Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Asiakas- ja markkinointitutkimus 26.11.-7.12.2007 Muutostuuli- hanke Vantaan ammattiopisto Varia, aikuiskoulutus- ja oppisopimuspalvelut Kyselyn toteuttaja.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Asiakas- ja markkinointitutkimus 26.11.-7.12.2007 Muutostuuli- hanke Vantaan ammattiopisto Varia, aikuiskoulutus- ja oppisopimuspalvelut Kyselyn toteuttaja."— Esityksen transkriptio:

1 Asiakas- ja markkinointitutkimus 26.11.-7.12.2007 Muutostuuli- hanke Vantaan ammattiopisto Varia, aikuiskoulutus- ja oppisopimuspalvelut Kyselyn toteuttaja EDUFIN / PRINTEL OY

2 Kyselyn tavoitteet  Tavoitteena on saada tietoa oppi- sopimuskoulutuksesta ja ammatillisesta koulutuksesta henkilöstön kouluttamisen ja rekrytoinnin muotona  Vantaan alueen yrittäjien näkemyksistä / kokemuksista / tiedoista oppisopimukseen ja ammatilliseen koulutukseen liittyen  Alueen yritysten oppilaitosyhteistyöstä

3 Kyselyn kohderyhmät: 1. Asiakasyritykset, jotka joko kouluttavat henkilöstöään oppisopimuksen avulla tai rekrytoivat uutta henkilöstöä oppisopimuksella 2. Vantaan yrittäjien jäsenyritykset

4 Kyselyn toteuttaminen käytännössä:  Asiakasyrityksille internet-pohjainen kysely: -otanta 314 kpl  Vantaan yrittäjien jäsenyrityksille puhelinhaastattelu: - otanta 144 kpl TAUSTAMUUTTUJAT: -mikroyritykset 1-9 hlöä -pienyritykset 10-49 hlöä -keskisuuret 50-249 hlöä -suuryritykset yli 250 hlöä -Yrityksen toimiala: (Teollisuus, Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto, Rakentaminen, Tukku- ja vähittäiskauppa; ajoneuvojen ja laitteiden korjaus, Majoitus- ja ravitsemistoiminta, Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne, Rahoitustoiminta, Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut; liike-elämän palvelu, Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus, Koulutus, Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut, Muu toimiala)

5 Toteutuneet vastaajamäärät:  Internetpohjainen kysely (oppisopimusasiakkaat) -otanta 314, vastaajia 84 Vastausprosentti= ~27%  Puhelinhaastattelu (Vantaan yrittäjien jäsenyritykset) -otanta144, vastaajia115 Vastausprosentti= ~80%

6 Tulokset: oppisopimusasiakkaat

7 Huomioita liittyen yrityksen kokoon (taustamuuttujat) •Mikroyritykset (1-9 hlöä) uskovat henkilöstömääränsä lähivuosien kasvuun vain 38% osalta •Suuryritykset (yli 250 hlöä) uskovat henkilöstömääränsä kasvuun 60% osalta

8

9 Huomioita liittyen yrityksen kokoon (taustamuuttujat) •Pienyritykset (10-49 hlöä) uskovat henkilöstönsä kasvavan myynnin ja markkinoinnin 41% osalta, tavaroiden, laitteiden valmistuksen ja teollisuustyön 44% osalta, rakennus- ja korjaustyön 38% osalta, kuljetuksen, logistiikan ja varastoinnin osalta taas vain 8% osalta. •Suuryritykset (yli 250 hlöä) uskovat taas henkilöstönsä kasvavan suunnittelu ja asiantuntijatyössä 38% osalta. Kuljetuksen, logistiikan ja varastoinnin osalta kasvuun uskotaan 37% osalta.

10

11 Huomioita liittyen yrityksen kokoon (taustamuuttujat) •Mikroyrityksissä (1-9 hlöä) on laadittu osaamis- ja koulutustarveanalyysejä 13% osalta. •Keskisuurissa yrityksissä (50-249 hlöä) on laadittu osaamis- ja koulutustarveanalyysejä 67% osalta. •Suuryrityksissä (yli 250 hlöä) on laadittu osaamis- ja koulutustarveanalyysejä 71% osalta.

12

13 Huomioita liittyen yrityksen kokoon (taustamuuttujat) •Suuryrityksille (yli 250 hlöä) yrittäjän oppisopimus on tuttu asia vain arvolla 2,48

14

15 Huomioita liittyen yrityksen kokoon (taustamuuttujat) •Yhteistyön jatkuvuus ammatillisten oppilaitosten ja / oppisopimuskeskusten kanssa on jatkuvaa mikroyrityksille vain 10% osalta ja ylipäätään yhteistyötä on tehty usean oppilaitoksen kanssa 15% osalta. •Keskisuuret yritykset ovat tehneet jatkuvaa yhteistyötä 31% osalta ja useamman oppilaitoksen kanssa 41% osalta. •Suuryritykset ovat tehneet jatkuvaa yhteistyötä 31% osalta ja useamman oppilaitoksen kanssa 38% osalta.

