Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Flash Media Server 2 © Reiska, 2008. Flash Media Server 2  Macromedia Flash Media Server 2 on ehkä yleisimmin käytetty kaupallinen virtauspalvelin (Streaming.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Flash Media Server 2 © Reiska, 2008. Flash Media Server 2  Macromedia Flash Media Server 2 on ehkä yleisimmin käytetty kaupallinen virtauspalvelin (Streaming."— Esityksen transkriptio:

1 Flash Media Server 2 © Reiska, 2008

2 Flash Media Server 2  Macromedia Flash Media Server 2 on ehkä yleisimmin käytetty kaupallinen virtauspalvelin (Streaming Server).  Palvelinalusta rikkaita Flash multimediasovelluksia varten.  Mm. Googlen YouTube, ja Suomessa MTV3, monet sanomalehdet jne. käyttävät FMS2 palvelinta.  Käyttää hyvin tehokasta FLV-formaattia (On2 V6 MPEG-4 pakkaustoteutus). Soittimeksi riittää tavallinen Flash Player soitin (99%:ssa tietokoneita sellainen valmiiksi asennettuna).  Virtauspalvelinta käytetään lähinnä videoiden ja äänen taltiointiin ja lähetykseen  Flash 8 Professional tekijäjärjestelmän avulla jopa Live videolähetykset ovat mahdollisia.

3 Mihin voitaisiin käyttää?  Videoleikkeet, videoblogit, vuorovaikutteinen video, chatit.  Kokoukset. Videoneuvottelut.  Online yhteisöt.  Asiakastuki.  Myynnin tuki.  Koulutus. Perehdytys, Training.  Live data streaming Internetissä.  Sovellukset: Tietokannat, hakemistojärjestel- mät, läsnäolopalvelut…

4 Flash Media Server 2 alusta  Flash Media Server 2 (FMS2) alusta koostuu ainakin kahdesta osapuolesta:  Asiakasta edustaa SWF-tiedosto, joka ajetaan Flash Playerilla asiakaskoneessa. Se osaa rtmp -protokollan ja rakentaa tarvittaessa käyttöliittymän.  Virtauspalvelinta edustaa sovelluskansio FMS2 palvelimella. Kansiossa voi olla FLV, ASC jne. resurssitiedostoja, joista palvelu koostuu. FMS2 osaa rtmp -protokollan ja kommunikoinnin asiakkaan kanssa.  Sovelluspalvelin. Valinnainen.

5 Sisällöt (MP3, FLV) sijaitsevat Flash Media Server 2 palvelimilla. SWF- ja HTML-tiedostot voivat sijaita millä tahansa palvelimilla (WWW, FTP, SMTP). Asiakkaat hakevat ne halumallaan protokollalla, yleensä HTTP. Flash Player asiakkaat soittavat SWF-ohjelmia, jotka hakevat sisällön RTMP protokollalla. 1 3 2

6 Alkuperäisestä (Origin) palvelimesta voidaan ripotella Internetin reunoille eri puolille kopio(Edge) palvelimia.

7 Flash Media Server 2  Flash Media Server 2 ja Flash Player muodostavat erinomaisen alustan yhdistää FLV-video- ja MP3-äänimateriaalia verkossa toimiviin Flash-SWF- sovelluksiin.  Flash Media Server 2 ohjelmisto mahdollistaa sekä etukäteen tallennettujen FLV tiedostojen että suoran (live) videomuotoisen lähetyksen ja näyttämisen Flash SWF-sovelluksissa (HTTP, RTMP).  Flash Media Server 2 ohjelmistosta on tarjolla ilmaiseksi Developer-versio. Sen käyttö on rajoitettu 10 yhtäaikaiseen yhteyteen.  Seuraavaksi:  Asennus. Käynnistys ja pysäytys. Management.  Arkkitehtuuri.  Sovelluskehitys step-by-step. FLV-tiedostojen streamaus.  Valmiiden FLV-tiedostojen streamaus SMIL-tiedoston avulla.  Suoran (live) videon lähettäminen ja vastaanottaminen.

8 Asennusohjelma Hyväksy lisenssi Asennus

9 Virustutka havaitsee asennuksen

10 Pääkäyttäjän tunnus ja salasana admin, ******** Portit Asennushakemisto

11 Yhteenveto

12 Asennettu

13 Pysäytys ja käynnistys

14 Management Console Management Console Flash asiakassovellusta (SWF) voi ajaa missä tahansa työasemassa. Tietoturvasyistä Flash- asiakassovelluksilla (SWF) on työasemassa oma ”hiekkalaatikko”, joka pitää ohittaa. Muuten sovellus voi käyttää vain sen domainin resursseja, josta se on ladattu.

