävällistä Oikea annostelu on asteikolla 0-14 Jos pH-luku on 10, kun siivoat säännöllisesti. Kun lisäät pesuaineeseen vettä, pH-luvun mukaan. Puhdistusaineet ryhmitellään sinä laimennat sitä. tarkista tt Oikeat lauseet: Säästät aikaa, pintoja, energiaa ja luontoa, kun siivoat säännöllisesti. pH-luku ilmoitetaan asteikolla 0-14. pH 7 on neutraali. Jos pH-luku on 3, aine on hapan. Oikea annostelu on taloudellista ja ympäristöystävällistä Jos pH-luku on 10, aine on emäksinen. Kun lisäät puhdistusaineeseen vettä, sinä laimennat sitä. HUOM korjaa diaan. Puhdistusaineet ryhmitellään pH-luvun mukaan. 14

15 Varoitusmerkit tehtävä
Sivulle tulee varoitusmerkkien kuvat selityksineen. Klikkaamalla tehtävä-painiketta, tulee yhdistelytehtävä kuva + selitys Varoitusmerkit ovat muuttuneet – muista lisätä uudet varoitusmerkit! 15

16 Varoitusmerkkitehtävä
Yhdistä kuva ja selitys. Tarkista klikkaamalla tarkista-painiketta syövyttävä ympäristölle vaarallinen hapettava räjähtävä helposti syttyvä myrkyllinen haitallinen tarkista

17 Potilashuoneiden siivous
Ohjaaja Potilashuoneiden siivous Tämän osan tarkemmat sisällöt ovat vielä työn alla. Kuuntele lisää Siirry seuraavalle sivulle Sanasto 17

18 Tutustu yhdistelmäkoneeseen
Ohjaaja Tutustu yhdistelmäkoneeseen Yhdistelmäkoneen puhdistus Tehtävä 4: Verkkovirtakäyttöisella yhdistelmäkoneella työskentely Tutustu yhdistelmäkoneeseen –teksti: Teksti sekä kirjoitettuna että puhuttuna. Tekstissä maininta myös siitä, että kone sisältää lh-koneen ja vesi-imurin. Tehtävä 1: Yhdistelmäkoneen osat Tehtävä 2: Yhdistelmäkoneen käyttö Tehtävä 3: Yhdistelmäkoneen puhdistus Sanasto 18

19 Yhdistelmäkoneen puhdistus
Ohjaaja Yhdistelmäkoneen puhdistus Tehtävä 3: Miten puhdistat ja huollat akkukäyttöisen yhdistelmäkoneen käytön jälkeen? Rastita mielestäsi oikeat työt. pölypussin vaihto puhdasvesisäiliön puhdistus puhdasvesisäiliön tyhjennys likavesisäiliön tyhjennys likavesisäiliön puhdistus imusuuttimen irrottaminen imusuuttimen pesu veden jäähtyminen ennen säiliöiden tyhjennystä vetoalustan irrottaminen vetoalustan pesu laikan pesu koneen rungon pyyhkiminen verkkovirtajohdon pyyhkiminen akkujen lataaminen imuletkun puhdistaminen uimurin puhdistaminen moottorin huolto koneen kokoaminen käyttövalmiiksi Opiskelija rastittaa vaihtoehtoja. Sen jälkeen hän painaa Tarkista-nappulaa, josta hän näkee, kuinka monta hänellä on oikein ja kuinka monta väärin. Oikeat vaihtoehdot on löydettävä minuutin aikarajan sisällä. Tehtävä 3 Takaisin Yhdistelmäkone-etusivulle Sanasto 19

20 Tutustu yhdistelmäkoneeseen
Ohjaaja Tutustu yhdistelmäkoneeseen Akkukäyttöinen kone Tutustu yhdistelmäkoneeseen –teksti: Teksti sekä kirjoitettuna että puhuttuna. Takaisin Yhdistelmäkone- etusivulle Sanasto 20

21 Yhdistelmäkone-etusivulle
Ohjaaja Akkukäyttöinen kone Tehtävä 1: Sijoita yhdistelmäkoneen osien nimet oikeaan kohtaan. puhdasvesisäiliö likavesisäiliö akut vetoalusta uimurilaite suutin imuletku ohjauskahvat ohjauspaneeli Osat viedään akkukäyttöisen koneen kohdalle oikeisiin paikkoihin. Väärä valinta ei tartu. Tehtävä 1 Takaisin Yhdistelmäkone-etusivulle Sanasto 21

