Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Itsemääräämisoikeus ja Edunvalvontavaltuutus

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Itsemääräämisoikeus ja Edunvalvontavaltuutus"— Esityksen transkriptio:

1 Itsemääräämisoikeus ja Edunvalvontavaltuutus
Edunvalvontavaltuutus ry.

2 Sisällys Esityksen tarkoituksena on kertoa
Mitä edunvalvontavaltuutus tarkoittaa ja Miksi edunvalvontavaltuutus kannattaa laatia.

3 Edunvalvontavaltuutus
Edunvalvontavaltuutus on juridinen asiakirja, jonka avulla voimme varautua mahdolliseen toimintakyvyttömyyteen. Edunvalvontavaltuutuksen lähtökohtana on toimintakyvyttömän läheisen puolesta toimiminen tämän etua puolustaen.

4 Edunvalvontavaltuutuslaki
Ennen edunvalvontavaltuutuslain säätämistä vuonna ei ollut riittäviä keinoja siihen, että ihmiset olisivat itse ennakoineet mahdollista tulevaa toimintakyvyttömyyttään ja antaneet määräyksiä sen varalta. Edunvalvontavaltuutus vahvistaa itsemääräämisoikeutta ja antaa samalla lähiomaisille mahdollisuuden hoitaa toimintakyvyttömän henkilön asioita kevyesti ja joustavasti.

5 Mitkä asiat tukevat itsemääräämisoikeuttani?
Voin itse päättää, kuka hoitaa asioitani, eli kuka toimii edunvalvontavaltuutettuna. Voin itse päättää, mitä asioita edunvalvontavaltuutettu hoitaa, eli haluanko edunvalvontavaltuutetun hoitavan taloudellisia ja henkilöä koskevia asioita. Voin itse päättää, miten edunvalvontavaltuutettu asioitani hoitaa. Voin varmistaa, että asiat sujuvat mahdollisimman helposti entiseen tapaan.

6 Miten edunvalvontavaltuutus vaikuttaa laatijan asemaan?
Edunvalvontavaltuutuksen laatimisella ei menetä omia oikeuksiaan kenellekään. Edunvalvontavaltuutus otetaan käyttöön vasta sitten, kun ei enää itse pysty hoitamaan asioitaan. Edunvalvontavaltuutuksen käyttöön ottamiseksi tarvitaan lääkärinlausunto ja maistraatin leima.

7 Edunvalvontavaltuutuksen laatiminen
Valtakirjan edunvalvontavaltuutusta varten voi tehdä kahdeksantoista vuotta täyttänyt henkilö, joka kykenee ymmärtämään valtakirjan merkityksen. Oikeustoimikelpoisuus edellyttää sitä, että hänellä on kyky arvioida järkiperäisesti oikeudellisten asioiden merkitystä ja seurauksia sekä kyky itsenäiseen tahdonmuodostukseen. Dementoituva henkilö menettää oikeudellisen toimintakykynsä jossakin dementian vaiheessa kokonaan. Valtakirja on siten ehdottoman tärkeä laatia mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

8 Edunvalvontavaltuutuksen laatiminen ja määrämuoto
Edunvalvontavaltakirja on testamenttiin verrattavissa oleva määrämuotoinen asiakirja. Edunvalvontavaltuutusta, jota ei ole tehty määrämuodossa, ei voida maistraatissa vahvistaa. Asiakirjalla ei ole tällöin oikeudellista merkitystä! Määrämuotoisuuden johdosta edunvalvontavaltuutuksen laatimiseen suosittelemme yhdistyksen asiantuntijan apua. Jäsenellä on jäsenetuna oikeus laatia edunvalvontavaltuutus yhdistyksen asiantuntijan kanssa.

9 Edunvalvontavaltuutuksen käyttäminen
Edunvalvontavaltuutuksen avulla hoidetaan toimintakyvyttömän läheisen: Taloudelliset asiat Kuten Pankkiasiat, Vero, Kela, omaisuuden myynti Henkilökohtaiset asiat Kuten terveyden- ja sairaanhoitoon liittyvät asiat, jos henkilö ei pysty asioista päättämään itse. Yhdellä asiakirjalla hoituvat siis kaikki toimintakyvyttömän läheisen asiat.

10 Mitä tapahtuu ilman edunvalvontavaltuutusta?
Toimintakyvyttömälle henkilölle, joka ei pysty hoitamaan omia taloudellisia asioitaan, määrätään tarvittaessa edunvalvoja. Edunvalvojana toimii joko läheinen, muu luotettu henkilö tai yleinen edunvalvoja. Lähiomaiselle tulee edunvalvojana paljon uusia tehtäviä ja velvoitteita: Vuositilin laatiminen Lähiomaisen toimet toimintakyvyttömän henkilön puolesta maistraatin valvonnan alaisuuteen Edunvalvonnasta syntyy ylimääräisiä kustannuksia

11 Edunvalvontavaltuutuksen vaikutus omaiselle ja läheiselle
Edunvalvontavaltuutuksen tärkein vaikutus on, että edunvalvontavaltuutuksen laatimisen johdosta toimintakyvyttömälle henkilölle ei tarvitse määrätä edunvalvojaa. Edunvalvontavaltuutus on siis edunvalvontaan nähden rinnakkainen tapa järjestää toimintakyvyttömän henkilön asioiden hoito.

12 Edunvalvontavaltuutetun velvollisuudet
Edunvalvontavaltuutuksen vahvistaminen maistraatissa. Vahvistamiseen tarvitaan lääkärinlausunto Omaisuusluettelon laatiminen edunvalvontavaltuutuksen vahvistamisen yhteydessä. Edunvalvontavaltuutettu on velvollinen kirjaamaan ylös toimenpiteet, joihin hän on toisen puolesta ryhtynyt. Päätöstilin antaminen oikeudenomistajille.

13 Yhteenveto Edunvalvontavaltuutus on
Itsemääräämisoikeuden vahvistamista luotettavalla tavalla. Vaihtoehto holhoustoimilain mukaiselle edunvalvojalle.

14 Lisätietoa edunvalvontavaltuutuksesta - esiintymispyyntö
Yhdistyksemme tekee tiedotustyötä yhteistyössä eri järjestöjen kanssa. Yhdistyksemme aktiivit osallistuvat usein yhdistysten ja järjestöjen jäseniltoihin, pitäen n. tunnin mittaisen esityksen edunvalvontavaltuutuksesta. Voit pyytää esiintymistä puhelimitse tai sähköisesti -sivuston esityspyyntölomakkeen kautta.

15 Edunvalvontavaltuutus ry:n jäsenille
Jäsenille, jotka toimivat edunvalvontavaltuutettuina, järjestetään oikeudellista neuvontaa. Oikeudelliseen neuvontaan yhteyden saat on perjantaisin klo 12 – 14 yhdistyksen numerossa Sähköpostitse yhteyden saa viikoittaisen neuvonta-ajan ulkopuolella osoitteessa Jäsenille laaditaan edunvalvontavaltuutuksia viikoittain torstaisin klo 15 – 19 ja perjantaisin klo yhdistyksen toimistolla osoitteessa Yliopistonkatu 26 B, Turku.

16 Jäseneksi liittyminen
Jäseneksi liittyminen tapahtuu lähettämällä -sivuilta löytyvän Jäsenanomuksen yhdistyksen Sähköpostiosoitteeseen Postitse: Edunvalvontavaltuutus ry, Yliopistonkatu 26 B, 5.kerros, Turku


Lataa ppt "Itsemääräämisoikeus ja Edunvalvontavaltuutus"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google