15 Käynnistä > Macromedia > Flash Media Server 2 > Management Console

16 Arkkitehtuuri Arkkitehtuurissa on kolme osapuolta, asiakas ja kaksi palvelinta (sovelluspalvelin ja mediapalvelin). Asiakas saa Web/sovellus-palvelimelta SWF- tiedoston. Protokolla on HTTP (tai mikä muu protokolla tahansa). SWF-tiedosto on Flash sovellus, joka osaa keskustella Flash Media Serverin kanssa RTMP protokollalla. Asiakas saa virtausdataa (MP3, FLV) Flash Media Server - palvelimelta. Asiakas voi myös lähettää virtausdataa (streamejä) Flash Media Server - palvelimelle. Live.

17 Tiedostot Sovelluspalvelin Mediapalvelin

18 Flash kehitys step-by-step  Kehitysalustan pystytys (Setting up)  Flash Media Server 8 palvelin. Valinnainen sovelluspalvelin.  Flash 8 Professional tekijäjärjestelmä. Saatavissa vain Windows- tai Mac ympäristössä.  Flash Player 9 soitin.  Sovellusten koodaaminen ja asentaminen palvelimelle, Server-Side (deployment)  Sijoita FLV-tiedostosi FMS2 palvelimen hakemistoon, esim. applications/my_video/streams /_definst_ tai nimi  Asiakkaan koodaaminen, Client-Side.  Kaikki koodaus kannattaa tehdä Flash 8 Professional tekijäjärjestelmällä. Käytä maksimaalisesti valmiita komponentteja (FLVPlayback …).  Testaus (debugging, testing). Muista testatessa avata oikeudet hiekkalaatikolle.

19 Asiakas: FLVPlayback versio 1. Avaa uusi tyhjä Flash dokumentti: File> New>Flash Document 2. Avaa Window>Components paneeli ja tässä paneelissa FLVPlayback – Player 8 hakemisto. 3. Vedä FLVPlayback komponentti työalueelle eli näyttämölle (Stage). 4. Anna komponentille Properties- paneelissa nimi, esim. myVideo.

20 Palvelin: FLVPlayback versio 1. Avaa Window>Component Inspector paneeli ja tässä paneelissa Properties välilehti. 2. Kirjoita contentPath kohdalle streaming video palvelimen osoite ja FLV videotiedoston nimi. 3. HUOM! Saman tiedon voi syöttää myös Properties - paneelin Parameters välilehdelle.

21 Asiakas on FLV Playback komponentti Palvelin on rtmp protokollaa käyttävä Streaming palvelin Flash Media Server 2.

22 Asiakas Offline virtausmedian (valmiiden FLV-tiedostojen) jakaminen on helppoa. Protokolla on rtmp (Real Time Management Protocol), jota sekä asiakas että palvelin osaavat. Tässä ei tarvita ActionScript koodausta! Palvelin. Virtaustiedostot streams/_definst_ kansiossa

23 Asiakas 2: ActionScript-versio Asiakkaan voi tehdä myös koodaamalla ActionScriptillä. 1) Luo videoinstanssi videoObj työtilaan ja 2) kirjoita sille skripti Frame1:n Actions-ikkunaan: nc = new NetConnection(); nc.onStatus = function(info) { trace("NetConnection info: "+info.code); if (info.code == "NetConnection.Connect.Success") { // Create a netstream video_ns = new NetStream(nc); video_ns.setBufferTime(5); // Attach the Netstream to a video object called videoObj on stage videoObj.attachVideo(video_ns); video_ns.play("indeprop", 0); // The parameter 0 will tell the server // to play a recorded stream } nc.connect ("rtmp://localhost:1935/my_video"); stop();

24 Tehdään videosymboli ja -objekti  Symbolista vedetään instanssi näyttämölle ja annetaan sille nimi videoObj. Venytetään se sopivan kokoiseksi  Seuraavaksi tehdään videosymbolille ActionScript, joka liittää (Attach) videovirran palvelimelta instanssiin. Se tehdään aikajanan Frame 1:een. Window>Library paneelin oikeasta yläkulmasta aukeavasta alasvetovalikosta New Video. 1 3 2

25 Videovirran voi liittää video- objektiin ActionScript illä: videoObj 4 5

26 5 Control> Test Movie

27 Streamaus SMIL-tiedoston avulla  Kun käytetään FLVPlayback- komponenttia ja RTMP-muotoista streaming-yhteyttä, voidaan tiedonsiirtonopeus tutkia automaattisesti käyttämällä Flash Media Serverillä olevaa ActionScript- ohjelmointia (SSAS, Server-Side ActionScript).  FLVPlayback -komponentin yhteydessä (Client) voidaan käyttää SMIL-tiedostoa (Synchronized Multimedia Integration Language), jossa voidaan määritellä käytössä olevat eri laatuiset FLV-tiedostot.  Tästä konkreettinen esimerkki seuraavaksi.