22 Tutustu yhdistelmäkoneeseen
Ohjaaja Tutustu yhdistelmäkoneeseen Akkukäyttöinen kone Tehtävä 2: Mitä yhdistelmäkoneella voi tehdä? Vaihtoehdoissa on viisi oikeaa. lattian pesu pölynimurointi vedenimurointi lattian kiillotus lattian vahaus lattian hoito lattian huuhtelu hankaus pesuliuoksen vaikutusaikana kristallointi lattiapinnan kovettaminen Jokin laatikko tms., johon tarttuvat kaikki vaihtoehdot. Opiskelija näkee jonkin painikkeen alta: ”Sinulla on nyt kolme oikein. Jatka yrittämistä.” Opiskelijan pitää itse poistaa sijoittamansa vaihtoehdot. Tehtävä 2 Takaisin Yhdistelmäkone-etusivulle Sanasto 22

23 Yhdistelmäkoneen puhdistus
Ohjaaja Akkukäyttöinen kone Yhdistelmäkoneen puhdistus Yhdistelmäkoneen puhdistus –teksti: Teksti on sekä puhuttuna että kirjoitettuna. Takaisin Yhdistelmäkone-etusivulle Sanasto 23

24 Yhdistelmäkoneen puhdistus
Ohjaaja Akkukäyttöinen kone Yhdistelmäkoneen puhdistus Tehtävä 3: Miten puhdistat ja huollat akkukäyttöisen yhdistelmäkoneen käytön jälkeen? Rastita mielestäsi oikeat työt. pölypussin vaihto puhdasvesisäiliön puhdistus puhdasvesisäiliön tyhjennys likavesisäiliön tyhjennys likavesisäiliön puhdistus imusuuttimen irrottaminen imusuuttimen pesu veden jäähtyminen ennen säiliöiden tyhjennystä vetoalustan irrottaminen vetoalustan pesu laikan pesu koneen rungon pyyhkiminen verkkovirtajohdon pyyhkiminen akkujen lataaminen imuletkun puhdistaminen uimurin puhdistaminen moottorin huolto koneen kokoaminen käyttövalmiiksi Opiskelija rastittaa vaihtoehtoja. Sen jälkeen hän painaa Tarkista-nappulaa, josta hän näkee, kuinka monta hänellä on oikein ja kuinka monta väärin. Oikeat vaihtoehdot on löydettävä minuutin aikarajan sisällä. Tehtävä 3 Takaisin Yhdistelmäkone-etusivulle Sanasto 24

25 Verkkovirtakäyttöinen kone
Yhdistelmäkone Ohjaaja Kuva jostakin tilasta, esim. sairaalan päiväaula, jossa yhdistelmäkoneella ajetaan Verkkovirtakäyttöinen kone Tehtävä 4: Takaisin Yhdistelmäkone-etusivulle Sanasto 25

26 WC:n ja pesutilojen siivous
Ohjaaja Työjärjestys: VIDEO Poista eritetahrat (muista suojakäsineet) Tyhjennä ja puhdista roskakori Pese pesuallas Puhdista peili, jos se on likainen Pyyhi kostealla kosketuspinnat: esim: annostelijat, ovenkahvat, valokatkaisijat Pyyhi käsisuihku ja päästä siitä vettä Pese wc-istuin sisäpuolelta wc-harjalla, huuhtele Pyyhi wc-istuin kostealla pyyhkeellä ylhäältä alaspäin Pyyhi roiskejäljet seinästä Pyyhi lattia ja lattiakaivo kostealla lattiamopilla Poista suojakäsineet ja pese kädet Täydennä wc-paperi ja käsipyyhkeet Puhdista välineet Tehtävä Tässä myös video ja ääni, joka kertoo työvaiheet Työjärjestys: Poista eritetahrat (muista suojakäsineet) Tyhjennä ja puhdista roskakori Pese pesuallas Puhdista peili, jos se on likainen Pyyhi kostealla kosketuspinnat: esim: annostelijat, ovenkahvat, valokatkaisijat Pyyhi käsisuihku ja päästä siitä vettä Pese wc-istuin sisäpuolelta wc-harjalla, huuhtele Pyyhi wc-istuin kostealla pyyhkeellä ylhäältä alaspäin Pyyhi roiskejäljet seinästä Pyyhi lattia ja lattiakaivo kostealla lattiamopilla Poista suojakäsineet ja pese kädet Täydennä wc-paperi ja käsipyyhkeet Puhdista välineet Tehtävä Ukkeli kertoo videolla ja samalla tulee lause näkyviin. Erillinen kertoja. Sanasto 26