16 Suorasanalliset vastaukset 3. Mitä henkilöstön koulutustarpeita yrityksessänne on lähivuosien aikana (pohtikaa erityisesti ammatillista koulutusta ja mitä henkilöstöryhmää se koskee)? -Ammatillista koulutusta toivotaan henkilöstöryhmittäin melko tasaisesti; mikään ryhmä ei erotu joukosta. -Koulutustarpeista yksittäisinä osa-alueina nousevat esille myynti & markkinointi eri muodoissaan. Kyseisten tarpeitten suhteen mikään henkilöstöryhmä ei erotu joukosta. -Tarvetta ilmenee myös esimies- ja asiakaspalvelukoulutukselle.

17 Suorasanalliset vastaukset 7. Toiveet koulutuksen järjestäjälle / oppisopimuspalveluille; ruusuja ja risuja! Ruusut: -Kaikki kiitokset yleisellä tasolla; toiminta & yhteistyö oppisopimus- palveluiden kanssa kokonaisuudessaan toimivaa. Risut: -Oppisopimuspalveluille annettu kritiikki liittyy pääsääntöisesti tiedon- kulkuun / tiedottamiseen. Tästä seuraa mm. aikatauluihin, rooleihin ja toiminta- tapoihin liittyviä ongelmia. Tiedottamista ei koeta tarpeeksi kattavaksi ja pitkä- jänteiseksi. Oppisopimuspalvelujen toivottaisiin myös olevan aidosti työ- elämän tarpeista ja realiteeteista nousevaa; toiminta koetaan joskus byro- kraattiseksi.

18 Tulokset: Vantaan yrittäjien jäsenyritykset

19 Huomioita liittyen yrityksen kokoon (taustamuuttujat) •Suuryrityksiä ja keskisuuria yrityksiä vastaajajoukossa vain vähän. •Pienyrityksissä uskotaan henkilöstömäärän kasvuun lähivuosina 52% osalta.

20

21 Huomioita liittyen yrityksen kokoon (taustamuuttujat) •Ei merkittäviä eroja kysymyksen suhteen tässä joukossa.

22

23 Huomioita liittyen yrityksen kokoon (taustamuuttujat) •Pienyrityksissä on laadittu osaamis- ja koulutustarve- analyyseja vain 4% osalta. ”Ei ole laadittu ja ei ole tarvetta” on vastattu taas 96% osalta.

24

25 Huomioita liittyen yrityksen kokoon (taustamuuttujat) •Keskisuurissa yrityksissä tunnetaan ammatillisen aikuiskoulutuksen mahdollisuudet arvolla 4,0. Yritykset ovat käyttäneet oppisopimuskoulutusta henkilöstön kouluttamiseen arvolla 3,8. -> Huom! Vastaajia tässä ryhmässä vain 6!

26

27 Huomioita liittyen yrityksen kokoon (taustamuuttujat) •Mikroyrityksillä ei ole kokemusta oppilaitoksen kanssa tehtävästä yhteistyöstä 46% osalta. •Pienyrityksillä ei ole kokemusta oppilaitoksen kanssa tehtävästä yhteistyöstä vain 19% osalta.

28 Suorasanalliset vastaukset 3. Mitä henkilöstön koulutustarpeita yrityksessänne on lähivuosien aikana (pohtikaa erityisesti ammatillista koulutusta ja mitä henkilöstöryhmää se koskee)? -Ammatillista koulutusta toivotaan henkilöstöryhmittäin tasaisesti; mikään ryhmä ei erotu joukosta. -Koulutustarpeista yksittäisinä osa-alueina nousevat esille myynti-, myyjä- ja markkinointikoulutus. Kyseisten tarpeitten suhteen mikään henki- löstöryhmä ei erotu joukosta.  Tarpeet yhteneväisiä oppisopimusasiakkaiden kanssa.

29 Suorasanalliset vastaukset 7. Toiveet koulutuksen järjestäjälle / oppisopimuspalveluille; ruusuja ja risuja! Ruusut: -Kaikki kiitokset yleisellä tasolla myös tässä ryhmässä. Risut: -Tiedottamisen ongelmat nousevat esille; oppisopimuksista ja koulu- tettavista toivotaan yrityksissä enemmän / parempaa tietoa. Toivotaan myös tiiviimpää yhteistyötä oppilaitosten henkilökunnan kanssa. Tässä ryhmässä myös koetaan, ettei heidän erityisalalleen ole mahdollista saada koulutusta. Aloista nousee esille erityisesti liikenne- ja kuljetusala.


Lataa ppt "Asiakas- ja markkinointitutkimus 26.11.-7.12.2007 Muutostuuli- hanke Vantaan ammattiopisto Varia, aikuiskoulutus- ja oppisopimuspalvelut Kyselyn toteuttaja."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google