Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Uuden klubin perustaminen Anna ihmisille valta muuttaa omaa elämäänsä sekä muiden elämää.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Uuden klubin perustaminen Anna ihmisille valta muuttaa omaa elämäänsä sekä muiden elämää."— Esityksen transkriptio:

1 Uuden klubin perustaminen Anna ihmisille valta muuttaa omaa elämäänsä sekä muiden elämää

2 Uuden klubin perustaminen  Tuntea uuden klubin perustamisen vaiheet  Tuntea eri menetelmät näiden vaiheiden suorittamiseen Oppimistavoitteet:

3 Eri klubimuodot  Perinteiset lionsklubit  Uuden vuosisadan lionsklubit  Kampuslionsklubit  Lioness lionsklubit  Leo lionsklubit

4 Uuden klubin perustamisen vaiheet 1: Identifioi sopivat tilaisuudet 2: Kehitä laajennustiimisi 3: Suorita tutkimus alueen kehittämiseksi 4: Mainosta uutta klubia yhteisössä 5: Rekrytoi perustajajäseniä 6: Perusta uusi klubi 7: Ano perustamiskirjaa tai liitännäisklubia

5 Identifioi sopivat tilaisuudet Lionsklubeja voidaan perustaa monilla eri alueilla, joilla on sopiva väestö:  Yhteisöt joissa ei ole lionsklubia  Yhteisöt jotka voivat hyötyä useammasta klubista

6 Identifioi sopivat tilaisuudet Onko piirissäsi ryhmiä, kuten nuoria aikuisia, joita ei ole rekrytoitu nykyisiin klubeihin? Harkitse heidän rekrytointiaan uuteen klubiin, johon he voivat tuntea sopeutuvansa helpommin.

7 Identifioi sopivat tilaisuudet Nykyiset jäsenet voivat perustaa lionsklubin:  Nuoret aikuiset voivat perustaa Uuden vuosisadan lionsklubin  Yliopisto-opiskelijat voivat hyötyä Kampuslionsklubista  Tietystä ympäristöongelmasta kiinnostunut ryhmä voi perustaa oman klubin  Eri etniset tai kulttuuriyhteisöt voivat perustaa asuinalueelleen oman klubin

8 Uuden klubin perustamisen vaiheet 1: Identifioi sopivat tilaisuudet 2: Kehitä laajennustiimisi

9 Kehitä laajennustiimisi  Piirin laajennusjohtaja  Piirin kampusklubijohtaja  Piirin johto  Potentiaalisen kummiklubin jäsenet Kun potentiaaliset alueet on identifioitu, järjestä tapaaminen seuraavien lionien kanssa:

10 Kehitä laajennustiimisi Tiimissä tulisi olla lioneita jotka ovat valmiita:  tutkimaan uusia klubialueita  rekrytoimaan perustajajäseniä  järjestämään PR-aktiviteetteja  toimimaan opaslioneina

11 Kehitä laajennustiimisi Näiden lionien tulee tavata keskenään ja priorisoida ne alueet, joita tullaan kehittämään, ja laatia lista mahdollisuuksista. Lions Clubs Internationalin materiaalit tarjoavat opastusta ja koulutusta jokaiseen tehtävään.

12 Kehitä laajennustiimisi Lionit jotka voivat auttaa! Moninkertaispiirisi laajennusjohtaja voi auttaa sinua uuden klubin perustamisprosessissa. Ota yhteyttä Lions Clubs Internationaliin saadaksesi selville ketkä lionit piirissäsi ovat suorittaneet Opaslionin koulutuskurssin.

13 Uuden klubin perustamisen vaiheet 1: Identifioi sopivat tilaisuudet 2: Kehitä laajennustiimisi 3: Suorita tutkimus alueen kehittämiseksi

14 Suorita tutkimus alueen kehittämiseksi Selvitä mahdollisuuksia!  Ota yhteyttä yhteisön johtajiin identifioidaksesi yhteisön tarpeet  Kerää tietoa yhteisöstä kunnantoimistosta tai muilta julkisilta virkailijoilta  Identifioi yhteisön johtajia jotka ovat potentiaalisia jäseniä