27 Tutki tuoteselostetta ja vastaa kysymyksiin: 1. Klikkaa -merkkiä.
1: Kun opiskelija klikkaa varoitusmerkkiä X, laatikkoon ilmestyy lisätehtävä: Varoitusmerkki X tarkoittaa , että aine on a) myrkyllinen b) räjähtävä c) haitallinen Tästä voisi ehkä laittaa linkin –sivulle, jossa lisää tietoa merkistä Klikattaessa tulee tietoa niistä asioista, mitkä ovat tärkeitä ja jotka on erityisesti huomioitava. 27

28 WC:n ja kylpyhuoneen siivous
Valitse oikea sana ja kirjoita se viivalle. Tarkista klikkaamalla tarkista-painiketta. Tuoteseloste 1. __________________= neutraali neste, jonka pH on 7 Lattiakaivo 2. __________________= suuri muovipussi, johon roskat Jätesäkki laitetaan Erite 3.__________________= lattiassa oleva reikä, jonka päällä Peili on ritilä Vesi 4. __________________= teksti, jossa kerrotaan mitä aine sisältää 5. __________________= esimerkiksi veri, hiki, virtsa 6. __________________= lasi, mistä näet itsesi. tarkista 55

29 13 Huoltohuoneen siivous
Ohjaaja Huoltohuone Tässä osassa opit, mikä on huoltohuone. Mitä siellä tehdään ja miten se puhdistetaan. Huuhteluhuone / Huoltohuoneen siivous-otsikko näkyy joka sivulla, se on linkki sisällysluetteloon alussa. Sanasto-painike = sivukohtainen ammattisanasto (sanasto lisätään myöhemmin tähän, sana näkyy ja kuuluu yhtä aikaa) Kuva osaston huoltohuoneesta. Teksti kuuluu myös äänenä sitä klikattaessa. Klikkaa ”kuuntele lisää” ja sieltä kuuluu teksti (näkyy myös kirjoitettuna): Huoltohuone sijaitsee sairaalan vuodeosastolla. Huoltohuoneessa puhdistetaan ja desinfioidaan hoitovälineistöä. Siellä säilytetään myös erilaisia puhdistettuja ja desinfioituja hoitovälineitä. Huoltohuoneessa säilytetään myös likainen pyykki ja jätteet. Kiinteistönhoitaja kuljettaa ne sieltä päivittäin pois. Huoltohuoneessa on puhdas puoli ja likainen puoli. Huoltohuoneen työjärjestys on tarkka. Puhdas ja likainen puoli eivät saa sekoittua. Siivoustyö tehdään aseptisessa työjärjestyksessä. Huoltohuoneen ovi pidetään kiinni ja turhia käyntejä siellä vältetään. Kuuntele lisää Siirry seuraavalle sivulle Sanasto

30 Mihin ryhmään sana kuuluu? Vedä hiirellä oikealle paikalle.
moppi METALLI TEKSTIILI kupari ______________ __________________ pellava ______________ __________________ pölyhuiska ______________ __________________ alumiini ______________ __________________ messinki ______________ __________________ villa kulta rikkalapio SIIVOUSVÄLINE puuvilla ____________________ hopea ____________________ sanko ____________________ silkki ____________________ mikrokuitu ____________________ lattiapyyhe Jos sana menee oikeaan paikkaan, se jää paikalleen. Jos yrittää sanaa väärään paikkaan, se hyppää takaisin sanaluetteloon. Idea hyvä – yläkäsitteiden opettaminen. Esim. Otsikot eri jätelajeja / jäteryhmiä – millaisia jätteitä tulee ja ne pitää viedä oikeaan ryhmään. Pintamateriaaleja, siivouskohteita ja –välineitä. Lika jutun saisi yhdistettyä, mihin suojakäsineet, paperijätteet, vaipat, lasipullot metallit, paristot. Kuka tekee mitäkin – ammattiympäristöön tutustuminen. 30