28 Text tool: Dynamic Text meta_txt cfp:FLVPlayback

29 Client-Side ActionScript

30 Client-Side SMIL P.S. Sijoita videot _definst_ (default instances) hakemiston sijasta omaan video-hakemistoosi.

31

32 1 2 3

33

34

35 Useampi asiakas  Virtauspalvelimella voi olla useita samanaikaisia Flash Player asiakkaita.  Asiakkaat voivat olla myös saman sovelluksen asiakkaita, jolloin sovellus toimii yhteisenä kommunikointikanavana asiakkaiden välillä (Live).  P.S: Kommunikointikanavassa voidaan käyttää myös turvallista RTMPS protokollaa.

36 Suora (live) video  Flash Media Server pystyy ottamaan vastaan suoraa videomuotoista lähetettä Flash-sovelluksesta sekä lähettämään sen edelleen palvelimeen yhteydessä oleville Flash-sovelluksille.  WWW-sivuille voidaan näppästi toteuttaa vaikka oma live- muotoinen videolähetys! Opetus. Kokoukset. Chatit …  Flash-sovellusten asiakasohjelmoinnin lisäksi tulee hallita myös Flash Media Serverillä olevaa palvelinpuolen ActionScript-ohjelmointia.  Serverillä olevia ohjelmistoja hallitaan erillisen Flash Media Server 2 – konsolin kautta.  Tästä on erikseen konkreettinen esimerkki toisaalla.

37 Transaktiot ja interaktiot  Tavallisessa asiakas-palvelin sovelluksessa palvelin suorittaa jonkin transaktion: asiakas tekee pyynnön ja palvelin tekee tarvittavat tietokanta- tai vastaavat toimet ja vastaa asiakkaalle. Ja transaktio päättyy. Yhteys on yhteydetön (connetionless).  Flash Media Serverillä voidaan tehdä samanlaisia transaktioita, mutta tärkein käyttö on interaktioissa – koordinoida useampien yhteydellisten (connected) asiakkaiden toimia ja lähettää jatkuvasti reaaliajassa palvelinpuolen dataa.  Flash Media Server tukee kahta kommunikointimallia, jotka helpottavat interaktioita: Streamit ja jaetut objektit.

38 Streamit  Streamit ovat synkronoitua ääni-, video- ja datavirtaa palvelimelta asiakkaalle tai asiakkaalta palvelimelle.  Streamit käyttävät julkaise ( publish ) ja tilaa ( subscribe ) mallia, joka yksinkertaistaa sovellusten suunnittelua.  Julkaistu streami voidaan soittaa reaaliajassa (esim. video chat sovellus), tai tallentaa ja soittaa off-line myöhemmin.  Tallenteet ovat FLV tiedostoja. Tallenteet voivat sisältää dataa ja videota. FLV tiedostoja voi tehdä ääni- ja videotiedostoista (Flash Export, On2 tai Sorenson Squeeze).

39 FLV tiedostoon talletetun streamin soittaminen Reaaliaikaisen live streamin soittaminen Talletettu Live Videokamera Mikrofoni

40 Jaetut objektit  Jaettuja objekteja on kahta tyyppiä: lokaaleja- ja etäobjekteja.  Jaettu lokaali objekti tallettaa dataa asiakaskoneelle off-line käyttöä varten. Se on Flash Playerin piirre eikä käytä Flash Media Serveriä  Flash Media Server ylläpitää jaettua etäobjektia (tiedostoa) ja tuottaa sille viestinvälitys-, datan synkronointi- ja datan talletuspalvelut.  Flash asiakkaat liittävät (connect) eli tilaavat (subscribe) etäobjektin ja saavat siitä aina päivityksen, kun se muuttuu.  Tilaavia asiakkaita voi olla useita. Tilaajille voidaan lähettää myös viestejä.  Etäobjektit voivat olla persistentejä, eli säilyä sovellussessioiden yli, tai ne voivat olla tilapäisiä.

41 Liitännät ulkoisiin datalähteisiin  Ulkoinen datalähde voi tuottaa esim. nimiä ja numeroita, jotka laitetaan Media Serverillä jaettuun objektiin.  Loppukäyttäjät näkevät jaetut objektit yhtä aikaa.


Lataa ppt "Flash Media Server 2 © Reiska, 2008. Flash Media Server 2  Macromedia Flash Media Server 2 on ehkä yleisimmin käytetty kaupallinen virtauspalvelin (Streaming."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google