15 Suorita tutkimus alueen kehittämiseksi Val mistaudu rekrytoimaan perustajajäseniä!  Perusta aikataulu jäsenien rekrytoinnille ja järjestä tarpeen vaatiessa kokouspaikka rekrytointikoulutukselle  Järjestä kokouspaikka informaatio tilaisuudelle  Järjestä muiden lionien avulla jatkotoimet jokaisen kiinnostusta osoittavan henkilön suhteen  Nimitä lioneita palvelemaan opaslioneina

16 Uuden klubin perustamisen vaiheet 1: Identifioi sopivat tilaisuudet 2: Kehitä laajennustiimisi 3: Suorita tutkimus alueen kehittämiseksi 4: Mainosta uutta klubia yhteisössä

17 Mainosta uutta klubia yhteisössä Valitse rekrytointi- ja uuden klubin perustamisvaiheen ajaksi jäsen, joka toimii paikallisen median kanssa ja mainostaa uuden klubin jäsenyyttä sekä lionsklubin tuomia etuja yhteisölle. Mallilehdistötiedotteita, uutislehtisiä ja muita materiaaleja on saatavana Lions Clubs Internationalilta.

18 Uuden klubin perustamisen vaiheet 1: Identifioi sopivat tilaisuudet 2: Kehitä laajennustiimisi 3: Suorita tutkimus alueen kehittämiseksi 4: Mainosta uutta klubia yhteisössä 5: Rekrytoi perustajajäseniä

19 Rekrytoi perustajajäseniä Neljä menetelmää perustajajäsenien rekrytointiin 1.“Ovelta ovelle myynti” yhteisön johtajille 2.Rekrytointi suosittelun perusteella 3.Jo olemassa olevat ryhmät 4.Liitännäisklubit

20 Rekrytoi perustajajäseniä Ovelta ovelle myynti – Pieni ryhmä lioneita voi nopeasti ja tehokkaasti rekrytoida yhteisön johtajia vierailemalla henkilökohtaisesti heidän luonaan. Tämän positiivisen ja innostavan lähestymistavan avulla he voivat esitellä jäseneksi tulemisen etuja yhteisöhenkisille ihmisille.

21 Rekrytoi perustajajäseniä Rekrytointi suosittelun perusteella – Keskittyy nykyisten jäsenten tai yhteisön johtajien suosittelemien ihmisten rekrytointiin potentiaalisina perustajajäseninä. Henkilökohtainen suositus on kunnianosoitus potentiaaliselle jäsenelle.

22 Rekrytoi perustajajäseniä Jo olemassa olevat ryhmät – Tapaaminen jo olemassa olevan ryhmän kanssa, jolla on yhteinen kiinnostus lionien humanitaariseen palveluun.

23 Rekrytoi perustajajäseniä Liitännäisklubit – Pienen ydinryhmän rekrytointi, joka liittyy jo olemassa olevaan klubiin ja joka suunnittelee itsenäisen projektin aloittamista. Kun jäsenmäärä kasvaa, ryhmä voi perustaa uuden klubin.

24 Uuden klubin perustamisen vaiheet 1: Identifioi sopivat tilaisuudet 2: Kehitä laajennustiimisi 3: Suorita tutkimus alueen kehittämiseksi 4: Mainosta uutta klubia yhteisössä 5: Rekrytoi perustajajäseniä 6: Perusta uusi klubi

25 Perusta uusi klubi Kun perustajajäsenet on rekrytoitu ja muihin potentiaalisiin jäseniin on otettu yhteyttä, nämä henkilöt voivat aloittaa uuden klubin perustamisen.

26 Perusta uusi klubi Ensimmäinen kokous (tai tiedotustilaisuus): Ensimmäisen kokouksen tarkoitus on tiedottaa lionsklubien aktiviteeteista, keskustella ryhmän intresseistä ja rakentaa klubin jäsenyyttä. Sisällytä:  Lyhyt esitys lionien historiasta  Yhteenveto lionien aktiviteeteista piirissä  Selitys siitä kuinka klubin jäsenet itse päättävät klubiaktiviteeteistaan  Keskustelu mahdollisista klubiaktiviteeteista

27 Perusta uusi klubi Ensimmäinen kokous (tai tiedotustilaisuus): Sisällytä: (Jatkuu)  Keskustelu yhteisön mahdollisista tarpeista joihin klubi voi vaikuttaa  Perustamismaksut, jäsenmaksut ja jäsenyyden edut  Seuraavan kokouksen ajan ja paikan valinta  Pyydä osallistujia tuomaan mukanaan muita kiinnostuneita henkilöitä