31 13 Huoltohuoneen siivous
Ohjaaja Kuva / kuvia huoltohuoneesta. Huoltohuoneen siivous-otsikko näkyy joka sivulla, se on linkki sisällysluetteloon alussa. Huoltohuoneen kuva on piirretty, selkeä kuva. Hiirtä liikuttamalla kuvaan ilmestyy näkyviin ko. kohteen nimi ja se kuuluu myös äänenä. Huoltohuoneessa on mm. kaappeja, jätevaunu, kaatoallas, desinfioiva pesukone, teräshyllyjä, teräskaappeja, lattiakaivo, ikkuna ja ikkunalauta. Huoltohuone on II-mallinen, likainen puoli pesukoneineen ovesta tullessa vasemmalla, kaapit, jätevaunu, kaatoallas, koneet ja oikealla puolella puhdas puoli, teräskaappeja ja –hyllyjä puhtaiden astioiden säilyttämistä varten. Sanastossa esitetään sekä huoltohuoneen kiinteät kalusteet että sitten siellä tyypillisimmät tarvikkeet – kaarimaljat, pesuvadit, alusastiat ja näytteiden ottamiseen tarvittavat välineet. Kuuntele lisää: Kun klikkaa kohtaa, ääni kertoo ja teksti näkyy ruudulla: Huoltohuone toimii eritteiden hävittämistilana, hoitovälineiden puhdistuspaikkana, hoitovälineiden desinfiointipaikkana ja hoitovälineiden säilytyspaikkana. Tehtävä 1: Sanan- ja kuvan tunnistaminen. Tehtävässä on kuvia ja sanoja, jotka pitää saada yhteen. Esimerkiksi kuva, jonka alla on tyhjä ruutu. Sana vedetään oikeaan ruutuun. Kuvat Desinfioiva huuhtelukone, kaatoallas, jätevaunu, lattiakaivo, kaarimalja, pesuvati, kukkamaljakko, alusastia. Kun sana on oikea, se tarttuu laatikkoon ja kuuluu sana myös ääneen. Virheellisestä vastauksesta sana ei tartu laatikkoon ja kuuluu ”tuut”-ääni. Kun vastaus on oikein, kuuluu heleä ääni (helähdys). Kuuntele lisää Tehtävä 1: Sanasto

32 13 Huoltohuoneen siivous
Ohjaaja Huoltohuoneen toiminnat Katso video huoltohuoneessa tehtävistä töistä. Huoltohuoneen siivous-otsikko näkyy joka sivulla, se on linkki sisällysluetteloon alussa. Videolla näkyy, miten huoltohuoneessa toimitaan. Samalla ääni kertoo, mitä tehdään. Hoitohenkilökunta käy tuomassa tarvikkeita, joiden nimet kerrotaan. Hoitohenkilökunta laittaa likaiset tarvikkeet heti desinfioivaan huuhtelukoneeseen ja koneen käyntiin. Videossa näkyy, miten kukkamaljakoiden vedet kaadetaan kaatoaltaaseen ja kerrotaan, että niitä ei saa kaataa käsienpesualtaaseen. Samoin näytetään, miten alusastiat tyhjennetään kaatoaltaaseen. Tehtävä 2: liittyy huoltohuoneessa tehtäviin toimenpiteisiin, mm. likavesien, likaisten astioiden ja huoneessa toimimisen pariin. Mitä millekin välineelle tehdään. Tehtävä 2: Sanasto Siirry seuraavalle sivulle:

33 13 Huoltohuoneen siivous
Ohjaaja Sivun aihe huoltohuoneen siivous Huoltohuoneen Pohjapiirros Huoltohuoneen siivous-otsikko näkyy joka sivulla, se on linkki sisällysluetteloon alussa. Huoltohuoneen pohjapiirros: Pohjapiirros ylhäältä kuvattuna, piirrettynä. Kuvaa klikkaamalla siihen syntyy ”numeroitu kartta”, tilan siivous aseptisessa työjärjestyksessä puhtaasta likaisempaan päin. Esim: Ovesta tultaessa oikealla puhdas puoli, vasemmalla likainen tyyliin: heti vasemmalla 2 kpl roskapusseja, sen jälkeen seinällä kaatoallas reunahuuhtelulla, sitten desinfioiva huuhtelukone, sitten pesupöytä ja yläkaapit. Huoneen päädyssä ikkuna ja ikkunalauta. Huoneen oikealla puolella yläkaapit, työpöytä ja viimeisenä ennen ovea käsienpesuallas. Kun kuvaa klikkaa, tulee numerot esiin, työjärjestys piirtyy näin oikeaksi. Työjärjestys em. Järjestys, eli 1. roskapussit, 2. kaatoallas reunahuuhtelulla, 3. desinfioiva huuhtelukone, 4. pesupöytä, 5. yläkaapit, 6. työpöytä, 7. käsienpesuallas. Tehtävä 3. Katso video. Video kuvataan pohjapiirroksen mukaisesta huoltohuoneesta, jonka siivous esitetään juuri edellä luetellun mukaan. Samalla, kun tehdään, kerrotaan, mitä tehdään. Näytetään tarvittavat välineet ja kerrotaan, miten suojaudutaan. Tarvittavat aineet: neutraali tai heikosti emäksinen puhdistusaine, tarvittaessa desinfioiva puhdistusaine eritetahradesinfektioon. Tarvittavat välineet: tilan omat siivousvälineet, joita ei käytetä muualla: värikoodatut harjat, värikoodatut pyyhkeet, jotka vaihdetaan päivittäin, hankauslevyt, lattiankuivain tai –moppi, ikkunankuivain ja sanko tarvittavat suojaimet: suojakäsineet ja muovinen suojaesiliina. Huoltohuoneen siivous videolla aloitetaan siten, että ensin otetaan huoneesta roskat, sen jälkeen kosketuskohtien pyyhintä, sitten tasopinnat tarvittaessa, koneiden ja laitteiden puhdistus, papereiden ja tarvikkeiden täydennys sekä lattioiden siivous. Huonekohtaiset välineet. Tehtävä 3: Katso video Sanasto

34 13 Huoltohuoneen siivous
Ohjaaja Millaista jätettä sairaalan vuodeosastolla tulee? Sivun aihe: Huoltohuoneen siivous Huoltohuoneen siivous-otsikko näkyy joka sivulla, se on linkki sisällysluetteloon alussa. Kun klikkaa sinistä laatikkoa, harjaukko kertoo osastolla syntyvästä jätteestä sekä sen lajittelusta. ”Työssäni sairaalan vuodeosastolla käsittelen monenlaisia jätteitä. Minun tulee tietää, minne laitan jätteet, että niiden lajittelu on oikein tehty ja ympäristökin otetaan huomioon. Siivousvaunussa on jätesäkki, johon minä kerään tavalliset roskat, paperi-, pakkaus-, hoito- ja toimenpidejätteet (käytetyt sidetarvikkeet, taitokset, tyhjät veripussit) ja siivouksessa syntyvän jätteen. Minä en saa laittaa jätesäkkiin mitään sellaista jätettä, joka voi rikkoa säkin ja olla terävää tai pistävää. Nestemäiset jätteet, kuten virtsa, veri jne. ja kaikki muut potilaiden eritteet kaadetaan sellaisenaan viemäriin, mieluiten huoltohuoneen kaatoaltaaseen, joskus myös wc-altaaseen, mutta ei koskaan käsienpesualtaaseen. Osastolla tulee myös toimistopaperia, joka kerätään paperinkeräykseen erikseen. Tietosuojattua jätettä ei saa laittaa samaan paperinkeräykseen, vaan se on laitettava hävitettäväksi erillisten ohjeiden mukaan. Pahvi kerätään erikseen. Lasipullot ja metallit kerätään myös erikseen. Muovijäte lajitellaan ohjeen mukaan. Neulat ja muut pistävät ja viiltävät jätteet viedään huoltohuoneessa olevaan, niille tarkoitettuun keräysastiaan. Ruokajäte hävitetään keittiöllä erikseen.” Harjaukon on vielä jatkettava juttua, joten näiden jätelajien ohjeet ehkä tulisi aueta omaan tiedostoonsa erilliseksi, jotta niitä voi rauhassa opiskella. ”Tartuntavaarallisella jätteellä tarkoitetaan joitakin tartuntatauteja sairastavien potilaiden hoidossa syntyviä jätteitä, jotka käsitellään erillisten ohjeiden mukaan. Ne pakataan tiiviisti muovipusseihin ja suljetaan huolellisesti. Pakkaukseen pitää merkitä, missä jäte on syntynyt ja se, että pakkaus sisältää tartuntavaarallista jätettä”. TÄTÄ PITÄÄ VIELÄ MIETTIÄ, ONKO LIIKAA INFOA? NORMAALISTIHAN NORMIVUODEOSASTOLLA EI TULE TÄTÄ JÄTETTÄ JUURIKAAN???? Tehtävä: erilaisia jätteitä, jotka pitää vetää hiirellä oikeaan jäteastiaan Esim. toimistopaperi, tietosuojapaperi, suojakäsineet, vaipat, käsipyyhepaperi, tyhjät ampullit, tyhjät kanisterit, sukkahousut, kukat, kukkien paperit, pantilliset juomatölkit, karamellirasia, painetut lehdet ja kirjat, lelut. Jäteastiat ovat keräyspaperi, tietosuojajäte, yhdyskuntajäte, karkea jäte Tehtävä Sanasto