28 Perusta uusi klubi Tärkeää: Pidä yhteyttä kirjeitse tai puhelimitse ennen seuraavaa kokousta.

29 Perusta uusi klubi Keskustelun aiheita:  Jatkakaa keskustelua mahdollisista projekteista ja jos mahdollista, valitkaa projekti, jonka ryhmä voi helposti suorittaa.  Pyydä vapaaehtoisia hoitamaan projektiin liittyviä tehtäviä. Toinen kokous (tai järjestäytymiskokous): Toisen kokouksen tarkoitus on määrittää ryhmän suunta ja aloittaa ensimmäisen projektin suunnittelu.

30 Perusta uusi klubi Toinen kokous (tai järjestäytymiskokous): Keskustelun aiheita: (jatkuu)  Jos uusia jäseniä on rekrytoitu yli 20, kerää perustamismaksut ja täytä uuden klubin hakemus.  Jos uusia jäseniä on rekrytoitu alle 20, kerää liittymismaksut klubiin liittyviltä liitännäisklubijäseniltä ja täytä liitännäisklubin hakemus. Päättäkää aika ja paikka seuraavalle kokoukselle sekä aikataulu projektin aloittamiselle.

31 Perusta uusi klubi Tärkeää: Pidä yhteyttä kirjeitse tai puhelimitse ennen seuraavaa kokousta.

32 Uuden klubin perustamisen vaiheet 1: Identifioi sopivat tilaisuudet 2: Kehitä laajennustiimisi 3: Suorita tutkimus alueen kehittämiseksi 4: Mainosta uutta klubia yhteisössä 5: Rekrytoi perustajajäseniä 6: Perusta uusi klubi 7: Ano perustamiskirjaa tai liitännäisklubia

33 Ano perustamiskirjaa tai liitännäisklubia Uuden klubin perustamiskirjan anominen 1. Täytä Lionsklubin perustamiskirjan hakemus, jossa on piirikuvernöörin, sponsoroivan klubin virkailijoiden ja uuden klubin virkailijoiden allekirjoitukset. 2. Lähetä myös Ilmoitus perustajajäsenistä, jossa on 20 perustajajäsentä. 3. Liitä mukaan perustamismaksut. 4. Lähetä hakemus Lions Clubs Internationalin Uusien klubien ja markkinointi osastolle.

34 Ano perustamiskirjaa tai liitännäisklubia Liitännäisklubin anominen 1. Täytä Ilmoitus liitännäisklubista. 2. Liitä mukaan liitännäisklubin jäsenpäivitys lomake, jossa listataan ainakin kaksi liitännäisklubin jäsentä. 3. Lähetä lomakkeet pääklubin hyväksyttäviksi. 4. Pääklubi lähettää lomakkeet Lions Clubs Internationalin Uusien klubien ja markkinointi osastolle. 5. Liitännäisklubin tulee jatkaa uusien jäsenien rekrytointia kunnes 20 jäsenen raja on saavutettu ja ryhmä voi anoa perustamiskirjaa.

35 Käy läpi uuden klubin perustamisen vaiheet 1: Identifioi sopivat tilaisuudet 2: Kehitä laajennustiimisi 3: Suorita tutkimus alueen kehittämiseksi 4: Mainosta uutta klubia yhteisössä 5: Rekrytoi perustajajäseniä 6: Perusta uusi klubi 7: Ano perustamiskirjaa tai liitännäisklubia

36 Uuden klubin perustaminen  Tuo järjestöömme uusia ihmisiä ja ideoita  Tarjoaa yhteisöille lisää yhteisöpalveluja  Pitää järjestömme elinvoimisena ja progressiivisena  Palvelee yhteisöään tulevaisuudessa

37 Uuden klubin perustaminen  Saat lisätietoja uusien klubien perustamisesta ottamalla yhteyttä newclubs@lionsclubs.org newclubs@lionsclubs.org  2006-07 kaudella ilmestyy uudistettu versio Uuden klubin laajennus, Opas uuden lionsklubin perustamiseen julkaisusta


Lataa ppt "Uuden klubin perustaminen Anna ihmisille valta muuttaa omaa elämäänsä sekä muiden elämää."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google