35 13 Huoltohuoneen siivous
Ohjaaja Sivun aihe: Huoltohuoneen siivous Huoltohuoneen siivous-otsikko näkyy joka sivulla, se on linkki sisällysluetteloon alussa. MUITA HUOMIOITA KOKO VERSOLAT-JUTTUUN PUPALLE: Asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustilanteita tulee liittää videoihin ja niihin liittyviin tehtäviin. Esimerkiksi asiakkaan kanssa neuvottelu (potilas haluaa mehua), potilaan syöttämisessä avustaminen, hoitohenkilökunnan kanssa neuvottelu (milloin voi mennä siivoamaan), potilaan omaisten opastaminen. Vuorovaikutustilanteissa myös kollegan kanssa neuvottelu, työn jakaminen ja siitä sopiminen. Palautteen antaminen kollegalle. TYÖTURVALLISUUS: Samoin kuin edellä, tilanteita yhdistetään erilaisiin tehtäviin ja tapahtumiin ”läpi koko materiaalin”. Olennaista on ainakin: Suojautuminen (työvaatteet, eritetahrat, suojakäsineet, suojaesiliinat ja –kengät) Nostaminen Kantaminen Pistävä ja viiltävä jäte Puhdistusaineiden käyttö ja säilytys Ergonomia kaikessa työssä (välineet, koneet ja niiden käyttö) Liukastuminen Sähköturvallisuus Kiire Omasta työkunnosta huolehtiminen (psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen kunto) tuleeko tämä muissa osioissa, että voisi linkittää? Sanasto

36 Yleiskieli - puhekieli
Yksi tehtävä voisi olla puhekielen nimityksiä alan termeille. Esimerkiksi lavuaari, lasta, ämpäri, jne. Esillä oikea sana ja puhekielinen vieressä – vedä hiirellä puhekielinen termi oikean termin kohdalle.

37 Ristikko neste, pH 7 läpinäkyvä materiaali vaatteet, verhot, matot…
väline, millä kuivaat esim. lattian kaunis, kallis kivimateriaali pöydät, tuolit, hyllyt… jos pH on 10, aine on _____________ paikka mihin likavesi menee esim muovi, parketti, keraaminen laatta lämmin paikka jos pH on 3, aine on _______________ vesi + pesuaine=_______________ 13. esim. siivooja, bussinkuljettaja, opettaja 14 Millä siivooja kuljettaa välineitä ja aineita Tämä tehtävä työvuorolistan loppuun? Sijoittaminen johonkin kontekstiin materiaalissa ja sisällön muokkaus sen mukaan. Oikeat vastaukset: 1.Vesi 2. Lasi 3. Tekstiilit 4. Kuivain 5. Marmori 6. Kalusteet 7. Emäksinen 8. Viemäri 9. materiaalit 10. Sauna 11. Hapan 12. Käyttöliuos Ammatti siivousvaunut 37


Lataa ppt "VERSOLAN PÄÄSIVU Tämän dian tarkoitus on olla koko Versolan pääsivu. Ehdotus pääsivusta löytyy Työelämätaidot –materiaalin yhteydessä. Tältä pääsivulta."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google